Lifted palvelut

Tutustu vaikuttaviin palveluihimme

Tarjoamme vahvalla asiantuntemuksella työyhteisön tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen keskittyviä johtamisen, tiimityön ja itsensä johtamisen valmennuksia ja kehittämisprojekteja.

Strategia- ja kulttuurilähtöinen johtamisen kehittäminen
Strategia- ja kulttuurilähtöinen johtamisen kehittäminen

Tuloksia ja hyvinvointia strategia- ja kulttuurilähtöisesti

Autamme organisaatiotasi kehittämään yrityksesi päivittäisen onnistumisen kolmea tärkeintä elementtiä: johtamista, tiimityötä ja itsensä johtamista. Toimenpiteet tehdään aina organisaationne strategiaa ja tavoitekulttuuria ymmärtäen ja tukien. Kun panostukset organisaation kehittämiseen tehdään tarkasti valikoiden ja oikein, saavutamme tuloksellisuutta ja hyvinvointia käsi kädessä. Liftedillä teemme vain toimenpiteitä, jotka vaikuttavat positiivisesti molempiin. Siten varmistamme, että organisaationne kehittyy ja hyötyy panostuksista pitkällä aikavälillä.

Autamme organisaatiotasi
seuraavilla osa-alueilla:

Johtaminen

Esihenkilötyö on joko organisaationne suurin este tai mahdollistaja.

Johtamisen kehittämisen projektimme ja valmennuksemme ohjaavat organisaationne johtamismallit ja esihenkilöiden kyvykkyydet halutulle tasolle. Johtamisen kehittäminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

TIIMITYÖ

Huipputiimi on aina enemmän kuin osiensa summa.

Valmennuksemme avulla työyhteisösi jäsenet onnistuvat yhdessä! Kehitämme tavoitekulttuurinne mukaisia toimintamalleja, edistämme me-henkeä ja parannamme tiimien ja yksilöiden yhteistyövalmiuksia.

ITSENSÄ JOHTAMINEN

Itsensä johtamisen kyvykkyydet ovat kriittisiä modernissa tietotyössä

Jokainen voi menestyä vaikeissakin olosuhteissa, kun itsetuntemus, toimintatavat ja taidot ovat korkealla tasolla. Valmennuksemme auttavat organisaatiosi jokaista jäsentä kasvattamaan ja käyttämään voimavarojaan viisaasti ja joustavasti.