Marianne Vendell Lifted

Marianne Vendell

Työ- ja organisaatiopsykologi
Johtamisen ja työyhteisön valmentaja
Senior HR Advisor

Marianne innostuu sisäisen työmotivaation ja -hyvinvoinnin edellytysten kehittämisestä. Kehittämisen punaisena lankana on valjastaa työn voimavarat työn imun inspiroimiseen, kannustamalla iloitsemaan työn voimavaroista ja edistämään niitä aktiivisesti jatkuvan parantamisen filosofian kautta. Erityisen kiinnostunut Marianne on tiimien vuorovaikutuksen ja yhteistyön sekä esihenkilötyön kehittämisestä eli työn imua edistävän sosiaalisen tason voimavarojen vahvistamisesta; unohtamatta kuitenkaan yksilön omaa vastuunottoa ja mahdollisuuksiaan oman hyvinvoinnin edistämisessä tai organisaatiokäytäntöjen vaikutusta työhyvinvointiin. Hän pohjaa tieteelliseen positiivisen psykologian ja työhyvinvoinnin viitekehykseen, suuntautuen kehittämisessä kuitenkin käytännönläheisesti arjen tekoihin sekä osallistavaan ja toiminnalliseen lähestymistapaan.

Koulutus

 • Psykologian lisensiaatti (Psykonet) (opinnot suoritettu, todistusta ei otettu ulos)
 • Psykologian maisteri (Tampereen yliopisto), laillistettu psykologi
 • Työhyvinvointipäällikkö ja -muutoskonsulttivalmennus
 • Pedagoginen pätevöityminen
 • Lean Leader – koulutusohjelma
 • Sertifioitu Everything DiSC® valmentaja

Erityisosaaminen

 • Työhyvinvoinnin, erityisesti myönteisen hyvinvoinnin eli työn imun edistäminen ja sisäisen työmotivaation edellytysten edistäminen sekä suorituskyvyn vahvistaminen eri voimavaratasoilla.
 • Esihenkilövalmiuksien kehittäminen valmentavaa johtajuutta vahvistaen
 • Tiimien ja työyhteisöjen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen.
 • Henkilöstöjohtamisen käytäntöjen sekä strategisen työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen

Kokemus

 • Mariannella on yli 20 vuoden vahva kokemus valmennus- ja kehittämistehtävistä useilta eri aloilta.
 • Hän on vahvistanut erityisesti työhyvinvointia, sisäistä työmotivaatiota, valmentavaa johtamisotetta, muutoksen ja LEAN-organisaation johtamista sekä työyhteisöjen vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja valmennusten ja workshoppien avulla.
 • Lisäksi hän on tukenut asiakkaita henkilöstöjohtamisen käytäntöjen kehittämisessä prosessikonsultaation avulla.
 • Kokemusta löytyy myös rekrytointien sekä psykologisten soveltuvuusarvioiden ja käyttäytymistyylianalyysien parista sekä tätä kautta ihmisten potentiaalien tunnistamisesta.