Asiakastarinat

Case 2M-IT: Paremmilla palaverikäytännöillä tuottavuutta ja hyvinvointia

Asiakkaamme 2M-IT on julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-yhtiö työllistäen jopa 700+ henkilöä eri puolilla Suomea. 2M-IT havahtui työnteon suureen muutokseen pandemian aikana ja halusi varmistaa työyhteisölleen entistä paremman mahdollisuuden onnistua työssä yhteisiä työtapoja kehittämällä.

Tilanteeseen perehtymisen jälkeen ymmärsimme yhdessä, että suurin mahdollistaja juuri tässä hetkessä olisi keskittyä 2M-IT:n palaverikäytäntöihin.

“Teemme työtämme paljon etänä ja palaverit ovat tärkeä osa työtämme. Työtapojamme ja palaverikäytäntöjä kehittämällä voimme vähentää työn kuorimittavuutta, tehostaa ajankäyttöä ja lisätä sitä kautta hyvinvointiamme. Haimme avoimin mielin uusia käytäntöjä, merkityksellisempiä asioita, jotka vievät meidät seuraavalle askeleelle kohti tulevaisuuden työtapoja.”, kertoo 2M-IT:n HR Specialist Elli Mäkinen.

Organisaatioon perehtyminen mahdollistaa tulokset

Parempia toimintatapoja rakentaessa haluamme todella ymmärtää organisaation nykytilan, olemassa olevat käytännöt ja kehitystarpeet. Yleisten parhaiden käytäntöjen sekä muiden organisaatioiden toimintatapojen tietämisestä on toki paljon hyötyä, mutta tällaisissakaan projekteissa one-size-fits-all -ajattelu ei toimi. Organisaatioiden ja ihmisten resurssit ovat aina rajoittuneita, joten emme voi keskittyä ideaaleihin. Meidän on ensisijaisen tärkeää miettiä, mitkä ovat seuraavat kaikista merkityksellisimmät askeleet kehityksen polulla juuri tälle organisaatiolle.

Aloitimmekin projektin ensin ohjausryhmän haastattelulla, josta siirryimme liiketoimintajohdon haastatteluun. Näiden perusteella pystyimme muodostamaan koko organisaatiolle napakan kyselyn, jonka avulla saimme luotettavan kuvan nykytilasta. Kysely todisti kuinka valtavasti potentiaalia palaverikäytäntöjen kehittämisellä oli!

Hybridipalaverit

Tutkimuksen pohjalta olimme valmiita työstämään 2M-IT:n palaverikäytännöt yhteisissä työpajoissa 2M-IT:n työhön ja kulttuuriin sopivaksi. Uudet palaverikäytännöt käytiin lopuksi vielä toimitusjohtaja Jari Nevalaisen kanssa läpi ja lopulta julkaistiin koko työyhteisölle Liftedin valmentajan toimesta yhteisessä tilaisuudessa.

Tilaisuudesta startattiin varsinainen käyttöönotto, jossa jokaisella 2M-IT:läisella oli merkittävä rooli. “Palaverikäytäntöjen kehittäminen koettiin tärkeäksi, ja se näkyi aktiivisena osallistumisena sekä avoimin mielin uusien palaverikäytäntöjen käyttöönotossa.”, lisää Elli Mäkinen

palaverikäytännöt Lifted

Korkeatkin odotukset ylittyivät

Viisi kuukautta uusien toimintatapojen käyttöönoton jälkeen teimme yhdessä seurantatutkimuksen. Kuinka hyvin tavat olivat menneet käytäntöön, millaisia hyötyjä on jo saavutettu ja mitkä olisivat seuraavat kehityksen kohteet?

Odotimme merkittäviä tuloksia, mutta tulokset yllättivät meidät positiivisesti! Kehitysprojektin myötä palaverit ovat kestoltaan sopivampia, palavereita johdetaan paremmin ja niitä pidetään laadukkaampina. Nämä näkyvät hyvin selkeästi koko organisaatiossa, kuten nämä tulokset näyttävät:

2m-it lifted

Lisäksi työntekijät listasivat projektin hyödyiksi seuraavia:

  • Kehittämistarpeet huomioitiin ja niistä avattiin ratkaisulähtöinen keskustelu
  • Nyt taukojen pitäminen on mahdollista palaverien välissä
  • Aikaa jää myös keskittymistä vaativalle työlle
  • Ajankäyttö on yleisesti viisaampaa
  • Saimme selkeät yhtenäiset ohjeet, joita voimme seurata yhdessä
  • Palaverien agendat ja valmistautuminen parempaa
  • Turhat palaverit vähentyneet

yhteiset toimintatavat

Yhteistyössä on voimaa

Keskustellessamme useiden asiakkaidemme kanssa, päättäjät listaavat ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntämisen eduiksi seuraavat: joustava tehokas resurssi tarveperusteiseen käyttöön, aikataulussa pysytään ja sovittuun päämäärään mennään, tulokset lähtökohtaisesti aina parempia, saamme asiantuntevia ja tuoreita näkemyksiä normaaliin tekemiseen, teot perustetaan dataan ja vastaanotto työyhteisössä usein lämpimämpää.

Miksi 2M-IT sitten lopulta päätyi yhteistyöhön Liftedin kanssa? Meillä on ollut yhteistyötä “Liftedin kanssa aikaisemminkin, ja olemme olleet yhteistyöhön tyytyväisiä. Olemme saaneet myös henkilöstöltä positiivista palautetta. Yhteistyön jatkaminen Liftedin kanssa tuntui meille sopivalta.”, kertoo Elli Mäkinen

Millaista yhteistyö Liftedin kanssa oli ja suosittelisitko vastaavanlaista toteutusta muille? “Oli ilo tehdä yhteistyötä Liftedin kanssa, vuorovaikutus oli reipasta ja iloista. Ja suosittelisin!”

Yhteistyö 2M-IT:n kanssa on ollut meille Liftedilläkin erittäin mieleistä. Tällaiset projektit, joissa määritetään yhteisiä toimintatapoja pitkän tähtäimen tulokset mielessä, ovat meille erityisen kiinnostavia ja mieluisia. 2M-IT oli valmis tekemään hienon investoinnin yhteisien toimintatapojen kehittämiseen ja työyhteisön onnistumiseen, ja sen tulokset kantavat varmasti vielä pitkään! 2M-IT:stä työnantajana voit lukea lisää täältä.

Jos kiinnostuksesi yhteisien toimintatapojen (tai jopa palaverikäytäntöjen) kehittämiseen heräsi, ole meihin rohkeasti yhteydessä. Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme pohjalta voimme varmasti auttaa myös teitä tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Jukka Joutsiniemi Lifted Jukka Joutsiniemi
+358 44 271 1487
jukka(at)lifted.fi

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue
Liftcast #30

Liftcast #31: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa │ Alf Rehn

Alf Rehn jakaa näkemyksensä johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Pöydällä mm. armollisuus, yksinäisyys, nöyryys & AI johtamisessa.

Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Lue
Liftcast #30

Liftcast #30: Toimitusjohtajan teesit onnistumiseen │ Julius Manni

Liftcastissa käsitellään tällä kertaa toimitusjohtajuutta ja toimitusjohtajana onnistumista Vincitin tj Julius Mannin kanssa.

Liftcast #29

Liftcast #29: Valmentava johtaminen esihenkilön työkaluna │ Karoliina Hiekkanen

Valmentava johtaminen puhuttaa, mutta miten sitä tulisi hyödyntää oikein? Liftcast-podcastin studiossa Karoliina Hiekkanen.