ITSENSÄ JOHTAMISEN JA ITSEOHJAUTUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Moderni tietotyö vaatii enemmän itsensä johtamisen kyvykkyyksiä kuin koskaan aikaisemmin

Jokainen voi menestyä vaikeissakin olosuhteissa, kun itsetuntemus, toimintatavat ja taidot ovat korkealla tasolla. Valmennuksemme auttavat organisaatiosi jokaista jäsentä kasvattamaan ja käyttämään voimavarojaan viisaasti ja joustavasti.

Lifted Tampere
Lifted Tampere

Ne, jotka osaavat johtaa omia resurssejaan, menestyvät

Puutteelliset taidot johtavat sekä ylikuormitukseen että tehottomuuteen. Laadukasta itsensä johtamista on mahdollista oppia ja sitä voidaan juurruttaa organisaatioon suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti.

Panostamalla itsensä johtamisen kyvykkyyksiin saavutat merkittäviä hyötyjä

Tuottavuus kasvaa

Työntekijä saavuttaa parempia tuloksia keskittyessään työssään olennaiseen. Hän pystyy sopeutumaan joustavasti muutoksiin ja ennakoimattomiin tilanteisiin säilyttäen hallinnan tunteen työelämässä.

Tuloksia ja saavutuksia

Työntekijät luovat enemmän tuloksia ja saavuttavat merkityksellisyyden sekä onnistumisen tunteita säännöllisesti.

Merkityksellisyyden kokemus korostuu

Oma työ koetaan arvokkaaksi yhteisen päämäärän saavuttamisessa. Autonomia omassa työssä sekä vaikuttamis-  ja osallistumis- mahdollisuudet edistävät merkityksellisyyden kokemusta.

Sitoutuminen kasvaa

Työntekijä tuntee kasvavaa psykologista turvallisuutta ja kyvykkyyttä selviytyä erilaisista tilanteista. Hän pystyy kasvattamaan osaamistaan työssään ja työyhteisössään.

Itsensä johtamisen huippuasiantuntijat

Valmentajamme ovat korkeasti koulutettuja, kokeneita ja innostavia itsensä johtamisen huippuosaajia. Valmentamisen ammattilaisina he osaavat tukea taitojen siirtymistä käytäntöön parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa organisaatioissa ja tilanteissa.

Lifted-tiimin asiantuntijoita yhdistävät seuraavat tekijät

Syvällinen ymmärrys työyhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden toiminnasta

Vankka kokemus liiketoiminnasta ja työelämästä sekä niiden realiteeteista

Monipuoliset valmennus- ja fasilitointitaidot yhdistettynä pedagogiseen osaamiseen

Itsensä johtamisen valmennuksissamme ja kehitysprojekteissamme käsiteltäviä teemoja

Menestyksekäs itsensä johtaminen
Viisaat työtavat ja oman työn johtaminen
Itsensä johtaminen muutoksessa
Psyykkinen hyvinvointi
Itsetuntemuksen kehittäminen
Sisäisen motivaation valjastaminen voimavaraksi
Työhyvinvoinnin kehittäminen
Muutosresilienssin vahvistaminen
Palautuminen ja stressinhallinta
Itseohjautuvuus organisaatiossa

Esimerkki valmennusohjelmastamme

Kyseinen kuva on case-esimerkki – kokonaisuudet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksilöllisesti.

Itsensä johtaminen valmennusohjelma
Itsensä johtaminen valmennusohjelma

Parhaat tulokset saavutamme pitkäjänteisillä ja tavoitteellisilla valmennusohjelmilla

Räätälöimme palvelumme aina teidän organisaation tarpeiden mukaisesti. Käynnistämme yhteistyön kanssanne aloituskokouksella, kartoituksella ja tavoitteiden asettamisella. Täydennämme alkukartoitusta tarvittaessa kyselyillä, haastatteluilla ja orientoivilla ennakkotehtävillä. Hyödynnämme tavoitteita parhaiten vastaavia työskentelytapoja ja menetelmiä valmennuksen vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Valmennuksessa kehitetyt yhteiset periaatteet, toimintamallit ja opit viedään käytäntöön esimerkiksi erilaisten harjoitusten, välitöiden ja coachingin avulla. Valmennuksen vaikuttavuutta arvioimme tarvittaessa useaan otteeseen ja vähintään aina valmennuksen päätyttyä.

Saumaton valmennuskokonaisuus syntyy tehokkaaksi todetuilla toimintatavoillamme

Osallistavat workshopit ja luennot

Yhteisissä workshopeissa ja luennoilla luomme yhteisymmärrystä itsensä johtamisen ydinasioista, inspiroimme muutokseen ja kehitämme taitoja innostavasti ja konkreettisesti. Työskentelytapa on vuorovaikutteinen. Tapahtumia toteutetaan sekä etänä että livenä, suomeksi ja englanniksi.

Yksilöcoaching

Kokeneet valmentajat auttavat työyhteisön jäseniä yksilöllisesti. Coachingissa pureudutaan henkilökohtaiseen kehittymiseen ratkoen yksilöllisiä haasteita ja hyödyntäen mahdollisuuksia. Coaching tukee erinomaisesti pitkäjänteistä onnistumista työelämässä.

Analyysit itsetuntemuksen kehittämiseksi

Hyödynnämme luotettaviksi todettuja analyysimenetelmiä, kuten Workplace Big Five-, DISC- ja Peili-tutkimuksia persoonallisuuden ja käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja itsetuntemuksen parantamiseksi. Menetelmät toimivat hyvin yhteistyön sujuvuuden kehittämisessä.

Välitehtävät ja käytännön harjoitukset

Uusien tietojen ja taitojen siirtymistä käytäntöön harjoitellaan ohjatusti yhteisten tilaisuuksien väliaikana halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Käytännöstä saatuja kokemuksia reflektoidaan sekä omatoimisesti että yhteisesti

Dokumentoidut tiimiperiaatteet ja ohjeet

Tavoiteltua työkulttuuria ja -toimintamallia kuvataan yhdessä laadituilla periaatteilla ja -lupauksilla. Toimintaan voidaan tuottaa yhdessä tarvittavat käytännön ohjeet ja dokumentit, kuten esimerkiksi työhyvinvointiin liittyvät käytännöt tai etä- ja hybridityön ohjeet.

Oppaat ja työkirjat

Tarvittaessa toimintaperiaatteet ja -ohjeet kootaan oppaiksi. Työkirjoja hyödynnetään esimerkiksi henkilökohtaisen kehittymisen suunnittelu- ja seurantavälineinä sekä apuna reflektoinnissa.

Ryhmäcoaching ja case-klinikat

Ryhmäcoachingissa ja case-klinikoissa voidaan käsitellä haasteellisia, ajankohtaisia tai muutoin keskeisiä työelämän ja työyhteisön asioita ryhmän vetäjän ohjauksessa. Osallistujat tukevat toisiaan ja vahvistavat työyhteisön tärkeää vertaistukiverkostoa. Kokenut fasilitoija ohjaa työskentelyä kohti ratkaisua.

Tutkimukset ja vaikuttavuusmittaukset

Hyödynnämme kyselyitä, haastatteluita ja muita tutkimusmenetelmiä valmennusten tukena. Vaikuttavuutta mitataan ja tehostetaan liiketoiminnan lähtökohtiin ja valmennuksen tavoitteisiin perustuvilla tutkimuksilla ja mittareilla.

 

Virtuaalinen oppimisympäristö

Virtuaalisessa oppimisympäristössä tieto, tuki ja inspiraatio ovat saatavilla silloin, kun niille on tarvetta ja aikaa. Valmentajat ovat käytettävissä interaktiivisessa valmennuksessa. Oppimisympäristö kokoaa valmennuskokonaisuuden yhteen ja jatkokäyttöä varten.

Toteutamme myös yksittäisiä itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden valmennustapahtumia

Rakennetaan resilienssiä ja kykyämme onnistua muutoksessa

Muutoksen vaikutuksesta omaan ja yhteiseen toimintaan sekä lisäämään keinoja toimia muutoksessa

Tunnistamaan muutosstressin ja sen aiheuttajat

Keinoja resilienssin ja psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi muutoksessa

Ajatusten ja tunteiden säätelyä psykologisista joustavuutta vahvistamalla

Kognitiivinen ergonomia

Mitä on kognitiivinen ergonomia ja miksi sen ylläpitoon kannattaa panostaa

Havainnoimaan oman kognitiivisen ergonomiasi tasoa sekä huomioimaan työympäristösi kognitiivisen ergonomia

Parhaita käytäntöjä kognitiivisen ergonomian kehittämiseen ja ylläpitoon sekä työssä että vapaa-ajalla

Palautuminen ja stressinhallinta arjen voimavarana

Toimivimmat ajatusmallit haasteiden ja stressaavien tilanteiden edessä

Tehokkaimmat työkalut niin proaktiiviseen kuin reaktiiviseen stressinhallintaan sekä palautumiseen

Parhaat tavat stressin valjastamiseen eduksesi työelämässä

Tuloksekasta työskentelyä viisaammilla työtavoilla

Oikean ajattelumallin ja fokuksen aikaansaaminen työssä

Mitkä ovat yleisimmät työtehon tuhoajat ja miten pääset niistä eroon

Tärkeimmät tietotyöläisen työkalut ja niiden hyödyntäminen oikein: kalenterit, to-do -listat, sähköposti, palaverit jne.

Heti käytäntöön vietäviä konkreettisia keinoja

Itseohjautuvuus yhteisen onnistumisen mahdollistajana

Mitä itseohjautuvuus todella on

Mitä hyötyjä voit saavuttaa itseohjautuvuudella

Mitkä ovat parhaat menetelmät itseohjautuvuuden toteuttamiseen

Miten varmistat, ettet kompastu itseohjautuvuuden yleisimpiin sudenkuoppiin

Kuinka saavutat työssäsi päivittäin hallinnan, aikaansaamisen ja merkityksellisyyden tunteen

Itsensä johtaminen kestävästi ja menestyksekkäästi

Mitä on laadukas itsensä johtaminen

Miten käytät olemassa olevia resursseja kestävästi ja kuinka luot uusia resursseja

Itsensä johtamisen tehokkaimmat ja toimivimmat työkalut ja ajatusmallit

Kenelle Liftedin itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden valmennus sopii?

Työyhteisöille, joissa halutaan parantaa itsensä johtamisen taitoja ja kannustaa itseohjautuvuuteen

Henkisesti kuormittavaa työtä tekeville

Parempia työnteon tapoja ja tehtävien priorisointia edistäville työyhteisöille

Uudistumista tavoitteleville tai muutoksen keskellä oleville työyhteisöille

Organisaatioille, joissa on tarve ja halu panostaa erityisesti työhyvinvointiin

Itseohjautuvien tiimien ja työyhteisön jäsenten esihenkilöille

Autamme ammattitaidolla pieniä, keskisuuria ja suuria organisaatioita eri toimialoilla.

Olemme kehittäneet itsensä johtamista muun muassa seuraavissa organisaatioissa:

CASE: Tampere
Kuormituksen hallinta ja itsensä johtaminen

Meille jäi todella hyvä fiilis yhteistyöstä Liftedin kanssa – alusta asti välittyi sellainen aito kiinnostus ja syvällinen ymmärrys meidän tekemistä ja tarvetta kohtaan. Ehdottomasti tosi joustava kokonaisuus, valmennus saatiin erittäin hyvin räätälöityä meidän yksilöllisiin tarpeisiin sekä sisällöllisesti että toteutuksen osalta.

Tämän vuoden aikana oli kaikki katastrofin ainekset ilmassa työn kuormituksen osalta ja valmennuksen tuoma hallinnan tunteen kasvu oli ratkaisevan tärkeää. Nyt koemme paremmin pystyvämme hallitsemaan oman työpöydän sisältöä ja kuormituksen määrää – ilman tätä valmennusta ei oltaisi oltu näin hyvässä jamassa vuoden lopussa.

Lue lisää yhteistyöstämme

Hanna Karojärvi

Team Lead

Tampere

Lifted Tampere

CASE: Cloetta
Johtamisen kehittäminen

Yhteistyö Liftedin kanssa oli kyllä kokonaisuudessaan positiivinen kokemus – osallistujat antoivat valmennuksesta ihanaa palautetta ja toteutuksessa oli parhaalla tavalla rutiinia. Näkyi että kokemusta tällaisen webinaarisarjan järjestämisestä löytyy, ajankäytöllisesti kaikki meni niin kuin suunniteltiin.

Molemmat valmentajat olivat löytäneet juuri meille sopivan esitystavan – rauhallisen, mutta vauhtia riitti, meille on tosi tärkeää että siinä on sellaista dynamiikkaa. Meidän porukan preferenssit ja taustatiedot otettiin loistavasti huomioon valmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa – koettiin että oltiin tässä keskenämme kumppaneita!

Lue lisää yhteistyöstämme

Sari Mannerjärvi

Head of HR

Cloetta

CASE: Lindström
Itsensä johtamisen kehittäminen

Liftedin webinaareissa opittiin uutta ja kerrattiin jo entuudestaan tuttuja juttuja. Tosiasiahan on se, että hyvinvointiin liittyvät asiat eivät suinkaan aina ole uusia, sillä haastavinta on uusien tapojen vieminen käytäntöön osaksi uutta, kestävää elämäntapaa. Webinaarit koettiin hyödyllisiksi muistutuksiksi pienistä, mutta sitäkin merkityksellisimmistä toimintatavoista, joihin jokainen meistä voi vaikuttaa sekä töissä että vapaa-ajalla.

Sami Laine

Head of HR

Lindström

CASE: Fazer
Työyhteisön valmennukset

Olen todella vakuuttunut Liftedin kyvystä tuottaa vaikuttavaa hyvinvointivalmennusta moderneille organisaatioille. Liftedin johdon intohimoinen, mutta arjen realiteetit ja erilaisten organisaatioiden tarpeet huomioiva tapa kehittää hyvinvointivalmennusta tekivät minuun vaikutuksen.

Maria Fyrsten

Vice President HR, BA HR, Wellbeing and HRM

Fazer

metsähallitus lifted
metsähallitus lifted
Osallistuja Lifted-valmennuksessa
Osallistuja Lifted-valmennuksessa

Mietitkö itsensä johtamisen tukemista ja kehittämistä organisaatiossasi?

Varaa 30 minuutin sparraustapaaminen organisaationne tarpeiden kartoitusta ja vaikuttavimpien toimenpiteiden suunnittelua varten. Me autamme kehittämään yrityksesi päivittäisen onnistumisen kolmea tärkeintä elementtiä: johtamista, tiimityötä ja itsensä johtamista. Vaihdamme mielellämme näkemyksiä kanssasi kehitystarpeistanne, mahdollisista ratkaisuista ja kokemuksistamme vastaavista tilanteista.

Olemme saaneet HR-päättäjiltä  ja liiketoimintajohdolta myönteistä palautetta objektiivisista ja asiantuntevista sparrauskeskusteluistamme. Teemme mielellämme myös pidemmälle viedyn toimenpide-ehdotuksen, jos yhteisesti tähän päädymme keskustelun perusteella.

Varaa 30 minuutin sparraustapaaminen

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä