Etätyön johtaminen COVID-19 -poikkeusolosuhteissa

Nyt jos milloinkaan johtamistaitomme ovat testissä. Elämme täysin poikkeuksellista aikaa, joka aiheuttaa jokaiselle meistä paineita ja pelkoja, jotka vaikuttavat tunteisiimme, ajatuksiimme ja toimintaamme. Elämme perheidemme kanssa eristettyinä ulkomaailmasta, normaalit rutiinimme loistavat poissaolollaan ja kontaktimme muihin ihmisiin ovat siirtyneet pääasiallisesti verkkoon. Kuinka selvitä tästä tilanteesta itse ja kuinka tukea omaa organisaatiota vallitsevassa tilanteessa?

Tämän hetken haasteissa korostuvat ihmisyyden perustarpeet; fyysinen ja psykologinen turvallisuus, tunne yhteenkuuluvuudesta ja tilanteen hallinnasta. Emme voi keskittyä käsillä oleviin tehtäviin, jos pelot ja epävarmuus valtaavat meidät. Onneksi voimme tehdä asioille paljonkin.

etätyö johtaminen käytännöt

Normaaleissakin olosuhteissa esihenkilöroolissa toimivan henkilön laadukas itsensä johtaminen ja oma hyvinvointi ovat hyvän johtamisen mahdollistavia tekijöitä, mutta näissä poikkeusolosuhteissa tarve korostuu.

Tässä muutama vinkki itsensä johtamiseen vallitsevassa tilanteessa:

1. Luo itsellesi toimivat päivittäiset rutiinit, joista pidät kiinni. Esim. tauot, ruokailut, ulkoilu, oma aika, aika perheen kanssa, työpäivän aikataulutus, nukkumaanmeno ja heräämisaika. Oman lukujärjestyksen tekeminen lienee hyvä ajatus.

2. Hyväksy olosuhteet ja keskity tähän hetkeen. On turha murehtia asioista, joihin et voi vaikuttaa. Elämä jatkuu.

3.  Aseta työllesi päivittäiset/viikoittaiset tavoitteet. Virtuaalinen tai post-it kanban voi toimia tähän loistavana visuaalisena elementtinä, joka auttaa myös näkemään töiden etenemisen ja tuo onnistumisen tunnetta.

4. Puhu tunteistasi ja huolistasi. Älä jää yksin, härkäsestä tulee kärpänen, kun jaamme sen toisten kanssa.

5. Pidä yllä positiivista ja ratkaisukeskeistä ilmapiiriä. Ongelmat pienenevät kun niihin löydetään yhdessä ratkaisu.

6. Huolehdi omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista sinulle sopivilla tavoilla. Pidä taukoja, liiku päivän aikana, tee taukojumppaa jne. Mistä olet kiitollinen elämässäsi juuri nyt?

Lisää tehokkaista etätyötavoista voit lukea tuoreesta blogikirjoituksestamme TOP6 parhaat työtavat etätyöhön.

etäjohtaminen

Etätyön johtaminen

Johtamisen näkökulmasta tilanne voi tuntua haastavalta, mutta älä anna hallinnan tunteen luisua pois radaltaan. Tässä hetkessä on hyvä muistaa sisäisen motivaation merkittävimmät lähteet: tunne vastuusta, merkityksellisyydestä, osaamisesta ja yhteisöllisyydestä.  Muista, että videoyhteys mahdollistaa syvän yhteyden luomisen, kuten olisimme fyysisesti läsnä. Ole rohkea.

Lifted-uutiskirje

Etätyön johtamisessa erityisesti korostuvat:

1. Yhteisöllisyys

Nyt jos milloinkaan yhteyden ja luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen on erittäin tärkeää. Ole säännöllisesti yhteydessä tiimiisi videolla, sekä henkilökohtaisesti että koko porukalla. Sopikaa yhdessä miten haluatte viestiä keskenänne ja tukea toisianne. Anna aikaa kuulumisille, tunteille ja huolille, pohtikaa kuinka yhdessä menette tästä eteenpäin. Ole läsnä omana itsenäsi, johda esimerkillä ja kerro mitä sinun mieltäsi askarruttaa. Meillä on nyt erinomainen tilaisuus luoda aivan uudenlaista inhimillistä työkulttuuria, joka varmistaa menestyksen nyt ja tulevaisuudessa. Ole saatavilla ja sovi virtuaalisia kahveja, lounaita tai kävelypalavereja virallisten lisäksi. Työyhteisön yhteisistä toimintatavoista etätöihin kannattaa lukea lisää artikkelistamme TOP9 Parhaat käytännöt työyhteisöille etätyöhön.

2.  Vastuu

Tehtävien ja tavoitteiden selkeys on äärimmäisen tärkeää. Uupuneet ja turvattomuuden tunnetta kokevat työntekijät ovat nyt kovassa paikassa ja tunne omasta kyvystä toimia voi romahtaa täysin. Tuetaan työntekijöitä selkeydellä ja huolehditaan samalla  kaikkien hyvinvoinnista. Pohtikaa yhdessä rutiineja, jotka tukevat työn tekemistä ja hallinnan tunnetta elämässä, jossa koko perhe pyörii samoissa neliöissä 24/7.

3. Osaaminen

Tunne oman työn hallinnasta ja kyvystä hoitaa tehtävät tukee psykologisen turvallisuuden tunnetta ja näin ollen omaa jaksamista. Ilmapiiri, jossa apua voi pyytää ja saa on tärkeä. Sopikaa yhdessä miten osaamisen kehittämiseen liittyvät tarpeet hoidetaan etänä. Miten uudet työntekijät perehdytetään ja otetaan mukaan työporukkaan?

4. Merkityksellisyys

Työn merkityksellisyys motivoi ja innostaa meitä osallistumaan, kehittymään ja hoitamaan tonttimme mallikkaasti. Tässä hetkessä on varmasti hyvä myös muistuttaa mikä elämässä on tärkeää juuri nyt, oma ja perheen hyvinvointi ja sitten vasta työtehtävät. Keskustelkaa arvoprioriteeteistä, ja miten niitä voi hyödyntää vallitsevassa tilanteessa.

Varmista myös organisaationne käytännöt ja tuki etätyöntekijöille, miten hoituu työterveyshuollon tuki tässä tilanteessa ja millainen varautumissuunnitelma teillä on käytössä pandemian levitessä. Työntekijöiden hyvinvointi tulisi pystyvä turvaamaan tilanteesta huolimatta.

johda etänä

Olemme koonneet toimivimmat opit etätyöhön sivullemme Onnistu etätyössä!. Sieltä löydät konkreettista tukea ja jopa ladattavan Liftedin oman etätyöohjeistuksen.

Mitä ajatuksia ja havaintoja sinulle nousee etätyön johtamisesta? Kommentoi, kerro omista hyväksi havaituista käytännöistä ja ota meihin yhteyttä niin sparraillaan yhdessä!

etätyön johtaminen

Huolehditaan itsestämme ja toisistamme,

Marika Nikkinen
Johtamisen ja esihenkilötyön valmentaja, Lifted

Uusimmat sisällöt:

Johtaminen

Johtamislupaus: Minä lupaan olla hyvä johtaja – kautta kiven ja kannon

Johtamisen periaatteet ja johtamislupaukset toteuttavat arvoja ja strategiaa käytännön johtamistyössä. Periaatteet mahdollistavat jaetun ja yhdessä hyväksytyn ymmärryksen hyvästä organisaatiolle sopivasta johtamisesta.

Lue
Liftcast #20

Liftcast #20: Tehokkaat johtamislupaukset │ Susa Nikula

Kuuntele miten yritys voi kehittää ja yhtenäistää johtamistaan tehokkaasti johtamislupauksien avulla. Äänessä Susa Nikula ja Taneli Rantala.

Johtaminen

Johtamisen TOP 3 syksyllä 2023

Tämän syksyn johtamispuheet liittyvät vahvasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin: muutosneuvotteluihin, suorituksen johtamiseen ja johtoryhmän uudistumistarpeisiin.

Lue
Johtaminen

Miten edesauttaa sujuvaa siirtymää asiantuntijasta esihenkilöksi?

Monesti kuulee sanottavan, että hyvä asiantuntija hukataan, kun tarjotaan hänelle esihenkilöpestiä. Onneksi tilanne ei ole näin mustavalkoinen todellisessa elämässä. Harva meistä aloittaa työuraansa suoraan esihenkilötehtävissä. Useiden esihenkilöiden kokemustausta on nimenomaan erilaisista asiantuntijatehtävistä. Tähän siirtymään kannattaa kiinnittää aivan erityistä huomiota työyhteisöissä, sillä hyvä ihmisten johtaminen on hyvinvoivan ja tuloksellisen työyhteisön perusta.

Lue
Liftcast #19

Liftcast #19: Asiantuntijasta esihenkilöksi TOP10 │ Taneli Rantala & Jukka Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka listaavat tällä kertaa 10 parasta vinkkiään onnistuneeseen muutokseen asiantuntijasta esihenkilöksi.