Asiakastarinat

Case Qvik: Valmentavan johtamisen malli Team Leadeille

Article in English: Case Qvik

Olemme viimeisen kahden vuoden aikana tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä valmentavan johtamisen parissa yhdessä Qvikin kanssa. Qvik on ohjelmistokonsultoinnin yritys, jonka tavoitteena on tuottaa pohjoismaiden parhaita digitaalisia kuluttajapalveluita. Qvik rakentaa menestyspalveluita yhdistämällä kuluttajatuntemusta kunnianhimoisiin tavoitteisiin, oivaltavaan muotoiluun ja moderniin teknologiaan.

125 henkilön organisaatiossa toteutetaan itseohjautuvaa toimintatapaa, jossa asiantuntijat pääsevät hyödyntämään osaamistaan heille parhaiten sopivalla tavalla. – Meillä on kovan tason osaajia, jotka haluavat tehdä työtä omalla tavallaan, mutta samaan aikaan Qvikille tyypillisellä rennon letkeällä meiningillä, sanovat People Specialist Meral Bedretdin ja Team Lead Development Manager Aura Forsberg Qvikiltä.

Toimintafilosofiaa tukeva tiimimalli ja johtaminen

Aiemmin Qvikillä oli vain muutamia esihenkilöitä, joilla oli paljon johdettavia. Tämä ei kuitenkaan tukenut itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta toivotulla tavalla. Qvikillä päätettiin siirtyä tiimimalliin, jossa asiakastyöhön osallistuvat Team Leadit tukevat ja ohjaavat omia tiimejään. Pelkällä organisaatiomuutoksella ei johtamista tietenkään uudistettu. Lisäksi Team Leadeista valtaosa oli ensikertalaisia tiiminvetäjinä. Tarvittiin siis Qvikin toimintafilosofiaa ja arvomaailmaa tukeva uudistettu johtamismalli ja lisää osaamista. Näistä lähtökohdista alkoi rakentua Qvikin valmentavan johtamisen malli yhteistyössä Liftedin kanssa. Johtamisen muutosta on nyt tehty pitkäjänteisesti jo lähes kahden vuoden ajan.

Hyvä johtajuus alkaa itsetuntemuksesta

Hyvän johtamisen lähtökohtana on itsetuntemus ja niinpä Team Leadit pääsivät aluksi tekemään Workplace Big Five -persoonallisuusanalyysit. WorkPlace Big Five Five Profile™ on nykyaikainen, laajasti tutkittu ja luotettava persoonallisuusmalli, jossa omaa käyttäytymistä arvioidaan viiden persoonallisuuden osa-alueen avulla. – Persoonallisuusanalyysien avulla Team Leadien itsetuntemus parani paljon, mikä edesauttoi oman johtajuuden kehittämistä, kertoo Aura.

“Persoonallisuusanalyysien avulla Team Leadien itsetuntemus parani paljon, mikä edesauttoi oman johtajuuden kehittämistä.”

Työpajoja, harjoittelua ja coachingia sopivassa suhteessa

Valmentavan johtamisen kehittäminen toteutettiin vaiheittain seitsemässä työpajassa, joiden väliaikoina Team Leadit pääsivät harjoittelemaan uusia taitojaan käytännössä. – Työpajojen toteutumissykli oli hyvä ja keskinäisen tuntemuksen kasvaessa rohkaistuttiin ottamaan esille enemmän myös haasteita. Varsinkin myöhemmässä vaiheessa kokemusten jakoa ja keskustelua oli niin runsaasti, että aika oli loppua kesken, kertoo Meral ja jatkaa vielä: – Osallistavat harjoitukset sessioissa olivat hyviä ja silmiä avaavia.

“Osallistavat harjoitukset sessioissa olivat hyviä ja silmiä avaavia.”

Käytännön harjoittelun tukena hyödynnettiin henkilökohtaista coachingia, johon kuului usea tapaaminen valmennusohjelman aikana. Koulutuksen, coachingin ja käytännön harjoittelun yhdistelmä koettiin hyväksi ja toimivaksi valmennusmalliksi.

Team Leadeistä muodostui toisiaan tukeva verkosto

Qvikin valmentavan johtamisen perustana olivat yhteiset johtamisen periaatteet, jotka painottavat muun muassa tasapuolista, kaikille yhdenvertaista kohtelua. Jokainen saa apua ja tukea, tulee kuulluksi ja nähdyksi. – Johtamisen periaatteet ovat selkeyttäneet esihenkilötyötä merkittävästi ja tukeneet Team Leadien työtä, kertovat Meral ja Aura.

Johtamisen periaatteet ovat selkeyttäneet esihenkilötyötä merkittävästi ja tukeneet Team Leadien työtä”

Tulokset ovat konkretisoituneet muun muassa one-on-one -keskusteluissa Team Leadien ja tiimiläisten välillä. Team Leadit pystyvät haastamaan sopivasti ja osaavat asettaa laadukkaita ja osuvia kysymyksiä. He tunnistavat myös omassa johtamisessaan paremmin kehityksen paikkoja, kuvailee Aura. Valmennuksen myötä Team Leadeistä on kasvanut verkosto, joka tukee ja auttaa toisiaan. Meralin mukaan ”Team Leadien porukassa on nyt hyvä pössis”.

Aura vastaa Team Leadien ohjaamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Hän on pystynyt hyödyntämään valmennusmateriaalia uusien Team Leadien perehdyttämisessä tehtävään. – Vaikka Team Leadia jännittäisi uusi rooli, pystymme luomaan fiiliksen, ettei hän ole yksin ja apua on aina saatavilla. Valmentavaan johtamiseen saadaan ensikosketus alusta lähtien, kertoo Aura.

Valmentava johtaminen levitetään koko organisaatioon

Johtamisessa ei olla koskaan valmiita ja niinpä työn sarkaa on edessä vielä Qvikillä. Valmentavaa johtamista ja coaching-kulttuuria halutaan levittää koko organisaatioon, kaikille esihenkilöille ja johdolle.  Myös Team Leadit osaavat vaatia omilta esihenkilöiltään valmentavaa johtamisotetta. Nyt on hyvä pohja, josta jatkaa eteenpäin. Tämä on kaikille oppimisprosessi ja koko ajan kehitytään, toteaa Aura. Qvikillä jatketaan valmentavan johtamisen kehittämistä siten, että kaikki esihenkilötehtävissä työskentelevät ovat mukana ja myös Team Leadit saavat lisäevästystä omaan johtamiseensa.

“Nyt on hyvä pohja, josta jatkaa eteenpäin. Tämä on kaikille oppimisprosessi ja koko ajan kehitytään”

Helppoa, matalan kynnyksen yhteistyötä

Yhteistyö Liftedin kanssa lähti käyntiin, kun Qvikillä vakuututtiin Liftedin valmentavaa johtamista koskevasta osaamisesta. – Qvikin tarpeita on kuunneltu hyvin ja toiveet otettu huomioon. Sisältöä suunniteltiin yhteistyössä, kertovat Meral ja Aura. Kaiken kaikkiaan he kuvaavat yhteistyön olleen läheistä ja kommunikoinnin sujuneen hyvin. Myös osallistujat ovat olleet tyytyväisiä valmennusohjelmaan ja kokeneet sen erittäin hyödylliseksi oman työnsä kannalta.


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä, tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. 

Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Voit olla meihin suoraan yhteydessä mailitse (jukka@lifted.fi) tai puhelimitse (+358 44 271 1487). Sparrailemme mielellämme kansanne!

Jukka Joutsiniemi

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

Case Roima Intelligence: Valmennuksella käytännön työkaluja itsensä johtamiseen

Roiman itsensä johtamisen valmennuksessa tuettiin työyhteisön onnistumista kasvavassa globaalissa projektiorganisaatiossa

Lue
Liftcast #28

Liftcast #28: State of leadership in Finland │ Nick Vertigans & David Goddard

In this Liftcast episode, we explore leadership in Finland, delving into characteristics, challenges, and strengths of Finnish leaders.

Asiakastarinat

CASE Pirkanmaan Jätehuolto: Työyhteisötaitojen valmennusta koko henkilöstölle kiertotalouden edelläkävijäyrityksessä

Koko Pirkanmaan Jätehuollon henkilöstö osallistui Liftedin toteuttamaan työyhteisötaitojen valmennukseen

Lue
Liftcast #27

Liftcast #27: Menestyvä yritys sijoittajan silmin │ Jyri Engeström

Liftcast-studiossa Jyri Engeström kertoo menestyvän yrityksen toimintatavoista ja piirteistä sijoittajan silmin.

Asiakastarinat

CASE Metsähallitus: Monimuotoisella valmennuksella lisäoppeja ja työkaluja esihenkilöiden arkeen

Lifted vakuutti sillä, että asiakasta kuunneltiin ja käytiin aitoa vuoropuhelua tarpeiden huomioimiseksi Metsähallituksen esihenkilövalmennuksen suunnittelussa.

Lue