Asiakastarinat

CASE OIKIO: Esihenkilö viestijänä, valmentajana ja tukijana organisaation arjessa

OIKIO Digital Performance Agency Oy eli OIKIO on digitaalisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatoimisto, joka on erikoistunut web-analytiikkaan, konversio-optimointiin, hakukoneoptimointiin ja digimainontaan.

OIKIOn kulttuurin keskeisiä elementtejä ovat jatkuva oppiminen, yhdessä tekeminen ja itseohjautuvuus. Syväosaaminen ja sparraus ovat tärkeitä arvoja, sillä OIKIOssa halutaan olla alan parhaita asiantuntijoita ja laajentaa jatkuvasti osaamista. Sparraamalla kollegojen ja asiakkaiden kanssa syntyy uusia ideoita. OIKIOssa kysyvä saa aina apua ja jatkuvaan vuoropuheluun kannustetaan.

Näistä perusperiaatteista ja arvoista lähdettiin rakentamaan esihenkilöiden valmennusta. Valmennuksella haluttiin edistää yhtenäistä, laadukasta johtamista sekä tukea OIKIOn kolmen johtamisperiaatteen toteutumista käytännössä. OIKIOssa esihenkilön johtamisperiaatteet kiteytyvät esihenkilön kolmeen rooliin, joiden mukaan esihenkilö on viestijä, valmentaja ja tukija.

Itsetuntemusta, keskustelua ja konkretiaa

Valmennusohjelman tavoitteet ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä. “Liftedin valmentaja osasi esittää hyviä kysymyksiä kolmesta johtamisperiaatteestamme ja ehdottaa keskustelussa osuvaa sisältöä kullekin valmennuskerralle“, kertoo Hanna Mikkonen, Talent Acquisition & HR Specialist.

Neljän valmennuskerran ohjelma aloitettiin itsetuntemuksen parantamisella. Tässä hyödynnettiin Workplace Big Five -persoonallisuusprofiileja.

Satu Tamminen, Head of Finance & People, piti persoonallisuusprofiilien käyttöä toimivana: “Esihenkilöiden itsetuntemus kehittyi ja samalla ymmärrys ihmisten erilaisuudesta ja erilaisista toimintatavoista. Myöhemmin valmennuksessa käytiin läpi myös SCARF-mallia ja se syvensi esihenkilöiden näkemystä siitä, miten ihmiset suhtautuvat eri tavalla mm. uhkiin.”

Muut valmennusohjelman kolme valmennusta keskittyivät johtamisperiaatteiden eli viestijän, valmentajan ja tukijan roolien toteuttamiseen käytännössä. Tilaisuuksissa harjoiteltiin mm. valmentavasta johtamisesta tutun GROW-mallin käyttöä. Valmennustapahtumat olivat luonteeltaan varsin osallistavia ja keskustelevia, mikä tuki mainiosti OIKIOn sparrausta ja syväosaamista koskevia arvoja.

Välitehtävät edistivät valmennuksissa käsiteltyjen asioiden ja mallien käytäntöön vientiä. “Valmennusohjelma oli hyvin jaksotettu. Valmennuskertojen välissä oli riittävästi aikaa hyödyntää oppeja käytännössä ohjatusti välitehtävien avulla. Välitehtävät, kuten valmentavan johtamisen ja palautteen antamisen harjoitukset, toimivat hyvin arjessamme“, kertoo Hanna Mikkonen.  Mm. GROW-mallista pidettiin kovasti ja sitä aiotaan hyödyntää myös jatkossa aktiivisesti OIKIOn esihenkilötyössä. Harkittavana on, valmennettaisiinko koko henkilöstöä mallin käyttöön.

Valmennuksen räätälöinti yhteisvoimin tuotti halutut tulokset

Jokaisen valmennuskerran jälkeen kerättiin palautetta ja tarkennettiin seuraavan valmennuksen sisältöä tarpeen mukaan. “Valmentaja oli helposti lähestyttävä ja solahti hyvin meidän porukkaamme. Alun alkaen tuli sellainen olo, että hän soveltuu meille hyvin ja ymmärtää toimintaamme“, toteaa Hanna Mikkonen.

 “Yhteistyö Liftedin kanssa oli aktiivista koko ohjelman ajan. Pystyimme muokkaamaan valmennusohjelmaa joustavasti kesken matkan. Valmentaja otti hyvin huomioon palautteemme ja ehdotuksemme“, kertoo Satu Tamminen.

Valmennusohjelmalle asetetut tavoitteet täyttyivätkin hyvin valmennuksen aikana. Esihenkilöt olivat tyytyväisiä sisältöön ja palautteet olivat varsin myönteisiä.

Satu Tamminen korostaa valmennuksen onnistumisessa esihenkilöiden itsetuntemuksen paranemisen ja käytännönläheisten menetelmien merkitystä: “Esihenkilöt saivat toivomaansa itsevarmuutta ja konkreettisia työkaluja johtamisen periaatteiden toteuttamiseksi.”

“Kaiken kaikkiaan koko prosessi oli hyvin mietitty, valmennusohjelma perustui toiveisiimme ja tavoitteet täsmennettiin yhdessä“, kiteyttää Hanna Mikkonen.

Kuvitus- ja henkilökuvat: OIKIO


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Sparrailemme mielellämme kanssanne. Ota yhteyttä Jukkaan, niin jutellaan lisää!

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä

 
 

Lue myös:

Asiakastarinat

Case Qvik: Valmentavan johtamisen malli Team Leadeille

Olemme viimeisien vuosien aikana tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä valmentavan johtamisen parissa yhdessä Qvikin kanssa hienoin tuloksin.

Lue
Asiakastarinat

Case ABO Wind: Uusiutuvan energian edelläkävijäyritys panostaa valmentavaan johtamiseen

ABO Wind haluaa tukea valmentavalla johtamisella asiantuntijoiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Lue
Liftcast #21

Liftcast #21: Menestyksekäs tiimin johtaminen │ Henna Niiranen

Millaista on onnistunut ja menestyksekäs tiimin johtaminen? Mitä se vaatii esihenkilöltä? Podcast-studiossa Henna Niiranen ja Taneli Rantala.

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

Case Roima Intelligence: Valmennuksella käytännön työkaluja itsensä johtamiseen

Roiman itsensä johtamisen valmennuksessa tuettiin työyhteisön onnistumista kasvavassa globaalissa projektiorganisaatiossa

Lue
Liftcast #28

Liftcast #28: State of leadership in Finland │ Nick Vertigans & David Goddard

In this Liftcast episode, we explore leadership in Finland, delving into characteristics, challenges, and strengths of Finnish leaders.

Asiakastarinat

CASE Pirkanmaan Jätehuolto: Työyhteisötaitojen valmennusta koko henkilöstölle kiertotalouden edelläkävijäyrityksessä

Koko Pirkanmaan Jätehuollon henkilöstö osallistui Liftedin toteuttamaan työyhteisötaitojen valmennukseen

Lue
Liftcast #27

Liftcast #27: Menestyvä yritys sijoittajan silmin │ Jyri Engeström

Liftcast-studiossa Jyri Engeström kertoo menestyvän yrityksen toimintatavoista ja piirteistä sijoittajan silmin.

Asiakastarinat

CASE Metsähallitus: Monimuotoisella valmennuksella lisäoppeja ja työkaluja esihenkilöiden arkeen

Lifted vakuutti sillä, että asiakasta kuunneltiin ja käytiin aitoa vuoropuhelua tarpeiden huomioimiseksi Metsähallituksen esihenkilövalmennuksen suunnittelussa.

Lue