johtaminen

Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen valmennus
Muutosjohtaminen valmennus

Muutosjohtaminen on keskeinen johtamistaito

Muutos organisaatiossa vaikuttaa työyhteisöön monella tasolla. Ilman muutosjohtamisen osaamista muutokset epäonnistuvat, esihenkilöt ja tiimit kuormittuvat ja/tai määräajat sekä budjetit ylittyvät.

Osaava muutosjohtaja menestyy työntekijöidensä kanssa niin alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä kuin muutosprosesseissa. Muutososaamista ja -joustavuutta tarvitaan myös jokaiselta työyhteisön jäseneltä. Ne ovat tärkeitä itsensä johtamisen taitoja nykypäivänä.

Muutoksen läpivieminen ja muutoksessa onnistuminen on osittain riippuvainen liiketoimintapäätöksistä. Sen sijaan, varsinainen käytäntöön vienti ja toteutus ovat täysin riippuvaisia ihmisten valmiudesta ja sitoutumisesta asian edistämiseksi. Muutosjohtamisen valmennuksella vaikutetaan koko työyhteisön valmiuteen ja sitoutumiseen, jotka ovat edellytys muutoksessa onnistumiseen.

Muutosjohtamisen valmennuksella saavutetaan seuraavia hyötyjä:

Muutosjohtamisen valmennus vahvistaa esihenkilöiden kyvykkyyttä onnistua muutosprojektin johtamisessa sekä johtamisessa muuttuvassa ympäristössä.

Vahvistetaan resilienssiä eli muutosjoustavuutta toimintamalleilla, joiden avulla siedetään paremmin muutosstressiä ja pystytään ratkomaan muutoksesta syntyviä haasteita

Edistetään keskustelevaa työskentelykulttuuria, yhteistä ymmärrystä suunnasta ja muutoksen toteutusta yhteisvoimin

Parannetaan kommunikointi- ja yhteistyötaitoja, joilla varmistetaan muutosten onnistumista

Varaudutaan ristiriitoihin kehittämällä rakentavia ristiriitatilanteiden käsittelytaitoja

Muutosjohtamisen valmennukseen sisältyy esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

Johtajana ja esihenkilönä toimiminen muutoksessa

Muutoksen ja sen mukanaan tuomien vaatimusten ja mahdollisuuksien ymmärtäminen yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Tehokkaat työkalut ja mallit muutoksen onnistumiseen

Resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistaminen

Viestintä ja vuorovaikutus muutoksessa

Ristiriitatilanteiden käsittely rakentavasti

Kenelle muutosjohtamisen valmennus sopii:

Johtoryhmille, esihenkilöille ja tiimeille, joiden tehtävänä on aikaansaada merkittäviä uudistuksia

Kehittyville, kasvaville ja uudistuville yrityksille, joissa on tavoitteena edistää yhteistyötä, vuorovaikutusta ja innovointia

Työyhteisöille, joissa tapahtuu paljon muutoksia ja henkilöitä toimii uusissa rooleissa

Organisaatioille, joissa halutaan kehittää johtamista ja toimintamalleja

Esimerkki muutosjohtamisen valmennusohjelmastamme

Kyseinen kuva on case-esimerkki – kokonaisuudet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksilöllisesti.

muutosjohtamisen valmennusohjelma kehittäminen
muutosjohtamisen valmennusohjelma kehittäminen

Saumaton Muutosjohtamisen valmennuskokonaisuus suunnitellaan kansanne tilanteeseenne sopivasti hyödyntäen tehokkaaksi todettuja toimintatapojamme ja työkalujamme

Osallistavat workshopit ja luennot

Yhteisissä workshopeissa ja luennoilla luomme yhteisymmärrystä muutosjohtamisen ydinasioista, inspiroimme muutokseen ja kehitämme taitoja innostavasti ja konkreettisesti. Työskentelytapa on vuorovaikutteinen. Tapahtumia toteutetaan sekä etänä että livenä, suomeksi ja englanniksi.

Yksilö-coaching

Kokeneet valmentajat auttavat esihenkilöitä yksilöllisesti. Coachingissa pureudutaan syvemmälle esihenkilötyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen. Coaching tukee erinomaisesti pitkäjänteistä esihenkilötyön kehittämistä ja yksilöllisten haasteiden voittamista. 

Analyysit itsetuntemuksen kehittämiseksi

Hyödynnämme luotettaviksi todettuja analyysimenetelmiä, kuten Workplace Big 5-, 360-, DISC- ja Peili-tutkimuksia persoonallisuuden ja käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja itsetuntemuksen parantamiseksi. Menetelmät auttava esihenkilöitä motivoitumaan aiheeseen ja kehittymään johtajana. 

Välitehtävät ja käytännön harjoitukset

Uusien tietojen ja taitojen siirtymistä käytäntöön harjoitellaan ohjatusti yhteisten tilaisuuksien väliaikana halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Käytännöstä saatuja kokemuksia reflektoidaan sekä omatoimisesti että yhteisesti.

Dokumentoidut johtamisen periaatteet ja ohjeet

Pitkäjänteisiä tuloksia voidaan vahvistaa yhteisiä toimintatapoja määrittelemällä ja päivittämällä. Tavoiteltua kulttuuria ja johtamismallia kuvataan yhdessä laadituilla johtamisen periaatteilla ja johtamislupauksilla. Yhdessä tiedostettua ja viestittyä johtamisen kulttuuria on helpompi kehittää ja toteuttaa.

Oppaat ja työkirjat

Tarvittaessa johtamismallit, esihenkilön toimintaohjeet tai työyhteisön tavoitekulttuuria tukevat kuvaukset ja tarinat voidaan koota oppaiksi. Työkirjoja hyödynnetään esimerkiksi henkilökohtaisen kehittymisen suunnittelu- ja seurantavälineinä sekä apuna reflektoinnissa.

Ryhmä-coaching ja case-klinikat

Ryhmäcoachingissa ja case-klinikoissa voidaan käsitellä haasteellisia, ajankohtaisia tai muutoin keskeisiä työelämän ja työyhteisön asioita ryhmän vetäjän ohjauksessa. Osallistujat tukevat toisiaan ja vahvistavat työyhteisön tärkeää vertaistukiverkostoa. Kokenut fasilitoija ohjaa työskentelyä kohti ratkaisua.

Tutkimukset ja vaikuttavuusmittaukset

Hyödynnämme kyselyitä, haastatteluita ja muita tutkimusmenetelmiä valmennusten tukena. Vaikuttavuutta mitataan ja tehostetaan liiketoiminnan lähtökohtiin ja valmennuksen tavoitteisiin perustuvilla tutkimuksilla ja mittareilla.

Virtuaalinen oppimisympäristö

Virtuaalisessa oppimisympäristössä tieto, tuki ja inspiraatio ovat saatavilla silloin, kun niille on tarvetta ja aikaa. Valmentajat ovat käytettävissä interaktiivisessa valmennuksessa. Oppimisympäristö kokoaa valmennuskokonaisuuden yhteen.

Kuuntele Liftcast jaksomme muutosjohtamisesta:

Liftcast #4

Liftcast #004: Onnistu muutosjohtamisessa │ Sami El-Bash

Tänään Liftcastissa puhutaan Muutosjohtamisesta ja studiossa aiheen rautainen osaaja Sami El-Bash. Onnistu muutosjohtamisessa!

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä