Suunnitteilla luento tai workshop?

Varaa työyhteisösi käyttöön Liftedin inspiroivat, asiantuntevat luennoitsijat

Huippuasiantuntijamme jakavat osaamistaan

Tarjoamme sekä yksittäisiä luentoja että räätälöityjä luentokokonaisuuksia, suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi, livenä sekä etänä.

16 huippuasiantuntijamme jakavat osaamistaan itsensä johtamisesta, johtamisesta sekä työyhteisötaidoista innostavasti ja vaikuttavasti.

Katso viereiseltä videolta osallistujien ja tilaajien fiiliksiä!

Luento- ja workshop -palveluihimme luottavat muun muassa:

lifted helen
fluido lifted
nordea lifted
vtt lifted

Onnistu etä- ja hybridityössä: Yhteiset toimintatavat uuteen aikaan

Hybridityöhön siirtyminen tarjoaa uuden mahdollisuuden yhdistää parhaita käytäntöjä ja oppeja sekä etä- että läsnätyöstä. Jotta hybridi- / monipaikkainentyö mahdollistaisi laadukkaamman työelämän, meidän on työyhteisönä viisasta valmistautua siihen ja kehitettävä sitä systemaattisesti.

Workshopin aikana pääsemme yhdessä keskustelemaan ja suunnittelemaan millaisia käytäntöjä haluamme hyödyntää juuri teidän työyhteisössä. Käsittelemme aihetta merkityksellisimpien näkökulmien kautta, jotka ottavat huomioon mm. työn sujuvuuden, hyvinvoinnin, yhteistyön laadun ja tasa-arvoisuuden. Workshopissa tuodaan esille myös parhaita käytäntöjä, jotka vauhdittavat keskustelua kohti parempaa aikaa.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Opimme parhaat käytännöt hybridityöhön
 • Löydämme juuri teidän työyhteisölle sopivat toimintatavat työn uuteen aikaan
 • Valmistaudumme ja innostumme tulevista mahdollisuuksista

* Osallistavan workshopin kesto on 2-3 h. Saatavilla myös pidempänä versiona. Saatavilla suomeksi ja englanniksi. Etä-webinaarina ja livenä.

Tuloksellista itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta

Moderni työ on kehittynyt suuntaan, jossa jokainen työyhteisön jäsen pääsee vaikuttamaan entistä enemmän omiin ja työyhteisön toimintatapoihin sekä organisaation menestymiseen.

Kehityssuunta tuo mukanaan mahdollisuuden kokea vahvempaa merkityksellisyyden ja aikaansaamisen tunnetta sekä työn imua. Toisaalta tämä tilanne asettaa meille myös haasteita ja vaatii meiltä kaikilta työntekijöiltä enemmän itsensä johtamisen taitoja ja itseohjautuvuutta kuin koskaan aikaisemmin. Se miten kasvatamme ja käytämme resurssejamme määrittelee vahvasti menestymisemme työssämme, mutta myös hyvinvointimme tason niin töissä kuin myös vapaalla.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Mitä itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen todella ovat
 • Mitä hyötyjä voit saavuttaa itseohjautuvuudella ja kehittämällä itsensä johtamisen taitojasi
 • Mitkä ovat tietotyöntekijän tärkeimmät resurssit ja kuinka kehität sekä käytät niitä kestävästi
 • Kuinka saavutat työssäsi päivittäin hallinnan, aikaansaamisen ja merkityksellisyyden tunteen
 • Miten voit kehittää työskentelytapojasi jo heti huomisesta lähtien

* Luento on kestoltaan 90 min, mutta se on saatavilla myös pidempänä ja lyhyempänä. Saatavilla myös englanniksi ja etä-webinaarina.

Valmentavalla johtamisella kohti yhdessä ohjautuvaa organisaatiota

Valmentavan johtamisen ytimessä on jokaisen työyhteisön jäsenen kokemus omien valmiuksien kasvusta yhteisen päämärän tavoittelemisessa. Johtaminen elää työn olosuhteiden ja vaatimusten muuttumisen mukana suuntaan, jossa näkökulma siirtyy entistäkin enemmän työntekijän vahvuuksiin nojaavaan onnistumisen tukemiseen.

