Tiimityöskentely: näin vältät yleiset sudenkuopat

Työyhteisössä monenlaiset persoonat, elämänkokemukset ja työskentelytottumukset kohtaavat ja joutuvat sopeutumaan toistensa läsnäoloon. Työkaverien tuki voi olla korvaamaton apu ja voimavara, mutta tiimityöskentely voi aiheuttaa myös harmaita hiuksia ja turhautumista, mikäli asiat eivät suju niin kuin niiden itse soisi sujuvan. Tiimityötaitoja on kuitenkin täysin mahdollista oppia! Ja vaikka voit suoraan vaikuttaa vain omaan käyttäytymiseesi ja kokemukseesi, toivomme että näiden kolmen vinkin avulla koko tiimisi muuttuu tehokkaammaksi ja tyytyväisemmäksi.

1. Erilaisuus on aidosti rikkaus: kunnioita ja hyödynnä sitä

Olemme kaikki erilaisia, ja erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen ovat avainasemassa toimivassa tiimityöskentelyssä. Ihmisten erilaiset työskentelytavat, luonteenpiirteet ja käyttäytyminen voivat aiheuttaa konflikteja, mutta niissä piilee myös jokaisen tiimin suurin vahvuus.

Kaikkien ei tarvitse osata tai haluta samoja asioita, ja tämän ajatuksen kautta kannattaa lähteä miettimään, millä tavoilla jokainen tiimin jäsen voi parhaiten hyödyntää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan tiiminne hyväksi. Kun jokainen saa olla oma itsensä ja kokee olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi, tiimityöskentely helpottuu ja jokainen uskaltaa myös tuoda omia mielipiteitään rohkeasti esille. Mieti siis, miten ihmisten erilaisuus sinun tiimissäsi vahvistaa teitä ja miten sitä voisi hyödyntää entistä paremmin työnne tukena.

2. Avoin kommunikaatio: mitä sanoa – ja mitä toisaalta ei?

Kun tiimin sisäinen turvallisuuden ja hyväksynnän ilmapiiri on kunnossa, edistää se myös rehellistä ja avointa kommunikaatiota ryhmän jäsenten välillä. Harva tiimi onnistuu toimimaan sutjakkaassa yhteistyössä, jos tiimin välinen kommunikaatio ei pelitä ajantasaisesti, avoimesti ja rehellisesti. Rehellisyyteen pyrkiminen ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen mieleen putkahtava ajatus kannattaa julkistaa sellaisenaan tiimin muille jäsenille, vaan jokaisen on tärkeää miettiä, millainen viestintä todella tukee tiimin työskentelyä ja auttaa kohti yhteistä päämäärää.

Väärinkäsitykset tekevät yhteistyöstä vaikeaa ja saattavat jäädä hiertämään tiimin jäsenten välejä pitkäksikin aikaa. Kommunikointi on tässäkin suhteessa tärkeää: jos epäselvyyksiä tai mielipahaa nousee esiin, ne kannattaa selvittää heti. Myös omista virheistä pitää hyvin toimivassa tiimissä pystyä kertomaan rehellisesti, ja palautteen antaminen puolin ja toisin turvallisessa ympäristössä auttaa luomaan toimivampia, tiimin hyvinvointia lisääviä työtapoja.

3. Päämäärättömyydestä produktiivisuuteen: asettakaa selkeät tavoitteet

Oletko koskaan työstänyt tiimin kanssa projektia, jonka lopputulemasta tai varsinaisesta tarkoituksesta sinulla ei ole oikein tarkkaa käsitystä? Tällaiset tilanteet voivat olla hyvin turhauttavia ja vaikeita, eikä päämäärättömyyden tunne ainakaan motivoi ketään tekemään parastaan. Jotta kaikki tiimissä tietävät mihin pyritte toiminnallanne, on tärkeää, että määrittelette selkeät tavoitteet, joihin kaikki tiimin jäsenet pystyvät sitoutumaan. Keskustelkaa myös siitä, millä konkreettisilla askelilla aiotte pyrkiä tavoitteitanne kohti, sekä siitä, mikä kunkin tiimiläisen rooli tavoitteiden saavuttamisessa on.

Aina tiimin tavoitteita ei ole mahdollista määrittää tiimin sisältä käsin, mutta näissäkin tilanteissa on tärkeää varmistaa, että jokainen tiimiläinen tietää, missä mennään ja mitä häneltä yksilönä ja tiimiltä kokonaisuutena odotetaan. Olemme aiemminkin puhuneet vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä työn merkityksellisyyden parantamisen välineenä, ja dialogi esimerkiksi tehtävänjaosta kunkin tiimin jäsenen vahvuuksien mukaan voi olla apuna tässä.

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

Case Roima Intelligence: Valmennuksella käytännön työkaluja itsensä johtamiseen

Roiman itsensä johtamisen valmennuksessa tuettiin työyhteisön onnistumista kasvavassa globaalissa projektiorganisaatiossa

Lue
Liftcast #28

Liftcast #28: State of leadership in Finland │ Nick Vertigans & David Goddard

In this Liftcast episode, we explore leadership in Finland, delving into characteristics, challenges, and strengths of Finnish leaders.

Asiakastarinat

CASE Pirkanmaan Jätehuolto: Työyhteisötaitojen valmennusta koko henkilöstölle kiertotalouden edelläkävijäyrityksessä

Koko Pirkanmaan Jätehuollon henkilöstö osallistui Liftedin toteuttamaan työyhteisötaitojen valmennukseen

Lue
Liftcast #27

Liftcast #27: Menestyvä yritys sijoittajan silmin │ Jyri Engeström

Liftcast-studiossa Jyri Engeström kertoo menestyvän yrityksen toimintatavoista ja piirteistä sijoittajan silmin.

Asiakastarinat

CASE Metsähallitus: Monimuotoisella valmennuksella lisäoppeja ja työkaluja esihenkilöiden arkeen

Lifted vakuutti sillä, että asiakasta kuunneltiin ja käytiin aitoa vuoropuhelua tarpeiden huomioimiseksi Metsähallituksen esihenkilövalmennuksen suunnittelussa.

Lue