Valmentava johtaminen -opas

valmentavan johtamisen opas
valmentavan johtamisen opas

Tässä sinulle käytännönläheinen ja suosittu Valmentavan johtamisen opas! Yhdistämme oppaassa teoriaa ja käytäntöä hyödyntäen hyväksi havaittuja ja koettuja malleja. Opas auttaa sinua omaksumaan tärkeimmät valmentavan johtamisen opit ja työkalut, joita voit viedä käytäntöön omassa henkilökohtaisessa johtamistyössä sekä organisaatiosi johtamisessa & esihenkilötyössä. Lataa opas ja ota askel kohti parempaa johtamista.

Lataa suosittu Valmentava johtaminen -opas käyttöösi ilmaiseksi tästä:

Valmentava johtaminen on yksi menestyvän johtajan tärkeimmistä taidoista ja työkaluista

Valmentava johtaminen tukee henkilöstön vastuunottoa ja itseohjautuvuutta. Yhä useammat organisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita, joille valmentava johtaminen soveltuu hyvin. Etä-, monipaikka- ja hybridityön yleistyminen puolestaan edellyttää sellaisia kyvykkyyksiä ja toimintamalleja, joiden ylläpitämisessä ja edistämisessä valmentava ote toimii usein parhaiten. 

Valmentava johtaja johtaa itseään ja muita tavoitteenaan potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen, motivointi, kannustaminen, tuki, myötätunto ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Valmentavalla johtamisella edistetään parhaimmillaan organisaation oppimis- ja uudistumiskykyä, suoriutumista, osaamisen kehittymistä sekä työmotivaatiota ja -tyytyväisyyttä. 

Valmentava johtaminen tuottaa seuraavia hyötyjä: 

Tuetaan koko henkilöstöä kehittymään ja kasvamaan omissa tehtävissään sekä kantamaan vastuuta omasta roolistaan 

Vapautetaan esihenkilöä alati kasvavasta työkuormasta ja tiimiläistensä työn tekemisestä ja poistetaan mikromanageerausta 

Edistetään työntekijöiden autonomiaa, mikä on yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin lähteistä 

Tuetaan koko organisaatiossa kasvavaa sparraamisen ja parempien tulosten tavoittelun kulttuuria 

Tuetaan onnistumista ja edistetään työyhteisön ja yksilöiden hyvinvointia 

Vahvistetaan tiimin valmiuksia yhdessäohjautuvuuteen

Lataa suosittu Valmentava johtaminen -opas käyttöösi ilmaiseksi tästä:

valmentava johtaminen handbook
valmentava johtaminen handbook

Valmentava johtaminen -oppaasta opit muun muassa:

Miksi valmentava johtaminen toimii

Millaisissa tilanteissa valmentava johtaminen toimii ja millaisissa ei

Mikä on tyypillinen kehityspolku valmentavaksi johtajaksi

Tärkeimmät valmentavan johtamisen periaatteet

Toimivimmat valmentavan johtamisen työkalut

Valmentavan johtamisen sudenkuopat ja niiden välttäminen

Kiteytetyt teesit valmentavan johtamisen onnistuneeseen käyttöönottoon