Valmentava johtaja osaa tukea ja palvella työntekijöitä tavalla, joka tuo esille ihmisten parhaat puolet työntekijöinä ja samalla lisää yhdessäohjautuvuutta ja vastuunottoa organisaatiossa.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Valmennuksessa opit:

 • Mitä valmentava johtaminen tarkoittaa käytännössä
 • Mitkä ovat valmentavan johtamisen hyödyt
 • Miten toimin esimiehenä valmentavalla otteella
 • Tehokkaita työkaluja, jotka tukevat valmentavan otteen hyödyntämisessä

* Osallistavan valmennuksen kesto on 2 h. Saatavilla myös pidempinä kokonaisuuksina. Saatavilla myös englanniksi ja etä-webinaarina.

Toimiva tiimityö – Kukoistavan työyhteisön perusta

Työelämässä tehtäviä hoidetaan usein tiimin voimin ja sen vuoksi on tärkeää tunnistaa, mitkä tekijät saavat tiimin kukoistamaan.

Tässä workshopissa saat käytännöllisiä työkaluja tiimityön kehittämiseen. Keskitymme toimivaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon sekä tiimin yhteishengen ja suorituskyvyn vahvistamiseen.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Tärkeimmät työkalut toimivaan vuorovaikutukseen tiimissä
 • Lisäämään tiimisi suorituskykyä psykologisen turvallisuuden ja yhteisten pelisääntöjen avulla
 • Tunnistamaan omat sekä muiden tiimiläisten vahvuudet ja ottamaan nämä vahvuudet entistä tehokkaammin käyttöön tiimin hyväksi

* Workshopin kesto on lähtökohtaisesti 2 tuntia. Saatavilla pidempänä versiona. Saatavilla myös englanniksi ja etä-webinaarina.

Palautuminen ja stressinhallinta arjen voimavarana

Tämä on yhä useammalle tärkein yksittäinen teema jokapäiväisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta. Luennolla käymme läpi keskeisimpiä keinoja stressinhallintaan ja optimaaliseen palautumiseen.

Jatkuva stressi on valitettavan yleinen ongelma, joka kahlitsee jopa nuorien työntekijöiden jaksamista, luovuutta ja työstä nauttimista. Oikeilla menetelmillä stressistä on kuitenkin mahdollista saada ote ja oppia jopa hyödyntämään sitä.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Toimivimmat ajatusmallit haasteiden ja stressaavien tilanteiden edessä
 • Tehokkaimmat työkalut niin proaktiiviseen kuin reaktiiviseen stressinhallintaan sekä palautumiseen
 • Parhaat tavat stressin valjastamiseen eduksesi työelämässä

* Kesto 60 minuuttia, saatavilla myös pidempänä 90 tai 120 min versiona. Saatavilla myös englanniksi ja etä-webinaarina.

Vahvempaa resilienssiä ja muutokseen sopeutumista 

Muutos organisaatiossa vaikuttaa työyhteisöön monella tasolla. On tärkeää tunnistaa, missä kohtaa muutosta olemme niin yhtenä joukkona, tiimeinä kuin yksilöinä.

Voimme myös vahvistaa omaa resilienssiä eli joustavuutta muutoksessa: miten sietää muutosstressiä, ratkoa muutoksesta syntyviä haasteita ja hakea tukea tarpeen mukaan. Muutostilanteessa toimiva vuorovaikutus on ensisijaisen tärkeää ja siksi myös keinoja toimia ristiriitaisissa tilanteissa on hyvä vahvistaa.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Muutoksen vaikutuksesta omaan ja yhteiseen toimintaan sekä lisäämään keinoja toimia muutoksessa
 • Tunnistamaan muutosstressin ja sen aiheuttajat
 • Keinoja resilienssin ja psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi muutoksessa
 • Ajatusten ja tunteiden säätelyä psykologisista joustavuutta vahvistamalla

* Luennon kesto 90 min, mutta se on saatavilla myös 120 minuuttisena. Saatavilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Livenä ja etänä.

Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen

Jokaisen työyhteisön ja toimivan tiimin yksi keskeinen perusedellytys on psykologinen turvallisuus eli jaettu kokemus siitä, että on mahdollista ottaa riskejä pelkäämättä joutuvansa kyseenalaistetuksi tai naurunalaiseksi.

