Asiakastarinat

Case Cloetta – Itsensä johtamisella kiireen kesyttäjiksi!

Cloetta on yksi Suomen makeimmista organisaatioista, jonka visiota – ”Makeeta ilman paineita” – päästiin viemään eteenpäin isoin harppauksin viime kevään aikana. Hektinen työ ja alati muuttuva toimintaympäristö luovat herkästi painetta arkeen, ja sitä vähentääksemme lähdimme yhdessä toteuttamaan Cloetta Suomen henkilöstölle valmennuskokonaisuutta, joka keskittyy itsensä johtamisen taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen!

Cloetta Suomi Oy on osa Cloetta-konsernia, jonka on Pohjoismaiden johtava makeisalan yritys. Cloetta Suomen matalahierarkkiseen organisaatioon mahtuu noin 230 makeisalan ammattilaista, joista kolmisenkymmentä on esihenkilöitä. Kevään valmennuskokonaisuutta ideoitiin yhdessä Sari Mannerjärven (Head of HR) ja Marjut Kahilaisen (Senior HR Business Partner) kanssa. Haastattelimme heitä valmennuksen lopuksi yhteistyöstämme.

Lue alta heidän kertomanaan, miten poikkeukselliset viime vuodet ovat vaikuttaneet heidän arkeensa, ja miten lähdimme valmennuksella tukemaan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista itsensä johtamisen kautta.

Sari Mannerjärvi kuvassa toinen oikealta, Marjut Kahilainen kolmas oikealta.

Sari Mannerjärvi (Head of HR) ja Marjut Kahilainen (Senior HR Business Partner), Cloetta Suomi

”Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kovaa turbulenssia – Muutokset toimintaympäristössä, muutokset ihmisten ajattelussa ja ihmisten liikkuvuus hybridityöskentelyn myötä ovat kaikki tuoneet oman makunsa työelämään. Meidän tehtävämme myös tässä muuttuvien tilanteiden pyörityksessä on luoda ihmisillemme sellainen ympäristö, jossa he voivat tuntea olevansa arvostettuja, voivat kehittyä ja sitä kautta päästä parhaimpaansa. Luomme tälle edellytykset tiiviissä yhteistyössä esihenkilöidemme kanssa. Meidän on jatkuvasti tärkeää pysyä pulssilla siitä, mitkä ovat työtekijöidemme tulevaisuuden tarpeet ja miten voimme tehdä tästä heille jatkuvasti paremman työpaikan.”

”Itsensä johtamisen taitojen kehittäminen on yksi keino pysyä muutoksen kyydissä ja halusimme tukea henkilöstöämme näiden taitojen ylläpitämisessä tämän valmennuksen kautta. Valmius muutokseen ja resilienssi tarvitsevat tuekseen myös aivan uusia itsensä johtamisen toimintatapoja tuomaan struktuuria hektiseen arkeen. Tavoitteenamme on hyvinvoinnin ja jaksaminen paraneminen. ”

”Olemme aina olleet epämuodollinen organisaatio, jossa vuorovaikutus painottuu spontaaneille keskusteluille, ja korona sulkiessaan meidät koteihimme etätyöskentelemään loi tarpeen löytää uudenlaisia malleja oman työn tekemiselle. Tämä uusi työnteon malli toi ajankohtaiseksi uudistaa ja muistuttaa parhaimmista itsensä johtamisen malleista.”

”Hybridityömallimme on vielä muotoutumassa, ja suuntaa antavien päälinjausten jälkeen tiimikohtaisiin käytäntöihin kannustetaan tiimien ja yksilöiden tarpeiden mukaan. Emme kuitenkaan halunneet valjastaa pelkästään esihenkilöitä etätyön johtajiksi, vaan halusimme tarjota tämän mahdollisuuden omien toimintatapojen aktiiviseen kehittämiseen koko henkilöstöllemme. Me kaikki tarvitsemme itsensä johtamisen taitoja hybridityössä. Cloetta-konsernin tasolla reagoitiin tähän tarpeeseen ja luotiin ”Personal Leadership” -kehikko – Cloetta Suomi valitsi kumppanikseen Liftedin toteuttamaan kehitysohjelmaa meille räätälöidyn neliosaisen valmennussarjan avulla.”

Cloettan valmennuksessa oli erittäin tärkeää, että valmennus räätälöitiin henkilöstön ja tiimien erilaisiin tarpeisiin sopivaksi. Kenttämyynti on tehnyt aina työtänsä etänä, ja muut tiimit tulevat jatkossa työskentelemään hybridisti vaihtuvalla sekoituksella läsnä- ja etätyötä. Osallistujien lähtötilanteessa itsensä johtamisen taidoissa oli myös jonkin verran eroja, valmennuksen alkuun toteutetun itsearvioinnin mukaan.

Valmennuksen toiveena ja tavoitteena oli löytää toimintatapoja, jotka helpottaisivat työskentelyä sekä yksin että yhdessä, jotta voitaisiin lieventää kiirettä ja vähentää työn synnyttämää kuormitusta. Pitkittynyt ”poikkeusaika” ja muutoinkin vauhdikas arki oli jo luonut enteitä kasvaneelle kuormitukselle, ja valmennuksen avulla pyrittiin vaikuttamaan ajoissa kuormituksen määrään tuomalla jokaisen arkeen konkreettisia itsensä johtamisen toiminta- ja ajatusmalleja sujuvoittamaan työskentelyä.

Cloettalla on vahva yhteishenki ja yhteisöllisyys on erittäin arvostettua, joten tärkeää oli myös järjestää tämä valmennus yhteisesti. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen on ollut koronan vuoksi normaalia haastavampaa, siksi etsimme keinoja yhteisöllisyyden mahdollistamiseen myös tämän valmennuksen toteutuksen kautta. Näin pääsimme hyödyntämään myös vertaisoppimista valmennusten sisällä toteutettujen pienryhmäkeskusteluiden muodossa.

”Valmennusta pidettiin kaiken kaikkiaan erittäin oivalluttavana”

”Valmennus oli kokonaisuutena rakenteellisesti erinomainen – ensimmäinen valmennus herätti tehokkaasti kiinnostuksen aiheeseen, ja siitä lisäsimme asteittain konkretiaa. Viimeinen valmennus avasi ajatteluamme jo erittäin paljon ja nosti itseohjautuvuuden koko organisaation laajuiseksi asiaksi. Rytmitys oli hyvä ja itse valmennustilaisuudet olivat fiksusti suunniteltu – osallistujat pysyivät virkeinä alusta loppuun.”

”Ennen valmennusta itsensä johtamista pidettiin ehkä hieman helppona juttuna, ”senhän nyt kaikki osaa” – valmennus kuitenkin oivallutti, kuinka moniulotteinen ja laaja aihe itsensä johtaminen aidosti onkaan. Ymmärrys siitä, kuinka monia osa-alueita itsensä johtaminen oikeasti koskettaa sekä yksilön näkökulmasta että organisaation tasolla, on kasvanut.”

Osallistujat kertovat saaneensa valmennuksesta kattavasti konkreettisia työkaluja oman arjen sujuvoittamiseen ja itsensä johtamiseen, mutta myös paljon ajatuksia sille, miten he voivat yhteisönä tukea toisiaan paremmin yhteisiä toimintamalleja kehittämällä. Tiimit pääsevät valmennuksen teemojen pohjalta käymään tarkempaa keskustelua yhteisistä toimintatavoistaan sekä hyvistä itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista tukevista raameista.

”Paras oivallus oli perustuksiin panostaminen – systemaattisesti pieniä tekoja arjen sujuvuuden ja tehokkuuden parantamiseksi, laadukkaista tapamuutoksia joita sinnikkäästi toistetaan kunnes tapa juurtuu. Pienet asiat arjessa joita toistetaan tänään, huomenna, ylihuomenna, ensi viikolla ja sitä kautta tehostaen omaa toimintaa ja lisäten omaa hyvinvointiaan. Itsekurin merkitys asioiden jalkauttamisessa korostuu – mitään ei tapahdu ellei itse päätä asioille jotain tehdä.”

”Keskustelua itsensä johtamisesta käydään enemmän kuin aikaisemmin”

”Tämä valmennus on antanut pohjan sille, että jokainen pääsee tekemään oivalluksia omista työntekotavoistaan ja tekemään työstään mahdollisimman mielekästä. Pääsemme entistäkin paremmin tukemaan kunkin omaa aktiivista otetta ja rohkeutta, annetaan vapautta ja vastuuta määritellä ja kehittää omaa työtään. Kannustamme myös enemmän pyytämään sparrausapua.”

”Luulemme, että jatkossa ihmiset tunnistavat herkemmin erilaisia kehittämiskohtia; hoksataan että ”nyt voin tästä oppia uutta, tämän voi tehdä paremmin” – näitä arjen pieniä oivallusmahdollisuuksia tulee jatkuvasti vastaan ja toivomme että niitä huomataan uteliaasti ja niihin tartutaan rohkeasti. Talon sisällä ja ulkopuolella. Uskomme että tällä valmennuksella saatiin myös ennaltaehkäistyä mahdollisia ylikuormittumisia, joita hektinen arki, hybridityöskentely tai puhdas etätyöskentely voivat tuoda tullessaan.”

”Jo nyt huomaa, että osallistujat kommentoivat oman ajankäytön hallinnan muuttuneen parempaan suuntaan – osataan ottaa aika oman työn suunnittelulle, tehdä viisaita valintoja, ja sanoa myös ei niille asioille, jotka eivät yllä prioriteettilistalle – Tästä alkaa meidän matka kiireen kesyttäjiksi! Seuraava steppi on pohtia työyhteisönä sitä, miten saamme tuettua yhdessä ohjautuvuutta sekä mahdollistettua laadukkaan itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden myös jatkossa. Töitä pitää tehdä jatkuvasti sen eteen että tuemme itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta oikealla tavalla”

”Voimme varauksetta suositella Liftediä – lämmin kiitos yhteistyöstä!”

”Yhteistyö Liftedin kanssa oli kyllä kokonaisuudessaan positiivinen kokemus – osallistujat antoivat valmennuksesta ihanaa palautetta ja toteutuksessa oli parhaalla tavalla rutiinia. Näkyi että kokemusta tällaisen webinaarisarjan järjestämisestä löytyy, ajankäytöllisesti kaikki meni niin kuin suunniteltiin. Molemmat valmentajat olivat löytäneet juuri meille sopivan esitystavan – rauhallisen, mutta vauhtia riitti, meille on tosi tärkeää että siinä on sellaista dynamiikkaa. Päävalmentajan Jussin hyvä kysymys aivan yhteistyömme alussa siitä, että millaista teoreettista näkökulman ja konkretian tasapainoa me haetaan, olikin yksi meidät lopullisesti yhteistyöstä vakuuttanut tekijä. Meidän porukan preferenssit ja taustatiedot otettiin loistavasti huomioon valmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa – koettiin että oltiin tässä keskenämme kumppaneita!”

Kiitos myös meidän puolestamme Cloettalle yhteistyöstä!

Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä, tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. 

Halutessanne kehittää itsensä johtamista organisaatiossanne, voit olla meihin suoraan yhteydessä mailitse (jukka@lifted.fi) tai puhelimitse (+358 44 271 1487). Sparrailemme mielellämme kansanne!

Jukka Joutsiniemi

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue