Näitä kolmea asiaa työntekijät toivovat hyvinvointipalveluilta

Laadimme vuonna 2017 Suuren työhyvinvointikyselyn, missä halusimme selvittää suomalaisten työntekijöiden kokemuksia työhyvinvointipalveluiden hyödyntämisestä – ja heidän työhyvinvoinnistaan yleensäkin. Selvitimme myös, millaisia työhyvinvointipalveluita työntekijät haluaisivat oman hyvinvointinsa tueksi.

Näiden raportin vastausten perusteella pystyttiin selvästi erottelemaan kolme tärkeää teemaa, joita kehittämällä saataisiin työntekijöitä osallistumaan paremmin. Panostamalla hyvinvointipalveluiden joustavuuteen, laatuun ja viestintään työnantajat saisivat työntekijänsä hyödyntämään palveluita enemmän, ja siten tekemilleen panostuksille enemmän tuottoa.

Liftedin aamiaisseminaarissa kävimme läpi työhyvinvointiraportin tärkeimpiä aihealueita.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin palvelut kiinnostavat

Eniten hyvinvointipalveluilta toivottiin laajempaa tarjontaa – että hyvinvointia huolettaisiin kokonaisvaltaisesti. Toisin sanoen ainoastaan treenipalvelut tai -edut eivät yksinään riitä, vaan myös ravinto, palautuminen, stressinhallinta ja viisaammat työtavat ovat tärkeitä osia hyvinvoinnissa.

Myös Liftedin työyhteisövalmennuksissa olemme huomanneet etenkin stressinhallinan ja työstä palautumisen nousseen tärkeäksi – ellei jopa tärkeimmäksi – teemaksi työntekijöiden keskuudessa. Näitä kahta tekijää vaalimalla myös treeni ja muut hyvinvoinnin osa-alueet on saatu kohti uusia tuloksia.

Laatu ja joustavuus tärkeänä kriteerinä

Monet kyselyyn vastanneista kertoivat myös, että ainoastaan palveluiden kokonaisvaltaisuus ei riitä – myös laatua tarvitaan. Se onkin ymmärrettävää: on varmasti motivoivaa käyttää oikeasti laadukasta palvelua, mistä kokee hyötyvänsä omassa arjessaan ja hyvinvointinsa parissa.

Myös palvelun joustavuus nousi tärkeäksi kriteeriksi hyödylliselle hyvinvointipalvelulle. Ei ole ihme, että nykyään ihmiselle myös oman ajan hallinta ja käyttö on noussut tärkeäksi tekijäksi. Siten myös tiukasti aikaansidotut hyvinvointipalvelut kuten ryhmät tai kurssit karsivat monia työntekijöitä pois palveluiden ääreltä. Kun palvelun voi sijoittaa omaan kalenteriinsa, tulee se myös kaikista varmimmin osaksi työntekijän arkea – ja siten myös tulokset näkyvät todennäköisemmin.

Olemme huomanneet omissa työyhteisövalmennuksissamme, että juuri verkkovalmennukset toimivat kaikista parhaiten kiireen keskellä: niiden ansiosta työntekijä voi käyttää palveluita ja kuluttaa sisältöä juuri silloin kuin hän itse parhaaksi näkee. Joustava verkkovalmennus mahdollistaa hyvinvointipalveluiden käytön, jos työntekijät ovat hajaantuneet ympäri maata eri paikkakunnille.

Lifted WAAS (Wellbeing as a a Service) -hyvinvointipalvelun vaikutukset perustuvat pieniin, käytännöllisiin ja helposti toteutettaviin muutosaskeliin elämän eri osa-alueilla. Valmennusten myötä yksilöt johtavat itseään paremmin, mikä näkyy sekä heidän itsensä että heidän edustamiensa organisaatioiden lisääntyneenä hyvinvointina ja tuottavuutena. Jos haluat lukea työhyvinvointiraporttimme kokonaisuudessaan, voit ladata sen itsellesi alta:
Lataa tutkimusraportti

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE Turku Energia: yhdessä määritellyt johtamislupaukset tukevat laadukasta, yhtenäistä johtamismallia

Johtamislupausten pohdinta eri kokoonpanoissa, useammassa tilaisuudessa ja erilaisten välitöiden avulla edesauttoi johtamislupausten täsmentymistä nimenomaan Turku Energian strategiaa, arvoja ja tavoiteltua yhteistä johtamismallia tukevaksi.

Lue
Asiakastarinat

Case Roima Intelligence: Valmennuksella käytännön työkaluja itsensä johtamiseen

Roiman itsensä johtamisen valmennuksessa tuettiin työyhteisön onnistumista kasvavassa globaalissa projektiorganisaatiossa

Lue
Liftcast #28

Liftcast #28: State of leadership in Finland │ Nick Vertigans & David Goddard

In this Liftcast episode, we explore leadership in Finland, delving into characteristics, challenges, and strengths of Finnish leaders.

Asiakastarinat

CASE Pirkanmaan Jätehuolto: Työyhteisötaitojen valmennusta koko henkilöstölle kiertotalouden edelläkävijäyrityksessä

Koko Pirkanmaan Jätehuollon henkilöstö osallistui Liftedin toteuttamaan työyhteisötaitojen valmennukseen

Lue
Liftcast #27

Liftcast #27: Menestyvä yritys sijoittajan silmin │ Jyri Engeström

Liftcast-studiossa Jyri Engeström kertoo menestyvän yrityksen toimintatavoista ja piirteistä sijoittajan silmin.