Näitä kolmea asiaa työntekijät toivovat hyvinvointipalveluilta

Laadimme vuonna 2017 Suuren työhyvinvointikyselyn, missä halusimme selvittää suomalaisten työntekijöiden kokemuksia työhyvinvointipalveluiden hyödyntämisestä – ja heidän työhyvinvoinnistaan yleensäkin. Selvitimme myös, millaisia työhyvinvointipalveluita työntekijät haluaisivat oman hyvinvointinsa tueksi.

Näiden raportin vastausten perusteella pystyttiin selvästi erottelemaan kolme tärkeää teemaa, joita kehittämällä saataisiin työntekijöitä osallistumaan paremmin. Panostamalla hyvinvointipalveluiden joustavuuteen, laatuun ja viestintään työnantajat saisivat työntekijänsä hyödyntämään palveluita enemmän, ja siten tekemilleen panostuksille enemmän tuottoa.

Liftedin aamiaisseminaarissa kävimme läpi työhyvinvointiraportin tärkeimpiä aihealueita.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin palvelut kiinnostavat

Eniten hyvinvointipalveluilta toivottiin laajempaa tarjontaa – että hyvinvointia huolettaisiin kokonaisvaltaisesti. Toisin sanoen ainoastaan treenipalvelut tai -edut eivät yksinään riitä, vaan myös ravinto, palautuminen, stressinhallinta ja viisaammat työtavat ovat tärkeitä osia hyvinvoinnissa.

Myös Liftedin työyhteisövalmennuksissa olemme huomanneet etenkin stressinhallinan ja työstä palautumisen nousseen tärkeäksi – ellei jopa tärkeimmäksi – teemaksi työntekijöiden keskuudessa. Näitä kahta tekijää vaalimalla myös treeni ja muut hyvinvoinnin osa-alueet on saatu kohti uusia tuloksia.

Laatu ja joustavuus tärkeänä kriteerinä

Monet kyselyyn vastanneista kertoivat myös, että ainoastaan palveluiden kokonaisvaltaisuus ei riitä – myös laatua tarvitaan. Se onkin ymmärrettävää: on varmasti motivoivaa käyttää oikeasti laadukasta palvelua, mistä kokee hyötyvänsä omassa arjessaan ja hyvinvointinsa parissa.

Myös palvelun joustavuus nousi tärkeäksi kriteeriksi hyödylliselle hyvinvointipalvelulle. Ei ole ihme, että nykyään ihmiselle myös oman ajan hallinta ja käyttö on noussut tärkeäksi tekijäksi. Siten myös tiukasti aikaansidotut hyvinvointipalvelut kuten ryhmät tai kurssit karsivat monia työntekijöitä pois palveluiden ääreltä. Kun palvelun voi sijoittaa omaan kalenteriinsa, tulee se myös kaikista varmimmin osaksi työntekijän arkea – ja siten myös tulokset näkyvät todennäköisemmin.

Olemme huomanneet omissa työyhteisövalmennuksissamme, että juuri verkkovalmennukset toimivat kaikista parhaiten kiireen keskellä: niiden ansiosta työntekijä voi käyttää palveluita ja kuluttaa sisältöä juuri silloin kuin hän itse parhaaksi näkee. Joustava verkkovalmennus mahdollistaa hyvinvointipalveluiden käytön, jos työntekijät ovat hajaantuneet ympäri maata eri paikkakunnille.

Lifted WAAS (Wellbeing as a a Service) -hyvinvointipalvelun vaikutukset perustuvat pieniin, käytännöllisiin ja helposti toteutettaviin muutosaskeliin elämän eri osa-alueilla. Valmennusten myötä yksilöt johtavat itseään paremmin, mikä näkyy sekä heidän itsensä että heidän edustamiensa organisaatioiden lisääntyneenä hyvinvointina ja tuottavuutena. Jos haluat lukea työhyvinvointiraporttimme kokonaisuudessaan, voit ladata sen itsellesi alta:
Lataa tutkimusraportti

Uusimmat sisällöt:

Johtaminen

Johtamislupaus: Minä lupaan olla hyvä johtaja – kautta kiven ja kannon

Johtamisen periaatteet ja johtamislupaukset toteuttavat arvoja ja strategiaa käytännön johtamistyössä. Periaatteet mahdollistavat jaetun ja yhdessä hyväksytyn ymmärryksen hyvästä organisaatiolle sopivasta johtamisesta.

Lue
Liftcast #20

Liftcast #20: Tehokkaat johtamislupaukset │ Susa Nikula

Kuuntele miten yritys voi kehittää ja yhtenäistää johtamistaan tehokkaasti johtamislupauksien avulla. Äänessä Susa Nikula ja Taneli Rantala.

Johtaminen

Johtamisen TOP 3 syksyllä 2023

Tämän syksyn johtamispuheet liittyvät vahvasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin: muutosneuvotteluihin, suorituksen johtamiseen ja johtoryhmän uudistumistarpeisiin.

Lue
Johtaminen

Miten edesauttaa sujuvaa siirtymää asiantuntijasta esihenkilöksi?

Monesti kuulee sanottavan, että hyvä asiantuntija hukataan, kun tarjotaan hänelle esihenkilöpestiä. Onneksi tilanne ei ole näin mustavalkoinen todellisessa elämässä. Harva meistä aloittaa työuraansa suoraan esihenkilötehtävissä. Useiden esihenkilöiden kokemustausta on nimenomaan erilaisista asiantuntijatehtävistä. Tähän siirtymään kannattaa kiinnittää aivan erityistä huomiota työyhteisöissä, sillä hyvä ihmisten johtaminen on hyvinvoivan ja tuloksellisen työyhteisön perusta.

Lue
Liftcast #19

Liftcast #19: Asiantuntijasta esihenkilöksi TOP10 │ Taneli Rantala & Jukka Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka listaavat tällä kertaa 10 parasta vinkkiään onnistuneeseen muutokseen asiantuntijasta esihenkilöksi.