Asiakastarinat

Case Metsähallitus: Johtamisen ja tiimityön tason nosto Lapissa

Tällä kertaa haluamme kertoa erinomaisesta kehitystyöstä Metsähallituksen kanssa johtamisen ja tiimityön parissa! Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja koko Suomeen, Hangosta Utsjoelle. He keskittyvät laaja-alaisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön, suojeluun ja hoitoon. Metsähallituksen toiminnan ydintarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien.

Toteutimme Metsähallituksen Tunturi- ja Pohjois-Lapin puistoalueiden kanssa mittavan valmennuskokonaisuuden vuoden 2021 aikana. Mukana oli valmennusta erikseen sekä esihenkilöille että koko työyhteisölle. Jälkikäteen kävimme läpi valmennuksen palautteita ja onnistumisia yhdessä Joel Erkkosen kanssa – alta pääset lukemaan yhteistyömme tuloksista ja sen onnistumisen salaisuuksista!

Mistä lähdimme liikkeelle, Puistonjohtaja ja kehityspäällikkö Joel Erkkonen?

Havaitsimme jonkin aikaa sitten tarpeen kehittää toimintaamme tiimityön ja johtamisen osalta Lapin luontopalveluissa, ja nykytilan kartoitus ja tarkempien kehitystarpeiden määritys aloitettiin pilottina muutamassa tiimissä. Keväällä 2021 olimme päässeet siihen pisteeseen, että johtamisen keskeiset haasteet ja toivotut kehitystoimenpiteet, sekä toiveet yhteisöllisyyden ja tiimityön kehittämiselle oli pilotin pohjalta selvillä ja lähdimme suunnittelemaan seuraavaa isompaa askelta.

Tarvitsimme tämän seuraavan askeleen ottamiseksi ulkopuolisen asiantuntijan, kumppanin, joka voisi auttaa meitä etenemään toivomaamme suuntaan. Tiesimme tarvitsevamme valmennusta ja yhteisten toimintatapojen kehittämistä sekä johtamisen, tiimityöskentelyn että koko työyhteisön tasoilla. Saimme hyvät suositukset Liftedistä, ja yhteisen suunnittelun jälkeen lähdimme toteuttamaan meille tarjottua laadukasta kokonaisuutta.

Selkeä kattoteemamme oli ”Henkilöstö on tärkein voimavara”. Nimesimme sen ohjaamana seuraavia teemoja tärkeimmiksi tavoitteiksi:

  • Työhyvinvoinnin edistäminen
  • Työssä jaksamisen tukeminen
  • Yhteisen tavoitteen ja toimintatavan kirkastaminen
  • Arvostuksen osoittamisen kehittäminen
  • Yhteishengen kohottaminen

Kaikki lähtee johtamisesta

Johtamisesta ja esihenkilön roolista käyty yhteinen keskustelu oli meille tärkeää. Iso osa esihenkilöistämme ovat eri tavoin päätyneet esihenkilöiksi ajan saatossa, ja kaipasimme tuoretta näkökulmaa johtamiseemme. Valmennuksesta heräsi paljon ajatuksia johtamisemme kehittämiseksi. Saimme valmennuksesta yhteiset perustukset laadukkaalle johtamiselle sekä näkemyksen siitä, miltä haluamme johtamisemme näyttävän tulevaisuudessa. Arvokasta antia oli myös kahden eri tiimin esihenkilöiden törmäyttäminen – veimme vertaistuen esihenkilöidemme kesken uudelle tasolle.

Esihenkilöiden workshoppien jälkeen valmennus jatkui työyhteisövalmennuksella. Tunturi- ja Pohjois-Lapin puistoalueiden tiimit osallistuivat alkuun Workplace Big Five -analyysiin, jonka jälkeen kokoonnuimme yhteen Lappiin valmennuspäiville Liftedin valmentajan johdattamana.

Koko työyhteisö hyötyi johtamisen ja tiimityön valmennuksen järjestämisestä

Koko työyhteisömme hyötyi valmennuksesta kovasti – saimme Liftedin avulla tietynlaisen hyvän pöllyytyksen ja ajatusten herättelyn omien toimintatapojemme suhteen, kerrytimme osaamista, sekä konkretisoimme oman toimintamme ydinpiirteet ja keskeisimmät kehityssuunnat. Erityisen hauska oli se tapa, jolla havainnollistimme tiimin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia – Valmentajamme Markus ohjasi meitä asettumaan janalle toteuttamamme persoonallisuusanalyysin tulosten mukaan mikä teki hienosti näkyväksi tiimin profiilit.

Valmennuksen isoin anti oli menestyvän tiimin tekijöistä sparrailu. Työpajoista inspiroituneina olemme työstäneet huoneentaulun, jossa määrittelemme toimintamme periaatteita. Konkreettinen huoneentaulu pitää valmennuksen tärkeimmät annit mielessä ja arjessa yllä. Meidän tehtävämme on pitää valmennuksen oppeja mielessä, jotta hyvät käytännöt eivät arjen tekemisen lomassa unohdu vaan pysyvät osana tekemistä nyt ja tulevaisuudessa.

Huoneentaulun avulla valmennuksen teemoista erityisesti psykologinen turvallisuus, luottamuksen rakentuminen, toiminnan selkeys ja merkityksellisyys ovat tulleet jatkuvaan tarkkailuun ja osaksi tekemistä. Nämä ovat pieniä, yksinkertaisia asioita joilla iso vaikutus kokonaisuuteen ja yhteiseen tekemiseen. Meillä on nyt selkeämmät raamit yhteiselle toiminnalle ja kehityssuunnille, sekä yhteiset tavoitteet ohjaamassa toimintaa.

Ja olihan tämä valmennus osaltaan myös hyvä osoitus siitä, että haluamme työnantajana pitää huolta henkilöstöstämme. Nämä suuret yhteiset askeleet oman toimintamme ja työelämämme kehittämiseksi ovat isoja panostuksia, joilla haluamme osoittaa, että ihmisemme ja heidän hyvinvointinsa ovat meille tärkeitä.

Olitteko tyytyväisiä yhteistyökumppanuuteen Liftedin kanssa?

Liftediä suositeltiin meille, ja olemme yhteistyömme pohjalta itsekin suositelleet Liftedia jo useille muille. Se kokonaispaketti jonka Lifted meille tarjosi vastasi kaikilta osin sitä mitä tarvitsimme, ja optioita oli käytettävissämme vielä paljon enemmänkin kuin osasimme pyytää. Osaa niistä käytimmekin. Vaikutuksen teki myös se johdonmukaisuus, jolla Lifted seuraa valmennuksen vaikuttavuutta ja kehitystä. Mittaus oli tarkkaa ja systemaattista.

Yhteistyömme tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa. Olemme ottaneet loistavat ensiaskeleet kehityspolullamme ja matka jatkuu. Puistonjohtaja ja kehityspäällikkö Joel Erkkonen kertoo.


Mikäli mietit juuri tällä hetkellä työyhteisönne ja esihenkilötyönne kehittämistä,  ole meihin suoraan rohkeasti yhteydessä – sparraamme kanssasi erittäin mielellämme!

Parhaiten pääset liikkeelle olemalla yhteydessä Jukka Joutsiniemeen sähköpostitse tai puhelimitse

Jukka Joutsiniemi LiftedJukka Joutsiniemi
+358 44 271 1487
jukka(at)lifted.fi

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue