Suunnitteilla luento tai workshop?

Varaa työyhteisösi käyttöön Liftedin inspiroivat, asiantuntevat luennoitsijat. Tarjoamme sekä yksittäisiä luentoja että räätälöityjä luentokokonaisuuksia, suomeksi ja englanniksi.

Palautuminen ja stressinhallinta
arjen voimavarana

Tämä on yhä useammalle tärkein yksittäinen teema jokapäiväisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta. Luennolla käymme läpi keskeisimpiä keinoja stressinhallintaan ja optimaaliseen palautumiseen.

Jatkuva stressi on valitettavan yleinen ongelma, joka kahlitsee jopa nuorien työntekijöiden jaksamista, luovuutta ja työstä nauttimista. Oikeilla menetelmillä stressistä on kuitenkin mahdollista saada ote ja oppia jopa hyödyntämään sitä.

Jasmin Kurkaa-Kivelä
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja, psykologi

Luennolla opit:

 • Toimivimmat ajatusmallit haasteiden ja stressaavien tilanteiden edessä
 • Tehokkaimmat työkalut niin proaktiiviseen kuin reaktiiviseen stressinhallintaan sekä palautumiseen
 • Parhaat tavat stressin valjastamiseen eduksesi työelämässä

Itsensä johtaminen kestävästi
ja menestyksekkäästi

Pureudumme ajattelumalleihin ja työkaluihin, jotka edesauttavat sinua nauttimaan työstäsi ja suoriutumaan siinä paremmin myös vaativissa tilanteissa. Johtamalla itseäsi laadukkaasti käytät resurssejasi järkevämmin, jolloin huomaat jokaisen valintasi vaikuttavan positiivisesti niin työsi tuloksiin kuin mielialaasikin.

Luento sisältää lyhyitä harjoituksia, jotka voit ottaa käyttöön omassa arjessasi välittömästi.

Taneli Rantala
Toimitusjohtaja, hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
KTM, mindfulness-ohjaaja (MBSR)

Luennolla opit:

 • Mitä on laadukas itsensä johtaminen ja miksi se kannattaa
 • Mitä resursseja sinun tulisi ottaa huomioon
 • Miten käytät olemassa olevia resursseja kestävästi ja kuinka luot uusia resursseja
 • Mitkä ovat itsensä johtamisen tehokkaimmat ja toimivimmat työkalut ja ajatusmallit

Tunne itsesi ja ymmärrä muita

Suuri osa työpaikalla koetusta turhautumisesta johtuu ymmärryksen puutteesta. Miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät? Liian usein voimavaramme tuhlaantuvat toisten paheksumiseen sen sijaan, että keskittyisimme toimivaan yhteistyöhön. Ymmärtämällä paremmin itseämme, voimme tietoisesti hyödyntää omia luontaisia vahvuuksiamme sekä tulla tietoiseksi omista rajoittavista ajatus- ja toimintamalleistamme.

Tällä luennolla opimme tunnistamaan omat luontaiset vahvuutemme ja kasvun paikkamme. On helpompi ymmärtää ja arvostaa muita sekä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa kun on ensin oppinut ymmärtämään ja arvostamaan itseään. Pohjana käytämme enneagrammi-persoonallisuusteoriaa, joka on moniuloitteinen työkalu itsensä ja muiden ymmärtämiseen.

Huom! Luennon minimikesto on 2h. Saatavilla myös puolen päivän mittaisena (4h). Pyydä tarjous erikseen.

