johtaminen

Johtoryhmävalmennus

Johtajana kehittyminen on jatkuvaa, samoin johtoryhmänä kehittyminen 

Johtoryhmästä muodostuu parhaimmillaan työyhteisöä yhteisen strategian ja arvojen mukaisesti johtava ja ohjaava tiimi, joka osaa hyödyntää taitavasti paitsi omia vahvuuksiaan, myös työyhteisön monipuolisuutta ja kyvykkyyttä.

Johtoryhmästä johtotiimiksi on ehkä yksi haasteellisimpia kehitysmatkoja, mutta onnistuessaan se takaa strategian ja arvojen toteutumisen arjessa sekä hyvän työntekijäkokemuksen avoimessa ja luottavaisessa työskentelyilmapiirissä niin johdossa kuin muussa esimieskunnassa ja koko organisaation keskuudessa.

Aidon, menestyvän johtotiimin muodostuminen vaatii jokaiselta jäseneltään hyvää itsetuntemusta sekä vankkaa keskinäistä yhteisymmärrystä strategiasta ja arvoista ja niiden vaikutuksesta omaan ja yhteiseen johtamiseen.

Johtoryhmän ominaisuudet
Johtoryhmän ominaisuudet

Johtoryhmävalmennuksen tarve korostuu muutostilanteissa

Johdolta edellytetään yhä enemmän joustavuutta ja kykyä johtaa muutoksessa linjakkaasti. Johto toteuttaa yhdessä organisaation kanssa strategiaa, joka on muutosmatka nykytilanteesta kohti tavoitetilannetta. Toisaalta organisaatiossa, asiakkuuksissa tai markkinassa voi tapahtua yllättäviä asioita, jotka vaativat strategian muovaamista vallitsevan tilanteen mukaisesti. 

Parhaimmillaan johtotiimi tunnistaa työyhteisönsä avulla hiljaisia signaaleja, jotka viestivät muutostarpeesta. Johtotiimi hyödyntää niin hiljaista kuin näkyvää tietoa ketterästi, mutta samalla linjakkaasti ja yhtenäisesti johtaen sekä viestien organisaatiolle ja tarvittaessa muille sidosryhmilleen päätöksistä ja niiden taustalla olevista seikoista.

Johtoryhmän valmennuksessa:

Täsmennetään ja vahvistetaan johtoryhmän roolia ja tehtäviä yhteisen strategian toteuttajana

Luodaan strategiaa ja arvoja tukevaa johtamismallia ja johtamisperiaatteita

Sovitetaan yhteen työyhteisössä yhteisiä arvoja ja henkilökohtaisten arvoja

Tunnistetaan itsetuntemuksen kautta niin oman johtamisen kuin johtoryhmätyöskentelyn vahvuuksia ja mahdollisia kipukohteita

Ennaltaehkäistään johtoryhmän työskentelyn ja johtamisen haasteita sekä vahvistetaan kyvykkyyttä ratkaista ongelmia yhdessä

Kehitetään ryhmädynamiikkaa ja edistetään johtoryhmän toimintaa tiiminä

Sovitaan hyvistä johtoryhmän työskentelytavoista ja sitoudutaan niiden toteuttamiseen

Suunnitellaan, miten yhteiset johtamisen periaatteet viedään osaksi työyhteisön arkea

Tutustu Liftedin suosittuihin johtoryhmäoppaisiin

johtoryhmän itsearviointi työkalu

Johtoryhmän itsearviointi -työkalu

Tiedätkö johtoryhmäsi vahvuudet ja kehityskohteet? Johtoryhmän itsearvioinnin avulla tunnistat johtoryhmätyöskentelyn uudistustarpeet ja pystyt täsmentämään kehitystoimenpiteet johtoryhmäsi kanssa.

Johtoryhmätyön kehittäminen ohjeet

Johtoryhmäopas

Käytännönläheisen johtoryhmäoppaamme kirkastat johtoryhmäsi roolia ja tehtäviä sekä kehität johtoryhmätyöskentelyn työn laatua ja tuloksellisuutta eri osa-alueilla. Lataa nyt oppaamme!

Opas johtamismallin, johtamisen periaatteiden ja johtamislupausten rakentamiseen

Yhtenäisen johtamismallin rakentaminen -opas

Lataa kiitelty opas, joka auttaa sinua kehittämään ja yhtenäistämään organisaationne johtamista. Oppaasta löydät parhaat käytännöt yhtenäisen johtamismallin kuten myös johtamisen periaatteiden ja johtamislupausten rakentamiseen ja käytäntöön vientiin.

Johtoryhmävalmennuksen hyötyjä ovat:

Johtoryhmä edistää yhtenäisellä tavalla strategiaa ja arvoja yhteisellä ja henkilökohtaisella johtamisellaan

Johtoryhmä jakaa yhteiset johtamisen periaatteet, joita jäsenet hyödyntävät arkipäivän johtamisessa

Ryhmässä pystytään käsittelemään avoimesti ja rakentavasti haasteita sekä ratkomaan ongelmia yhdessä

Yhtenäinen johtoryhmä näyttäytyy työyhteisölle linjakkaana ja johdonmukaisena johtamisena ja vahvistaa organisaation ja johdon välistä luottamusta

Johtoryhmävalmennuksessa voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä:

Johtoryhmätyöskentelyn ja johtamisen itsearviointi

Johtamisen ja esimiestyöskentelyn laajempi arviointi kyselytutkimuksilla ja/tai 360-arvioinneilla

Johtoryhmätyöskentelyn havainnointi

Johtoryhmän jäsenten haastattelut

Oman persoonallisuuden ja käyttäytymisen tunnistaminen esimerkiksi Big Five-menetelmällä

Johtoryhmän ryhmädynamiikan arviointi ja kehittäminen

Johtoryhmän ja sen jäsenten roolin ja tehtävien määrittely sekä ajankäytön suunnittelu

Henkilökohtainen coaching yksilön johtajuuden kehittämisessä

Systemaattinen seuranta ja arviointi johtoryhmän ja johtamisen kehittymiselle

Kenelle johtoryhmävalmennus sopii:

Työyhteisöille, joissa on on tarve kehittää strategiaa ja arvoja tukevaa johtoryhmätyöskentelyä

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää johtamista ja parantaa johtamisen laatua Uusille ja uudistuneille johtoryhmille, jotka haluavat kehittää omaa johtamis- ja työskentelytapaansa

Johtoryhmille, joiden työskentelyssä tai ryhmädynamiikassa on haasteita

Olemme kehittäneet johtoryhmiä muun muassa seuraavissa organisaatioissa:

CASE: Vantaan Energia

Konsernin johtoryhmän ja johtotiimien kehittäminen

Johtoryhmän johtamisen valmennus syntyi tarpeesta johtaa Vantaan Energiaa yhdessä yhä paremmin, sillä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä korostuu entisestään johtoryhmän hyvän johtamisen merkitys.

Liftedissä meitä innosti se, miten tarpeemme ymmärrettiin. Lifted tuotti konkreettisen, selkeän valmennusehdotuksen. Lisäksi meille syntyi hyvä tunne valmentajastamme, joka vaikutti olevan meille juuri sopiva henkilö. Ja tämä tunne osoittautui oikeaksi.

Liftedin halu auttaa asiakasta näkyi projektin aikana monin tavoin. Yhteydenpito oli helppoa, vuoropuhelua oli riittävästi ja se oli avointa. Molemmat osapuolet halusivat toisen onnistuvan. Kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin.

Lue lisää yhteistyöstämme

Vantaan Energia & Lifted Yhteistyö

Maarit Rantala

Henkilöstöjohtaja

Vantaan Energia

CASE: Maria 01
Kasvuyrityksen johtoryhmän kehittäminen

Maria01:n kasvaessa uusien työntekijöiden myötä tuli tarve luoda yhteistä kulttuuria ja toimintatapaa. Yhteistyö Liftedin kanssa käynnistyi organisaatiokulttuurityöpajalla. Lifted valikoitui kumppaniksi mm. kasvuyrityksiä koskevan ymmärryksensä ansiosta useamman ehdokkaan joukosta. Kulttuuripäivä oli menestyksekäs ja se sytytti innostuksen jatkaa kehittämistä johtamisen saralla. Maria01:n Development as a Leader  -johtamisen kehittämisohjelmaan sisällytettiin johtoryhmätyöskentelyä sekä johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisia johtamistaitoja ja johtoryhmän jäsenyyttä koskevat osiot.

Ville arvostaa Liftedissä sitä, että tarvetta pystyttiin yhdessä kiteyttämään ja sen pohjalta rakentamaan Maria01:lle sopiva valmennusohjelma. Hän kiittelee myös jouhevaa yhteistyötä ja sujuvaa yhteydenpitoa projektin aikana. Ville suosittelee Liftedin valmennusta kaikille organisaatioille, jotka ovat uudistusmielisiä ja haluavat kehittyä. – Kun rakentaa hyvälle pohjalle, niin saa parhaan hyödyn. Organisaation koolla ei ole niin väliä, olipa sitten kyseessä kasvuyritys tai isompi yritys. Tärkeää on, että organisaatiossa ymmärretään johtamisen ja organisaatiokulttuurin merkitys.

Lue lisää yhteistyöstämme

Ville Simola

Toimitusjohtaja

Maria 01

CASE: Visual Components
Johtoryhmän ja johtamisen periaatteiden kehitys

Ollaan kyllä erittäin tyytyväisiä tähän kokonaisuuteen ja odotukset täyttyi, saatiin juuri niitä tuloksia mitä lähdettiin hakemaan. Halusimme tukea ja ajatusten pallottelua ulkopuolisen ja kokeneen henkilön kanssa, ja Liftedin valmennus sekä valmentajien sparrailu selkeytti omaa ajatteluamme.

Ajankäytössä on selkeästi tapahtunut muutoksia parempaan suuntaan yhteistyömme jälkeen. Tälle kehitykselle oli selkeästi tarvetta ja meille oli tärkeää että saatiin nämä selkeät yhteiset palikat paikalleen jotta pääsemme käyttämään aikamme mahdollisimman laadukkaasti. 

Lue lisää yhteistyöstämme

Mikko Urho

Toimitusjohtaja

Visual Components

lifted visual components

CASE: DLA Piper

Yhteisistä johtamisen periaatteista johtamisteoiksi

DLA Piperilla todettiin organisaation kasvun myötä asiantuntijaorganisaatiolle tyypillinen tarve: johtamista tuli kehittää ja yhtenäistää. Projektin alussa tehdyt johtajuuskartoitukset auttoivat yhteisten johtamisperiaatteiden kiteyttämisessä.

Johtamisperiaatteisiin sitoutuminen vaati jokaiselta osakkaalta ja esihenkilöltä omien johtamiskyvykkyyksien ja esihenkilöroolin arviointia. – Haimme yhteisissä keskusteluissa parempaa ymmärrystä hyvästä johtajuudesta ja arvioimme myös omaa esihenkilöroolia ja osaamistamme. Yhteiselle keskustelulle oli selkeästi tarvetta ja koimme sen antoisaksi, kertoo DLA Piperin HR Manager Katja Kanerva.

Kanervan mukaan yhteistyö Liftedin kanssa sujui hyvissä merkeissä alusta lähtien: – Lifted oli aidosti DLA Piperin asialla. Ei tarjottu mitään mielikuvajohtamisen valmennusta, vaan pyrittiin pitkäjänteiseen kehittämiseen ja vaikuttavuuteen. Liftedin kanssa on syntynyt hyvä luottamussuhde.

Lue lisää yhteistyöstämme

Katja Kanerva

HR Manager

DLA Piper

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä