johtaminen

Vuorovaikutus työyhteisössä

2m-it lifted
2m-it lifted

Vuorovaikuttaminen on taito, jota on mahdollista ja tarpeen harjoitella

Menestyvä työyhteisö tarvitsee aktiivista, rohkeaa, avointa ja rakentavasti haastavaa keskustelua.

Vuorovaikutuksen perustana ovat läsnäolo, kuuntelu, avoimet kysymykset ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä erilaisuuden arvostaminen ja hyödyntäminen.

Vuorovaikutustaitojen valmennuksella saavutetaan seuraavia hyötyjä:

Edistetään dialogia, joka pyrkii löytämään uusia näkökulmia ja ottamaan huomioon erilaiset näkemykset

Lisätään keskusteluälykkyyttä ja -rohkeutta sekä kykyä pureutua kriittisiin asioihin ja tekijöihin

Parannetaan valmiuksia ottaa puheeksi vaikeita asioita ja käsitellä haastavia tilanteita

Edistetään psykologisista turvallisuutta, luottamusta, sitoutumista ja yhteistä vastuunkantoa

Vuorovaikutustaitojen valmennukseen sisältyy esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Yhteiset toimintatavat, esim. palaverikäytännöt

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Yhteishenki ja tiimiytyminen

Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen

Ristiriitojen ratkaiseminen

Puheeksi ottaminen

Luottamuksen rakentaminen

Vuorovaikutus ja viestintä hybridityössä

Kenelle vuorovaikutustaitojen valmennus sopii:

Työyhteisöille, joissa on tarve kehittää strategiaa ja arvoja tukevaa johtamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta

Organisaatioille, joissa on haasteita vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä

Johtoryhmille, projekti- ja tiimiorganisaatioille sekä innovaatio- ja kehitysyksiköille

Yrityksille, joissa halutaan edistää työhyvinvointia, -motivaatiota ja sitoutumista proaktiivisesti pitkällä tähtäimellä

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä