johtaminen

Johtoryhmävalmennus

Johtajana kehittyminen on jatkuvaa, samoin johtoryhmänä kehittyminen 

Johtoryhmästä muodostuu parhaimmillaan työyhteisöä yhteisen strategian ja arvojen mukaisesti johtava ja ohjaava tiimi, joka osaa hyödyntää taitavasti paitsi omia vahvuuksiaan, myös työyhteisön monipuolisuutta ja kyvykkyyttä.

Johtoryhmästä johtotiimiksi on ehkä yksi haasteellisimpia kehitysmatkoja, mutta onnistuessaan se takaa strategian ja arvojen toteutumisen arjessa sekä hyvän työntekijäkokemuksen avoimessa ja luottavaisessa työskentelyilmapiirissä niin johdossa kuin muussa esimieskunnassa ja koko organisaation keskuudessa.

Aidon, menestyvän johtotiimin muodostuminen vaatii jokaiselta jäseneltään hyvää itsetuntemusta sekä vankkaa keskinäistä yhteisymmärrystä strategiasta ja arvoista ja niiden vaikutuksesta omaan ja yhteiseen johtamiseen.

Johtoryhmävalmennuksen tarve korostuu muutostilanteissa

Johdolta edellytetään yhä enemmän joustavuutta ja kykyä johtaa muutoksessa linjakkaasti. Johto toteuttaa yhdessä organisaation kanssa strategiaa, joka on muutosmatka nykytilanteesta kohti tavoitetilannetta. Toisaalta organisaatiossa, asiakkuuksissa tai markkinassa voi tapahtua yllättäviä asioita, jotka vaativat strategian muovaamista vallitsevan tilanteen mukaisesti. 

Parhaimmillaan johtotiimi tunnistaa työyhteisönsä avulla hiljaisia signaaleja, jotka viestivät muutostarpeesta. Johtotiimi hyödyntää niin hiljaista kuin näkyvää tietoa ketterästi, mutta samalla linjakkaasti ja yhtenäisesti johtaen sekä viestien organisaatiolle ja tarvittaessa muille sidosryhmilleen päätöksistä ja niiden taustalla olevista seikoista.

Johtoryhmän valmennuksessa:

Täsmennetään ja vahvistetaan johtoryhmän roolia ja tehtäviä yhteisen strategian toteuttajana

Luodaan strategiaa ja arvoja tukevaa johtamismallia ja johtamisperiaatteita

Sovitetaan yhteen työyhteisössä yhteisiä arvoja ja henkilökohtaisten arvoja

Tunnistetaan itsetuntemuksen kautta niin oman johtamisen kuin johtoryhmätyöskentelyn vahvuuksia ja mahdollisia kipukohteita

Ennaltaehkäistään johtoryhmän työskentelyn ja johtamisen haasteita sekä vahvistetaan kyvykkyyttä ratkaista ongelmia yhdessä

Kehitetään ryhmädynamiikkaa ja edistetään johtoryhmän toimintaa tiiminä

Sovitaan hyvistä johtoryhmän työskentelytavoista ja sitoudutaan niiden toteuttamiseen

Suunnitellaan, miten yhteiset johtamisen periaatteet viedään osaksi työyhteisön arkea

Johtoryhmävalmennuksen hyötyjä ovat:

Johtoryhmä edistää yhtenäisellä tavalla strategiaa ja arvoja yhteisellä ja henkilökohtaisella johtamisellaan

Johtoryhmä jakaa yhteiset johtamisen periaatteet, joita jäsenet hyödyntävät arkipäivän johtamisessa

Ryhmässä pystytään käsittelemään avoimesti ja rakentavasti haasteita sekä ratkomaan ongelmia yhdessä

Yhtenäinen johtoryhmä näyttäytyy työyhteisölle linjakkaana ja johdonmukaisena johtamisena ja vahvistaa organisaation ja johdon välistä luottamusta

Johtoryhmävalmennuksessa voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä:

Johtoryhmätyöskentelyn ja johtamisen itsearviointi

Johtamisen ja esimiestyöskentelyn laajempi arviointi kyselytutkimuksilla ja/tai 360-arvioinneilla

Johtoryhmätyöskentelyn havainnointi

Johtoryhmän jäsenten haastattelut

Oman persoonallisuuden ja käyttäytymisen tunnistaminen esimerkiksi Big Five-menetelmällä

Johtoryhmän ryhmädynamiikan arviointi ja kehittäminen

Johtoryhmän ja sen jäsenten roolin ja tehtävien määrittely sekä ajankäytön suunnittelu

Henkilökohtainen coaching yksilön johtajuuden kehittämisessä

Systemaattinen seuranta ja arviointi johtoryhmän ja johtamisen kehittymiselle

Kenelle johtoryhmävalmennus sopii:

Työyhteisöille, joissa on on tarve kehittää strategiaa ja arvoja tukevaa johtoryhmätyöskentelyä

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää johtamista ja parantaa johtamisen laatua Uusille ja uudistuneille johtoryhmille, jotka haluavat kehittää omaa johtamis- ja työskentelytapaansa

Johtoryhmille, joiden työskentelyssä tai ryhmädynamiikassa on haasteita

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä