Asiakastarinat

Case DLA Piper: Yhteisistä johtamisen periaatteista johtamisteoiksi

DLA Piper on yli 40 maassa toimiva asianajotoimisto, joka on keskittynyt liiketoimintajuridiikkaan. Suomessa yhtiö on toiminut vuodesta 2016. Palvelut kattavat yrityksen elinkaaren perustamisesta aina vapaaehtoiseen selvitystilaan ja uudelleenjärjestelyyn. DLA Piper Finland Oy:n palveluksessa on yli 80 henkilöä.

Henkilöstö ja asiakkaat ovat DLA Piperin strategian ydin. Liiketoimintalähtöisyys ja toimiva vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ovat tärkeitä. ”Meidän kanssamme on helppo työskennellä” kiteytyy yhtiön palvelulupauksessa.

DLA Piperilla todettiin organisaation kasvun myötä asiantuntijaorganisaatiolle tyypillinen tarve: johtamista tuli kehittää ja yhtenäistää. Työpaikkaselvityksessä ja sittemmin myös henkilöstötutkimuksissa oli ilmennyt eroja esihenkilötyön laadussa. Kehitettävää näytti olevan muun muassa palautteen antamisessa, vuorovaikutuksessa ja ylipäätään kommunikoinnissa.

Panostukset esihenkilötyöhön koettiin tärkeiksi, sillä hyvä johtaminen nähdään DLA Piperin kilpailukykyä ja erottautumista vahvistavana asiana niin asiakas- kuin työntekijäkokemuksen kannalta.

Valmennuksen sisältö täsmentyi hybridityön vaatimusten myötä

Työskentelytavat asianajotoimistossa mullistuivat pandemian takia: toimistolle vahvasti keskittyneestä työstä siirryttiin etä- ja hybridityön maailmaan. Tämä vaikutti luonnollisesti myös esihenkilötyön rooliin ja vaatimuksiin. Uusi työkulttuuri huomioitiin valmennuksen tavoitteissa ja sisällössä.

johtamisen periaatteet, johtamisteot, johtamisen taidot
Liftedin kanssa käynnistetylle projektille asetettiin seuraavat tavoitteet: DLA Piperin hyvää johtamista edistävien periaatteiden ja työkalujen tuominen päivittäisjohtamiseen, Johtamisen laadun yhtenäistäminen, Esihenkilöiden itsetuntemuksen parantaminen johtajuuden perustana, Vuorovaikutustaitojen kehittäminen erilaisissa tilanteissa ja Esihenkilöiden välisen yhteistyön tiivistäminen

Lue lisää Liftedin johtamisen kehittämisen ohjelmista täältä.

Johtamisen periaatteet kiteytyivät yhteisvoimin

Projektin ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin DLA Piperin yhteisiä johtamisen periaatteita projektin ohjausryhmän voimin. Työn perustaksi tehtiin johtajuuskartoitus paitsi ohjausryhmässä, myös henkilöstön keskuudessa. Vastaajat saivat esittää omia näkemyksiään siitä, mitä on heidän mielestään hyvä johtajuus ja kuinka sen toivotaan ilmenevän DLA Piperilla tulevaisuudessa.

Kartoitukset ja keskustelut auttoivat johtamisperiaatteiden täsmentämisessä ja lopullisessa kiteyttämisessä.  – Kolme teemaa eli psykologinen turvallisuus, palautteen antaminen ja vuorovaikutus nousivat kärkeen, kertoo DLA Piperin HR Manager Katja Kanerva.

Nämä kolme periaatetta vietiin seuraavaksi koko esihenkilökunnan ja osakkaiden käsiteltäväksi, jotta kaikki pystyisivät hyväksymään periaatteet.

Käytännön johtamisteot toteuttavat yhtenäistä johtamista

Johtamisperiaatteisiin sitoutuminen vaati jokaiselta osakkaalta ja 30 esihenkilöltä omien johtamiskyvykkyyksien ja esihenkilöroolin arviointia. Itsetuntemusta kehitettiin Workplace Big Five -profiilien avulla. Katja Kanervalle Workplace Big Five oli tuttu työkalu entuudestaan.

Workplace Big Five -arviointien hyödyntäminen auttoi esihenkilöitä myös ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja sitä, miten ihmiset reagoivat asioihin, Kanerva kertoo.

– Esihenkilöille ei ole aina mitenkään selvää se, minkälaista johtamista ihmiset haluavat. Haimme yhteisissä keskusteluissa parempaa ymmärrystä hyvästä johtajuudesta ja arvioimme myös omaa esihenkilöroolia ja osaamistamme. Yhteiselle keskustelulle oli selkeästi tarvetta ja koimme sen antoisaksi, Kanerva jatkaa. Esimerkkien ja erilaisten harjoitusten avulla konkretisoitiin kolmen valitun johtamisperiaatteen toteuttamista käytännössä.

“Esihenkilöille ei ole aina mitenkään selvää se, minkälaista johtamista ihmiset haluavat. Haimme yhteisissä keskusteluissa parempaa ymmärrystä hyvästä johtajuudesta ja arvioimme myös omaa esihenkilöroolia ja osaamistamme.”

Pitkäaikaista vaikuttavuutta

Esihenkilötyön kehittäminen on jatkuvaa, pitkäjänteistä työtä. DLA Piperilla on jo nyt tunnistettavissa muutoksia.

Palautteen annossa on nähtävissä parannuksia. Myös esihenkilöiden yhteistyö ja vertaistuki ovat lisääntyneet, Katja Kanerva kertoo ja jatkaa: – Lähtökohtamme muutokselle oli toki hyvä, sillä isossa kuvassa kaikki esihenkilöt pitävät tärkeänä sitä, että DLA Piper on hyvä työpaikka. Heillä on halu ymmärtää ja oppia. Kaiken kaikkiaan valmennus sai hyvä vastaanoton ja sitä on arvostettu ja kiitelty.

Kolmea johtamisperiaatetta koskeva pulssikysely on pian lähdössä henkilöstölle. Tällöin nähdään vielä tarkemmin, minkälaisia tuloksia on saatu aikaiseksi. Pulssikysely toteutetaan jatkossa aina neljännesvuosittain.  Liftedin valmentaja Anne Nahkala on tulossa DLA Piperin tilaisuuteen palauttelemaan esihenkilöiden mieliin sovittuja periaatteita.

Tämä oli iso investointi meille myös ajallisesti. Tavoitteemme oli saada pitkäaikaista vaikuttavuutta, Kanerva toteaa.

Kanervan mukaan yhteistyö Liftedin kanssa sujui hyvissä merkeissä alusta lähtien: – Lifted oli aidosti DLA Piperin asialla. Ei tarjottu mitään mielikuvajohtamisen valmennusta, vaan pyrittiin pitkäjänteiseen kehittämiseen ja vaikuttavuuteen. Liftedin kanssa on syntynyt hyvä luottamussuhde.

“Lifted oli aidosti DLA Piperin asialla. Ei tarjottu mitään mielikuvajohtamisen valmennusta, vaan pyrittiin pitkäjänteiseen kehittämiseen ja vaikuttavuuteen. Liftedin kanssa on syntynyt hyvä luottamussuhde”


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä, tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. 

Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Voit olla meihin suoraan yhteydessä mailitse (jukka@lifted.fi) tai puhelimitse (+358 44 271 1487). Sparrailemme mielellämme kansanne!

Jukka Joutsiniemi

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

Case Roima Intelligence: Valmennuksella käytännön työkaluja itsensä johtamiseen

Roiman itsensä johtamisen valmennuksessa tuettiin työyhteisön onnistumista kasvavassa globaalissa projektiorganisaatiossa

Lue
Liftcast #28

Liftcast #28: State of leadership in Finland │ Nick Vertigans & David Goddard

In this Liftcast episode, we explore leadership in Finland, delving into characteristics, challenges, and strengths of Finnish leaders.

Asiakastarinat

CASE Pirkanmaan Jätehuolto: Työyhteisötaitojen valmennusta koko henkilöstölle kiertotalouden edelläkävijäyrityksessä

Koko Pirkanmaan Jätehuollon henkilöstö osallistui Liftedin toteuttamaan työyhteisötaitojen valmennukseen

Lue
Liftcast #27

Liftcast #27: Menestyvä yritys sijoittajan silmin │ Jyri Engeström

Liftcast-studiossa Jyri Engeström kertoo menestyvän yrityksen toimintatavoista ja piirteistä sijoittajan silmin.

Asiakastarinat

CASE Metsähallitus: Monimuotoisella valmennuksella lisäoppeja ja työkaluja esihenkilöiden arkeen

Lifted vakuutti sillä, että asiakasta kuunneltiin ja käytiin aitoa vuoropuhelua tarpeiden huomioimiseksi Metsähallituksen esihenkilövalmennuksen suunnittelussa.

Lue