Elsa Franck
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
elämäntaidonvalmentaja, personal trainer

Luennolla opit:

 • Tunnistamaan oman vuorovaikutustyylisi ja luontaiset vahvuutesi
 • Kunnioittamaan muiden vuorovaikutustyyliä ja vahvuuksia
 • Ymmärtämään paremmin mitä muut sinulta toivoisivat ja kommunikoimaan muille selkeämmin sen, mitä itse toivoisit
 • Tunnistamaan ja sitä kautta kyseenalaistamaan persoonallisuutesi vaatimukset sekä toimimaan itseäsi paremmin palvelevalla tavalla

Tuloksellista työskentelyä viisaammilla työtavoilla

Sillä, minkälaisia tapoja muodostat päivittäisen työsi johtamiseen, on todella merkittävä vaikutus työsi tuottavuuteen ja laatuun. Edes menestyvissä kansainvälisissä yrityksissä ei panosteta tarpeeksi viisaampien työtapojen ja ajanhallinnan kouluttamiseen, vaikka ne ovatkin tehokkain yksittäinen keino työn tehokkuuden ja merkityksellisyyden nostamiseen työntekijöiden kesken.

Taneli Rantala
Toimitusjohtaja, hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
KTM, mindfulness-ohjaaja (MBSR)

Luennolla opit:

 • Oikean mindsetin ja fokuksen rakentamisen töissä
 • Mitkä ovat yleisimmät työtehon tappajat ja miten pääset niistä eroon
 • Tärkeimmät tietotyöläisen työkalut ja niiden hyödyntäminen oikein: kalenterit, to do -listat, sähköposti, palaverit jne.
 • Heti käytäntöön vietäviä konkreettisia keinoja

Tasaista energiaa ja keskittymiskykyä sinulle sopivalla ravinnolla

Nykyisessä työelämässä itsestä huolehtimisen merkitys on kasvanut, sillä arki on yhä kiireisempää ja häiriötekijöitä on työpäivän aikana monia. Ravitsemus vaikuttaa hyvinvointiimme olennaisesti ja tällä luennolla opit keinot, joilla voit vaikuttaa ravitsemuksen keinoin vireystilaasi.

Karim Khanji
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
laillistettu ravitsemusterapeutti

Luennolla opit:

 • Miten tuet ravinnolla keskittymiskykyä ja jaksamista päivän aikana
 • Konkreettiset vinkit, joilla teet hyvinvointiasi tukevasta ruokavaliosta helppoa
 • Tärkeimmät strategiat onnistumiseen pitkällä aikavälillä

Hyvinvoiva sinä – käännä omat uskomukset itsestäsi voimavaraksi

Tietoa ja vinkkejä hyvinvoinnin kehittämiseen on kaikkialla ja kaikkien saatavilla, mutta liian usein niiden käytäntöön vieminen jää puheen tasolle, tai sitten ajaudutaan takaisin samoihin vanhoihin toimintamalleihin, jotka eivät palvele hyvinvointiamme.

Pysyvien tapamuutosten saavuttamiseksi hyvinvointitekojen on kummuttava sisäisestä tahdosta. Se, mitä ja miten ajattelee itsestään, vaikuttaa vahvasti siihen, mitä ja miten tekoja toteuttaa – ovatko ne itselleen ja muille haitallisia vai jopa kehittäviä. Kun tulemme tietoiseksi omista uskomuksistamme ja sisäisestä puheestamme, voimme tietoisesti muuttaa niitä meitä paremmin palveleviksi.

Elsa Franck
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
elämäntaidonvalmentaja, personal trainer

Luennolla opit:

 • Tunnistamaan sisäisestä puheestasi kumpuavia uskomuksia itsestäsi ja tulet tietoiseksi niiden toimivuudesta
 • Löytämään uusia uskomuksia itsestäsi, jotka palvelevat sinua ja hyvinvointiasi paremmin

Toimiva tiimityö – kukoistavan työyhteisön perusta

Työelämässä tehtäviä hoidetaan usein tiimin voimin ja sen vuoksi on tärkeää tunnistaa, mitkä tekijät saavat tiimin kukoistamaan.

Tässä workshopissa saat käytännöllisiä työkaluja tiimityön kehittämiseen. Keskitymme toimivaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon sekä tiimin yhteishengen ja suorituskyvyn vahvistamiseen.

Jasmin Kurkaa-Kivelä
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja, psykologi

Luennolla opit:

 • Tärkeimmät työkalut toimivaan vuorovaikutukseen tiimissä
 • Lisäämään tiimisi suorituskykyä psykologisen turvallisuuden ja yhteisten pelisääntöjen avulla
 • Tunnistamaan omat sekä muiden tiimiläisten vahvuudet ja ottamaan nämä vahvuudet entistä tehokkaammin käyttöön tiimin hyväksi

Flow-tila – työnteon viisain vaihde

Jos teet tietotyötä, tiedät varmasti tiedon ja tekemisen määrän alle hukkumisen tunteen. Samalla pitäisi olla luovempi, tuottavampi ja muutoskykyisempi sekä tehdä viisaita päätöksiä. Tilanne on kestämätön – siksi on aika aloittaa tekemään töitä viisaammin sekä ottaa työnteon tehokkain ja taloudellisin vaihde käyttöön!

Olet varmasti kuullut flow-tilasta. Tuon maagisen aikaansaamisen tilan ajatellaan usein olevan vain taiteilijoiden ja urheilijoiden ominaisuus. Todellisuudessa se on lähempänä meitä jokaista kuin tiedämmekään, nimittäin omien korviemme välissä. Flow on optimaalinen mielentila, jossa ei ole kyse vain pienistä parannuksista, vaan tuottavuuden ja luovuuden moninkertaistumisesta.

Tämä luento tarjoaa sinulle nipun konkreettisia keinoja, joilla valjastat flow-tilan käyttöön omassa työssäsi.

Jussi Venäläinen
Flow-tilan asiantuntija

Luennolla opit:

 • Konkreettisia keinoja flow-tilaan pääsemiseksi omassa työssäsi
 • Oman työpäivän optimoinnin tapoja
 • Miten organisaatio voi mahdollistaa flow-tilaa työntekijöille

Asiakkaan kohtaaminen ja sosiaaliset suhteet (workshop)

Asiakkaan kohtaamisen taitoja ja vuorovaikutusosaamista vahvistamalla voit kehittyä entistä rautaisemmaksi asiakastyön ammattilaiseksi. Tämä heijastuu myönteisesti omaan jaksamiseen sekä työyhteisön sosiaalisiin suhteisiin ja ilmapiiriin.

Workshop on suunniteltu vastaamaan asiakaspalvelutehtävissä toimivien henkilöiden tarpeisiin, mutta sitä on mahdollista räätälöidä erilaisiin konteksteihin.

Jasmin Kurkaa-Kivelä
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja, psykologi

Workshopissa opit:

 •  Kommunikoimaan tehokkaasti sanallisen ja sanattoman viestinnän keinoin
 • Toimimaan rakentavasti ongelma- ja ristiriitatilanteissa
 • Aktiivisen kuuntelun taitoja asiakastyössä

Hyvinvoiva esimies, hyvinvoiva työyhteisö (workshop)

Esimiehen rooli on valtavan tärkeä koko työyhteisön kannalta, ja se tuokin mukanaan omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Esimies vaikuttaa päivittäin, halusipa hän sitä tai ei, työyhteisönsä työsuoritukseen sekä hyvinvointiin. Esimiehen teot, tuki ja oma esimerkki määrittävät suuresti millaiseksi työyhteisön kulttuuri muodostuu – mitä me arvostamme ja miten me toimimme?

Ensimmäinen askel kohti hyvinvoivaa työyhteisöä on hyvinvoiva esimies. Hyvinvoiva esimies pystyy kantamaan roolinsa ja näyttämään tietä myös muille.

Workshopin kesto: 90 min

Taneli Rantala
Toimitusjohtaja, hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
KTM, mindfulness-ohjaaja (MBSR)

Workshopissa opit:

 • Kuinka sinä esimiehenä voit pitää huolta omasta hyvinvoinnistasi
 • Kuinka voit tukea koko työyhteisösi hyvinvointia onnistuneesti

Johtamiskulttuuriin muutos käytännössä (case)

Kun organisaatio kohtaa tiellään isoja muutoksia, on myös johtamiskulttuurin mukauduttava, jotta se tukisi organisaation arvoja ja tavoitteisiin pääsemistä.

Yli 25 vuotta henkilöstöjohtamisen parissa työskennellyt Mikael Frisk kertoo todellisen case-esimerkin elävöittämänä kuinka laajamuotoinen johtamiskulttuurin muutos onnistuu organisaatiossa kuin organisaatiossa.

60 min luento alk. 1750 euroa (alv. 0), 120 min luento alk. 2750 euroa (alv. 0).

Mikael Frisk
Esimiesvalmentaja, johtoryhmä- ja hallitusammattilainen

Luennolla opit:

 • Miten johtamiskulttuurin laatua tulisi arvioida muutoksessa
 • Millaisella suunnitelmalla muutoksen voi jalkauttaa ja laajentaa koko organisaatioon
 • Kuinka Mikeal Frisk tiimeineen sai aikaan muutoksen 11.000 henkilön organisaatiossa, millä lopputuloksilla ja mitä he oppivat

Luennoimme myös muun muassa näistä aiheista:

Avaimet arvojen mukaiseen elämään

Järkeä lautaselle ja ratkaisuja ravitsemuspulmiin

Motivaatiota ja monipuolisuutta liikkumiseen

Tehokkaimmat työkalut stressinhallintaan

Uni – suurin esteesi tai mahdollistajasi

Vahvista vuorovaikutustaitojasi ja menesty työelämässä

Eikö mikään näistä vastaa tarpeitanne?

Ei huolta! Muokkaamme kokonaisuuden tarpeidenne perusteella. Oli kyseessä sitten työyhteisön hyvinvointipäivä tai räätälöity luentokokonaisuus, täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä jo tänään. Luennot ovat saatavilla myös englanniksi.

Asiakkaidemme kokemuksia

Luennoitsijamme

Tutustu loistavaa palautetta saaneisiin luennoitsijoihimme tästä.

Elsa Franck
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
elämäntaidonvalmentaja, personal trainer

Aurinkoinen ja lämminsydäminen Elsa on käytännönläheinen ja innostava valmentaja, joka tuo kahden lapsen äitinä Liftedille ymmärrystä ja näkökulmaa etenkin naisten ja äitien hyvinvointiin. Elsalla on laajaa osaamista sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin puolelta. Hän on kouluttautunut paitsi personal traineriksi, myös elämäntaidonvalmentajaksi. Ihmisten oivalluttamisesta syttyvä Elsa hyödyntää työskentelyssään persoonallisuustyyppeihin pureutuvaa enneagrammia.

Tällä hetkellä Elsa luennoi itsensä johtamiseen liittyvistä aiheista, kuten itsensä tuntemisesta, omien vahvuuksien hyödyntämisestä sekä vuorovaikutustaidoista. Enneagrammi-workshopeja on tarjolla myös esimiestasolla.

Jasmin Kurkaa-Kivelä
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
psykologi

Psykologi ja ryhmäliikunnanohjaaja Jasmin on ammattitaitoinen, kannustava ja voimavarakeskeinen valmentaja, jolla on monipuolinen ymmärrys ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Psykologinen asiantuntemus ja viimeistelyä vaille valmiit pedagogiset opinnot tuovat Jasminin luennoille taitoa ja tavoitteellisuutta. Kokemus psyykkistä hyvinvointia tukevasta asiakastyöstä, erilaisten ryhmien ohjaamisesta sekä luentojen ja workshopien pitämisestä luo mainion pohjan erilaisten työyhteisöjen valmennukseen.

Tällä hetkellä Jasmin luennoi mm. mielen hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyvistä aiheista, kuten stressinhallinnasta, tiimityöskentelystä ja vuorovaikutustaidoista.

Jukka Joutsiniemi
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
toiminnallisen liikkumisen valmentaja

Innostava hyvinvoinnin moniosaaja Jukka on toiminnallisen liikkumisen valmentaja, jolla on laaja ymmärrys liikkumisen fysiologisista ja kognitiivisista hyödyistä. Monivuotisella kokemuksella sekä yksilöiden että työyhteisöjen valmentamisesta, Jukka saa yleisön kuin yleisön innostumaan hyvinvoinnin kehittämisestä kokonaisvaltaisesti.

Jukan luentoja on kehuttu etenkin liikkumisen käytännönläheisestä ja kaikkia osallistujia tasoon katsomatta motivoivasta otteesta.

Tällä hetkellä Jukka luennoi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvistä aiheista ja erityisesti liikkumisesta – tavoitteellisemmasta treenaamisesta arki- ja taukoliikuntaan.

Karim Khanji
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
laillistettu ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti

Laillistettu ravitsemusterapeutti Karim on ratkaisukeskeinen, kannustava ja ihmisläheinen valmentaja, jolla on syvällinen ymmärrys ravitsemuksesta ja kehonhuollosta. Ravitsemusterapeuttina Karim on työskennellyt erikoissairaanhoidossa, jonka lisäksi hän on perehtynyt myös urheiluravitsemukseen. Fysioterapeuttina hän on pureutunut erityisesti kehonhuoltoon.

Kahden ammattialan kokemuksella Karimilla on konkreettinen käsitys avaimista onnistumisen elämäntapamuutoksissa. Hän on saanut kiitosta kyvystään innostaa ihmisiä viemään opit käytäntöön arjen tasolla, realiteetit huomioden.

Karim luennoi ravitsemukseen liittyvistä aiheista.

Mikael Frisk
Esimiesvalmentaja,
johtoryhmä- ja hallitusammattilainen

Suomen arvostetuimpien HR-ammattilaisten joukkoon kuuluva Mikael Frisk on työskennellyt henkilöstöjohtamisen parissa yli 25 vuotta. Liftedinkin hallituksen puheenjohtajana toimiva Frisk on vastannut uransa aikana henkilöstöjohtamisesta muun muassa Fortumilla ja Nokialla, jonka lisäksi hänellä on yli 15 vuoden kokemus johtoryhmätyöskentelystä.

Mikael luennoi johtamiseen, etenkin muutosjohtamiseen, sekä työyhteisön kulttuuriin liittyvistä aiheista.

Taneli Rantala
Hyvinvointi- ja suorituskykyvalmentaja,
KTM, mindfulness-ohjaaja (MBSR)

Taneli on innostava ja ratkaisulähtöinen itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin johtamisen asiantuntija ja kiitelty puhuja, jonka kokonaisvaltainen osaaminen saattaa yleisön kuin yleisön konkreettisesti kohti tuloksia.

Kauppatieteiden maisteriksi ja muun muassa mindfulness-ohjaajaksi (MBSR) valmistunut toimitusjohtajamme Taneli on työskennellyt uransa aikana asiantuntijatehtävissä mm. IBM:llä ja Nokialla. Aiempi työura ja kokemus kymmenien asiantuntijatyöyhteisöjen tuloksekkaasta valmentamisesta antavat Tanelille konkreettisen näkemyksen myös sinun työyhteisösi jäsenten kohtaamista arjen haasteista – ja niiden ratkaisuista.

Tällä hetkellä Taneli luennoi hyvinvoinnin ja suorituskyvyn johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä aiheista, kuten esimiestyöskentelystä, itsensä johtamisesta, viisaammista työtavoista ja stressinhallinnasta.

Kiinnostuitko?

Täytä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä jo tänään.

Scroll to Top