johtaminen

Johtamisen periaatteet

Johtamisen periaatteet ohjaavat johtamista ja yhteisöä

Johtamisen periaatteet ovat perusta yrityksen arvojen ja strategian toteuttamiselle käytännön johtamistyössä. Periaatteet mahdollistavat jaetun ja yhdessä hyväksytyn ymmärryksen hyvästä organisaatiolle sopivasta johtamisesta.

Johtamisen periaatteet ovat tiedostettuja ja dokumentoituja ohjeistuksia yhtenäisen sekä laadukkaan johtamisen varmistamiseksi. Ne toimivat käytännönläheinen työkaluna esihenkilöiden johtamisen tukena. Yhdessä sovitut ja kirjatut johtamisen periaatteet mahdollistavat sen, että johtamisen laatua voidaan mitata ja seurata.

Periaatteet voidaan dokumentoida organisaation tarpeiden mukaisesti koko henkilöstölle ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, tapauskohtaisesti esimerkiksi johtamislupauksiksi, johtamisen ohjeistuksiksi tai jopa johtamisen käsikirjaksi (leadership handbook).

Johtamisen periaatteiden kehitysprojektin hyötyjä ovat:

Käynnistämme yhteistyön kanssanne aloituskokouksella, kartoituksella ja tavoitteiden asettamisella.

Täydennämme alkukartoitusta tarvittaessa kyselyillä, haastatteluilla ja orientoivilla ennakkotehtävillä.

Hyödynnämme tavoitteita parhaiten vastaavia työskentelytapoja ja menetelmiä valmennuksen vaikuttavuuden maksimoimiseksi.

Valmennuksessa kehitetyt yhteiset periaatteet, toimintamallit ja opit viedään käytäntöön esimerkiksi erilaisten harjoitusten, välitöiden ja coachingin avulla.

Valmennuksen vaikuttavuutta arvioimme tarvittaessa useaan otteeseen ja vähintään aina valmennuksen päätyttyä.

Johtamisen periaatteiden muodostamisen vaiheet ovat:

1.

Yhteinen ymmärrys johtamisen periaatteiden merkityksestä

2.

Nykytilan arviointi

3.

Ymmärrys hyvästä johtamisesta

4.

Tavoitellun johtamismallin määrittely

5.

Johtamisen periaatteiden toteutus

Kenelle Johtamisen periaatteiden kehitysprojekti sopii:

Kasvuyrityksille, jotka haluavat edistää kasvua tukevaa johtamista

Työyhteisöille, joissa on on tarve kirkastaa strategiaa ja arvoja tukevaa johtamistapaa

Yrityksille, joissa halutaan tukea meneillään olevaa muutosta uudistamalla johtamista

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää johtamista ja parantaa johtamisen laatua

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä