Kokemuksia

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin yhteistyöstä meidän kanssamme

Työyhteisönsä voimavaroja kanssamme kehittäneitä yrityksiä on jo 300!

Tällä sivulla kuulet asiakkaidemme kertomana yhteistyöprojektiemme onnistumisesta ja saavuttamistamme hienoista tuloksista. Olemme erittäin ylpeitä asiakkaistamme – he ovat tehneet hienoja panostuksia, joten haluammekin aina lunastaa heidän odotukset. Näistä mahtavista tarinoista ja kuvauksista voi oppia paljon!  Olitpa siis etsimässä kokemuksia, onnistumistarinoita, asiakastarinoita tai referenssejä, olet oikeassa paikassa!

verkkokauppa lifted

Case: Verkkokauppa.com

Hyvinvointistrategian rakentaminen

Verkkokauppa.comilla lähdimme kehittämään hyvinvoinnin johtamista, tukea ja kulttuuria merkittävän koko organisaation laajuisen hyvinvointistrategia-projektin avulla. Projektissa käsittelimme kaikkia työssä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä määritellen hyvinvoinnin realistisen nykytilan, inspiroivan tavoitetilan sekä tehtävät toimenpiteet tavoitteesiin pääsemiseksi. Käytännönläheisen lähestymistavan vuoksi otimme jo merkittäviä kehitysaskeleita projektin aikana varmistaen, että hyvinvointistrategia viedään myös käytäntöön.

Projekti muutti perustavalaatuisesti ajatusta hyvinvoinnista ja sen merkityksestä Verkkiksellä.”, summaa Verkkiksen Henkilöstöjohtaja Saara Tikkanen.

Case: Fluido

Johtajana kehittymisen valmennus

Tänä vuonna Fluidon teemana oli systemaattinen johtamisen ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen. Osallistujat saivat itse määritellä vuoden tarkemmat teemat sen perusteella, mitkä ovat heille tärkeimpiä kehitysalueita tänä vuonna. Tarjolla oli lisäksi henkilökohtaista coachingia heille, jotka halusivat pureutua vieläkin syvemmälle oman johtajuuden kehittymisessä.

Valmennus ei ollut pelkkiä luentoja, vaan workshopit tarjosivat aidosti konkretiaa työkalujen, toimintamallien ja ryhmätöiden muodossa, joiden opit on Fluidolla otettu käyttöön arjessa jo useassa yhteydessä. Alusta alkaen osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan rakennettu valmennuskokonaisuus sai aikaan loistavia tuloksia, sekä sitäkin loistavampia palautteita!

Lifted Tampere

Case: Tampereen kaupunki

Erityisasiantuntijoiden itsensä johtamisen kehittäminen

Omaa työtä ja kuormituksen määrää voi, saa, ja pitääkin johtaa. Valmennuksen avulla lähdimmekin hakemaan Tampereen kaupungin sisvistyspalveluiden tuoreelle erityisasiantuntijatiimille yhtenäisiä keinoja johtaa sekä omaa työtä että tiimin yhteistä tekemistä paremmin.

”Valmennuksen ehkä yksi tärkeimmistä tuloksista oli hallinnan tunteen kasvu ja ajattelukulttuurin muutos.” Asiantuntijat saivat kontrollin työpöytänsä sisällöstä ja kuormituksen määrästä.

Case: Visual Components

Johtoryhmävalmennus, Palaverikäytäntöjen kehitys, Toimitusjohtaja-coaching

Laadukas johtaminen ja fiksu ajankäyttö ovat kasvavan yrityksen kulmakiviä. Kestävän kasvun pohjaksi kasvuyhtiöissä on välttämätöntä laittaa johtoryhmätyöskentely, johtaminen ja organisaation yhteiset toimintamallit kuntoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näitä teemoja käsittelimmekin valmennuksen muodossa myös yhdessä asiakkaamme Visual Componentsin kanssa syksyllä 2021.

”Ollaan kyllä erittäin tyytyväisiä tähän kokonaisuuteen ja odotukset täyttyi, saatiin juuri niitä tuloksia mitä lähdettiin hakemaan. Halusimme tukea ja ajatusten pallottelua ulkopuolisen ja kokeneen henkilön kanssa, ja Liftedin valmennus sekä valmentajien sparrailu selkeytti omaa ajatteluamme. ”

Case: Metsähallitus

Johtamisen ja tiimityön valmennus

Toteutimme Metsähallituksen Tunturi- ja Pohjois-Lapin puistoalueiden kanssa mittavan valmennuskokonaisuuden vuoden 2021 aikana. Mukana oli valmennusta erikseen sekä esihenkilöille että koko työyhteisölle.

Valmennuksen parasta antia asiakkaalle oli johtamisen tason nosto ja kahden eri esihenkilötiimin yhteistyön syventäminen, sekä menestyvän tiimin tekijöistä sparrailu. Koko työyhteisö hyötyi valmennuksesta merkittävästi ja sen vaikutukset toimintaan olivat välittömiä ja kauaskantoisia!

fingersoft_logo_250x210

Case: Fingersoft

Esihenkilötaitojen kehittämisen valmennus

Työskentelimme Fingersoftin kanssa johtamisen, esihenkilötyön ja työyhteisötaitojen kehittämisen parissa. Valmennusten tärkeintä antia oli johtamiskulttuurin kehittyminen, sekä team lead -roolin ja laadukkaan esihenkilötyön merkityksen kirkastuminen osallistujien keskuudessa.

Valmennukset vahvistivat entisestään käsitystä siitä, miten tärkeässä roolissa laadukas esihenkilötyö on työhyvinvoinnin johtamisen ja tiimin menestymisen kannalta. Esihenkilöt saivat valmennuksesta konkreettisia työkaluja ja ajatusmalleja laadukkaan johtamisen tueksi.

Case: Sanoma Pro

Hyvinvointisuunnitelman rakentaminen

Yksi erinomaisista asiakkaistamme, joka panostaa edelläkävijän tavoin työyhteisönsä työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseen on Sanoma Pro.

Sanoma Pro:n kanssa lähdimme luomaan yhteistyössä hyvinvointistrategiaa, jonka avulla hyvinvointikokonaisuudesta tehtiin suunnitelmallisempi, yhtenäisempi ja selkeämmin viestittävä. Projekti toteutettiin ”Työyhteisöltä työyhteisölle” -menetelmällä, jonka avulla osallistimme koko organisaatiota ja saimme muutokset jalkautumaan myös arkeen.

lifted salo

Case: Salon kaupunki

Valmentavan johtamisen valmennus

Toteutimme Salon kaupungin kanssa kohdennetun esihenkilövalmennuksen QWL-mittauksen perusteella. Keskityimme valmentavaan johtamiseen, joka nähtiin sovimpana mallina Salon tilanteessa.

Valmennuskokonaisuuden tulokset olivat erinomaisia ja ne päästiin myös todentamaan QWL-mittauksen avulla. Valmennuksen johdosta, jopa 15 yksikön QWL-tulokset harppasivat merkittävästi. Valmennettavien mukaan kokonaisuus antoi konkreettisia työkaluja valmentavan johtamisen toteuttamiseen omassa arjessa.

Cloetta-Logo-RGB-768x768

Case: Cloetta

Itsensä johtamisen valmennuskokonaisuus

Cloetta Suomen organisaatiolla oli ajankohtaista uudistaa työskentelykäytäntöjään ja muistuttaa parhaimmista itsensä johtamisen malleista. Valmennuksen toiveena ja tavoitteena oli löytää toimintatapoja, jotka helpottaisivat työskentelyä sekä yksin että yhdessä, jotta voitaisiin lieventää kiirettä ja vähentää työn synnyttämää kuormitusta.

”Jo nyt huomaa, että osallistujat kommentoivat oman ajankäytön hallinnan muuttuneen parempaan suuntaan – osataan ottaa aika oman työn suunnittelulle, tehdä viisaita valintoja, ja sanoa myös ei niille asioille, jotka eivät yllä prioriteettilistalle – Tästä alkaa meidän matka kiireen kesyttäjiksi!”

Case: Toimihenkilöliitto ERTO

Itsensä johtamisen valmennus

Lifted WAAS -palvelun jäsenilleen tarjoava ERTO on tarjonnut heille aiemmin myös palvelun edeltäjän, Lifted WORK -valmennuksen, ja vieläpä kahdesti.

Tulokset olivat sekä merkittävät että pysyvät: jopa 81% osallistuneista raportoi pysyvistä tapamuutoksista kuusi kuukautta valmennuksen jälkeen.

Case: Pohjolan Voima

Itsensä johtamisen valmennus

Pohjolan Voima halusi tukea työntekijöidensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarjota heille lisää energiaa elämään – työssä ja vapaa-ajalla.

Me vastasimme tähän räätälöimällä heille hyvinvointivalmennuksen, joka tähtäsi henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja työkulttuurin kehittämiseen tavoitteena parantaa koko organisaation suorituskykyä.

Case: PHZ Full Stack

Itsensä johtamisen valmennus

PHZ Full Stack Oy:n kanssa keskityimme etenkin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn sekä yhteisöllisyyden tunteen vahvistamiseen organisaatiossa.

Valmennuksen myötä työntekijöiden itsensä johtamisen taidot kehittyivät, ja tiimihenki kasvoi.

aditro lifted

Case: Aditro

Tiedolla johtava esihenkilö -valmennus & Henkilöstötuottavuuden kehittäminen

Aditrolla keskityimme Henkilöstön tiedolla johtamisen ja henkilöstöntuottavuuden kehittämiseen.

Henkilöstön tiedolla johtamisen analyysilla pääsimme kiinni tärkeimpiin kehitystarpeisiin. Analyysin perusteella keskityimme etenkin johtamisen kehittämiseen valmennuksen avulla. Lopulta todensimme kokonaisuuden vaikuttavuutta QWL-mallia hyödyntämällä.

Kaiken kaikkiaan Aditron nousi 63,7 prosentista 81,7 prosenttiin eli Suomen top 25% tasolle!

Case: Tradenomit

Itsensä johtamisen ja työtapojen valmennus

Olemme jo vuosien ajan tehneet monipuolista yhteistyötä Tradenomien kanssa. Kysyimme Tradenomien kehityspäälliköltä Jori Karjalaiselta palautetta yhteistyöstämme tähän mennessä:

”Yhteistyö kokonaisuudessaan on erittäin sulavaa! Löydämme aina yhdessä oikeat ratkaisut jokaiseen tilanteeseen ja tarpeeseen. Yhteydenpito on ollut rentoa ja kasuaalia, arvostan sitä todella paljon.”

Case: Helvar

Itsensä johtamisen ja työtapojen valmennus

Helvar halusi tarjota henkilökunnalleen Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa työkalut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

He valitsivat Liftedin englanninkielisen valmennusalustan palvelemaan kaikkia työntekijöitään globaalisti. Valmennuksen tuloksena helvarilaiset oppivat viisaampia työtapoja ja tulivat tietoisemmiksi hyvinvoinnistaan.

2m-it lifted

Case: 2M-IT

Yhteisten palaverikäytäntöjen kehittäminen

2M-IT havahtui työnteon suureen muutokseen pandemian aikana ja halusi varmistaa työyhteisölleen entistä paremman mahdollisuuden onnistua työssä yhteisiä työtapoja kehittämällä. Tilannekartoituksen perusteella päädyimme palaverikäytäntöjen kehittämiseen.

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä työyhteisön kanssa mahdollistaaksemme merkittävimpien kehitysaskelien onnistumisen. Projektin korkeatkin odotukset ylittyivät ja lopulta todensimme palavereiden keston, laadun ja johtamisen parantuneen projektin avulla merkittävästi.

Case: Vaimo

Nopeasti kasvava, dynaaminen ja monikulttuurinen teknologia-alan yritys Vaimo halusi kehittää kokonaisvaltaisesti työyhteisön hyvinvointia. Laajassa yhteistyössä keskityimmekin kehittämään organisaation tärkeimmiksi havaittuja kehityskohteita: koko työyhteisön itsensä johtamista sekä esihenkilöiden hyvinvoinnin johtamista.

Koko työyhteisö saatiin innostettua valmennukseen hienosti, ja valmennuksen tulokset olivatkin merkittäviä.

Case: Bonava

Kovaa vauhtia kasvava pörssilistattu Bonava halusi varmistaa, että työntekijöiden hyvinvointi ja työntekijäkokemus ovat korkealla tasolla. Bonava päätyi valitsemaan Liftedin kehittämisen kumppanikseen kokonaisvaltaisen osaamisen ja mutkattoman asiakaslähtöisen lähestymistavan vuoksi.

Aloitimmekin merkittävän yhteistyön, joka auttoi työntekijöitä kehittämään omaa hyvinvointiaan ja itsensä johtamisen taitoja.

Case: Meltwater

Meltwater halusi panostaa työntekijöidensä jaksamiseen ja suorituskykyyn haastavassa ja nopeatempoisessa työssä. Lähdimmekin kehittämään yhteistyössämme sekä työntekijöiden yksilöllistä että työyhteisön kollektiivista työhyvinvointia.

Työyhteisö hyppäsi valmennuksen mukaan hienosti, ja valmennus vaikuttikin osallistujien mukaan laajasti koko yrityksen hyvinvoinnin kulttuuriin. Erityistä kiitosta sai valmennuksemme jatkuvuus ja tuloksien pysyvyys.

Myös nämä yritykset ovat luottaneet palveluihimme:

fluido lifted
verkkokauppa.com lifted
fingersoft lifted
lifted helen
vaasan lifted
pure waste lifted
etätyövalmennus lindström lifted
ubisoft lifted
pernod ricard lifted
enento lifted
also lifted
efima lifted
qvik lifted
vihreät lifted

Näin osallistujat ovat kokeneet valmennuksemme:

91%

valmennettavistamme kokee valmennuksen hyödylliseksi

83%

valmennettavistamme kokee valmennuksen laadukkaaksi

91%

valmennettavistamme suosittelisi valmennusta ystävälleen tai kollegalleen

Mietitkö henkilöstösi kehittämistä?

Varaa ilmainen etätapaaminen!

Varaa 30 minuutin ilmainen etätapaaminen yrityksenne henkilöstön kehittämisen tarpeiden kartoitukseen ja vaikuttavimpien toimenpiteiden suunnitteluun. HR-päättäjät ovat kokeneet puhelusta saadun asiantuntijamme objektiivisen sparraustuen ja toimialaosaamisen arvokkaaksi.

Missiomme on auttaa työyhteisöjä kehittymään, ja vaihdammekin mielellämme näkemyksiä kanssasi. Mikäli tunnistamme yhdessä työyhteisössänne tarpeita, joita olemme aikaisemmin ratkaisseet onnistuneesti, teemme mielellämme teille ehdotuksen jatkoaskeleista.

Täytä viereinen lomake tai ole suoraan yhteydessä puhelimitse:

Jukka Joutsiniemi Lifted

Jukka Joutsiniemi

Co-founder
Työyhteisöjen sparraaja

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani ilmaiselle sparraukselle tästä.