Työhyvinvointipalveluita hyödynnetään organisaatioissa yllättävän vähän

Olemme ilolla seuranneet, miten työhyvinvointi on noussut viime vuosien aikana yhä enemmän ja enemmän keskustelunaiheeksi myös mediassa – mutta miten työhyvinvointi näkyy suomalaisten työntekijöiden arjessa? Saadaksemme tarkempaa tietoa aiheesta, toteutimme vuoden 2017 aikana suuren työhyvinvointikyselyn, jonka vastauksista koostettiin työhyvinvointiraportti.

Työhyvinvointiraportin tuloksista selvisi muun muassa, kuinka tärkeäksi työhyvinvointipalvelut koettiin ja kuinka paljon niitä hyödynnettiin; selvisi, että työnantajan tarjoamia työhyvinvointipalveluita on kyllä tarjolla, mutta niitä hyödynnetään vain vähän. Jopa 55,9% kyselyyn vastanneista kertoi, että he käyttävät palveluita vain vähän tai ei lainkaan.

 

Palveluiden laatu ja sopimaton ajankohta häiritsivät

Selvitimme myös, mikä saisi työntekijät hyödyntämään palveluita laajemmin tai sitoutumaan niihin paremmin. Huomattavasti suurimmaksi tekijäksi nousi se, miten tarjotut palvelut voi sovittaa omaan henkilökohtaiseen aikatauluunsa. Lisäksi palveluiden laatu oli monelle tärkeä tekijä, joka nostaisi työntekijöiden sitoutumista. Jopa 52 % kyselyyn vastanneista toivoi laadukkaampaa tarjontaa ja 51 % palveluita, jotka voisi sovittaa omaan aikatauluunsa. Kolmanneksi tärkeimmäksi tekijäksi työntekijät toivoivat työnantajan suunnalta tulevaa parempaa sisäistä viestintää palveluista. Kyselyyn vastanneet pystyivät valitsemaan useamman tekijän annetuista vaihtoehdoista.

Kiire ja aikasidonnaisuus haittana

Aikasidonnaisuus nousi luonnollisesti suurimmaksi syyksi myös siihen, minkä vuoksi palveluita ei oltu hyödynnetty. Kun aiemmin todettiin, että joustava aikataulu saisi työntekijät käyttämään palveluita, toimii toteamus myös käänteisenä: työhyvinvointiraportin tulosten mukaan työnantajan tarjoamat työhyvinvointipalvelut ovat jääneet käyttämättä, koska niiden ajoitus tai aikasidonnaisuus on rajannut ne ulos työntekijöiden omista kalentereista. Jopa 31% kyselyyn vastanneista kertoi, että tarjottujen palveluiden ajoitus ei ole ollut sopiva työntekijöille. Myös työntekijöiden oma kiire vaikutti siihen, että he eivät päätyneet palveluiden pariin. Sopivaksi työhyvinvointia edistäväksi palveluksi voisi siis ajatella valmennuksen tai ryhmän, johon työntekijä pääsee osallistumaan, kun hänelle itselleen parhaiten sopii.

Lisää tietoa työhyvinvoinnista? Lataa raportimme!

Työhyvinvointiraportista voit lukea tarkemmin ja laajemmin tietoa suomalaisten työntekijöiden työhyvinvoinnin tilasta ja ajatuksista aiheeseen liittyen. Voit ladata raportin alta!

Lataa tutkimusraportti
Lifted on valmennusyritys, joka auttaa niin työyhteisöjä kuin itsensä kehittämisestä kiinnostuneita yksilöitä vapauttamaan täyden potentiaalinsa. Yrityksen kehittämän Lifted Method:in mukaisesti valmennettavia autetaan voimaan päivä päivältä paremmin perustuen pieniin, helposti toteutettaviin muutosaskeliin elämän eri osa-alueilla. Pysyviä tuloksia yksilöiden hyvinvoinnissa saavutetaan huomioimalla ihminen kokonaisuutena (ravinto, liikkuminen, mieli, palautuminen, sosiaalisuus & viisaammat työtavat) sekä kiinnittämällä huomiota sopivaan valmennusvauhtiin ja innostumisen ruokkimiseen. Lifted- valmennuksien myötä yksilöt johtavat itseään todennetusti paremmin, myös pitkäjänteisesti. Tämä näkyy niin yksilöiden itsensä, mutta myös heidän edustamiensa organisaatioden lisääntyneenä hyvinvointina ja tuottavuutena. Tehokkaiden verkkovalmennusten lisäksi Liftedin palveluihin kuuluvat inspiroivat luennot ja workshopit valituista hyvinvoinnin teemoista. Get inspired, get Lifted!

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue