johtaminen

360-arviointi johtamisen valmennuksen ja kehittämisen tukena

360 johtajana kehittyminen
360 johtajana kehittyminen

Johtamisen 360-arviointi on vaikuttava työkalu johtajana kehittämiseen

Johtajuuden kehittämisen ytimessä on kyky arvioida ja ymmärtää omaa johtamistyyliä monipuolisesti. Johtamisen 360-arviointi mahdollistaa kattavan palautteen saamisen suoraan alaisilta, kollegoilta, esihenkilöiltä ja muilta sidosryhmiltä. Tämä monimuotoinen palaute auttaa johtajia tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, mikä on perusta tehokkaalle itsensä kehittämiselle ja johtamisen parantamiselle erilaisissa työympäristöissä.

Johtamisen 360-arviointi pohjautuu ajankohtaiseen johtamistutkimukseen

Johtamisen 360-arviointi hyödyntää nykyisiä johtamistutkimuksen käytänteitä, joiden avulla voidaan arvioida johtajan suoriutumista monipuolisesti. Arvioinnissa kerätään palautetta laajasti eri sidosryhmiltä, kuten alaisilta, kollegoilta ja esimiehiltä, tarjoten näin moniulotteisen kuvan johtajan toiminnasta ja vaikutuksesta. Johtamisen 360-arviointi auttaa yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa johtajana, mikä on olennainen osa kehittymistä ja menestystä vaativissa johtotehtävissä. Tämän arviointimallin avulla pyrimme tukemaan johtajia heidän jatkuvassa kehityksessään, mikä vaikuttaa suoraan koko organisaation suorituskykyyn.

Johtamisen 360-arvioinnilla saavutetaan merkittäviä hyötyjä:

Oman johtamistyylin ja reaktioiden syvällinen ymmärrys ja tunnistaminen

Omien vahvuuksien sekä kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen, mikä auttaa vahvistamaan johtajuutta ja välttämään yleisimmät kompastuskivet

Palautekulttuurin, vuorovaikutuksen, yhteistyön, luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden edistäminen tiimeissä ja työyhteisössä

Yhtenäisen johtamiskulttuurin vahvistuminen ja odotuksien selkeytyminen johtajuudesta

Organisaation hyvinvoinnin, tuottavuuden ja työyhteisön sitoutuneisuuden positiivinen kehittyminen

360 sokea avoin tuntematon salattu
360 sokea avoin tuntematon salattu

Johtamisen 360-palautteen hyödyntämiseen sisältyy esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

Johtajan persoonallisuuden ja johtamistyylin kehittyminen

Luontainen käyttäytymistyyli sekä sen vahvuudet ja kehityskohteet, ja niiden vaikutus johtajan toimintaan eri tilanteissa

Johtajan kehityspotentiaalin tunnistaminen ja sen aktiivinen hyödyntäminen

Eri johtamistyylit ja niiden vaikutukset vuorovaikutukseen tiimin sisällä

Oma henkilökohtainen kehityssuunnitelma ja tunnistettujen kehitystarpeiden edistäminen käytännössä

Kenelle johtamisen 360-arviointi sopii:

Johtoryhmille ja tiimeille, jotka pyrkivät parantamaan yhteistyötä, ryhmädynamiikkaa ja vuorovaikutusta tulosten maksimoimiseksi

Organisaatioille, jotka tähtäävät johtamistapojensa yhtenäistämiseen ja johtamisen laadun kehittämiseen.

Kasvaville ja kehittyville yrityksille, jotka haluavat edistää yhteistyötä, vuorovaikutusta ja innovaatiotoimintaa

Työyhteisöille, joissa tapahtuu paljon muutoksia ja henkilöstö ottaa vastaan uusia rooleja

Työyhteisöille ja tiimiorganisaatioille, jotka haluavat keskittyä henkilökohtaiseen kehitykseen ja itsensä johtamiseen

Uusille ja kokeneille esihenkilöille

Arvioijan ja sidosryhmien näkemykset kokonaisuutena 360-työkalun tukemana

Esihenkilö arvioi omaa toimintaansa

Esihenkilö saa palautetta monipuolisesti eri arvioijaryhmiltä: esihenkilöltään, vertaisiltaan, tiimiläisiltään ja mahdollisesti muilta sidosryhmiltä

Esihenkilön itsearviointia peilataan muiden arvioihin

Esihenkilö saa erinomaisen mahdollisuuden kehittää käyttäytymistään ja toimintaansa

360-arvioinnit ja -analyysit on yhdistettävissä saumattomaksi osaksi johtamisen valmennuksiamme

Räätälöimme valmennuksemme aina tarpeenne mukaan. Alla lisäesittely muutamista johtamisen teemoista

Johtoryhmän kehittäminen
Valmentava johtaminen
Suorituksen johtaminen
Muutosjohtaminen
Uusien esihenkilöiden valmennus
Vuorovaikutus esihenkilötyössä
Haastavat tilanteet ja vaikeat keskustelut
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä