Luennot ja Workshopit

Suunnitteilla luento, workshop tai tapahtuma? 

Varaa työyhteisösi käyttöön Liftedin inspiroivat ja asiantuntevat valmentajat.

Tarjoamme sekä yksittäisiä luentoja ja työpajoja että niistä räätälöityjä kokonaisuuksia, suomeksi ja englanniksi, livenä sekä etänä.

Johtaminen

Esihenkilötyö on joko organisaationne suurin este tai mahdollistaja. Johtamisen kehittämisen projektimme ja valmennuksemme ohjaavat organisaationne johtamismallit ja esihenkilöiden kyvykkyydet halutulle tasolle. Johtamisen kehittäminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Valmentavalla johtamisella kohti yhdessä ohjautuvaa organisaatiota

Mitä valmentava johtaminen tarkoittaa käytännössä

Mitkä ovat valmentavan johtamisen hyödyt

Miten toimin esimiehenä valmentavalla otteella

Tehokkaita työkaluja, jotka tukevat valmentavan otteen hyödyntämisessä

Johtoryhmätyöskentelyn yhteinen suunta, tehtävät ja roolit

Miten määritetään johtoryhmän rooli, vastuut ja johtamisen kulmakivet

Kuinka tunnistetaan johtoryhmän ja sen jäsenten vahvuuksia ja kehityskohteita

Mitkä ovat johtoryhmätyöskentelyn yleisiä haasteita ja mitkä puolestaan parhaita käytänteitä

Miten sovitaan johtoryhmätyöskentelyn käytännöt, tehtävät ja tavoitteet

Psykologisen turvallisuuden ja luottamuksen rakentaminen esihenkilöroolissa

Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa käytännössä

Miten psykologista turvallisuutta voi arvioida

Miten esihenkilö voi kehittää työpaikan psykologista turvallisuutta

Työkaluja psykologista turvallisuutta lisäävien keskustelujen käymiseen

Hyvä vuorovaikutus esihenkilötyössä

Kokonaisvaltaisen kuuntelun, palautteenantamisen ja vastavuoroisen kohtaamisen perusperiaatteet

Avoimuuden, luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirin rakentamista

Erilaisuuden ymmärtämistä ja johtamista

Onnistu esihenkilönä haastavissa tilanteissa ja keskusteluissa

Oikea tilanneanalyysi rakentavien ratkaisujen pohjana

Oman roolin ja lähestymistavan valinnan merkitys

Työyhteisön ja jokaisen tiimiläisen rooli turvallisen työilmapiirin luomisessa

Uskallus käydä tunnepitoisia keskusteluja ja luoda niiden avulla luottamusta yhteistyön pohjaksi

Hybridityön johtaminen

Analysoimaan organisaation etä- ja hybridityökyvykkyyttä ja löytämään tärkeimmät kehityskohteet

Työyhteisön ja jokaisen tiimiläisen roolista toimivien käytäntöjen luomisessa etätyön ja läsnätyön rajapinnoilla

Parhaita käytäntöjä hyvinvoinnin sekä luovan ja tehokkaan hybridityön johtamiseen

Menestyksekäs muutosjohtaminen

Muutoksessa esihenkilönä toimimisen peruspilarit

Ymmärtämään muutoksia, niiden vaatimuksia ja mahdollisuuksia yksilön sekä yhteisön näkökulmasta

Tehokkaita työkaluja ja malleja, jotka tukevat muutoksissa onnistumista

Vahvistamaan omaa ja tiimin resilienssiä muutoksessa

Viestimään muutoksessa sekä toimimaan tiimisi muutosvasteen kanssa menestyksekkäästi

Johtamisen kulmakivet haltuun – mitä johdan, miten johdan

Mitkä ovat esimiehen vastuut ja velvollisuudet

Miten tunnistan omat vahvuuteni ja kehityskohteeni esihenkilönä

Kuinka määritän oman johtamiseni kulmakivet

Miten vaikutan omalla johtamisellani ja vuorovaikutuksellani

Miten toimin tuloksellisemmin erilaisissa johtamistilanteissa

Tiimityö

Huipputiimi on aina enemmän kuin osiensa summa. Valmennuksemme avulla työyhteisösi jäsenet onnistuvat yhdessä! Kehitämme tavoitekulttuurinne mukaisia toimintamalleja, edistämme me-henkeä ja parannamme tiimien ja yksilöiden yhteistyövalmiuksia.

Haastavat vuorovaikutustilanteet ja keskusteluälykkyys

Oikean tilanneanalyysin tekemisen rakentavien ratkaisujen pohjaksi

Oman roolin ja lähestymistavan valinnan merkitys

Uskalluksen käydä tunnepitoisia keskusteluja ja luoda niiden avulla luottamusta yhteistyön pohjaksi

Kykyä käsitellä haastavia keskusteluja ja palautua niistä

Palautteen antamisen ja palautekulttuurin kehittäminen

Minkälainen merkitys palautteella on oman työn ja työyhteisön kannalta

Kuinka antaa rakentavaa palautetta

Kuinka vastaanottaa palautetta ja reagoida siihen

Kuinka rakentaa työyhteisöön vahvempaa ja hyödyllisempää palautekulttuuria

Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys monipaikkaisessa työssä

Miten varmistaa vuorovaikutuksen ja yhteydenpidon tehokkuus monipaikkaisessa työssä

Tiedonjako ilman viestikaaosta

Etätyön ja -kokousten hyvät käytännöt

Kehonkielen & tunnetiedon merkitys digitaalisessa vuorovaikutuksessa

Monimuotoisuus ja moniäänisyys voimavarana

Ymmärtämään monimuotoisuutta ja sen merkitystä työyhteisön voimavarana

Ottamaan entistä paremmin huomioon erilaisia ihmisiä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa

Lisäämään työyhteisösi psykologisen turvallisuutta ja edistämään moniäänisyyttä

Psykologinen turvallisuus yhteisenä asiana

Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa käytännössä

Miten psykologista turvallisuutta voi arvioida

Miten yksilö voi kehittää työpaikan psykologista turvallisuutta

Työkaluja psykologista turvallisuutta lisäävien keskustelujen käymiseen

Huippusuorituskykyinen tiimi -valmennus

Miten tunnistetaan tiimin nykytilanteen vahvuudet ja haasteet ja luodaan yhteinen näkemys tiimin suunnasta ja tavoitteista

Mitkä ovat tärkeimmät työkalut toimivaan vuorovaikutukseen tiimissä

Mitkä ovat huippusuoriutuvan tiimin tekijät ja kyvykkyydet

Miten lisäät tiimisi suorituskykyä psykologisen turvallisuuden ja yhteisten pelisääntöjen avulla

Miten tunnistat omat ja tiimiläisten vahvuudet ja otat nämä vahvuudet entistä tehokkaammin käyttöön

Itsensä johtaminen

Moderni tietotyö vaatii enemmän itsensä johtamisen kyvykkyyksiä kuin koskaan aikaisemmin. Jokainen voi menestyä vaikeissakin olosuhteissa, kun itsetuntemus, toimintatavat ja taidot ovat korkealla tasolla. Valmennuksemme auttavat organisaatiosi jokaista jäsentä kasvattamaan ja käyttämään voimavarojaan viisaasti ja joustavasti.

Rakennetaan resilienssiä ja kykyämme onnistua muutoksessa

Muutoksen vaikutuksesta omaan ja yhteiseen toimintaan sekä lisäämään keinoja toimia muutoksessa

Tunnistamaan muutosstressin ja sen aiheuttajat

Keinoja resilienssin ja psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi muutoksessa

Ajatusten ja tunteiden säätelyä psykologisista joustavuutta vahvistamalla

Kognitiivinen ergonomia

Mitä on kognitiivinen ergonomia ja miksi sen ylläpitoon kannattaa panostaa

Havainnoimaan oman kognitiivisen ergonomiasi tasoa sekä huomioimaan työympäristösi kognitiivisen ergonomia

Parhaita käytäntöjä kognitiivisen ergonomian kehittämiseen ja ylläpitoon sekä työssä että vapaa-ajalla

Palautuminen ja stressinhallinta arjen voimavarana

Toimivimmat ajatusmallit haasteiden ja stressaavien tilanteiden edessä

Tehokkaimmat työkalut niin proaktiiviseen kuin reaktiiviseen stressinhallintaan sekä palautumiseen

Parhaat tavat stressin valjastamiseen eduksesi työelämässä

Tuloksekasta työskentelyä viisaammilla työtavoilla

Oikean ajattelumallin ja fokuksen aikaansaaminen työssä

Mitkä ovat yleisimmät työtehon tuhoajat ja miten pääset niistä eroon

Tärkeimmät tietotyöläisen työkalut ja niiden hyödyntäminen oikein: kalenterit, to-do -listat, sähköposti, palaverit jne.

Heti käytäntöön vietäviä konkreettisia keinoja

Itseohjautuvuus yhteisen onnistumisen mahdollistajana

Mitä itseohjautuvuus todella on

Mitä hyötyjä voit saavuttaa itseohjautuvuudella

Mitkä ovat parhaat menetelmät itseohjautuvuuden toteuttamiseen

Miten varmistat, ettet kompastu itseohjautuvuuden yleisimpiin sudenkuoppiin

Kuinka saavutat työssäsi päivittäin hallinnan, aikaansaamisen ja merkityksellisyyden tunteen

Itsensä johtaminen kestävästi ja menestyksekkäästi

Mitä on laadukas itsensä johtaminen

Miten käytät olemassa olevia resursseja kestävästi ja kuinka luot uusia resursseja

Itsensä johtamisen tehokkaimmat ja toimivimmat työkalut ja ajatusmallit

Luennoimme myös näistä aiheista:

Suorituksen ja tavoitteiden johtaminen
Työhyvinvoinnin luominen työyhteisön yhteisenä asiana
Asiantuntijasta esihenkilöksi
Tuunaa työtä – lisää työn imua
Uusien esihenkilöiden valmennus
Palveleva johtajuus
Kasvun asenne
Esihenkilön itsensä johtaminen kestävästi
Ratkaise ristiriidat, kohtaa konfliktit
Esihenkilö työkyvyn ja hyvinvoinnin johtajana
Tärkeimmät työelämätaidot tietotyöhön
Liftedin valmennuksessa
Liftedin valmennuksessa

Eikö mikään näistä vastaa tarpeitanne?

Muokkaamme kokonaisuuden tarpeidenne perusteella. Oli kyseessä sitten työyhteisön kehityspäivä tai räätälöity luentokokonaisuus, täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä jo tänään. Valmennustapahtumat ovat saatavilla myös englanniksi.

Kiinnostuitko?

Täytä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä jo tänään.

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä