Johtoryhmäopas

Johtoryhmästä johtotiimiksi -opas
Johtoryhmästä johtotiimiksi -opas

Olemme laatineet käytännönläheisen oppaan tukemaan johtoryhmän työskentelyn arviointia ja kehittämistä eri näkökulmista. Opas yhdistää teoriaa ja käytäntöä hyödyntäen hyväksi havaittuja ja koettuja malleja. Oppaan lukeminen avartaa varmasti käsityksiä hyvästä johtoryhmätyöskentelystä ja auttaa johtoryhmää havainnoimaan omaa toimintaansa. Käytännönläheiset menetelmät ovat hyödynnettävissä välittömästi vaikka seuraavan johtoryhmän kokouksen yhteydessä.

Lataa odotettu johtoryhmän opas käyttöösi ilmaiseksi tästä:

Johtajana kehittyminen on jatkuvaa, samoin johtoryhmänä kehittyminen

Johtoryhmän roolia johtamisen esikuvana ei voi korostaa liikaa. Johtoryhmä ei ole vain joukko johtajia, jotka kokoontuvat tietyin välein. He johtavat ja ohjaavat yhdessä tiiminä työyhteisöä. Johtoryhmän olennaisin työ tehdään kokousten väliaikana, ei johtoryhmän kokouksissa. Toimiva johtoryhmä johtaa yhdessä, samaan suuntaan, tehokkaasti, tuloksellisesti ja toisiaan tukien. Se ei ole työyhteisöä näennäisesti johtava ryhmä, joka pitää pakollisia yhteisiä kokouksia tekemisten raportointia tai reviirien puolustusta varten. 

Ryhmän kokoonpanon muutokset, organisaatiouudistukset, uudet strategialinjaukset, yritysostot  ja toimintaympäristön muutokset ovat tyypillisiä taitekohtia johtoryhmässä. Ainakin näissä murroskohdissa on syytä tarkastella johtoryhmän toimintaa, mutta väliarviointi on paikallaan myös muulloinkin. Johtoryhmätyöskentelyn laadun arviointi on paikallaan ainakin silloin, kun

  • Strategia on uudistunut tai sitä uudistetaan
  • Organisaatiossa tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia
  • Johtoryhmällä ei ole aikaa johtamiseen
  • Johtoryhmän työ on tuloksetonta
  • Johtoryhmästä on tullut “pakkopulla”

Johtoryhmäoppaan avulla:

Hahmotat johtoryhmän työskentelyn tuloksellisuuteen ja laatuun vaikuttavat tekijät

Tunnistat johtoryhmänne vahvuuksia ja kehityskohteita

Pystyt kirkastamaan johtoryhmäsi kanssa roolianne ja tehtäviänne johtoryhmänä ja sen jäseninä

Saat käytännönläheisiä malleja ja menetelmiä johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueiden kehittämiseen

Voit suunnitella johtoryhmäsi kanssa konkreettisia toimenpiteitä johtoryhmätyön laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Edistät keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamusta johtoryhmässänne

Lataa johtoryhmäopas käyttöösi ilmaiseksi tästä:

Johtoryhmätyön kehittäminen ohjeet
Johtoryhmätyön kehittäminen ohjeet

Johtoryhmästä johtotiimiksi – johtoryhmätyöskentelyä kannattaa erityisesti näissä tilanteissa:

voimakas kasvu

yritysostot ja fuusiot

johtoryhmän kokoonpanon muuttaminen tai kokonaan uuden johtoryhmän perustaminen

tarve uudistaa tai yhtenäistää organisaatiokulttuuria, arvoja ja johtamista

johtoryhmän ristiriitatilanteet

henkilöstön tyytymättömyys johdon toimintaan

markkinasta tulevat muutostarpeet

strategiatyö suunnittelusta toteutukseen

strategiaa tukevan johtamisen kehittäminen

Miksi kirjoitimme oppaan johtoryhmätyöstä?

Johtoryhmä on yrityksen tärkein ryhmä. Johtoryhmän toiminnan laadulla on suora vaikutus yrityksen menestymiseen. Johtoryhmän kehittäminen onkin erittäin kiitollista puuhaa niin valmentajan kuin myös johtoryhmän näkökulmasta – tulokset nähdään ja investointi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Valitettavasti johtoryhmätyötä ei kuitenkaan kaikissa organisaatioissa nähdä menestyksen ja kilpailuedun luojana vaan pahimmassa tapauksessa pelkkänä hygieniatekijänä. Näissä tapauksissa organisaatio ei koskaan saavuta koko potentiaaliaan.

Johtoryhmä on aina myös esimerkki koko muulle organisaatiolle, halusipa se tai ei. Organisaation kulttuurin sanotaankin olevan johtonsa varjo, joka pitää yllättävän hyvin paikkansa. Työyhteisö toistaa joryn käytöstä, koska se ymmärretään hyväksyttävänä ja toivottavana käytöksenä. Siksi johtoryhmän ja johdon onkin aina sitouduttava kaikkiin kulttuurimuutoksiin, jotka yrityksessä halutaan onnistuvan. Jos esimerkiksi yrityksen johtamista halutaan kehittää – johtamiskäyttäytymistä on kehitettävä ensi ylimmässä johdossa, ei keskijohdossa.

Kuten huomaat, suhtaudumme johtoryhmien kehittämiseen suurella motivaatiolla. Olemmekin päässeet viime vuosien aikana kehittämään kymmenien johtoryhmien ja johtotiimien toimintaa. Olemme saaneet ja oppineet yhteistöistä paljon. Voimme olla erittäin ylpeitä asiakkaistamme ja yhdessä johtoryhmävalmennuksissa saavuttamistamme tuloksista. Haluamme auttaa suomalaisia organisaatioita menestymään ja tiedämme kehityksen tapahtuvan suurilta osin johtoryhmissä. Kehityspotentiaalia suomalaisissa johtoryhmissä on edelleen valtavasti! Koemme tietynlaiseksi vastuuksi ja velvollisuudeksemme jakaa vahvaa osaamistamme ja kokemustamme johtoryhmien kehittämisestä. Vaikka opas onkin vain pieni maistiainen valtavasta kokonaisuudesta, olemme mielestämme onnistuneet tuomaan oppaaseen monipuolisen ja käytännönläheisen kattauksen teemoja, jotka takuuvarmasti auttavat jokaista johtoryhmän jäsentä kehittämään oman tiiminsä toimintaa.