Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Suomen Lääkevarmennus Oy eli FiMVO vastaa lääkevarmennusjärjestelmän rakentamisesta ja hallinnoinnista Suomessa. FiMVO on vuonna 2016 perustettu EU-direktiivin mukaisesti voittoa tuottamaton yritys, jonka omistajia ovat Lääketeollisuus ry, Orion Oyj, Rinnakkaislääketeollisuus ry, Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry sekä Suomen Apteekkariliitto ry ja Lääke- ja Terveyshuolto.

Liftedin yhteistyö FiMVOn kanssa käynnistyi korona-ajan aiheuttaman muutostarpeen myötä ja on sittemmin jatkunut jo useamman vuoden ajan pitkäkestoisena valmennusohjelmana. Ketteränä organisaationa siirtymä koronan myötä uuteen toimintamalliin tapahtui FiMVOssa sujuvasti, mutta samalla todettiin kuitenkin, että on hyvä aika uudistaa tiimin työskentelytapoja. ”Vaikka sopeutuminen uuteen ei ole edellyttänyt mitään erityisen mullistavaa, on ollut tärkeää, että asiat on sanottu ääneen ja niistä on keskusteltu. Jokainen tiimivalmennus on ollut meillä askel entistä avoimempaan suuntaan”, kertoo toimitusjohtaja Maija Gohlke.

Haastavaan projektiin valmistautuminen tiiminä

FiMVOssa toteutettiin viime vuonna iso järjestelmäprojekti, jossa vaihdettiin toimittajaa. Haastavaan ja kriittiseen projektiin valmistauduttiin tiimivalmennuksella, jonka teemana oli erityisesti resilienssi eli sopeutumiskyky. ”Tiesimme, että projekti tulee aiheuttamaan paljon paineita. Halusin varmistaa, että tiimimme pystyy toimimaan hyvin yhdessä projektin haastavimmissakin vaiheissa ja että saamme projektin päätökseen hyvissä voimissa”, kertoo Maija tiimivalmennuksen lähtökohdista ja tavoitteista.

Itsetuntemus ja keskinäinen tuntemus vahvistavat tiimiä

Viimeisimmässä tiimivalmennuksessa keskityttiin tiimin toiminnan hiomiseen ja tiimidynamiikkaan. Samalla arvioitiin tiimin kehitysmatkaa ja varmistettiin yhteisesti, että tiimi jatkaa hyvällä urallaan. Tähän tiimivalmennukseen valmistauduttiin ennakkoon sekä henkilökohtaisten Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilien laatimisella että tiimitoiminnan kartoituksella.

Persoonallisuusprofiilien purku tiimipäivällä edisti tiimin jäsenten itsetuntemusta ja keskinäistä tuntemusta.  ”Vaikka tuloksissa ei sinänsä ollut suuria yllätyksiä, auttoi yhteinen tulosten purku ymmärtämään toistemme toimintatapoja ja reagointia”, toteaa Maija ja jatkaa: ”Esihenkilönä sain myös lisää ymmärrystä käytännön asioista, joilla voin vaikuttaa erilaisten ihmisten hyvinvointiin.”

Hän kertoo esimerkkinä suhtautumisen julkiseen myönteiseen palautteeseen, jonka antamista on itse pitänyt esihenkilönä aina tärkeänä asiana. Persoonallisuusarviointien purun myötä hän ymmärsi, että kaikki eivät halua kiittävää palautetta annettavan julkisesti.

Maija vilauttaa myös pöydällään olevaa omaa raporttiaan ja kertoo persoonallisuusarviointien elävän jatkuvasti tiimin arjessa. Arviointien jatkohyödyntämistä on jo suunniteltu koko loppuvuoden ajalle.

Tiimivalmennus Lifted FiMVO toimitusjohtajan kokemuksia

Coaching tukee henkilökohtaista kehittymistä, innostaa ja energisoi

Tiimivalmennuksien ohella FiMVOssa on toteutettu henkilökohtaista coachingia ensin Maijan kanssa ja sittemmin kaikkien tiimiläisten kanssa. ”Toimitusjohtajana on aika yksin monissa asioissa. Coachingissa on pystynyt tuomaan esille asioita, joita ei oikein voi muuallakaan käsitellä. Coachingista saatava tuki ja sparrausapu ovat arvokkaita”, kertoo Maija omasta coachingistaan. Maija kertoi odottaneensa coaching-tapaamisia ja valmistautuneensa niihin mm. kirjaamalla ennakkoon asioita, joista halusi keskustella seuraavissa tapaamisissa.

Myös luottamus omiin johtamistaitoihin on kasvanut coachingin ja oman kehittymisen myötä. ”Pidin siitä, että Liftedin coach haastoi ja auttoi laajentamaan ajattelua. En päässyt todellakaan helpolla”, kuvailee Maija.

Maija halusi tarjota koko tiimilleen henkilökohtaista coachingia, jotta myös muut tiimin jäsenet pääsevät keskustelemaan itselleen tärkeistä asioista: ”Ennen kaikkea toivon, että coaching innostaa ja antaa heille energiaa. Jokainen saa itse valita, mistä teemoista keskustelee coachin kanssa.”

Myös hyvin toimiva tiimi tarvitsee tiimivalmennusta

FiMVOn tiimi oli jo ennen valmennusten alkua toimiva tiimi, jossa vallitsi hyvä tunnelma ja yhteishenki. Maija toteaa, että myös tällaiselle tiimille valmennus on tarpeen: ”Vaikka kaikki tuntui olevan hienosti, tunnistimme valmennuksessa, että on myös vaikeita asioita, joista emme ole osanneet aiemmin puhua keskenämme.”

Asiantuntijatiimissä on kunnianhimoisia ja aikaansaavia ihmisiä, jotka vaativat paljon paitsi itseltään myös muilta. ”Tiimivalmennusten myötä ihmiset ovat lähentyneet entisestään, ja on tullut lisää lempeyttä ja pehmeyttä niin itseä kuin muita kohtaan”, kertoo Maija.

Tiimivalmennuksen tuloksia, Lifted & FiMVO yhteistyö

Liftedin tiimivalmennuksissa Maija tiimeineen ovat arvostaneet käytännönläheisyyttä: ”On tärkeää, että valmennuksesta saadaan konkreettisia asioita mukaan vietäväksi. Valmentaja on yhdessä tekemässä tiimin kanssa eikä asetu esimerkiksi tiimin yläpuolelle pitämään luentoa.”

Myös jatkuvuus on koettu tärkeäksi. Tuttu valmentaja tuntee tiimiläiset ja pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa tuloksia. Tämä nähtiin selvästi myös tiimikartoituksen tuloksissa.

Kuvalähteet: FiMVO


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Sparrailemme mielellämme kanssanne. Ota yhteyttä Jukkaan, niin jutellaan lisää!

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä

 
 

Lue myös:

Asiakastarinat

Case Bob the Robot: Onnistumisen johtamista luovassa työyhteisössä

Suorituksen johtamisesta puhutaan Bob the Robotissa onnistumisen johtamisena. Valmennuksessa kehitettiin esihenkilöiden onnistumisen johtamisen valmiuksia ja johtajuuskyvykkyyksiä onnistuneiden kohtaamisten ja keskustelujen edistämiseksi.

Lue
Asiakastarinat

Case Metsähallitus: Johtamisen ja tiimityön tason nosto Lapissa

Liftedin ja Metsähallituksen yhteistyö sisälsi yhteisten toimintatapojen kehittämistä johtamisen, tiimityön ja koko työyhteisön tasoilla.

Lue
Johtaminen

Henkilö- ja tiimiarvioinnit – valitse oikea menetelmä ja hyödynnä tuloksia tehokkaasti

Henkilö- ja tiimiarviointien hyödyntämiseksi työelämässä tarvitaan syy, tavoite ja toimenpiteet: miksi teemme arvioinnin, mitä ja miten haluamme saada sillä aikaiseksi?

Lue

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue
Liftcast #31

Liftcast #31: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa │ Alf Rehn

Alf Rehn jakaa näkemyksensä johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Pöydällä mm. armollisuus, yksinäisyys, nöyryys & AI johtamisessa.

Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Lue