Materiaaalit

5 tärkeintä fokusaluetta työyhteisön tukemisessa ja kehittämisessä keväällä 2022 -opas

Mitkä ovat tärkeimmät fokusalueet työyhteisön tukemisessa ja kehittämisessä juuri nyt, keväällä 2022? Tämän kysymyksen ympärillä olemme käyneet lukuisia keskusteluja HR- ja yrityspäättäjien kanssa viime kuukausien aikana.

Kansainvälisesti jännittynyt tilanne, talouden laskusuhdanteen korostunut riski ja pitkittynyt pandemia ovat nostaneet henkilöstöriskit poikkeuksellisen korkealle keväällä 2022.

Henkilöstön kehittäjillä on keskeinen rooli yrityksen liiketoiminnan tärkeimmän voimavaran – ihmisten – toimintakyvyn, motivaation ja sitoutuneisuuden varmistamisessa. Tällä hetkellä, näiden varmistaminen vaatii HR:ltä (ja koko organisaatiolta) ennennäkemättömiä panostuksia.

Tähän oppaaseen olemme koonneet 5 tärkeintä asiaa, joihin henkilöstöpäättäjän on tällä hetkellä kriittistä kiinnittää erityistä huomiota. Opas auttaa sinua myös tunnistamaan kyseisen ongelman organisaatiossanne sekä toimimaan sen ratkaisemiseksi.

Oppaaseen valitut osa-alueet perustuvat maailman ja Suomen makrotilanteeseen. Se ei ota huomioon organisaatiokohtaista tilannetta vaan kuvaa yleisimpiä tarpeita organisaatioissa tällä hetkellä.

Oppaasta löydät seuraavat osa-alueet:

Ajankohtaisimmat ja tärkeimmät teemat työyhteisön tukemisessa ja kehittämisessä

Mistä voit tunnistaa kyseisen kehittämistarpeen organisaatiossanne?

Mitä voit konkreettisesti tehdä kehittääksesi tätä osa-aluetta?

Opas on kokeneiden asiantuntijoidemme luoma käytännönläheinen ja sopivasti yksinkertaistettu ohjenuora, jonka tuella voit kehittää ja tukea työyhteisöäsi vaikuttavammin. Opas toimii erityisen hyvin tietotyöorganisaatioille. Opas on luotu kymmenien HR-päättäjien kanssa käymiemme sparrauksien ja sekä valmennuksien perusteella.

Lataa suosittu opas käyttöösi ilmaiseksi tästä: