Asiakastarinat

Case: Hyvinvointistrategia Sanoma Pro:lle

Viimeisen vuoden aikana olemme päässeet auttamaan monia vanhoja ja uusia asiakkaitamme hyvinvointistrategioiden ja -suunnitelmien kanssa. Joissain yrityksissä kokonaisuutta on konseptoitu useisiin maihin ja joissain fokusoitu Suomessa toimivan organisaation toimintaan. Kumppanuuksien fokus on vaihdellut organisaatioiden nykytilan ja tavoitteiden perusteella, mutta on projekteissa paljon yhtäläisyyksiäkin.

Tekemissämme hyvinvointistrategia-projekteissa on pyritty ymmärtämään laajaa hyvinvoinnin ja työkyvyn kokonaisuutta paremmin, sekä toisaalta luomaan selkeä kehityssuunnitelma asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lopulta yhteisenä tavoitteenamme on rakentaa organisaatioon strategia ja prosessit, jotka tuottavat systemaattisesti hyvinvointia ja tuottavuutta käsi kädessä. Projektit ovat tuottaneet tärkeää tietoa johtamisen tueksi, mutta niiden tuotoksien avulla organisaatiot ovat pystyneet viestimään asiasta selkeämmin myös työyhteisölleen ja jopa potentiaalisille työnhakijoilleen.

Sanoma Pro:n hyvinvointistrategia

Yksi erinomaisista asiakkaistamme, joka panostaa edelläkävijän tavoin työyhteisönsä työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseen on Sanoma Pro. Vaikka Sanoma Pro olikin jo varsin pitkällä henkilöstönsä hyvinvoinnin kehittämisessä, he halusivat ottaa kanssamme askeleen pidemmälle. Annetaan heidän kertoa hyvinvointistrategia-projektistamme enemmän! Haastattelimme Sanoma Pro:n HR Business Partneria Matleena Ekströmiä.

Lifted kokemuksia

Miksi päätitte kehittää hyvinvointistrategiaanne?

Lähdimme kehittämään hyvinvointistrategiaamme, jotta voisimme tehdä hyvinvointityöstämme läpinäkyvämpää. Paljon teemme asioita jo nyt hyvinvoinnin eteen, mutta halusimme konkretisoida henkilöstöllemme tehtyä työtä ja toisaalta löytää selkeitä kehityskohteita hyvinvointityön eteenpäinviemiseksi. Halusimme lisätä suunniteltavuutta ja toisaalta vaikuttavuutta tehtäviin hyvinvointitoimenpiteisiin.

Miksi valitsitte Liftedin kumppaniksenne hyvinvointistrategia-projektiin?

Olimme tehneet pienimuotoisesti yhteistyötä Liftedin kanssa hyvinvoinnin saralla aiemmin ja tutustuneet henkilöstöosastolla Liftedin podcastiin, jonka teemat ja toteutustapa puhuttelivat meitä raikkaudellaan. Pidimme siitä filosofiasta, jolla Liftedissä työstetään asioita ja näimme, että yhteistyö voisi Liftedin kanssa olla hedelmällistä ja antaa meille sellaista sparrausapua, jota koimme tarvitsevamme.

Millaisia tuloksia saavutimme yhdessä?

Saimme yhdessä työstettyä hyvinvointisuunnitelman, jolla voimme ensimmäistä kertaa konkreettisesti tuoda esiin sekä tarjottavia hyvinvointipalveluita että tulevaisuuden kehitysaihioita. Onnistuimme tekemään hyvinvointityöstämme myös näkyvämpää organisaation sisällä ja lisäämään ymmärrystä siitä, että erilaiset ihmiset toivovat erilaisia asioita työhyvinvoinnin saralla. Saimme myös selkeää osviittaa siitä mitä asioita kannattaa tulevaisuudessa priorisoida hyvinvointityössä.

Millaista työskentely oli Liftedin kanssa?

Työskentely oli mutkatonta ja miellyttävää ja auttoi myös meitä haastamaan omaa ajatteluamme. Asiat etenivät sovitusti ja yhteistyö oli hedelmällistä, kuten ennakkoon ajattelimmekin.

 

hyvinvointistrategia Lifted

Myös me Liftedillä olimme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Saimme erinomaisia tuloksia aikaiseksi projektin laajuuden puitteissa ja saavutimme projektissa kiitettävän panos/tuotto-suhteen molempien osapuolten näkökulmasta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

Jos olet kiinnostunut Hyvinvointistrategian kehittämisestä enemmän, suosittelemme sinua kuuntelemaan myös tuoreen Yksi Hyvinvointi -podcastjakson, jossa Liftedin Taneli Rantala ja Jukka Joutsiniemi avaavat tätä aihetta erittäin konkreettisesti vaihe vaiheelta.

 

Vedä hihastamme!

Kannustamme sinua olemaan myös rohkeasti yhteydessä meihin. Sparraamme erittäin mielellämme kanssasi organisaationne hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyen. Saat jo keskustelusta hyötyä, ja sen perusteella ymmärrämme kannattaako meidän aloittaa yhteistyö yhdessä. Varaa tästä ilmainen 30 minuutin sparraus kanssamme:

[wpforms id=”96342″]

Uusimmat sisällöt:

Liftcast #25

Liftcast #25: Strategiasta teoiksi OKR:llä │ Henri Sora

Miten OKR-mallia voisi hyödyntää optimaalisesti vieden strategian teoiksi? Aiheesta tuoreessa Liftcastissa keskustelemassa Henri Sora.

Johtaminen

Lifted Roundtable: teemana johtoryhmän uudistuminen

Strategian päivitys, muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä, organisaatio- ja johtamiskulttuurin kehittäminen tai johtoryhmän kokoonpanon muuttuminen ovat tyypillisiä murroskohtia, joissa johtoryhmän on harkittava oman työskentely- ja johtamismallinsa kehitystarpeita.

Lue
Asiakastarinat

Case ABO Wind: Uusiutuvan energian edelläkävijäyritys panostaa valmentavaan johtamiseen

ABO Wind haluaa tukea valmentavalla johtamisella asiantuntijoiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Lue
Johtaminen

Henkilö- ja tiimiarvioinnit – valitse oikea menetelmä ja hyödynnä tuloksia tehokkaasti

Henkilö- ja tiimiarviointien hyödyntämiseksi työelämässä tarvitaan syy, tavoite ja toimenpiteet: miksi teemme arvioinnin, mitä ja miten haluamme saada sillä aikaiseksi?

Lue
Johtaminen

Johtoryhmäopas ja johtoryhmän itsearviointi käyttöösi!

Käytännönläheinen johtoryhmäoppaamme kuvaa johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueita sekä tyypillisiä kehityskohteita. Konkreettiset menetelmät ja mallit ovat käytettävissä suoraan johtoryhmän toiminnan kehittämiseen.

Lue