Tietosuojaseloste

Tietojen käsittelijä

Lifted Oy (jäljempänä ”Lifted”)

Y-tunnus: 2603736-2

Miksi Lifted käsittelee henkilötietoja?

Lifted kerää ja käsittelee henkilötietojasi

 • Jotta pystyt käyttämään sivustoa
 • Sivuston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
 • Sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi keräämällä tietoa sivustolla vierailustasi hyödyntäen evästeitä ja muita analyysiteknologioita
 • Viestintä- ja markkinointikäyttöön

Lisäksi Lifted käsittelee henkilötietoja myös sivuston tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme markkinoinnissaan tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja tietoyhteiskuntakaarta, joita valvoo ja ohjaa tietosuojavaltuutettu sekä evästeiden käytöstä annettuja lakeja, joiden noudattamista valvoo Viestintävirasto.

Yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Lifted on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässä tietosuojailmoituksessa.

Tätä tietosuojailmoitusta tullaan päivittämään. Tarkistamme tätä tietosuojailmoitusta sitä mukaan, kun uudet ominaisuudet lisätään sivustolle. Tältä sivulta löydät aina ilmoituksen ajantasaisen version.

Jos sinulla on kysyttävää omiin henkilötietoihisi liittyen, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen lifted (at) lifted.fi.

Mitä tietoja keräämme?

Lifted käsittelee vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Henkilötiedot, joita Lifted käsittelee, voidaan jaotella seuraavasti:

 • Tunnistetiedot, kuten titteli sekä etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot: esimerkiksi vierailun aika; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle; sivustolla vieraillut sivut; verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite sekä selaimen (esimerkiksi Mozilla Firefox) versio, laitteen käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä ja vastaavat tekniset tiedot. Lifted käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita kerätäkseen tätä tietoa. Voit lukea lisää näistä teknologioista evästekäytännöistämme.
 • Uutiskirjeen käyttäjäprofiiliin liittyvät tiedot; kuten tilaajaa kiinnostavat palvelut, uutiskirjeen tilaaminen (päivämäärä ja aika), sisältö, klikatut linkit, IP-osoite; selaintyyppi -ja versio sekä laitetyyppi.
 • Rekrytointi: tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Lifted Oy:sta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Voimme myös yhdistää hakemuksen mahdolliseen muuhun sopivaan työtehtävään.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään näiden vieraillessa verkkosivustollamme tai muuten asioidessa Liftedin kanssa. Niiltä osin, kuin rekisteröityjen tietoja esitetään sivustollamme (lähinnä Liftedin työntekijät), tietoja tuodaan tai kopioidaan sivustollemme muista sisäisistä järjestelmistämme.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja tarvittaessa päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Tämä koskee pääsääntöisesti vain tilanteita, joissa käyttäjä on liittynyt uutiskirjeemme vastaanottajaksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja tarvittaessa päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Tämä koskee

Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (työntekijät tai asiakkaat):

 • Tunnistautumistiedot
 • Yhteystiedot

Rekrytoinnin täytäntöönpanemiseksi (työnhakija):

 • hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika)
 • hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
 • hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
 • hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
 • hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot

Oikeutettu etu ylläpitää ja kehittää sivustoa sekä viestiä ja markkinoida Lifted toiminnasta:

 • Käsiteltävät henkilötiedot viestintä- ja markkinointitarkoituksiin
 • Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot
 • Uutiskirjeen käyttäjäprofiiliin liittyvät tiedot
 • Sivuston tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Henkilötietojen käsittely kolmansien tahojen toimesta

Lifted siirtää vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

1) Palveluntarjoajat

Lifted käyttää verkkosivun ylläpitämisessä ja palvelun tuottamisessa tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita. Lifted siirtää henkilötietojasi näille kumppaneillemme vain siinä laajuudessa, kuin nämä kumppanimme tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita Liftedille tämän tietosuojailmoituksen määrittelemissä tarkoituksissa.

Käytämme Internet-sivustoillamme palveluntarjoajien evästeitä, kuten mm. Google Analyticsin evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja siitä miten voit muuttaa evästeitä koskevia asetuksia saat Evästekäytännöistämme

2) Oikeudelliset syyt

Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen i) soveltuvan lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi; ii) väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittelemiseen.

Evästekäytäntö

Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston yrityksen palvelimilta, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Javascriptin ja palvelinlokien avulla tilastoidaan esimerkiksi käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Eväste ei vahingoita käyttölaitetta. Evästeitä käytetään nopeuttamaan, analysoimaan ja kehittämään sivustoa sekä kohdentamaan sisältöä kullekin käyttäjälle.

Sivustomme käyttää seuraavia evästeitä:

 • Twitter
 • doubleclick.net
 • facebook.net
 • Google Analytics
 • Googlte Tag manager
 • Hotjar
 • Linkedin

 Kuinka suojaamme henkilötietojasi?

Olemme tarkistaneet kaikkien palveluntoimittajiemme tietosuojakäynnöt ja luoneet prosessit henkilötietojen suojaamiseksi. Pääsy henkilötietoihin on vain niillä työntekijöillä, joiden työnkuva niin vaatii.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelyn oikeusperusteen voimassaolon ajan.

Esimerkiksi työsuhteen päätyttyä poistamme sivustoltamme työntekijän yhteystiedot. Muiden käyttäjien tietoja säilytetään niin kauan, kuin oikeutetun etumme voidaan perustellusti katsoa olevan olemassa. Oikeutetun edun olemassaolon määrittelemme esimerkiksi verkkopalveluidemme käytön ja välisemme yhteydenpidon perusteella. 

Oikeutesi

Jos olet luovuttanut meille henkilötietojasi, sinulla on seuraavat oikeudet tietoihisi liittyen:

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
 • oikeus henkilötietojen poistamiseen
 • oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on milloin tahansa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käyttöä. Jos haluat käyttää jotain yllä mainituista oikeuksistasi, ole yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen lifted (at) lifted.fi.

Huomioithan, että tämä saattaa vaikuttaa mahdollisuuteesi hyödyntää tarjoamiamme palveluita.

Tietojen käsittelyyn littyen lue lisää käsittelijän selosteestamme.

Rekisterin ylläpitäjä

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa yhteyshenkilö Lifted Oy:llä on Taneli Rantala. Asiaa koskevat yhteydenotot toivomme sähköpostitse osoitteeseen lifted (at) lifted.fi.