Toteutuessaan psykologinen turvallisuus mahdollistaa kaiken sen, mitä organisaationa yhdessä tavoittelemme. Toisaalta silloin, kun psykologista turvallisuutta ei ole, yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta voi tulla yllättävän vaikeaa.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa käytännössä
 • Miten psykologista turvallisuutta voi arvioida
 • Miten kehitän työpaikan psykologista turvallisuutta
 • Työkaluja psykologista turvallisuutta lisäävien keskustelujen käymiseen

* Workshopin kesto on lähtökohtaisesti 90 minuuttia. Saatavilla myös englanniksi ja etä-webinaarina.

Motivoiva ja hyvinvointia tukeva lähijohtaminen

Lähijohtajan johtamistyyli on vahvassa yhteydessä johdettavien työhyvinvointiin. On tunnistettu johtamistyylejä, jotka tukevat tai uhkaavat työhyvinvointia. Johtamistyyli voi heijastua myös lähijohtajan omaan hyvinvointiin.

Luennolla tutustutaan motivoivaan ja työhyvinvointia tukevaan johtamiseen ja saadaan välineitä omaan johtamiseen. Sopii lähijohtajille, jotka haluavat reflektoida ja kehittää omaa johtamistaan.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Miten eri tavoin lähijohtaminen kytkeytyy johdettavien työhyvinvointiin
 • Millaisia ovat työhyvinvointia uhkaavat ja tukevat johtamistyylit?
 • Mitkä ovat oman johtamistyylin vahvuudet ja kehittämiskohteet työhyvinvoinnin näkökulmasta?

* Luennon kesto on 90 min. Saatavilla myös pidempänä versiona. Saatavilla myös englanniksi ja etä-webinaarina.

Etäjohtaminen muuttuvassa työelämässä

Työn muuttuminen yhä vahvemmin aika- ja  paikkariippumattomaksi haastaa totutut toimintamallit ja tiimityön. Hyvän johtamisen perusperiaatteet eivät ole muuttuneet, mutta käytännön tasolla on paljon pohdittavaa sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Etätyöympäristössä viestinnällä ja toimivien yhteisten käytäntöjen kehittämisellä on avainrooli jaksamisen, tehokkuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Etätyön johtaminen (ja erityisesti etätyön etäjohtaminen) vaatii erityistä panostusta luottamuksen rakentamiseen, selkeiden tavoitteiden asettamiseen ja suunnan näyttämiseen. Tässä valmennuksessa etsitään yhdessä toimivia polkuja onnistuneen etäjohtamisen rakentamiseen.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Analysoimaan organisaation etätyökyvykkyyttä ja löytämään tärkeimmät kehityskohteet
 • Jaksamisen tukemisesta etätyömaailmassa
 • Työyhteisön ja jokaisen tiimiläisen roolista toimivan etätyöyhteisön luomisessa
 • Parhaita käytäntöjä hyvinvoinnin sekä luovan ja tehokkaan etätyöskentelyn tukemiseen

* Luennon kesto on 90 minuuttia, mutta se on saatavina myös pidempinä kokonaisuuksina. Saatavilla myös englanniksi tai ruotsiksi. Etä-webinaarina tai livenä.

Hyvä vuorovaikutus esihenkilötyössä

Vuorovaikuttaminen on taito, jota on mahdollista ja tärkeää harjoitella. Esimiehenä on turhauttavaa päätyä tilanteisiin, joissa väärinymmärrykset tai virhetulkinnat haittaavat yhteistä onnistumista.

Joissain tilanteissa avain voi olla peiliin katsominen, mutta usein valmiutemme ymmärtää tai hyödyntää erilaisuutta ja ihmisten yksilöllisiä vahvuuksia ratkaisee. Avoin ja rehellinen kommunikointi on kaiken ytimessä.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Kokonaisvaltaisen kuuntelun, palautteenantamisen ja vastavuoroisen kohtaamisen perusperiaatteet
 • Avoimuuden, luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirin rakentaminen
 • Erilaisuuden johtaminen ja ymmärtäminen

* Workshopin kesto on lähtökohtaisesti 120 minuuttia. Saatavilla pidempänä tai lyhyempänä versiona. Saatavilla myös englanniksi ja etä-webinaarina.

Tuloksellista työskentelyä viisaammilla työtavoilla

Sillä, minkälaisia tapoja muodostat päivittäisen työsi johtamiseen, on todella merkittävä vaikutus työsi tuottavuuteen ja laatuun.

Edes menestyvissä kansainvälisissä yrityksissä ei panosteta tarpeeksi viisaampien työtapojen ja ajanhallinnan kouluttamiseen, vaikka ne ovatkin tehokkain yksittäinen keino työn tehokkuuden ja merkityksellisyyden nostamiseen työntekijöiden kesken.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Oikean mindsetin ja fokuksen rakentamisen töissä
 • Mitkä ovat yleisimmät työtehon tappajat ja miten pääset niistä eroon
 • Tärkeimmät tietotyöläisen työkalut ja niiden hyödyntäminen oikein: kalenterit, to do -listat, sähköposti, palaverit jne.
 • Heti käytäntöön vietäviä konkreettisia keinoja

* Luennon kesto on 1 h. Saatavilla myös 2 tunnin kestoisena. Saatavilla myös englanniksi ja etä-webinaarina.

Psyykkinen hyvinvointi muutosten keskellä

Elämäämme on tullut viime aikoina kokonaisvaltaisia muutoksia ja työelämä tulee olemaan murroksessa vielä pitkään. Tilanne haastaa totutut toimintatapamme ja ajattelumallimme, sekä hyvässä että pahassa.

Kaikkeen emme voi vaikuttaa, mutta omilla ajatusmalleillamme ja päivittäisillä valinnoillamme on suuri merkitys sen kannalta, miten voimme muutosten keskellä. On tärkeää pysähtyä miettimään miten oikeasti voimme, millä elämänalueilla näkyy huolenaiheita ja mille asioille voisimme tehdä jotain jo tänään. Itsemyötä-tunnon, palautumisen ja tasapainon etsimisen kautta voimme lisätä sopeutumiskykyämme ja voimavarojamme myös haastavissa tilanteissa.

Aiheen asiantuntijoitamme:

Luennolla opit:

 • Ajatusmallien voima haasteiden, epävarmuuden ja muutostilanteiden keskellä
 • Omien kuormitustekijöiden ymmärtäminen oikeiden ratkaisujen löytämiseksi
 • Stressinhallinta ja palautuminen hyvinvoinnin kulmakivinä
 • Keinoja psykologisen joustavuuden ja resilienssin lisäämiseen

* Workshopin kesto 90 min. Saatavilla myös englanniksi ja etä-webinaarina.

Asiakkaidemme kokemuksia

Luennoimme myös mm. näistä aiheista:

 • Työhyvinvoinnin luominen työyhteisön yhteisenä asiana
 • Tuuna työtä – lisää työn imua!
 • Flow-tila – Työnteon viisain vaihde
 • Asiakkaan kohtaaminen ja sosiaaliset suhteet
 • Hybridityön johtaminen
 • Esihenkilön itsensä johtaminen kestävästi
 • Henkinen jaksaminen poikkeustilanteessa
 • Toimiva tiimityö ja työyhteisön sitouttaminen
 • Ratkaise ristiriidat, kohtaa konfliktit
 • Esihenkilö työkyvyn johtajana
 • Digimuutoksen johtaminen työhyvinvointia tukevasti
 • Muutoksen johtaminen esihenkilönä
 • Mindfulness hyvinvoinnin tukena
 • Avaimet arvojen mukaiseen elämään
 • Motivaatiota ja monipuolisuutta liikkumiseen
 • Johtajan kommunikointi seuraavalle tasolle
 • Uni – suurin esteesi tai mahdollistajasi
 • Vahvista vuorovaikutustaitojasi ja menesty työelämässä

Eikö mikään näistä vastaa tarpeitanne?

Ei huolta! Muokkaamme kokonaisuuden tarpeidenne perusteella.

Oli kyseessä sitten työyhteisön hyvinvointipäivä tai räätälöity luentokokonaisuus, täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä jo tänään. Luennot ovat saatavilla myös englanniksi ja moninpaikoin ruotsiksi.

Kiinnostuitko?

Täytä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä jo tänään.

Halutessasi voit olla meihin suoraan yhteydessä myös puhelimitse:

Jukka Joutsiniemi Lifted

Jukka Joutsiniemi

Co-founder
Työyhteisöjen sparraaja

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani ilmaiselle sparraukselle tästä.