Asiakastarinat

Case Salon kaupunki: Johtamiseen panostamalla hyvinvointia koko työyhteisöön

 

Haluamme nostaa asiakkaidemme onnistumisia valokeilaan, ja Salon kaupungin panostuksia henkilöstönsä hyvinvointiin sekä johtamiseen on helppo kehua! Toteutimme Salon kaupungille kohdennetun esihenkilövalmennuksen kevätkaudella 2021.

Tarve valmennukselle syntyi henkilöstölle toteutetussa Quality of Work Life (QWL) -mittauksessa. Salon kaupunki haluaa panostaa vahvasti tärkeän esihenkilötyön tukemiseen, ja lähdimme tuomaan valmennuksella esihenkilötyöhön valmentavan johtamisen elementtejä. Tavoitteena oli hyvien käytänteiden jako myös organisaation sisällä – valmennukseen osallistui organisaation esimiehiä erilaisista lähtökohdista, ja joiden johtamien työyksiköiden työelämän laadun QWL -indeksi vaihteli matalasta erinomaiseen.

Valmennuskokonaisuus oli kaupungille uudenlainen – toteutimme valmennuksen kohdennettuina workshoppeina, joiden välissä osallistujat työstivät valmentavan johtamisen toimintamalleja omassa arjessaan. Valmennusten välillä muutamille yksiköille, joiden QWL -indeksi oli alle 50 %, annettiin lisäksi tukea työyhteisön kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun työpajojen muodossa.

Johtaminen on organisaatioiden menestymisen ehdoton kulmakivi! Salossa QWL mittaus antaa hyvää pohjaa johtamisen kehittämiselle. Aina on myös niin, että ylimmän johdon pitää näyttää esimerkkiä ja nostaa asia strategiatasolla sille kuuluvalle paikalle ja sen jälkeen seurata ja paimentaa asian etenemistä, aktiivisesti. Liftedin fokus ja asiantuntemus oli kaikin tavoin vakuuttavaa, ja antoi hyvän tuen oman organisaation kehitysaskelille.
– Janne Hyvärinen, Salon kaupunki, Kehittämispäällikkö

Merkittäviä todennettuja hyötyjä: Yksiköiden QWL:t ylös!

Tulokset kertoivat esihenkilötyöhön panostuksen kannattavuudesta – uudelleen toteutetussa QWL-mittauksessa 15/19 valmennuksessa mukana olleen esihenkilön esimiestyön indeksi parani. Neljällä valmennukseen osallistuneella esimiehellä tulos hieman laski, mutta heidän lähtötilanteensa oli erinomainen ja on sitä edelleen laskusta huolimatta. Erityisen vaikuttava valmennus oli niille kymmenelle työyksiköiden esimiehille, joiden QWL -indeksi oli alle 50 %. Näistä yksiköistä kaksi nosti QWL -indeksin yli 55 % tasolle ja neljä yksikköä yli 65 % tasolle. Loistava onnistuminen, joka kertoo esihenkilötyön kehittämiseen panostamisen näkyvistä vaikutuksista koko työyhteisöön!

Toteutimme myös oman kyselyn valmennukseen osallistuville sekä valmennuksen aluksi että päätteeksi. Vastausten perusteella valmennus auttoi osallistujia hahmottamaan valmentavan johtamisen perusperiaatteet omassa toiminnassa sekä antoi konkreettisia työkaluja valmentavan johtamisen toteuttamiseen omassa arjessa. Osallistujien mukaan kuuntelemisen ja oikeanlaisten kysymysten esittämisen taidot kehittyivät valmennuksen aikana.

Valmennuksen aikana ja sen päätteeksi kävimme runsaasti keskustelua Salon kaupungin johtamisen kehittämisestä ja tunnistimme yhdessä tärkeimmät fokukset myös tulevaisuuden kehityspanostuksille. Laajemman kuvan ymmärtäminen ja kehitystyön suunnittelu pitkällä tähtäimellä ovat asioita, joihin pyrimme jokaisen yhteistyön aikana ja yksi niistä syistä, miksi Salon kaupunki meidät kumppanikseen valitsi:

Valitsimme Liftedin, koska heillä oli valmiiksi osaamista työelämän laadun menetelmästä ja siihen liittyvästä organisaatioiden kehittämistyöstä. Lisäksi Liftedin porukka on innostava ja heistä huokui ammattitaito. Työskentely on ollut innostavaa ja samalla olen itse saanut hyvää sparrausta omaan työhöni. Asiat ovat tulleet hoidettua sovitulla tavalla. Valmennus suunniteltiin huolellisesti ja tarpeemme otettiin hyvin huomioon. Myös loppukeskustelu, jossa kävimme onnistumiset ja kehittymisen paikat tulevaisuudessa, oli erinomainen.
– Heidi Lahtinen, Salon kaupunki, Työhyvinvointikoordinaattori vs.

Kiitokset myös meidän puolestamme loistavasta yhteistyöstä, joka myös iloksemme jatkuu uusilla merkittävillä panostuksilla!

Lue lisää vaikuttavista johtamisen ja esihenkilöntyön valmennuksistamme.

Uusimmat sisällöt:

Johtaminen

Johtamislupaus: Minä lupaan olla hyvä johtaja – kautta kiven ja kannon

Johtamisen periaatteet ja johtamislupaukset toteuttavat arvoja ja strategiaa käytännön johtamistyössä. Periaatteet mahdollistavat jaetun ja yhdessä hyväksytyn ymmärryksen hyvästä organisaatiolle sopivasta johtamisesta.

Lue
Liftcast #20

Liftcast #20: Tehokkaat johtamislupaukset │ Susa Nikula

Kuuntele miten yritys voi kehittää ja yhtenäistää johtamistaan tehokkaasti johtamislupauksien avulla. Äänessä Susa Nikula ja Taneli Rantala.

Johtaminen

Johtamisen TOP 3 syksyllä 2023

Tämän syksyn johtamispuheet liittyvät vahvasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin: muutosneuvotteluihin, suorituksen johtamiseen ja johtoryhmän uudistumistarpeisiin.

Lue
Johtaminen

Miten edesauttaa sujuvaa siirtymää asiantuntijasta esihenkilöksi?

Monesti kuulee sanottavan, että hyvä asiantuntija hukataan, kun tarjotaan hänelle esihenkilöpestiä. Onneksi tilanne ei ole näin mustavalkoinen todellisessa elämässä. Harva meistä aloittaa työuraansa suoraan esihenkilötehtävissä. Useiden esihenkilöiden kokemustausta on nimenomaan erilaisista asiantuntijatehtävistä. Tähän siirtymään kannattaa kiinnittää aivan erityistä huomiota työyhteisöissä, sillä hyvä ihmisten johtaminen on hyvinvoivan ja tuloksellisen työyhteisön perusta.

Lue
Liftcast #19

Liftcast #19: Asiantuntijasta esihenkilöksi TOP10 │ Taneli Rantala & Jukka Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka listaavat tällä kertaa 10 parasta vinkkiään onnistuneeseen muutokseen asiantuntijasta esihenkilöksi.