johtaminen

Valmentava johtaminen

qvik lifted
qvik lifted

Valmentava johtajuus tukee onnistumista ja lisää hyvinvointia  

Valmentava johtaja johtaa itseään ja muita tavoitteenaan potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen, motivointi, kannustaminen, tuki, myötätunto ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Valmentava johtaminen on sopivin johtamisen tyyli organisaatioille, joissa tuetaan vastuunottoa ja itseohjautuvuutta.

Valmentavalla johtamisella saavutetaan seuraavia hyötyjä:

Tuetaan koko henkilöstöä kehittymään ja kasvamaan omissa tehtävissään sekä kantamaan vastuuta omasta roolistaan

Vapautetaan esihenkilöä alati kasvavasta työkuormasta ja tiimiläistensä työn tekemisestä ja vähennetään (tai jopa poistetaan) turhaa mikromanageerausta

Edistetään työntekijöiden autonomian tunnetta, joka on yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin lähteistä

Tuetaan koko organisaatiossa kasvavaa sparraamisen ja parempien tulosten tavoittelun kulttuuria

Coaching-taidot ovat valmentavan johtajuuden ydintaidot

Valmentavaan johtamiseen siirtyminen tarkoittaa käytännössä seuraavanlaisia muutoksia johtamisessa:

Johtamistyylin muutos: käskevästä ylhäältä alaspäin ohjautuvuudesta keskustelevaksi, kannustavaksi, tukevaksi, valtuuttavaksi, luottavaiseksi ja myötätuntoiseksi.

Ajankäytön muutos: kokouksista ja raporteista ihmisten kanssa työskentelyyn, ennakointiin, ratkaisujen kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun

Vuorovaikutustyylin muutos: kertovasta ja esittävästä kysyvään ja kuuntelevaan, sekä rakentavaan haastamiseen ja myötätunnon osoittamiseen

Fokuksen muutos: asioista ihmisiin

Vaikuttamisen muutos: positiivinen vaikuttaminen oman organisaation ihmisiin, asiakkaisiin ja eri sidosryhmiin

Valmentavan johtamisen valmennukseen sisältyy:

Perehtyminen valmentavaan johtamiseen

Luottamuksen ja läsnäolon rakentaminen

Aktiivinen kuuntelu

Toimiva kommunikaatio

Kysymysten ja oivalluttamisen voima

Valmentavien keskustelujen mallit

Kasvun ja oppimisen tukeminen valmentamisen avulla

Coachingin sudenkuopat

Coaching tiimityön kehittämisessä

Kenelle valmentavan johtamisen valmennus sopii:

Työyhteisöille ja tiimiorganisaatioille, joissa halutaan tukea itseohjautuvaa työskentelytapaa

Kehittyville, kasvaville ja uudistuville yrityksille, joissa on tavoitteena edistää yhteistyötä, vuorovaikutusta ja innovointia

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää johtamista ja parantaa johtamisen laatua

Työyhteisöille, joissa halutaan siirtää johtamisen painopistettä asiajohtamisesta ihmisten johtamiseen

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä