Asiakastarinat

CASE Pirkanmaan Jätehuolto: Työyhteisötaitojen valmennusta koko henkilöstölle kiertotalouden edelläkävijäyrityksessä

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka huolehtii siitä, että 17 omistajakunnassa lajittelu ja kierrätys sujuu, kuljetukset rullaavat ja jätteenkäsittely on huippulaatua. Jätteistä 99 % hyödynnetään materiaalina tai energiana. Pirkanmaan Jätehuolto kuvaa rooliaan kiertotalouden edelläkävijänä seuraavasti: ”Kaikessa toiminnassamme tähtäämme siihen, että ympäristö voittaa, asukkaat ovat tyytyväisiä ja hintamme ovat maan edullisimmat. Kehitämme toimintatapaamme tehokkaaksi ja vähemmän ympäristöä kuormittavaksi sekä sovellamme parhaita käyttökelpoisia tekniikoita.”

Nopeasti kasvava yhtiö kehittyy ja kehittää toimintaansa toimintaympäristön ja lainsäädännön muutosten mukaisesti. Työyhteisön tyytyväisyys ja hyvinvointi ovat avainasemassa kasvun ja muutosten keskellä. ”Terve työyhteisö on kestävä, myös muutoksissa ja niiden toteuttamisessa, olipa sitten kyse muutosten tuomista mahdollisuuksista tai uhista”, toteaa toimitusjohtaja Pasi Muurinen ja jatkaa: ”Haluamme olla edelläkävijä ja erottautua positiivisesti kunnallisten jätehuoltotoimijoiden joukossa. Tyytyväinen henkilöstö takaa korkean asiakastyytyväisyyden ja toiminnan tuloksellisuuden. Tämä on ollut yhtiön toiminnan punainen lanka jo pidemmän ajan.”

Voimakas kasvu, toimintaympäristön muutokset sekä henkilöstön heterogeenisyys iän, työkokemuksen, työsuhteen keston ja työtehtävien suhteen olivat niitä tekijöitä, joiden perusteella tunnistettiin tarpeita työyhteisövalmennukselle. Myös yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimintojen välillä haluttiin kehittää.

Tavoitteet kirkastettiin ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä Liftedin kanssa

Tarpeet ja niihin perustuvat tavoitteet hioutuivat yhteistyössä Liftedin kanssa. ”Liftedin ymmärrys tilanteestamme oli yksi keskeisistä tekijöistä valmennuskumppania valittaessa. Kirkastimme yhdessä ajatusta siitä, mitä tavoittelemme valmennuksella”, kertoo henkilöstöpäällikkö Minna Hutko.

Valmennusohjelman tavoitteet kiteytettiin seuraavasti:

  • Edistää vahvaa luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä 
  • Kehittää tiimien ja ihmisten välistä sujuvaa vuorovaikutusta
  • Kannustaa vastuunottoon sekä omasta että muiden työhyvinvoinnista

Kolmiosainen valmennusohjelma suunniteltiin siten, että ensimmäisessä, koko henkilöstölle yhteisessä valmennuksessa teemana oli ”Työyhteisötaidot ja yksilön rooli työyhteisössä”. Seuraavat kaksi valmennusta ”Itsetuntemus ja erilaisuuden sanoittaminen” ja ”Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen” toteutettiin pienemmissä ryhmissä.

Oli tärkeää, että koko henkilöstö ylimmästä johdosta lähtien osallistui valmennusohjelmaan. ”Pääsimme miettimään ja vaihtamaan ajatuksia koko henkilöstön voimin siitä, mitkä ovat meille tärkeitä työyhteisötaitoja”, toteaa Pasi.

Tiimien jakaminen eri ryhmiin ensimmäisen valmennuksen jälkeen osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. ”Vaikka sekaryhmät tuottivat enemmän vaivaa käytännön järjestelyjen suhteen, se oli vaivan arvoista. Ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan ja osaamista pystyttiin jakamaan uudella tavalla”, kertoo Minna ja jatkaa: ”Itse asiassa tältä osin alun perin valmennukselle asetetut tavoitteet jopa ylitettiin.”

Erilaisuudesta voimavara organisaatiolle

Erilaisuuden tunnistaminen nousi valmennuksen aiheista erityisen mieleenpainuvaksi. ”Se, että olemme hyvin erilaisia, erilaisesti reagoivia ja käsittelemme asioita eri tavalla, herätti itse kutakin”, kertoo Minna.

”Itsetuntemus auttaa ymmärtämään omaa käyttäytymistään ja muiden käyttäytymistä. Ymmärrys lisää luottamuspääomaa, mikä puolestaan edesauttaa esimerkiksi erilaisten arjen poikkeamatilanteiden käsittelyä. Ei synny turhaa kohinaa, kun tunnemme itsemme ja toisemme ja ymmärrämme käyttäytymistämme. Näemme erilaisuuden voimavarana”, kiteyttää Pasi.

Valmennustilaisuuksissa vallitsi hyvä keskinäinen luottamus, jota Minna kuvaa seuraavasti: ”Oli suorastaan yllättävää, kuinka avoimesti ihmiset heittäytyivät keskusteluun ja kertoivat itsestään.”

Kiitoksia saavat niin Liftedin valmentaja kuin projektinhallinta

Sekä Minna että Pasi kiittelevät valmentajan sopivuutta organisaatiolle ja ovat tyytyväisiä siihen, että pääsivät myös vaikuttamaan valmentajan valintaan: ”Valmentaja löysi meille sopivan kielen ja istui hyvin joukkoomme. Hän osasi myös luoda hyvän ja turvallisen keskusteluilmapiirin.”

Käytännön järjestelyt sujuivat moitteetta läpi valmennusohjelman. ”On hienoa, että voi luottaa täysin siihen, että asiat hoituvat ja aikataulut pitävät. Projekti eteni sovitusti ja Liftedissa napattiin kiinni hyvin kaikista mahdollisista asioista”, kehuu Minna Liftedin projektinhallintaa.

Valmennuksen opit elävät ja kehittyvät organisaation arjessa

Valmennuksen teemat ovat jääneet elämään organisaation arjessa, sillä niihin palataan mm. tiimi- ja yksikköpalavereissa. Työyhteisötaitojen kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, mikä ymmärretään hyvin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä. Johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat Pirkanmaan Jätehuollossa tärkeimpien tuloskorttitavoitteiden joukossa. ”Työyhteisötaitoja tarvitaan riippumatta siitä, minkälaisessa tehtävässä on. Niihin on jatkuvasti panostettava ja niitä on vaalittava ja kehitettävä eri tavoin”, toteavat Minna ja Pasi.

Kuluvan vuoden teemoja Pirkanmaan Jätehuollossa ovat yksilön vastuu omasta työstään ja hyvinvoinnistaan sekä johtamisjärjestelmän jalostaminen. Viime mainitulla pyritään luonnollisesti vaikuttamaan myös henkilöstön hyvinvointiin. Panostukset henkilöstöön jatkuvat siis yhtiön valitseman linjan mukaisesti.

Työyhteisötaitojen tarve korostuu kasvussa ja muutoksessa

Työyhteisötaitojen valmennukset soveltuvat Minnan ja Pasin mukaan useille organisaatioille. Toimialat ja työtehtävät ovat toki erilaisia ja tarpeet vaihtelevat tilanteen mukaan. Esimerkiksi organisaation voimakas kasvu, muuttuva toimintaympäristö, henkilöstön ja tehtävien heterogeenisyys ja sisäisen yhteistyön suuri määrä ja merkitys ovat tekijöitä, jotka lisäävät usein tarvetta työyhteisötaitojen kehittämiselle.


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Sparrailemme mielellämme kanssanne. Ota yhteyttä Jukkaan, niin jutellaan lisää!

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä

 
 

Lue myös:

Asiakastarinat

Case Meita: 400 meitalaista osallistui itsensä johtamisen valmennustapahtumaan

Meitan kulttuuria rakennetaan erilaisin tavoin. Nyt toteutetussa tapahtumassa pystyttiin kokoamaan sadat eri toimipisteissä työskentelevät meitalaiset yhteen keskustelemaan ajankohtaisten teemoista nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen.

Lue
Asiakastarinat

Case Metsähallitus: Johtamisen ja tiimityön tason nosto Lapissa

Liftedin ja Metsähallituksen yhteistyö sisälsi yhteisten toimintatapojen kehittämistä johtamisen, tiimityön ja koko työyhteisön tasoilla.

Lue
Asiakastarinat

Case Bob the Robot: Onnistumisen johtamista luovassa työyhteisössä

Suorituksen johtamisesta puhutaan Bob the Robotissa onnistumisen johtamisena. Valmennuksessa kehitettiin esihenkilöiden onnistumisen johtamisen valmiuksia ja johtajuuskyvykkyyksiä onnistuneiden kohtaamisten ja keskustelujen edistämiseksi.

Lue

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue
Liftcast #31

Liftcast #31: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa │ Alf Rehn

Alf Rehn jakaa näkemyksensä johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Pöydällä mm. armollisuus, yksinäisyys, nöyryys & AI johtamisessa.

Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Lue