Uutiset

Työyhteisön voimavaramalli: kokonaisvaltaista hyvinvointia organisaatioille

Valmennuksessamme mukana olleille Lifted Method on varmasti tuttu. Uskomme Liftedillä vahvasti siihen, että ihminen on kokonaisuus ja ainoastaan huomioimalla kaikki hyvinvoinnin osa-alueet voimme todella vaikuttaa yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Valmennettuamme vuosien varrella yli 25 000 suomalaista ja lähes 70 suomalaista työyhteisöä totesimme kuitenkin, ettei yksilön henkilökohtaisten voimavarojen tukeminen yksinään riitä tuomaan parhaita tuloksia.

Vietämme töissä jopa kolmasosan elämästämme, joten organisaatiotason tekijöillä kuten työskentelyolosuhteilla ja työyhteisöllä on luonnollisestikin valtava vaikutus hyvinvointiimme. Näiden kokemusten pohjalta aloimme työstää uutta lähestymistapaa valmennukseemme ja tämän työn tuloksena julkistimme uuden työyhteisön voimavaramallin.

Työyhteisön voimavaramalli kuvastaa entistä paremmin sitä, miten kokonaisvaltaisesta asiasta hyvinvoinnissa onkaan kyse. Valmennamme edelleen yksilöitä palautumisen ja stressinhallinnan, ravitsemuksen sekä sosiaalisten suhteiden kaltaisten aiheiden parissa, sillä näillä asioilla on valtavan suuri vaikutus meidän jokaisen terveyteen, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Vuosien valmennuskokemuksen perusteella voimme sanoa, että malli tuo avun ja tuen monenlaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisiin haasteisiin, sillä jokainen voi keskittyä itselleen olennaisimpiin osa-alueisiin oman tilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Yksilö pystyy tekemään paljon kehittääkseen voimavarojaan sekä itsensä johtamisen taitoa ja parantamaan näin elämänlaatuaan huomattavin harppauksin, mutta tämä on vain puolikas tärkeästä kokonaisuudesta.

Yksilöiden voimavarojen kehittämisen rinnalle tarvitaan organisaatiotason tuki. Tätä silmällä pitäen voimavaramallista löytyy myös toinen puolikas: organisaation voimavarat. Organisaation voimavarat  luovat työyhteisön toiminnalle perustan, joka auttaa myös yksilöitä menestymään. Nämä voimavarat ja niiden sisällyttäminen valmennukseemme perustuvat osaltaan niin omiin kokemuksiimme työyhteisöjen valmentajina kuin alan terävimpään tutkimustietoon työyhteisöjen hyvinvoinnin tukemisesta. Uusista osa-alueista lisää alempana!

Yksilön voimavarat: avaimet hyvinvointiin ovat sinulla

Työyhteisön voimavaramalliin on tuotu paljon uutta, mutta puolet mallista on tuttua Lifted Methodin puolelta: yksilön voimavarat koostuvat mallissa edelleen kuudesta tutusta osa-alueesta.

Stressinhallinta on suurelle osalle meistä isoin yksittäinen kehityskohde elämässämme, ja stressinhallinta ja palautuminen -polku tarjoaa avun tähän. Jos kärsit stressistä tai koet, että stressistä palautumisessa olisi parantamisen varaa, voit valita tämän polun helpottamaan arkeasi ja kesyttämään stressi. Työtavat-osiossa opetellaan konkreettisia keinoja ja työkaluja, joilla työnteosta tulee nautinnollisempaa ja tehokkaampaa. Tämän osa-alueen työkalut ja ajatusmallit auttavat sinua tekemään työsi viisaammin.

Mielen hyvinvointi on tärkeää jaksamisen, motivaation ja tasapainoisen tunne-elämän kannalta. Mielipolku johdattelee esimerkiksi itsetunnon ja tapamuutosten pariin ja auttaa vahvistamaan mielen suorituskykyä sekä psyykkisiä voimavaroja. Mikäli haluat vahvistaa vuorovaikutustaitojasi tai kaipaat työkaluja merkityksellisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen, voit valita sosiaalisuuspolun.

Mikäli haluat keskittyä fyysiseen hyvinvointiin, ravitsemuspolku tarjoaa tukea kehityskohtien löytämiseen ja päivittäisen ruokavalion kehittämiseen. Jos puolestaan haluaisit lisätä joustavaa ja monipuolista liikuntaa arkeesi, liikkuminen on oikea osa-alue sinulle. Polku opastaa myös kipu- ja jännitystilojen lievittämiseen liikunnan avulla.

Organisaation voimavarat: puitteet kukoistavalle työyhteisölle

Organisaation voimavarat muodostuvat viidestä alueesta: kulttuuri, johtaminen, yhteisöllisyys, työympäristö sekä työn sisältö ja mitoitus. Erikseen jokainen näistä alueista on kiinnostava ja hedelmällinen työkalu työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen ja yhdessä ne mahdollistavat tuloksellisuuden, hyvinvoinnin ja jatkuvan kehittymisen niin työyhteisönä kuin sen yksilöiden elämissä.

Kulttuuri on yksi organisaation tärkeimmistä voimavaroista, sillä kulttuurin sisältämät organisaation arvot, normit ja toimintatavat heijastuvat organisaation toimintaan monin tavoin. Niiden vaaliminen ja kehittäminen edistävät koko työyhteisön hyvinvointia. Johtaminen – sekä ihmisten että asioiden johtaminen – on keskeinen tekijä organisaation tuloksellisuuden sekä työyhteisön hyvinvoinnin ja toimivuuden edistämisessä.

Yhteisöllisyys on organisaation sosiaalinen voimavara, joka luo työyhteisöön yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä sekä mahdollistaa tuotteliaan yhteistyön. Sen kehittäminen tukee myös yksittäisten työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Toimiva työympäristö mahdollistaa erilaisten työtehtävien tehokkaan suorittamisen ja luo otolliset puitteet kukoistavalle työyhteisölle.

Mielekäs työn sisältö rakentuu monipuolisista, omaa osaamista ja vahvuuksia vastaavista työtehtävistä sekä vaikutus- ja kehitysmahdollisuuksista omaan työhön. Oikein mitoitettu työn määrä ja tahti ehkäisevät ylikuormitusta ja toisaalta myös leipääntymistä.

Tarjoamme työkaluja jokaisen edellä mainitun kehittämiseen organisaatiossa, jotta työyhteisönne olisi parhaimmillaan joka päivä.

Parhaat tulokset keskittymällä sekä hyvinvoinnin että yksilön itsensä johtamiseen

Uudet organisaation voimavarat näkyvät pääasiallisesti Lifted WaaS -palvelun hyvinvoinnin johtamisen valmennussisällössä, mitä kautta opit tulevat koko työyhteisön käyttöön ja hyödyksi. Esimiestyöllä on omat erityisvaatimuksensa ja johtamisen kautta esimiehillä on suuri vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaation toimintaan. Sen vuoksi on tärkeää, että esimiehet saavat pakkiinsa käytännön työkaluja hyvinvoinnin johtamiseen.

Parhaat tulokset saadaan, kun työyhteisön hyvinvointiin vaikutetaan kahdesta suunnasta: organisaatiotasolla hyvinvoinnin johtamisen kautta ja yksilötasolla tukemalla yksilöitä kehittämään omia voimavarojaan sekä itsensä johtamisen taitoja. Näin työyhteisön voimavaroja kehitetään kokonaisvaltaisesti, ja hyvinvointi tulee kiinteäksi osaksi työyhteisön kulttuuria ja päivittäistä toimintaa. Tämä nostaa paitsi työntekijöiden hyvinvoinnin, myös organisaation kilpailukyvyn aivan uudelle tasolle.

Työyhteisön hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus organisaation tuottavuuteen ja edellytyksiin menestyä liiketoiminnassaan. Varaa ilmainen Lifted-analyysi työyhteisösi hyvinvoinnin nykytilan kartoittamiseksi ja voimavarojen kehittämiseksi tänään!

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue