Joanna Asikainen Lifted

Joanna Asikainen

Johtamisen, tiimien ja vuorovaikuttamisen asiantuntija
Certified Executive Coach
Advanced Solution Focused Practitioner of Coaching

Luottamus ja sitoutuminen ovat avainsanoja Joannan työssä. Ilman luottamusta ei synny tuloksia.

Joanna on kokenut yritysvalmentaja, joka vie hyvin moninaiset muutoshankkeet yhdessä määriteltyyn lopputulokseen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hänen mielestään luottamus on yrityksen menestyksen avain ja siten hyvinvoivasta yksilöstä sekä työyhteisöstä rakentuu menestyvän yrityksen tarina. Niin henkilöstöön liittyvät kuin taloudellisetkin onnistumiset saavutetaan ihmisten toiminnan kautta. On siis ratkaisevan tärkeää saada ihmiset mukaan muutokseen, motivoitumaan ja innostumaan omasta työstään.

Joannalle ominaista on kyky kommunikoida niin ylimmän johdon kuin eri henkilöstöryhmien kanssa. Hän on  saanut paljon kiitosta kyvystään innostaa, inspiroida ja samalla haastaa ihmisiä rakentavasti.

Koulutus

 • Certified Executive Coach, BCI
 • Advanced Solution Focused Practitioner of Coaching, LTI
 • Peili™-käyttäytymisprofiili
 • WorkPlace Big Five Profile™
 • Fasilitoinnin Velho©
 • The Five Behaviors®
 • Yrittäjyys
 • Lukuisia koulutuksia valmentajana kehittymiseen

Erityisosaaminen

 • Johtaminen, johtamiskulttuuri ja esihenkilötyö
 • Johtoryhmän työskentely
 • Coaching ja itsensä johtaminen
 • Tiimityöskentely
 • Myyntityön ja asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Arvoa asiantuntijuudesta
 • Sisäinen yhteistyö ja yhteiset pelisäännöt
 • Vuorovaikutustaidot
 • Valmentava johtajuus
 • Arvoa asiantuntijuudesta
 • Varma ja vakuuttava esiintyminen

Kokemus

 • 20 vuoden kokemus valmentajana ja 10 vuotta yrittäjänä
 • Mercuri International Oy, valmentaja ja seniorikonsultti 2005-2015
 • Valmentajavuosiensa aikana hän on työskennellyt lukuisissa erilaisissa kehityshankkeissa suomalaisten ja kansainvälisten yritysten tulosten parantamiseksi
 • Kokemuksen lisäksi hänen valttikorttinsa on jatkuva itsensä kehittäminen. Hänen asiakastyönsä onnistumista ja laatua kuvaa parhaiten se, että hänen asiakassuhteensa ovat tyypillisesti hyvin pitkäaikaisia.

Joanna on sparrannut henkilöstöämme mm. työyhteisötaitojen, vaativien vuorovaikutustilanteiden ja valmentavan johtamisen teemoissa.

Joannan kanssa työskentely on erittäin innostavaa ja ajattelua uudistavaa. Valmentajana hän on energisoiva ja positiivinen ja hän kykenee puhuttelemaan hyvin erilaisia kohderyhmiä työntekijöistä johtajiin. Joannalla on poikkeuksellinen taito luoda valmennuksiin luottamuksen ilmapiiri ja taluttaa oppijoita lempeästi epämukavuusalueelle – sinne missä aito oppiminen tapahtuu!

Manager, Learning and Development