Yhtenäisen johtamismallin rakentamisen opas

Yhtenäistä ja kehitä johtamista oppaan avulla
Yhtenäistä ja kehitä johtamista oppaan avulla

Olemme luoneet käyttöösi oppaan, jonka avulla voit kehittää ja yhtenäistää organisaationne johtamista. Käytännössä tämä opas siis auttaa sinua vahvistamaan organisaationne strategian ja tavoitekulttuurin mukaista yhtenäistä johtamista. Opas avaa kuinka organisaation johtamismallia, johtamisen periaatteita ja johtamislupauksia rakennetaan ja kehitetetään vastaamaan yrityksen yksillöllisiä tarpeita. Saat oppaasta paljon inspiraatiota ja tietoa, joka auttaa sinua nostamaan yrityksenne esihenkilötyön ja johtamisen seuraavalle tasolle. Lataa opas ja opi lisää!

Lataa suosittu Yhtenäisen johtamisen rakentaminen -opas käyttöösi tästä:

Saavuta merkittäviä hyötyjä yhtenäisen johtamisen avulla

Yhtenäisen johtamisen avulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka näkyvät niin organisaatio- kuin myös yksilötasoilla. Yhtenäinen johtamismalli tarjoaa esihenkilöille selkeän kehyksen, jonka avulla he voivat vaivattomammin toteuttaa toivotun mukaista johtamista. Tämä vähentää johtajien kuormitusta, mutta myös vahvistaa työyhteisön luottamusta ja psykologista turvallisuutta – he todella tietävät millaista johtamista he voivat odottaa!

Organisaation strategia voidaan saavuttaa ainoastaan kun johtaminen on sen suuntaista ja sitä tukevaa. Johtamismalli auttaa systemaattisesti suuntaamaan johtamistekoja strategian suuntaisesti. Johtamisen periaatteet ja johtamislupaukset vievät aina työyhteisöä myös tavoitekulttuuriaan kohti. Johtamisen periaatteet ovatkin yksi parhaista tavoista yhtenäistää yrityksen kulttuuria.

Yhtenäisen johtamisen kautta voidaan parantaa työyhteisön kommunikaatiota, vähentää hyödyttömiä konflikteja ja kehittää kykyä vastata muutoksiin tehokkaasti. Enemmän tuloksia, parempaa hyvinvointia, sitoutuneempia työntekijöitä.

Yhtenäisen johtamismallin rakentaminen -oppaasta opit muun muassa:

Kuinka yhtenäinen johtamismalli mahdollistaa strategian ja tavoitekulttuurin toteutumisen

Miten johtamismalli, johtamisen periaatteet ja johtamislupaukset toimivat yhdessä

Johtamisen periaatteiden ja johtamislupausten muodostamisen vaiheet

Johtamistyylien vaikutus johtamismalliin

Kuinka luoda laadukkaita johtamisen periaatteita ja johtamislupauksia

Miten johtamislupaukset muunnetaan johtamisteoiksi

Mihin asioihin kannattaa erityisesti keskittyä halutun johtamismallin saavuttamiseksi

Mitä sudenkuoppia kannattaa erityisesti välttää

Esimerkkejä johtamislupauksista ja johtamisen periaatteista

Miten kokenut kumppani voi auttaa teitä onnistumaan johtamismallin rakentamisessa ja käytäntöönviennissä

Lataa suosittu johtamisen opas käyttöösi ilmaiseksi tästä:

Opas johtamismallin, johtamisen periaatteiden ja johtamislupausten rakentamiseen
Opas johtamismallin, johtamisen periaatteiden ja johtamislupausten rakentamiseen

Johtamismallia kannattaa hyödyntää ja johtamista yhtenäistää etenkin seuraavissa tilanteissa

johtamis- ja HR-käytännöt eivät edesauta strategian toteutumista halutulla tavalla

arvot eivät toteudu arjessa halutulla tavalla

on tapahtunut tai tapahtumassa paljon muutoksia organisaatiossa, esihenkilökunnassa tai toimintatavoissa

on tehty yritysostoja tai muita järjestelyjä

organisaatio kasvaa voimakkaasti

on todettu esihenkilötyön laadun vaihtelua tai haasteita johtamisessa

henkilöstö kokee eriarvoisuutta tai epäoikeudenmukaisuutta

on erilaisia yhteistyötä haittaavia alakulttuureja, siiloja tai klikkejä

Miksi kirjoitimme tämän oppaan?

Totesimme, että nyt on viimein tämän oppaan aika! Olemme auttaneet lukuisia organisaatioita kehittämään johtamistaan seuraavalle tasolle (kts. johtamisen periaatteet -sivumme). Näistä kumppanuuksista olemme oppineet, että johtamisen kehittämisessä on olemassa optimaalinen järjestys. Ennen kuin siirrymme yksittäisten esihenkilöiden johtamistaitojen tai vaikkapa itsetuntemuksen kehittämiseen, meidän on hyödyllistä määrittää mitä yrityksen näköinen hyvä johtaminen on. Kun yhtenäinen johtamismalli johtamisen periaatteineen tai johtamislupauksineen on määritetty, voimme suunnata yksilötasolle tarkoitetut johtamisen kehittämisen toimenpiteet laadukkaammin sekä seurata tavoitellun johtamisen toteutumista. Tämä ei vain nosta johtamisen stadardia ja tasoa systemaattisesti vaan mahdollistaa myös organisaation strategian ja tavoitekulttuurin toteutumisen.

Viimeisien vuosien aikana olemme päässeet auttamaan kymmeniä yrityksiä yhtenäisen johtamisen kehittämisessä. Olemme saaneet ja oppineet yhteistöistä paljon. Voimme olla erittäin ylpeitä asiakkaistamme ja yhdessä saavuttamistamme tuloksista. Haluamme nostaa johtamisen tasoa koko Suomessa ja koemme tietynlaiseksi velvollisuudeksemme jakaa tätä osaamista ja kokemusta johtamisen yhtenäistämisestä. Vaikka opas onkin vain pieni maistiainen valtavasta kokonaisuudesta, olemme mielestämme onnistuneet tuomaan oppaaseen monipuolisen ja käytännönläheisen kattauksen teemoja, jotka takuuvarmasti auttavat jokaista lukijaa, jotka haluavat kehittää ja yhtenäistää organisaationsa johtamista.

Inspiroivia lukuhetkiä!