Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan Energia haluaa varmistaa, että energia ja rajalliset resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti. Strategisena tavoitteena on hiilinegatiivinen energiantuotanto vuonna 2030. Vantaan Energia kehittää jatkuvasti uutta, jotta vantaalaisilla olisi tarjolla edullista, toimitusvarmaa ja kestävää energiaa ja siihen liittyviä palveluita nyt ja tulevaisuudessa.

Osaamisen vahvistaminen on yksi Vantaan Energian strategisista fokusalueista. Vuonna 2023 käynnistyneessä osaamisprojektissa määriteltiin strategiset kyvykkyydet. Eräs näistä kyvykkyyksistä on johtajuus. ”Hyvä johtaminen luo positiivisen työympäristön ja auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Johtaminen vaikuttaa suoraan henkilöstön hyvinvointiin, motivaatioon ja sitoutumiseen”, kuvailee henkilöstöjohtaja Maarit Rantala johtamisen merkitystä.

Valmennus käynnistettiin konsernin johtoryhmässä

Johtajuuden kehittämisen luonteva aloitus oli konsernin johtoryhmän toiminnan kehittäminen. ”Johtoryhmän johtamisen valmennus syntyi tarpeesta johtaa Vantaan Energiaa yhdessä yhä paremmin, sillä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä korostuu entisestään johtoryhmän hyvän johtamisen merkitys”, kertoo Maarit Rantala ja jatkaa: ”Johtoryhmän toiminta ja hyvä johtaminen ovat ratkaisevia yrityksen menestykselle ja sen kyvylle sopeutua muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Kun johtoryhmä toimii hyvin, pystyy se paremmin ohjaamaan yrityksen toimintaa ja varmistamaan, että yritys saavuttaa tavoitteensa.” Vantaan Energian johtoryhmään oli tullut myös uusia jäseniä. ”Näimme tärkeänä sanoittaa yhteisesti johtamistamme”, perustelee Maarit.

johtoryhmätoiminnan kehittäminen

Itsetuntemuksen ja johtoryhmän jäsenten keskinäistä tuntemusta kehitettiin hyödyntämällä Workplace Big Five -persoonallisuusarviointeja. Niiden avulla pystyttiin tunnistamaan myös johtoryhmän työskentelyyn ja ryhmädynamiikkaan vaikuttavia persoonallisuuspiirteistä kumpuvia tekijöitä ja käyttäytymismalleja. Johtoryhmän valmennusta tuettiin henkilökohtaisella coachingilla.

Kaikki johtotiimit mukaan valmennukseen

Konsernin johtoryhmävalmennuksen jälkeen ryhdyttiin toteuttamaan samankaltaista valmennusta konsernin muille johtotiimeille. ”Johtaminen ei rajoitu vain johtoryhmään, vaan kuuluu eri organisaation tasoille.  Siksi johtamisen tulee olla samansuuntaista kaikissa johtotiimeissä. Johtamiseen sisältyvät päivittäisen toiminnan ohjaaminen, tiimin johtaminen, päätöksenteko ja viestintä”, toteaa Maarit.

Myös muissa johtotiimeissä hyödynnettiin Workplace Big Five -profilointia. Sen avulla tunnistettiin johtotiimeissä sellaisiakin johtamiseen ja johtotiimin työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä, joita säännöllisesti toteutettavat henkilöstötutkimukset ja pulssitutkimukset eivät olleet tuoneet esille. Kaiken kaikkiaan noin 50 eri johtotiimien jäsentä osallistui tiimeittäin pidettyihin valmennuksiin.

Valmennusten myötä on noussut esille uusia tarpeita johtamisen kehittämiseksi. Parhaillaan on pohdinnassa jatkovalmennuksia johtamiseen liittyen.

Liftedin kyky ja halu kuunnella herkällä korvalla ratkaisi valinnan

Lifted valikoitu valmennuskumppaniksi useiden palvelutarjoajien joukosta. ”Liftedissä meitä innosti se, miten tarpeemme ymmärrettiin. Lifted tuotti konkreettisen, selkeän valmennusehdotuksen. Lisäksi meille syntyi hyvä tunne valmentajastamme, joka vaikutti olevan meille juuri sopiva henkilö. Ja tämä tunne osoittautui oikeaksi”, kertoo Maarit.

Kaiken kaikkiaan Maarit näkee yhteistyön sujuneen vaivattomasti: ”Liftedin halu auttaa asiakasta näkyi projektin aikana monin tavoin. Yhteydenpito oli helppoa, vuoropuhelua oli riittävästi ja se oli avointa. Molemmat osapuolet halusivat toisen onnistuvan. Kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin.”

Kokemuksen perusteella Maarit kehottaa näkemään vaivaa, kun etsitään sopivaa kumppania johtoryhmätyöskentelyn ja johtamisen kehittämiseen: ”Kannattaa kertoa selkeästi tarpeet ja kuvata, minkälaista kumppania on hakemassa.”

Liftediä hän suosittelee johtamisen kehityskumppaniksi erityisesti konkretiaa kaipaaville organisaatioille. ”Meillä tärkeintä oli valmennuksen konkreettisuus eli ne oivallukset ja opit, joita voitiin hyödyntää arjessa”, kiteyttää Maarit Rantala.

Kuvalähteet: Vantaan Energia


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Sparrailemme mielellämme kanssanne. Ota yhteyttä Jukkaan, niin jutellaan lisää!

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä

 
 

Lue myös:

Asiakastarinat

CASE Turku Energia: Yhdessä määritellyt johtamislupaukset tukevat laadukasta, yhtenäistä johtamismallia

Turku Energia loi Liftedin avustuksella koko konsernin johtamislupaukset strategiaa, arvoja ja tavoiteltua johtamismallia tukevaksi.

Lue
Asiakastarinat

Case DLA Piper: Yhteisistä johtamisen periaatteista johtamisteoiksi

DLA Piper on yli 40 maassa toimiva asianajotoimisto, joka on keskittynyt liiketoimintajuridiikkaan. Suomessa yhtiö on toiminut vuodesta 2016. Palvelut kattavat yrityksen elinkaaren perustamisesta aina vapaaehtoiseen selvitystilaan ja uudelleenjärjestelyyn. DLA Piper Finland Oy:n palveluksessa on yli 80 henkilöä.

Lue
Asiakastarinat

Case ABO Wind: Uusiutuvan energian edelläkävijäyritys panostaa valmentavaan johtamiseen

ABO Wind haluaa tukea valmentavalla johtamisella asiantuntijoiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Lue
Asiakastarinat

Case Maria 01: Kasvuyrityksen johtoryhmän ja johtamisen kehittäminen

Ville Simola (CEO) suosittelee Liftedin johtamisen valmennusta kaikille organisaatioille, jotka ovat uudistusmielisiä ja haluavat kehittyä.

Lue
Asiakastarinat

Case Visual Components: Laadukkaalla johtamisella ja fiksulla ajankäytöllä kestävään kasvuun

Laadukas johtaminen ja fiksu ajankäyttö ovat jokaisen yrityksen kulmakiviä kestävän kasvun pohjaksi. Lue esimerkkicase blogistamme!

Lue

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue