Johtaminen

Miten edesauttaa sujuvaa siirtymää asiantuntijasta esihenkilöksi?

Monesti kuulee sanottavan, että hyvä asiantuntija hukataan, kun tarjotaan hänelle esihenkilöpestiä. Onneksi tilanne ei ole näin mustavalkoinen todellisessa elämässä. Harva meistä aloittaa työuraansa suoraan esihenkilötehtävissä. Useiden esihenkilöiden kokemustausta on nimenomaan erilaisista asiantuntijatehtävistä. Tähän siirtymään kannattaa kiinnittää aivan erityistä huomiota työyhteisöissä, sillä hyvä ihmisten johtaminen on hyvinvoivan ja tuloksellisen työyhteisön perusta.

Asiantuntijan ja esihenkilön roolit ovat hyvin erilaisia

Esihenkilönä menestymisen edellytys on paitsi halu toimia esihenkilönä, myös ymmärrys siitä, että esihenkilön ja asiantuntijan roolit ja tehtävät eroavat toisistaan merkittävästi. Asiantuntija kantaa päävastuun omasta työstään, esihenkilö puolestaan tiimistään ja sen onnistumisesta. Usein esihenkilöllä on myös omia asiantuntijatehtäviä, mutta tiimin ja ihmisten johtamiselle on varattava riittävästi aikaa. Johtamista ei voi hoitaa ylitöinä sitten, kun omat työt on tehty.

Uuden esihenkilön nimitys on aina arvioinnin ja tarkastelun paikka paitsi henkilön itsensä, myös työyhteisön kannalta. Se on myös uudistumisen ja oppimisen näkökulmista arvokas askel. Mahdollisen edeltäjän vastuita ja toimintatapoja ei kannata siirtää sellaisenaan perintönä uudelle esihenkilölle. Tavoitteet, rooli ja tehtävät määritellään uudelleen, huomioiden myös se, minkälaista johtamista organisaatiossa halutaan edistää. Aiemmat asiantuntijatehtävät vaativat uudelleen järjestelyjä, jotta tiimin johtamiseen ja myös esihenkilönä kehittymiselle jää aikaa.

Kaikki ovat joskus aloittelijoita

Ensimmäisessä esihenkilötehtävässään jokainen on aloittelija. Esihenkilönä ja johtajana toimiminen on koko työuran aikainen kehittymispolku, jossa on mahdollisuus aina oppia uutta. Hyvä lähtökohta asiantuntijasta esihenkilöksi nivelvaiheen tukemiseen on omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen ja oman kehityspolun rakentaminen tälle perustalle. Erilaiset menetelmät, kuten esimerkiksi Workplace Big Five -profiilit, edesauttavat itsetuntemusta ja ovat suositeltavia niin aloittavalle esihenkilölle kuin johtamisurallaan jo pidemmälle ehtineelle. Uuden esihenkilön oma esihenkilö on tärkeässä roolissa vastuualueen, tehtävien ja tavoitteiden määrittelyssä sekä kehityspolun suunnittelussa. Hänen tehtävänään on myös mahdollistaa aloittavan esihenkilön onnistumisen edellytyksiä.

Kaverista esihenkilöksi?

Oman tiimin sisältä asiantuntijasta tiimin esihenkilöksi nouseminen koetaan usein haasteellisemmaksi kuin uuden esihenkilön nimittäminen tiimin ulkopuolelta. Ensin mainitussa tilanteessa on tosiaan kiinnitettävä erityishuomiota ryhmän dynamiikan muutokseen. Entiset parhaat kaverit tiimissä eivät voi olla suosikkeja ja tiimin jäseniä on kohdeltava tasavertaisesti. Myös erilaisiin haastaviin tilanteisiin on varauduttava: toisinaan tarvitaan korjaavaa palautetta ja erilaiset yhteistyöongelmat ja jopa konfliktitilanteet tulevat varmasti eteen esihenkilön tehtävissä ennemmin tai myöhemmin.

Kasvun asenteella kohti huipputiimiä

Asiantuntija tuntee usein työnsä arvokkaaksi oman asiantuntijuutensa kautta. Esihenkilö ei voi rakentaa työnsä merkityksellisyyttä oman asiantuntemuksensa varaan. Hänen onnistumistaan mitataan sillä, miten tuloksekas ja hyvinvoiva hänen tiiminsä on. Esihenkilö on tiimin kehittymisen mahdollistaja ja valmentaja, ei valmiiden vastausten ja ratkaisujen tuottaja. Huipputiimin rakentaminen vaatii pitkäjänteistä johtamista, ohjaamista ja valmentamista kohti yhteisiä tavoitteita.

Positiivinen kasvun asenne edesauttaa luovimista esihenkilötyön vaativimmissakin tilanteissa. Moderni, valmentava johtaja osaa tukea ja palvella työntekijöitä tavalla, joka tuo esille ihmisten parhaat puolet työntekijöinä sekä lisää yhteisöohjautuvuutta ja vastuunottoa organisaatiossa. Menestyvän esihenkilön tiimissä vallitsee psykologinen turvallisuus. Epäonnistumisia tai virheitä ei pelätä, sillä ne ovat yhdessä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Vuorovaikutus on avointa ja esihenkilön ja hänen tiiminsä välillä on vankka luottamussuhde.

Vielä lopuksi tiivistetty TOP10 -muistilista uuden esihenkilön menestyspolkuun:

  • Ole aidosti halukas toimimaan esihenkilönä ymmärtäen tehtävän vaatimukset. Tiedosta asiantuntijan ja esihenkilön roolien erilaisuudet.
  • Määrittele uusi roolisi, vastuut ja tavoitteesi oman esihenkilösi kanssa huomioiden työyhteisön yhteiset johtamisperiaatteet.
  • Priorisoi ajankäyttöäsi siten, että varaat riittävästi aikaa esihenkilötyölle ja ihmisten johtamiselle.
  • Ota vastuu tiimistäsi ja tiimisi onnistumisesta. Sinä onnistut, kun tiimisi onnistuu.
  • Panosta itsetuntemuksesi kehittämiseen. Hyödynnä arviointeja, kerää systemaattisesti palautetta ja käy keskusteluja, jotta käsityksesi omista vahvuuksistasi ja kehityskohteistasi on realistinen.
  • Valmistaudu haastaviin johtamistilanteisiin ja konflikteihin, myös entisten kollegojesi kanssa. Muista olla reilu ja tasavertainen kaikkia kohtaan, sinulla ei voi olla tiimissäsi suosikkeja.
  • Opettele valmentavaa johtamista, sillä sinun tehtäväsi on luoda onnistumisen ja kehittymisen edellytyksiä tiimillesi. Sinä et ole tiimisi paras asiantuntija.
  • Tiedosta tiimisi ja sen jäsenten kehitysvaiheet ja aseta yhdessä tiimisi kanssa tavoitteet. Näytä suuntaa ja luo edellytyksiä huipputiimiksi kasvamiselle.
  • Älä jää yksin. Rakenna itsellesi vertaisverkostoa omassa työyhteisössä ja sen ulkopuolella. Keskustele ja sparraa niin onnistumisista kuin haasteista verkostosi kanssa.
  • Muista, että esihenkilönä ja johtajana et ole koskaan valmis, sinulla on aina mahdollisuus kehittyä ja oppia. Positiivinen kasvun asenne johtaa menestykseen.

Halutessasi voit kuunnella lisää aiheesta tuoreesta Liftcast-jaksostamme: #19 Asiantuntijasta esihenkilöksi!

uusi esihenkilö podcast

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue