Markus Katiska Lifted

Markus Katiska

Työ- ja organisaatiopsykologi
Coach, valmentaja, fasilitoija ja kehittäjä
PsM, laillistettu psykologi

Markuksen missiona on auttaa ihmisiä oivaltamaan uutta ja onnistumaan yhdessä.

Avoimuus ja uteliaisuus ohjaavat häntä pureutumaan yksilöiden ja organisaatioiden tilanteisiin pinnan alle, mutta samalla hakemaan aktiivisesti ratkaisuja ja etenemään kestävästi kohti tulevaa.

Asenne elämään: mikään inhimillinen ei ole vierasta

Koulutus

 • Psykologian maisteri (Helsingin yliopisto), laillistettu psykologi 
 • Coaching-sertifikaatti, Brain-based coaching (NeuroLeadership Insitute)
 • Workplace Big Five Profile -sertifikaatti (Workplace Nordic)
 • Everything DiSC Trainer (MLP)
 • Leadership judgement indicator, LJI (Hogrefe)
 • WOPI-sertifikaatti (Competence dimensions Oy)

Erityisosaaminen

 • Johdon konsultointi ja valmennus sekä esihenkilö- ja työyhteisövalmennukset ja luennot
 • Yksilö- ja ryhmäcoaching, fasilitointi
 • Valmentava johtaminen, itse- ja yhdessäohjautuvuus
 • Ihmisten potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla

Kokemus

 • Toiminut pitkään johdon ja HR:n yhteistyökumppanina organisaatioiden toiminnan ja yhteistyön rakentajana ja kehittäjänä.
 • Kattava tausta ihmisten vahvuuksien tunnistamisessa, hyödyntämisessä yksin ja yhdessä eri organisaatiotasoilla
 • Toiminut asiakkuuksista vastaavana konsulttina, valmentajana ja työterveyspsykologina yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla jo yli 10v ajan

Markus Katiska on mukana toteuttamassa seuraavia Liftedin palveluja: