Kirsti Kehusmaa Lifted

Kirsti Kehusmaa

Johdon konsultti
Johtamisen valmentaja ja kehittäjä
Tiimien ja työyhteisöjen valmentaja ja kehittäjä

Opiskeluvuosistaan asti Kirstin mielenkiinto on kohdistunut siihen, miten johtaminen, ihmiset, työ, osaaminen ja teknologia kietoutuvat toisiinsa ja kuinka työyhteisöt toimivat.

Kirsti uskoo yhteisölliseen ja valmentavaan johtamiseen ja siihen, että niiden avulla voidaan kehittää johtamismalleja, työyhteisöjä, osaamista ja liiketoimintaa ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Avoimuus, rehellisyys, tasa-arvoinen kohtelu ja ihmisten arvostaminen ovat Kirstin perusarvoja. Hänen näkemyksensä mukaan kaikissa työyhteisöissä on lukuisia mahdollisuuksia kehittää (liike)toimintaa, organisaation toimintatapoja, osaamista ja henkilöstön hyvinvointia. Kirstin missiona on auttaa työyhteisöjä tunnistamaan ja hyödyntämään näitä mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti.

Koulutus

 • Diplomi-insinööri
 • Tekniikan lisensiaatti, pääaine työpsykologia ja johtaminen, sivuaine oppiva organisaatio
 • Ammatillinen opettaja
 • Työnohjaaja
 • Opetushallinnon tutkinto eli ns. rehtoritutkinto

Erityisosaaminen

 • Strateginen johtaminen ja kehittäminen
 • Yhteisöllinen ja valmentava johtaminen
 • Johtoryhmätyöskentelyn ja johtamisen kehittäminen
 • Työyhteisön, toimintamallien ja osaamisen kehittäminen
 • Työntekijäkokemuksen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Johtamisviestintä ja viestintästrategiat

Kokemus

 • Kirstillä on pitkäaikainen kokemus HR-, viestintä-, kehitys- ja liiketoimintajohdon tehtävistä eri toimialoilta sekä koulutusalan opetus-, kehitys- ja johtamistyöstä.
 • Osaamisen kehittäminen, johtaminen ja ylipäänsä kehitystyö ovat tavalla tai toisella kuuluneet kaikkiin Kirstin työtehtäviin.
 • Kirsti on toiminut myös usean vuoden ajan yrittäjänä työskennellen johdon konsulttina strategiatyön, johtoryhmien ja johtamisen kehittämisen parissa.
 • Kirsti on kirjoittanut Kauppakamarin julkaisemia kirjoja strategiatyöstä, toimitusjohtajuudesta ja työhyvinvoinnista.

Kirsti Kehusmaa on mukana toteuttamassa seuraavia Liftedin palveluja: