Asiakastarinat

Case ABO Wind: Uusiutuvan energian edelläkävijäyritys panostaa valmentavaan johtamiseen

Uusiutuva energia on ollut ABO Windin toiminnan ytimessä alusta lähtien. Yritys kehitti tuuli- ja aurinkovoimahankkeita jo silloin, kun uusiutuva energiantuotanto vasta haki jalansijaa Euroopassa. Tänä päivänä ABO Wind kehittää ja rakentaa tuuli- ja aurinkopuistoja sekä toteuttaa akku- ja vetyprojekteja maailmanlaajuisesti yli 25 vuoden kokemuksella.

Valmentava johtaminen soveltuu hyvin asiantuntijaorganisaatioille

ABO Wind haluaa ylläpitää ja edistää johtamisen laatua. Henkilöstökyselyissä on toistuvasti näkynyt henkilöstön tyytyväisyys esihenkilö- ja johtamistyöhön. Hyvän tason ja tyytyväisyyden säilyttämiseksi ABO Wind panostaa jatkuvasti johtamisen kehittämiseen. Valmentavan johtamisen malli valittiin esihenkilöiden valmennuksen kantavaksi teemaksi kuluneelle vuodelle. Valmentavalla johtamisella tuetaan asiantuntijoiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

”Meillä esihenkilöä on helppo lähestyä haastavienkin tilanteiden kanssa. Valmiiden ratkaisuiden sijaan autetaan tiimiläisiä itse löytämään ratkaisuja arjen tilanteisiin”, kertoo ABO Windin henkilöstöjohtaja Sanna Havukainen. ”Valmentava johtaminen tarjoaa kehityspolkuja ja antaa eväitä ihmisten osaamisen kehittymiselle työn arjessa”, hän jatkaa.

Valmentavan johtamisen ideologia perustuu ajatteluttamiseen ja oivalluttamiseen. Esihenkilö edesauttaa kysymyksillä ja dialogialla ideoiden ja ratkaisujen tuottamista ja uusien näkökulmien havaitsemista. Valmentava johtaminen kehittää niin henkilöstöä kuin esihenkilöitä ja tukee organisaation oppimista, innovointia ja hyvinvointia.

Käytännönläheisiä malleja esihenkilön arjen tueksi

Esihenkilövalmennuksessa pureuduttiin erityisesti johtamisen arkeen. Erilaisia esihenkilötilanteita harjoiteltiin valmentavan johtamisen työkaluja ja malleja hyödyntäen. Valmennuksen avulla saatiin lisäeväitä myös haasteellisiin kohtaamisiin ja vaikeisiin keskusteluihin. ”Käytännönläheiset menetelmät, kuten GROW-malli, ovat hyviä, sillä niitä voidaan soveltaa välittömästi esihenkilön arjessa”, toteaa Sanna Havukainen.

Uusien toimintatapojen soveltamista tuettiin valmennustapahtumien välillä esihenkilöiden keskinäisillä parikeskusteluilla ja välitehtävillä. Valmennuksen päätyttyä mietitään mahdollisia tukitoimia, jotta hyvät käytännöt tulevat varmasti pysyvästi käyttöön. Henkilöstötutkimuksen avulla voidaan seurata esihenkilötyön kehittymistä myös valmentavan johtamisen näkökulmasta, sillä tutkimus sisältää keskeisten johtamisen osa-alueiden arviointia.

Itsetuntemusta ja erilaisuuden ymmärrystä Workplace Big Five -profiloinnilla

ABO Windissä on toteutettu myös eri tiimeissä itsetuntemuksen ja tiimityön kehittämistä Workplace Big Five -profiloinnin avulla. Persoonallisuusprofiilien yhteinen purku on edesauttanut yhteistyötä, kun ihmiset oppivat ymmärtämään paremmin itseään ja kollegojaan. ”Erilaisuuden ymmärtäminen on tärkeää. Big Five -profilointi on auttanut muun muassa oivaltamaan niin oman kuin muiden käyttäytymisen ja reaktioiden taustalla olevia tekijöitä”, kertoo Sanna Havukainen. Ymmärrys edesauttaa vuorovaikutusta, mahdollisten konfliktien ratkaisua ja ennaltaehkäisee ristiriitojen syntyä.

Sanna Havukainen näkee Workplace Big Five -profiilien teon ja yhteisen purun monella tavalla toimivaksi: ”Profiilien purkutilaisuudet on koettu laaja-alaisesti hyödyllisiksi. Se on ollut myös hyvä, että tilaisuuksissa keskustelu on ollut avointa. Toisaalta kenenkään ei ole tarvinnut avata sellaisia asioita, joita ei ole halunnut.”

Liftedin valmentajilla työelämälähtöistä osaamista eri tarpeisiin

Sanna Havukainen arvostaa yhteistyön sujuvuutta ja napakkaa tekemistä Liftedin kanssa. ”Valmentaja on ollut esihenkilöiden kanssa jämäkkä, mutta samaan aikaan ymmärtäväinen. Kaikki on saatu mukaan keskustelemaan, mikä on ollut erityisen tärkeää esihenkilötyön kehittämisessä”, toteaa hän.

On hyvä, että Liftedillä on useita valmentajia, jolloin voidaan hyödyntää tarpeen mukaan erilaisia valmentajia”, jatkaa Sanna Havukainen. Hän arvostaa myös Liftedin valmentajien työelämälähtöisyyttä ja käytännön kokemusta työelämästä.


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Sparrailemme mielellämme kanssanne. Ota yhteyttä Jukkaan, niin jutellaan lisää!

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä

 
 

Lue myös:

Asiakastarinat

Case Qvik: Valmentavan johtamisen malli Team Leadeille

Olemme viimeisien vuosien aikana tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä valmentavan johtamisen parissa yhdessä Qvikin kanssa hienoin tuloksin.

Lue
Liftcast #19

Liftcast #19: Asiantuntijasta esihenkilöksi TOP10 │ Taneli Rantala & Jukka Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka listaavat tällä kertaa 10 parasta vinkkiään onnistuneeseen muutokseen asiantuntijasta esihenkilöksi.

Asiakastarinat

Case Visual Components: Laadukkaalla johtamisella ja fiksulla ajankäytöllä kestävään kasvuun

Laadukas johtaminen ja fiksu ajankäyttö ovat jokaisen yrityksen kulmakiviä kestävän kasvun pohjaksi. Lue esimerkkicase blogistamme!

Lue

Uusimmat sisällöt:

Liftcast #25

Liftcast #25: Strategiasta teoiksi OKR:llä │ Henri Sora

Miten OKR-mallia voisi hyödyntää optimaalisesti vieden strategian teoiksi? Aiheesta tuoreessa Liftcastissa keskustelemassa Henri Sora.

Johtaminen

Lifted Roundtable: teemana johtoryhmän uudistuminen

Strategian päivitys, muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä, organisaatio- ja johtamiskulttuurin kehittäminen tai johtoryhmän kokoonpanon muuttuminen ovat tyypillisiä murroskohtia, joissa johtoryhmän on harkittava oman työskentely- ja johtamismallinsa kehitystarpeita.

Lue
Asiakastarinat

Case ABO Wind: Uusiutuvan energian edelläkävijäyritys panostaa valmentavaan johtamiseen

ABO Wind haluaa tukea valmentavalla johtamisella asiantuntijoiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Lue
Johtaminen

Henkilö- ja tiimiarvioinnit – valitse oikea menetelmä ja hyödynnä tuloksia tehokkaasti

Henkilö- ja tiimiarviointien hyödyntämiseksi työelämässä tarvitaan syy, tavoite ja toimenpiteet: miksi teemme arvioinnin, mitä ja miten haluamme saada sillä aikaiseksi?

Lue
Johtaminen

Johtoryhmäopas ja johtoryhmän itsearviointi käyttöösi!

Käytännönläheinen johtoryhmäoppaamme kuvaa johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueita sekä tyypillisiä kehityskohteita. Konkreettiset menetelmät ja mallit ovat käytettävissä suoraan johtoryhmän toiminnan kehittämiseen.

Lue