johtaminen

Uusien esihenkilöiden valmennus

qvik lifted
qvik lifted

Esihenkilörooliin siirtyminen on muutos, johon tarvitaan tukea ja valmennusta

Uuden esihenkilön on omaksuttava organisaation johtamiskulttuuriin ja -malliin liittyvät asiat toimiakseen niiden mukaisesti, mutta lisäksi hänellä tulee olla erilaisia taitoja menestyäkseen uudessa tehtävässään.

Esihenkilön roolin ja vastuiden ohella on hahmotettava oman johtamisen kulmakivet – punainen lanka, jonka mukaisesti toteuttaa omaa johtajuuttaan.

Uusien esihenkilöiden valmennuksella saavutetaan seuraavia hyötyjä:

Edistetään esihenkilön hyvää itsetuntemusta sekä omien vahvuuksiensa ja kehityskohteidensa tunnistamista

Tuetaan esihenkilön kyvykkyyttä hyödyntää omaa persoonallisuuttaan ja potentiaaliaan roolissaan

Edistetään yhtenäistä, organisaation arvoihin ja strategiaan perustuvaa esihenkilötyötä

Ennaltaehkäistään sellaista esihenkilön käyttäytymistä tai toimintamalleja, joilla on negatiivisia vaikutuksia työyhteisöön

Uuden esihenkilön valmennukseen sisältyy esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

Esihenkilön roolin ja vastuiden tunteminen

Oman johtamisen ja toiminnan ymmärtäminen

Luontainen käyttäytymistyyli, vahvuudet ja kehityskohteet sekä niiden vaikutukset toimintatapaan

Itsensä kehittäminen omaa potentiaalia hyödyntämällä ja ehkäisemällä tunnistettuja sudenkuoppia

Oman kehityssuunnitelman laatiminen

Erilaisuuden johtaminen ja ymmärtäminen

Vuorovaikutus ja viestintä erilaisissa tilanteissa

Palautteen antaminen ja saaminen

Ristiriitatilanteiden ja vaikeiden asioiden käsittely

Avoimuuden, luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirin rakentaminen

Hyödynnämme valmennuksissamme luotettaviksi todettuja analyysimenetelmiä, kuten Workplace Big Five-, 360-, DISC- ja Peili-tutkimuksia, persoonallisuuden ja käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja itsetuntemuksen parantamiseksi. Uusi esihenkilö hyötyy kyseisien menetelmien hyödyntämisestä erityisen paljon johtajana kehittymispolkunsa alkupäässä.

Kenelle uusien esihenkilöiden valmennus sopii:

Kehittyville, kasvaville ja uudistuville yrityksille, joissa on paljon uusia esihenkilörooleja

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää johtamista ja parantaa johtamisen laatua

Työyhteisöille, joissa esihenkilöiden roolit ja tehtävät ovat muuttumassa

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää esihenkilötyön toimintatapoja ja käytäntöjä

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä