Asiakastarinat

Case Aditro: Henkilöstön tiedolla johtamisen ja henkilöstötuottavuuden kehittäminen

Työhyvinvoinnin kehittäminen jää valitettavan usein yrityksen johdon näkökulmasta pehmeäksi asiaksi, jonka yhteyttä yrityksen liiketoimintaan ja talouteen on vaikea ymmärtää. Monissa organisaatioissa tehdään paljon toimenpiteitä henkilöstön kehittämiseksi, mutta näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta on vaikea arvioida, ja systemaattinen kehittäminen jääkin täten ohueksi. Olemme päässeet viimeisien vuosien aikana auttamaan useita erilaisia julkisia ja yksityisiä organisaatioita tämän tärkeän haasteen ratkaisemisessa yhdessä kumppanimme Mcompetencen kanssa. 

Tiedolla johtamisen ja henkilöstötuottavuuden kehittäminen pähkinänkuoressa.

Henkilöstön tiedolla johtamisen ja tuottavuuden kehittäminen tapahtuu aina asiakkaan tarpeen perusteella ja tapauskohtaisesti. Tyypillisesti yhteistyö aloitetaan  henkilöstötuottavuuden analyysilla, jossa analysoidaan nykyisiä henkilöstö- ja taloustietoja sekä henkilöstökyselyä Marko Kestin tutkimukseen perustuvan QWL-mallin perusteella.
Analyysin perusteella ymmärretään paremmin henkilöstön tiedolla johtamisen nykytila, voidaan ennakoida työkyky- ja vaihtuvuusriskejä sekä saadaan selville henkilöstötuottavuuden kehityspotentiaali. Analyysin pohjalta laadimme yhdessä Liftedin ja Mcompetencen asiantuntemuksella toimenpidesuunnitelma henkilöstuottavuuden kehittämiseksi.

Valmennuksemme ja asiakastyömme tiedolla johtamiseen liittyen nojaa Marko Kestin johdolla Lapin yliopistossa tehtyyn maailman huippuluokan henkilöstön tiedolla johtamisen tutkimukseen. Mikäli aihe on sinulle uusi pääset tutustumaan siihen kuuntelemalla Yksi Hyvinvointi -podcastin jakson nro 17.  Jos olet kiinnostunut Henkilöstön tiedolla johtamisen kehittämisestä enemmän, suosittelemme sinua kuuntelemaan myös Jukka Joutsiniemen ja Marko Kestin tallenteen aiheeseen liittyen täältä. Esityksessä avataan henkilöstötuottavuuden ymmärtämisen projektia erittäin konkreettisesti vaihe vaiheelta.

henkilöstötuottavuus

Aditron henkilöstön tiedolla johtamisen ja tuottavuuden kehittäminen

Yksi erinomaisista asiakkaistamme, joka panostaa edelläkävijän tavoin työyhteisönsä työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseen on Aditro. Vaikka Aditrolla on kehitetty jo pitkään henkilöstön hyvinvointia, he tunnistivat systemaattisen kehitysmahdollisuuden henkilöstön tiedolla johtamisen avulla. Aditron tarina on erinomainen esimerkki yhteistyöstä, jossa pääsimme rakentamaan systemaattisesti tietoon pohjautuvan henkilöstön työelämän laatua mitattavin tuloksin.

Yhteistyön eteneminen käytännössä:

1. Henkilöstön tiedolla johtamisen analyysilla pääsimme kiinni tärkeimpiin kehitystarpeisiin

2. Tunnistettujen tarpeiden pohjalta lähdimme tekemään yhdessä toimenpiteenä esimiesten tiedolla johtamisen kehittämistä hyödyntäen tekoälypohjaista johtamisen simulaatio oppimispeliä.

3. Todensimme Aditron BPO -yksikössä tehdyn erinomaisen henkilöstön kehittämisen työn konkreettisia tuloksia QWL -mallia hyödyntävällä  Vibecatch -kyselytyökalun avulla.

Onnistuneen työyhteisön kehittämisen takana on tyypillisesti sitoutunut ja määrätietoisesti hyvinvointia kehittävä johto. Tässäkin valmennuksessa onnistumisen mahdollistivat Aditron palkka- ja hr -palvelut -yksikköä vetävä Hanna Mattinen, Aditron HR johtaja Tuula Rinkinen sekä Aditro BPO:n erinomainen esimiestiimi. Tiedolla johtava esimies -valmennus suoritettiin Aditro BPO:ssa erinomaisin tuloksin, kaikki osallistuneet esimiehet saivat suoritettua Tiedolla johtavan esimiehen ajokortin hyväksytysti.

Alla Hanna Mattinen Aditrosta kertoo lyhyesti kokemuksistaan tähänastisesta yhteistyöstämme. 

Miksi päätitte kehittää henkilöstön tiedolla johtamista organisaatiossanne?

Tuttu sanonta ”henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara” on kenties ajankohtaisempi kuin koskaan. Kehittyvä teknologia, äkilliset muutostilanteet, kehittyvät asiakastarpeet muuntavat tapoja, joilla teemme töitä jo nyt, emme vasta tulevaisuudessa. Parhaat innovaatiot ja asiakasarvon tuottaminen eivät tapahdu johdon tai pienen porukan keksintöinä tai pakotettuna, ne kumpuavat henkilöstön osaamisesta, monipuolisuudesta sekä motivaatiosta; halusta oppia ja kehittää toimintatapoja ja palveluita yhdessä. Työelämän laadun johtamisosaamisen kehittämisellä näemme, että pystymme vastaamaan näihin tarpeisiin.

Tiedolla johtamisesta puhutaan tänä päivänä paljon eri yhteyksissä ja siihen liittyy jonkin verran myös hypeä. Meillä Aditrossa tiedolla johtamisen yksi konkreettinen toteutuskeino, hypestä tekoihin, on johtaa ja kehittää työelämän laatua systemaattisesti.

Työelämän laadun johtaminen ja kehittäminen tarkoittaa, että henkilöstön hyvinvointi ja yrityksen suorituskyky ovat tasapainossa keskenään. Tämän kokonaisuuden johtamista koimme tärkeäksi kehittää ja lähtökohdat siihen ovat hyvät: meillä on kaikki tieto saatavilla tähän, kyse on siitä, että osaamme hyödyntää käsissämme olevaa tietoa henkilöstön ja yrityksen parhaaksi.

Työn tulevaisuus on täällä jo nyt. Siihen on reagoitava nyt, ei myöhemmin.

Miksi valitsitte Liftedin ja Mcompetencen kumppaniksenne projektiin?

Liftedin ja Mcompetencen palveluvalikoimassa on ratkaisuja, joilla pääsimme meille tärkeän asian äärelle, miten tiedolla johdetaan käytännössä työelämän laatua. Ensimmäisenä askeleena oli lähteä kehittämään esimiesten valmiutta ja osaamista johtaa työelämän laatua. Työelämän laadun johtamisessa yhdistyy sekä henkilöstön hyvinvointi että yrityksen taloudellinen suorituskyky. Se ei ole pehmeää johtamishöttöä. Oikeilla johtamistoimilla tehdään vahvaa tulosta, joka kestää myös liiketoiminnan erilaiset vaihtelut.

Lisäksi, meitä vakuutti, että työelämän laadun kehittämisen -malli ei ole vain johtamisen tämän hetken trendi tai ismi, vaan tieteellisesti validoitu menetelmä. Siinä on taustalla vankka teoriapohja, joka on koottu pitkäjänteisellä tutkimustyöllä ja tuotu kaikkien saataville systemaattisin käytännön toimin sekä työkaluin.

Millaisia tuloksia saavutimme yhdessä?

Valmennusten kautta esimiesten osaaminen johtaa työelämän laatua kasvoi. Toteutimme kaksi valmennusta esimiehille työelämäen laadun johtamiseen liittyen. Sen lisäksi esimiesten käytössä oli pelialusta, jonka kautta pelillistämisen keinoin esimiehet saivat harjoitella työelämän laadun johtamista erilaisissa liiketoimintaskenaarioissa: taantuma, tasainen ja kasvu. Esimiehet oppivat työelämän laadun johtamista käytännön tilanteissa sekä tasapainoittelua, millaisin johtamiskeinoin eri tilanteissa optimoidaan sekä henkilöstön hyvinvointia että taloudellista suorituskykyä. Hyvien oppimistulosten saavuttamisessa auttoi erittäin sitoutuneet esimiehet, jotka olivat motivoituneita oppimaan aiheesta lisää ja varasivat aikaa opiskeluun ja harjoitteluun valmennusten välissä.

Meille Aditrossa syntyi yhteistyön aikana ymmärrys työelämän laadun kehittämispotentiaalista organisaatiossamme. Emme ole ainoita, suomalaisissa organisaatioissa on yleisesti oppimamme mukaan paljon kehityspotentiaalia työelämän laadussa ja sen yhteydessä taloudelliseen suorituskykyyn.

Aditro BPO:n QWL (quality working life index) -tulos kasvoi yhdessä analysoimallamme mittausjaksolla huhtikuu 2019 63,7 % tuloksesta 2021 huhtikuussa tehdyn mittauksen huipputulokseen 81,7% (Suomen työyhteisöjen top 25% tasolle). 

Lifted quality working life index

Millaista työskentely oli kanssamme?

Työskentely Liftedin ja Mcompetencen kanssa on ollut sujuvaa, joustavaa ja erittäin asiantuntevaa. Vuoropuhelu on ollut avointa, olemme saaneet hyviä käytännön vinkkejä toteutuksen suunnitteluun ja apua on saatu aina, kun olemme tarvinneet. Valmennusten toteutus on ollut laadukasta ja oivalluttavaa. Onnistuneeseen lopputulokseen tarvitaan asiantunteva kumppani sekä sitoutunut organisaatio, joka on halukas oppimaan uutta ja viemään opit käytäntöön.

Vedä hihastamme!

Mikäli kirjoitus herätti ajatuksia, kannustamme sinua olemaan myös rohkeasti yhteydessä meihin. Sparraamme erittäin mielellämme kanssasi organisaationne hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyen. Saat jo keskustelusta hyötyä, ja sen perusteella ymmärrämme kannattaako meidän aloittaa yhteistyö yhdessä.

Parhaiten pääset liikkeelle olemalla yhteydessä Jukka Joutsiniemeen sähköpostitse tai puhelimitse.

Jukka Joutsiniemi
+358 44 271 1487
jukka(at)lifted.fi

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue
Liftcast #31

Liftcast #31: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa │ Alf Rehn

Alf Rehn jakaa näkemyksensä johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Pöydällä mm. armollisuus, yksinäisyys, nöyryys & AI johtamisessa.

Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Lue