tiimityö

Vuorovaikutus työyhteisössä

2m-it lifted
2m-it lifted

Vuorovaikuttaminen on taito, jota on mahdollista ja tarpeen harjoitella

Menestyvä työyhteisö tarvitsee aktiivista, rohkeaa, avointa ja rakentavasti haastavaa keskustelua. Vuorovaikutuksen perustana ovat läsnäolo, kuuntelu, avoimet kysymykset ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä erilaisuuden arvostaminen ja hyödyntäminen. Laadukas vuorovaikutus työssä auttaa yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita onnistumaan kestävästi.

Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, jossa ei pelätä erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Konfliktit ja ristiriidat osataan käsitellä rakentavasti, toisia arvostavassa ja kunnioittavassa ilmapiirissä.

Palaute ohjaa ja kannustaa

Palaute on ensiarvoisen tärkeää työyhteisön, tiimin ja yksilön menestyksen kannalta. Myönteinen palaute kannustaa, osoittaa arvostusta ja luo merkitystä tekemiselle. Rakentava, oikea-aikainen ja täsmällinen palaute auttaa tunnistamaan omia kehityskohteita ja tukee oppimista.

Niin palautteen antamisessa kuin vastaanottamisessa voi kehittyä ja kannattaa kehittyä. Kuuntelu, kysyminen, toisen huomioiminen ja keskinäinen kunnioitus ovat palautekäytäntöjen hyviä rakennusaineksia.

Psykologinen turvallisuus edellyttää avoimuutta ja luottamusta

Jokaisen työyhteisön ja toimivan tiimin yksi keskeinen perusedellytys on psykologinen turvallisuus eli jaettu kokemus siitä, että on mahdollista ottaa riskejä pelkäämättä joutuvansa kyseenalaistetuksi tai naurunalaiseksi. Toteutuessaan psykologinen turvallisuus mahdollistaa kaiken sen, mitä organisaationa yhdessä tavoittelemme.

Psykologisen turvallisuuden edellytyksenä on ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen voimavarana. Erilaisuus nähdään toisinaan hankaluutena, yhteistyötä ja työntekoa vaikeuttavana asiana. Emme aina ymmärrä ihmisten erilaista käyttäytymistä ja käyttäytymisen taustalla olevaa persoonallisuutta, kokemuksia ja muita tekijöitä. Avain erilaisuuden hyväksymiseen on itsetuntemuksessa, omien asenteiden, arvojen ja oman käyttäytymisen ymmärtämisessä. Vain siten voimme ymmärtää paremmin myös muita ihmisiä. Oppimalla tuntemaan itsemme, tunnistamme myös ihmisten erilaisuuden arvokkuuden.

Esimerkki “Erinomaiset vuorovaikutustaidot” -valmennusohjelmastamme

Kyseinen kuva on case-esimerkki – kokonaisuudet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksilöllisesti.

Vuorovaikutustaitojen valmennuksella saavutetaan seuraavia hyötyjä:

Edistetään dialogia, joka pyrkii löytämään uusia näkökulmia ja ottamaan huomioon erilaiset näkemykset

Lisätään keskusteluälykkyyttä ja -rohkeutta sekä kykyä pureutua kriittisiin asioihin ja tekijöihin

Parannetaan valmiuksia ottaa puheeksi vaikeita asioita ja käsitellä haastavia tilanteita

Edistetään psykologisista turvallisuutta, luottamusta, sitoutumista ja yhteistä vastuunkantoa

Vuorovaikutustaitojen valmennukseen sisältyy esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Yhteiset toimintatavat, esim. palaverikäytännöt

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Yhteishenki ja tiimiytyminen

Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen

Ristiriitojen ratkaiseminen

Puheeksi ottaminen

Luottamuksen rakentaminen

Vuorovaikutus ja viestintä hybridityössä

Kenelle vuorovaikutustaitojen valmennus sopii:

Työyhteisöille, joissa on tarve kehittää strategiaa ja arvoja tukevaa johtamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta

Organisaatioille, joissa on haasteita vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä

Johtoryhmille, projekti- ja tiimiorganisaatioille sekä innovaatio- ja kehitysyksiköille

Yrityksille, joissa halutaan edistää työhyvinvointia, -motivaatiota ja sitoutumista proaktiivisesti pitkällä tähtäimellä

Olemme kehittäneet tiimityötä, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja muun muassa seuraavissa organisaatioissa: 

CASE: Hollola
 Hybridityöllä Hyvinvointia -hanke

Positiivista kehitystä nähtiin kaikilla kolmella tärkeimmällä osa-alueella; johtamisessa, yhteistyössä sekä henkilökohtaisissa itsensä johtamisen taidoissa. Nyt vuoden jälkeen, kunnassa on täysin uudentasoinen toimintakulttuuri hybridityön tekemiselle ja tiimeillä omat, toimivat toimintamallinsa sujuvan työskentelyn mahdollistamiseksi paikkariippumattomasti. On ollut ammatillinen ilo tehdä yhteistyötä. Sovitut asiat on tehty ajallaan ja tilanteita on ennakoitu. Yhteinen sävel ja ymmärrys asioista on löytynyt helposti, niin keskusteluiden kuin kuuntelemisenkin kautta.

Lue lisää yhteistyöstämme

Tuula Nurminen

Erityisasiantuntija

Hollola

CASE: 2M-IT
Palaverikäytäntöjen kehittäminen

Palaverikäytäntöjen kehittäminen koettiin tärkeäksi, ja se näkyi aktiivisena osallistumisena sekä avoimin mielin uusien palaverikäytäntöjen käyttöönotossa.

Oli ilo tehdä yhteistyötä Liftedin kanssa, vuorovaikutus oli reipasta ja iloista. Ja suosittelisin ehdottomasti yhteistyötä Liftedin kanssa!

Lue lisää yhteistyöstämme

Elli Mäkinen

HR Specialist

2M-IT

CASE: Metsähallitus
Johtamisen ja tiimityön kehittäminen

Liftediä suositeltiin meille, ja olemme yhteistyömme pohjalta itsekin suositelleet Liftediä jo useille muille. Se kokonaispaketti jonka Lifted meille tarjosi vastasi kaikilta osin sitä mitä tarvitsimme, ja optioita oli käytettävissämme vielä paljon enemmänkin kuin osasimme pyytää.

Koko työyhteisömme hyötyi valmennuksesta kovasti – saimme Liftedin avulla tietynlaisen hyvän pöllyytyksen ja ajatusten herättelyn omien toimintatapojemme suhteen, kerrytimme osaamista, sekä konkretisoimme oman toimintamme ydinpiirteet ja keskeisimmät kehityssuunnat.

Yhteistyömme tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa!

Lue lisää yhteistyöstämme

Joel Erkkonen

Puistonjohtaja, Kehityspäällikkö

Metsähallitus

CASE: Visual Components
Johtaminen ja yhteiset käytännöt

Ollaan kyllä erittäin tyytyväisiä tähän kokonaisuuteen ja odotukset täyttyi, saatiin juuri niitä tuloksia mitä lähdettiin hakemaan. Halusimme tukea ja ajatusten pallottelua ulkopuolisen ja kokeneen henkilön kanssa, ja Liftedin valmennus sekä valmentajien sparrailu selkeytti omaa ajatteluamme.

Ajankäytössä on selkeästi tapahtunut muutoksia parempaan suuntaan yhteistyömme jälkeen. Tälle kehitykselle oli selkeästi tarvetta ja meille oli tärkeää että saatiin nämä selkeät yhteiset palikat paikalleen jotta pääsemme käyttämään aikamme mahdollisimman laadukkaasti.

Lue lisää yhteistyöstämme

Mikko Urho

Toimitusjohtaja

Visual Components

metsähallitus lifted
metsähallitus lifted
lifted visual components
lifted visual components

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä