johtaminen

Suorituksen johtamisen valmennus

Inhimillistä ja tuloksellista suorituksen johtamista 

Suorituksen johtaminen ei ole tänä päivänä enää samanlaista kuin menneiden aikojen tavoitejohtaminen. Suorituksen johtaminen on muutakin kuin tavoitteiden asetantaa, seurantaa ja poikkeamiin puuttumista. Työyhteisön, tiimien ja yksilöiden suorituskykyä halutaan edistää siten, että muutoksia ja uudistuksia pystytään toteuttamaan joustavasti. Suorituksen johtaminen on saanut tulosten ja tuottavuuden rinnalle inhimillisyyttä ja yksilöiden erilaisuuden huomioimista. Yhä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että suorituksen edellytyksiä parannetaan. Suorituksen johtaminen ei ole pelkkää tavoitteiden asetantaa ja seurantaa, se on joustava prosessi, jossa tavoitteiden asetanta, suorituksen mahdollistaminen, seuranta ja arviointi integroituvat toisiinsa.

Moderni suorituksen johtaminen yhdistää yksilön ja työyhteisön tavoitteet arjessa

Työn merkityksellisyys on yhä tärkeämpää työntekijöille. Oma työ, osaaminen ja tekeminen halutaan kokea arvostetuksi ja merkitykselliseksi. Moderni suorituksen johtaminen huomioi yksilön motivaation lähteet työuran eri vaiheissa ja työn arjessa.

Organisaatiotason tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitä, että strategialinjaukset, arvot ja johtamisperiaatteet muodostavat yhtenäiset puitteet johtamiselle. Esihenkilö johtaa näissä puitteissa suorituksia työyhteisön arjessa säännöllisillä keskusteluilla, valmentamalla ja yhteisellä tekemisellä.

Suorituksen johtamisen valmennuksessa:

Luodaan kokonaiskuvaa suorituksen johtamisesta

Käydään läpi suorituksen johtamisen osa-alueita ja niiden keskinäisiä vaikutussuhteita

Tunnistetaan suoritusta parantavia ja heikentäviä tekijöitä

Käydään läpi keskeiset tekijät, jotka kannattaa huomioida suorituksen johtamisen prosessin suunnittelussa ja kehittämisessä

Tunnistetaan ja ennaltaehkäistään suorituksen johtamisen sudenkuoppia

Suorituksen johtamisen valmennuksen hyötyjä ovat:

Osallistuja ymmärtää modernin suorituksen johtamisen kokonaisuuden

Suorituksen johtamisen prosessin keskeinen rooli liiketoiminnan ja ihmisten johtamisessa kirkastuu

Ymmärrys suoritusta edistävistä ja heikentävistä tekijöistä sekä niihin vaikuttamisesta kehittyy

Valmennus tarjoaa malleja ja työkaluja suorituksen johtamisen prosessin kehittämiseen omassa organisaatiossa

Suorituksen johtamisen valmennuksessa voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä:

Oman organisaation suorituksen johtamisen prosessin nykytilanteen arviointi

Erilaisten suorituksen johtamisen mallien ja menetelmien vertailu

Suorituksen johtamiseen liittyvien kokemusten vaihto ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen

Oman organisaation suorituksen johtamisen prosessin kehittäminen

Kenelle suorituksen johtamisen valmennus sopii:

Työyhteisöille, joissa on tarve kehittää suorituksen johtamista

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää johtamista ja parantaa johtamisen laatua

Johtajille, johtoryhmille ja esihenkilöille, jotka tarvitsevat sparrausta ja konkreettisia työkaluja suorituksen johtamiseen

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä