johtaminen

WorkPlace Big Five Profile™ valmennuksen ja kehittämisen tukena

qvik lifted
qvik lifted

WorkPlace Big Five Profile™ on tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu

Johtajuuden, toimivan yhteistyön ja itsensä johtamisen perusta on hyvässä itsetuntemuksessa. Omaa käyttäytymistään, persoonallisuuttaan, vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan tunteva ihminen pystyy ymmärtämään ja johtamaan niin itseään kuin erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa.

WorkPlace Big Five Profile™ perustuu nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen

Big Five -malli on persoonallisuustutkimuksen “standardi”, jota käytetään myös erilaisten henkilöarviointityökalujen pätevyyden arvioinnin pohjana. WorkPlace Big Five Profile™ -analyysi perustuu Big Five -persoonallisuusmalliin. WorkPlace Big Five Profile™ -mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen osa-alueeseen eli pääpiirteeseen, joita ovat reagointiherkkyys, ekstroversio, uutuushakuisuus, mukautuvuus ja päämääräkeskeisyys. Pääpiirteet jakautuvat 23 alapiirteeseen. 

Ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän persoonallisuusprofiileihinsa. Tämän vuoksi hyödynnämme WorkPlace Big Five Profile™-analyysia useissa  johtamisen, tiimityön ja itsensä johtamisen valmennuksissamme.

WorkPlace Big Five Profile™ -mallin hyödyntämisellä saavutetaan seuraavia hyötyjä: 

Omien persoonallisuuspiirteiden ja omien reaktioiden tutkiminen, tunnistaminen ja ymmärtäminen

Omien työskentelytapojen koskevien mieltymysten sanoittaminen ja kommunikointi muille

Omien vahvuuksien ja kehityspotentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä henkilökohtaisten sudenkuoppien välttäminen

Vuorovaikutuksen, yhteistyön, luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden edistäminen tiimeissä ja työyhteisössä

Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen luovasti ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa

WorkPlace Big Five Profile™-analyysin hyödyntämiseen sisältyy esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

Persoonallisuuden muodostuminen ja kehittyminen

Oma luontainen käyttäytymistyyli, vahvuudet ja kehityskohteet sekä niiden vaikutukset toimintatapaan erilaisissa tilanteissa

Omen kehityspotentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen

Erilaisuus, erilaiset käyttäytymistyylit ja oma suhtautuminen niihin

Ryhmän persoonallisuusprofiilin analysointi ja ryhmädynamiikan kehittäminen

Toteutamme myös esihenkilöille WPB5 360-asteen arviointeja, joissa mukaan saadaan myös palaute ja peilipinta tärkeimmiltä sidosryhmiltä.

Kenelle WorkPlace Big Five Profile™-analyysi sopii:

Johtoryhmille ja tiimeille, joissa halutaan kehittää tuloksellista yhteistyötä, ryhmädynamiikkaa ja vuorovaikutusta

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää johtamista ja parantaa johtamisen laatua

Kehittyville, kasvaville ja uudistuville yrityksille, joissa on tavoitteena edistää yhteistyötä, vuorovaikutusta ja innovointia

Työyhteisöille, joissa tapahtuu paljon muutoksia ja henkilöitä toimii uusissa rooleissa

Työyhteisöille ja tiimiorganisaatioille, joissa halutaan panostaa henkilökohtaiseen kehittymiseen ja itsensä johtamiseen

WPB5-arvioinnit ja -analyysit on yhdistettävissä saumattomaksi osaksi johtamisen, tiimityön ja itsensä johtamisen valmennuksiamme

Räätälöimme valmennuksemme aina tarpeenne mukaan. Alla lisäesittely muutamista johtamisen teemoista

Johtoryhmän kehittäminen
Valmentava johtaminen
Suorituksen johtaminen
Muutosjohtaminen
Uusien esihenkilöiden valmennus
Vuorovaikutus esihenkilötyössä
Haastavat tilanteet ja vaikeat keskustelut
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä