johtaminen

Strateginen henkilöstön kehittäminen

verkkokauppa lifted
verkkokauppa lifted
sanoma pro lifted
sanoma pro lifted
kwh logistics lifted
kwh logistics lifted

Autamme kehittämään työyhteisöjä strategiaa ja tuottavuutta edistäen

Strateginen henkilöstön kehittäminen on viisasta monella mittarilla. On esimerkiksi tutkitusti todettu, että työelämän laatua parantamalla on saavutettavissa vuodessa keskimäärin 1000 – 4700 euron käyttökatteen parannus työntekijää kohden.

Panostukset kehittämiseen voivat valua hukkaan, jos päätökset tehdään riittämättömään tietoon ja kokemukseen perustuen. Vaikuttavimmat kehitystoimenpiteet ovat aina tietoon perustuvia, suunnitelmallisia, liiketoimintaan sidottuja ja selkeästi viestittyjä.

kokemuksia Lifted yhteistyöstä
kokemuksia Lifted yhteistyöstä

Strategisesta henkilöstön kehitysprojektin hyötyjä ovat:

Yksittäisistä toimenpiteistä ja tulipalojen sammuttelusta siirrytään proaktiiviseen, hallittuun ja vaikuttavaan työyhteisön johtamiseen ja kehittämiseen

Henkilöstö sitoutuu työhön ja työyhteisöön sekä organisaation tavoitteisiin

Työmotivaatio ja työhyvinvointi kehittyvät myönteisesti

Suoritukset paranevat ja tuottavuus kasvaa

Strategisen henkilöstön kehitysprojektin vaiheet ovat:

1.

Kartoitamme työyhteisönne, toimintanne ja osaamisenne nykytilan ja kokonaisuuden.

2.

Asetamme yhdessä realistiset tavoitteet mittareineen

3.

Laadimme selkeän ja helposti käytännössä toteutettavan toimenpidesuunnitelman

4.

Autamme toimenpiteiden käytännön toteutuksessa tarpeen mukaan

Autamme teitä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Organisaation toimintatapojen suunnittelu ja toteutus

HR-strategian / henkilöstöstrategian / hyvinvointistrategia laatiminen

Henkilöstön kehittämisen suunnittelu

HR-käytäntöjen ja prosessien kehittäminen

Työyhteisön ohjeistukset

Työn tuottavuuden parantaminen

Tiedolla johtamisen hyödyntäminen henkilöstön kehittämisessä

Strateginen hyvinvoinnin kehittäminen

Hybridityön ja muiden työnteon mallien suunnittelu ja toteutus

CASE: Verkkokauppa
Strateginen henkilöstön kehittäminen

Projekti oli kyllä kattava ja teki hyvin näkyväksi koko organisaatiolle, kuinka laaja kokonaisuus hyvinvointi todella on. Projektin konkreettisia löydöksiä hyödynnetään nyt jo monessa paikassa. Projekti muutti perustavalaatuisesti ajatusta hyvinvoinnista ja sen merkityksestä Verkkiksellä. Se on loppujen lopuksi tosi iso juttu. Meillä oli selkeä tarve tällaiselle kehittämiselle, ja näimme Liftedin ainoana relevanttina vaihtoehtona. Liftedin roadmap ja mallinnus vakuuttivat meidät. Lifted oli tuttu toimija minulle aikaisemmin – heihin oli helppo luottaa. Liftedillä oli jo aikaisemminkin positiivinen vire. Ja työskentely heidän kanssanne eteni erittäin hyvällä yhteishengellä ja toistemme ymmärryksellä. Liftedin asiantuntijoilla on hieno sparraileva ote, joka tuntuu lämpimältä ja tukevalta vertaiskumppanuudelta, ei mitään turhaa käskyttämistä ja pätemistä. Keskustelu ja vuorovaikutus oli aina laadukasta. On ollut mielekästä ja hauskaa tehdä yhteistyötä!

Lue lisää yhteistyöstämme

Saara Tikkanen

Henkilöstöjohtaja

Verkkokauppa

CASE: Sanoma Pro
Strateginen henkilöstön kehittäminen

Valitsimme Liftedin, koska pidimme siitä filosofiasta, jolla Liftedissä työstetään asioita ja näimme, että yhteistyö voisi Liftedin kanssa olla hedelmällistä ja antaa meille sellaista sparrausapua, jota koimme tarvitsevamme.

Saimme yhdessä työstettyä hyvinvointisuunnitelman, jolla voimme ensimmäistä kertaa konkreettisesti tuoda esiin sekä tarjottavia hyvinvointipalveluita että tulevaisuuden kehitysaihioita. Onnistuimme tekemään hyvinvointityöstämme myös näkyvämpää organisaation sisällä ja lisäämään ymmärrystä siitä, että erilaiset ihmiset toivovat erilaisia asioita työhyvinvoinnin saralla. Saimme myös selkeää osviittaa siitä mitä asioita kannattaa tulevaisuudessa priorisoida hyvinvointityössä.

Työskentely Liftedin kanssa oli mutkatonta ja miellyttävää ja auttoi myös meitä haastamaan omaa ajatteluamme. Asiat etenivät sovitusti ja yhteistyö oli hedelmällistä, kuten ennakkoon ajattelimmekin.

Lue lisää yhteistyöstämme

Matleena Ekström

HR Business partner

Sanoma Pro

sanoma pro lifted

Kenelle henkilöstön kehitysprojekti sopii:

Työyhteisöille, joissa on tarve kehittää strategiaa ja arvoja tukevaa johtamista, työyhteisön toimintaa ja osaamista

Organisaatioille, joissa halutaan yhtenäistää toimintatapoja ja käytäntöjä

Kehittyville ja kasvaville yrityksille, joissa on tarve määritellä henkilöstöjohtamiseen liittyviä käytäntöjä

Yrityksille, joissa halutaan edistää työhyvinvointia, -motivaatiota ja sitoutumista proaktiivisesti pitkällä tähtäimellä

Kiinnostuitko?

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä