Asiakastarinat

CASE Metsähallitus: Monimuotoisella valmennuksella lisäoppeja ja työkaluja esihenkilöiden arkeen

Metsähallitus tarjoaa luonnonvara-alan palveluja laajalle asiakaskunnalleen kansalaisista suuryrityksiin. Metsähallituksen tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että meillä kaikilla ja myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia luonnosta.

Metsähallituksen Luontopalveluiden vastuulla on lähes koko maan luonnonsuojelualueiden, kuten kansallispuistojen, hoito. Luontopalvelut tuottavat myös maksuttomia retkeilypalveluja sekä vastaavat lukuisten kulttuuriperintökohteiden hoidosta.

Asiakkaan kuuntelu, tarpeiden huomioiminen ja vuoropuhelu vakuuttivat kilpailutuksesta lähtien

Metsähallituksen Luontopalvelut -vastuualueeseen kuuluvan Pohjanmaan ja Kainuun alueen esihenkilöt osallistuivat vuonna 2022 valmennukseen, jolle haluttiin jatkoa seuraavana vuonna. Kilpailutuksessa päädyttiin yhteistyöhön Liftedin kanssa. ”Lifted vakuutti sillä, että asiakasta kuunneltiin ja käytiin aitoa vuoropuhelua tarpeiden huomioimiseksi valmennuksen suunnittelussa”, kertoo aluejohtaja Pirkko Siikamäki.

Valmennusohjelmaan suunniteltiin viisi valmennustapahtumaa sekä välitehtäviä vuoden varrelle. Ohjelman ylätason teemat olivat:

Ohjelmaa muokattiin ja täsmennettiin vuoden varrella esille tulleiden uusien näkökulmien myötä. Metsähallituksessa on meneillään suuri muutos, jonka myötä alueorganisaatioista siirrytään arvovirtapohjaiseen toimintamalliin vuoden 2024 alusta. Muutoksesta tiedettiin jo valmennuksen aikana yleisellä tasolla.

Jokaisen valmennuskerran jälkeen kerättiin myös palautteet, jotka huomioitiin seuraavan tapahtuman suunnittelussa. Ohjelman räätälöinti- ja muokkausmahdollisuudet matkan varrella koettiin erittäin tärkeäksi.

Etävalmennuksista ja välitehtävistä rakennettiin vuoden mittainen jatkumo

Valmennustilaisuudet toteutettiin etänä. ”Tilaisuudet olivat hyvin rakennettuja kokonaisuuksia. Niissä oli sopivasti tietopohjaa ja riittävästi aikaa pohdinnalle ja keskustelulle”, kertoo Siikamäki ja jatkaa: ”Valmentaja tarjosi hyvää tarttumapintaa asioihin ja pohjusti keskustelua kysymällä ja haastamalla sopivasti myönteisellä tavallaan.”

Konkreettiset käytännön harjoitukset avasivat muun muassa valmentavan johtamisen periaatteita. Vaikka valmentavaa tyyliä oli jo käytetty intuitiivisesti, saatiin valmennuksessa siihen lisää työkaluja. Valmennukseen sisältyneet harjoitukset mm. avoimien kysymysten hyödyntämisestä toivat varmuutta ja itseluottamusta osallistujille. ”Esihenkilöt saivat käytännön työkalujen lisäksi rohkeutta kohdata erilaisia tilanteita ja hyödyntää malleja käytännössä”, kertoo Pirkko Siikamäki.

Opit näkyvät arjen esihenkilötyössä

Valmennusmateriaaleja hyödynnettiin valmennustilaisuuksien välillä käytännön oppimistehtävissä. Keskusteluissa ovat edelleen vahvasti mukana omaksutut uudet työkalut, kuten GROW- ja SCARF-mallit. Muutoksen johtamisessa yleisesti hyödynnetyn SCARF-mallin ideologia on avautunut konkreettisesti Metsähallituksen muutosprojektin myötä. Myös valmennusmateriaaleista on ollut apua, sillä niihin on voinut palata niin valmennustilaisuuksien välissä kuin ohjelman jälkeen. ”Hyvä materiaali on edesauttanut sisäistämään asioita”, kertoo Siikamäki.

Valmentavan johtamisen lisäksi Pirkko Siikamäki nostaa erityisesti esille haasteellisia esihenkilötilanteita koskevan valmennustilaisuuden: ”Valmennuksesta saatiin tukea ja apua vaikeisiin tilanteisiin ja samalla varmuutta niiden hoitamiseen. Jokaisessa esihenkilötehtävässä tällaisia tilanteita tulee kuitenkin väistämättä.”

”Kaiken kaikkiaan Liftedin kanssa toteutettu kokonaisuus oli toimiva. Saimme apuja ja tukea niihin tarpeisiin, joita olimme tunnistaneet ja tunnistimme ohjelman aikana”, kiteyttää Siikamäki kokemuksiaan yhteistyöstä.


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Sparrailemme mielellämme kanssanne. Ota yhteyttä Jukkaan, niin jutellaan lisää!

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä

 
 

Lue myös:

Johtaminen

TOP 10 työelämän trendiä vuonna 2024

Me Liftedissä katsastimme työelämän kristallipalloa ja ennakoimme, minkälaiset trendit näkyvät johtamisessa ja työyhteisöissä vuonna 2024

Lue
Asiakastarinat

Case Qvik: Valmentavan johtamisen malli Team Leadeille

Olemme viimeisien vuosien aikana tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä valmentavan johtamisen parissa yhdessä Qvikin kanssa hienoin tuloksin.

Lue
Asiakastarinat

Case ABO Wind: Uusiutuvan energian edelläkävijäyritys panostaa valmentavaan johtamiseen

ABO Wind haluaa tukea valmentavalla johtamisella asiantuntijoiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Lue

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue