johtaminen

Suorituksen johtamisen valmennus

Inhimillistä ja tuloksellista suorituksen johtamista 

Suorituksen johtaminen ei ole tänä päivänä enää samanlaista kuin menneiden aikojen tavoitejohtaminen. Suorituksen johtaminen on muutakin kuin tavoitteiden asetantaa, seurantaa ja poikkeamiin puuttumista. Työyhteisön, tiimien ja yksilöiden suorituskykyä halutaan edistää siten, että muutoksia ja uudistuksia pystytään toteuttamaan joustavasti. Suorituksen johtaminen on saanut tulosten ja tuottavuuden rinnalle inhimillisyyttä ja yksilöiden erilaisuuden huomioimista. Yhä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että suorituksen edellytyksiä parannetaan. Suorituksen johtaminen ei ole pelkkää tavoitteiden asetantaa ja seurantaa, se on joustava prosessi, jossa tavoitteiden asetanta, suorituksen mahdollistaminen, seuranta ja arviointi integroituvat toisiinsa. Suorituksen johtamisen valmennus auttaa esihenkilöitä johtamaan modernisti: tuloksia tuottaen ja inhimillisesti.

suorituksen johtamisen osa-alueet
suorituksen johtamisen osa-alueet

Moderni suorituksen johtaminen yhdistää yksilön ja työyhteisön tavoitteet arjessa

Työn merkityksellisyys on yhä tärkeämpää työntekijöille. Oma työ, osaaminen ja tekeminen halutaan kokea arvostetuksi ja merkitykselliseksi. Moderni suorituksen johtaminen huomioi yksilön motivaation lähteet työuran eri vaiheissa ja työn arjessa.

Organisaatiotason tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitä, että strategialinjaukset, arvot ja johtamisperiaatteet muodostavat yhtenäiset puitteet johtamiselle. Esihenkilö johtaa näissä puitteissa suorituksia työyhteisön arjessa säännöllisillä keskusteluilla, valmentamalla ja yhteisellä tekemisellä.

Suorituksen johtamisen valmennuksessa:

Luodaan kokonaiskuvaa suorituksen johtamisesta

Käydään läpi suorituksen johtamisen osa-alueita ja niiden keskinäisiä vaikutussuhteita

Tunnistetaan suoritusta parantavia ja heikentäviä tekijöitä

Käydään läpi keskeiset tekijät, jotka kannattaa huomioida suorituksen johtamisen prosessin suunnittelussa ja kehittämisessä

Tunnistetaan ja ennaltaehkäistään suorituksen johtamisen sudenkuoppia

Suorituksen johtamisen valmennuksen hyötyjä ovat:

Osallistuja ymmärtää modernin suorituksen johtamisen kokonaisuuden

Suorituksen johtamisen prosessin keskeinen rooli liiketoiminnan ja ihmisten johtamisessa kirkastuu

Ymmärrys suoritusta edistävistä ja heikentävistä tekijöistä sekä niihin vaikuttamisesta kehittyy

Valmennus tarjoaa malleja ja työkaluja suorituksen johtamisen prosessin kehittämiseen omassa organisaatiossa

Suorituksen johtamisen valmennuksessa voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä:

Oman organisaation suorituksen johtamisen prosessin nykytilanteen arviointi

Erilaisten suorituksen johtamisen mallien ja menetelmien vertailu

Suorituksen johtamiseen liittyvien kokemusten vaihto ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen

Oman organisaation suorituksen johtamisen prosessin kehittäminen

Esimerkki suorituksen johtamisen valmennusohjelmastamme

Kyseinen kuva on case-esimerkki – kokonaisuudet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksilöllisesti.

suorituksen johtaminen valmennusohjelma
suorituksen johtaminen valmennusohjelma

Kenelle suorituksen johtamisen valmennus sopii:

Työyhteisöille, joissa on tarve kehittää suorituksen johtamista

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää johtamista ja parantaa johtamisen laatua

Johtajille, johtoryhmille ja esihenkilöille, jotka tarvitsevat sparrausta ja konkreettisia työkaluja suorituksen johtamiseen

Olemme kehittäneet suorituksen johtamista muun muassa seuraavissa organisaatioissa:

CASE: Bob The Robot

Suorituksen johtaminen luovassa työyhteisössä

Meillä ei ole ollut aiemmin varsinaista yhteistä toimintamallia suorituksen johtamiseen. Tarvetta sille alkoi kuitenkin ilmetä. Ihmiset kaipasivat selkeyttä siihen, mitä heidän työltään odotetaan. He haluavat kokea oman työnsä ja osaamisensa merkitykselliseksi. Liftedin kanssa syvennyimme Bob the Robotin tilanteeseen ja täsmensimme yhteisesti tarpeet. Saimme meille sopivan valmentajan, joka tutustui ennalta meidän tapaamme toimia ja organisaatiokulttuuriimme.

Vaikka kyseessä ei ollut mikään pitkä, monia päiviä kestävä valmennus, Lifted paneutui perusteellisesti meidän tilanteeseemme ja toteutti juuri meidän tarpeitamme vastaavan koulutuksen. Meidän osallistujillamme olivat suuret odotukset ja ne täyttyivät.

Lue lisää yhteistyöstämme

Taru Arvela

Henkilöstöjohtaja

Bob The Robot

CASE: Mikkeli
Kehityskeskusteluvalmennus esihenkilöille ja työyhteisölle

Lifted toteutti juuri meidän tarpeita vastaavan valmennuksen. Meidän porukalla oli isot odotukset ja ne täyttyivät erittäin hyvin. Lifted kykeni ennakolta paneutumaan perusteellisesti tilanteeseemme yhdessä meidän kanssamme ja toi asiat valmennukseen meidän toimintaa kehittävällä ja palvelevalla tavalla.

Lue lisää yhteistyöstämme

Petri Mattila

Henkilöstöjohtaja

Mikkelin kaupunki

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä