Johtoryhmäopas

Olemme laatineet käytännönläheisen oppaan tukemaan johtoryhmän työskentelyn arviointia ja kehittämistä eri näkökulmista. Opas yhdistää teoriaa ja käytäntöä hyödyntäen hyväksi havaittuja ja koettuja malleja. Oppaan lukeminen avartaa varmasti käsityksiä hyvästä johtoryhmätyöskentelystä ja auttaa johtoryhmää havainnoimaan omaa toimintaansa. Käytännönläheiset menetelmät ovat hyödynnettävissä välittömästi vaikka seuraavan johtoryhmän kokouksen yhteydessä.

Lataa odotettu työkalu käyttöösi ilmaiseksi tästä:

Johtajana kehittyminen on jatkuvaa, samoin johtoryhmänä kehittyminen

Johtoryhmän roolia johtamisen esikuvana ei voi korostaa liikaa. Johtoryhmä ei ole vain joukko johtajia, jotka kokoontuvat tietyin välein. He johtavat ja ohjaavat yhdessä tiiminä työyhteisöä. Johtoryhmän olennaisin työ tehdään kokousten väliaikana, ei johtoryhmän kokouksissa. Toimiva johtoryhmä johtaa yhdessä, samaan suuntaan, tehokkaasti, tuloksellisesti ja toisiaan tukien. Se ei ole työyhteisöä näennäisesti johtava ryhmä, joka pitää pakollisia yhteisiä kokouksia tekemisten raportointia tai reviirien puolustusta varten. 

Ryhmän kokoonpanon muutokset, organisaatiouudistukset, uudet strategialinjaukset, yritysostot  ja toimintaympäristön muutokset ovat tyypillisiä taitekohtia johtoryhmässä. Ainakin näissä murroskohdissa on syytä tarkastella johtoryhmän toimintaa, mutta väliarviointi on paikallaan myös muulloinkin. Johtoryhmätyöskentelyn laadun arviointi on paikallaan ainakin silloin, kun

  • Strategia on uudistunut tai sitä uudistetaan
  • Organisaatiossa tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia
  • Johtoryhmällä ei ole aikaa johtamiseen
  • Johtoryhmän työ on tuloksetonta
  • Johtoryhmästä on tullut “pakkopulla”

Johtoryhmäoppaan avulla:

Hahmotat johtoryhmän työskentelyn tuloksellisuuteen ja laatuun vaikuttavat tekijät

Tunnistat johtoryhmänne vahvuuksia ja kehityskohteita

Pystyt kirkastamaan johtoryhmäsi kanssa roolianne ja tehtäviänne johtoryhmänä ja sen jäseninä

Saat käytännönläheisiä malleja ja menetelmiä johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueiden kehittämiseen

Voit suunnitella johtoryhmäsi kanssa konkreettisia toimenpiteitä johtoryhmätyön laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Edistät keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamusta johtoryhmässänne

Lataa odotettu työkalu käyttöösi ilmaiseksi tästä: