Asiakastarinat

Case Bob the Robot: Onnistumisen johtamista luovassa työyhteisössä

Bob the Robotissa on noin 70 luovaa työtä tekevää markkinoinnin ja mainonnan ammattilaista. Joka vuosi 500 kotimaista markkinointipäättäjää valitsee Suomen parhaan mainos- tai viestintätoimiston. Tämä tunnustus ”Agency Image Finland” on alan tärkein mielikuvien mittari. Bob the Robot on saanut palkinnon kahtena vuotena peräkkäin.

”Bobilaisuus on enemmän arvo- kuin taitokysymys. Olemme perhe uteliaita, pelottomia ja nälkäisiä ongelmanratkaisijoita, joista jokainen lisää omat karkkinsa kulhoon,” kiteyttää Bob the Robot organisaatiokulttuuriaan.

Luovuuden mahdollistamista yhteisissä raameissa

Henkilöstöjohtaja Taru Arvela vahvistaa luovuuden olevan bobilaisuuden ytimessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös henkilöstöjohtamisen käytännöt ja esihenkilötyö mahdollistavat hyvän tasapainon yhteisten toimintatapojen ja yksilöllisen innovatiivisuuden välillä. Esihenkilötyö ja johtamisen kehittäminen ovat Bob the Robotissa erittäin tärkeitä ja siksi niihin panostetaan pitkäjänteisesti.

Suorituksen johtaminen ja tavoitteet voivat jo sanoina kuulostaa luovassa työyhteisössä vapautta rajoittavilta.

Meillä ei ole ollut aiemmin varsinaista yhteistä toimintamallia suorituksen johtamiseen. Tarvetta sille alkoi kuitenkin ilmetä. Ihmiset kaipasivat selkeyttä siihen, mitä heidän työltään odotetaan. He haluavat kokea oman työnsä ja osaamisensa merkitykselliseksi, kertoo Taru.

Onnistumisen johtamista odotusten kautta

Suorituksen johtamisesta puhutaan Bob the Robotissa onnistumisen johtamisena. Taru Arvela on panostanut paljon aikaa nimenomaan Bob the Robotille soveltuvan mallin suunnitteluun ja toteutukseen. Jatkuva viestintä ja perehdytys ovat olleet keskeisessä roolissa uuden toimintamallin juurruttamisessa. Esihenkilötyön kehittämiseen on panostettu systemaattisesti kuluneen vuoden aikana.

”Tehtäväkuvausten laatiminen oli myös iso rutistus. Tehtäväkuvaukset sisältävät rooliin kuuluvat odotukset, jotta kaikille olisi selkeää, mitä heiltä odotetaan,” kertoo Taru Arvela. Erilaisiin palautekäytäntöihin on panostettu paljon Bob the Robotissa ja palautekeskusteluihin on tarjolla työkaluja.

Bob the Robotin vuosikelloon sisältyvissä one-to-one -keskusteluissa eli ns. onnistumiskeskusteluissa arvioidaan suorituksia odotusten ja onnistumisten kautta. Muun muassa näihin keskusteluihin sekä muihin kohtaamisiin kaivattiin vielä lisätukea esihenkilöille.

Tästä käynnistyi yhteistyö Liftedin kanssa. ”Liftedin kanssa syvennyimme Bob the Robotin tilanteeseen ja täsmensimme yhteisesti tarpeet”, kertoo Taru yhteistyön alkuvaiheista.

Yhdessä suunniteltujen valmennussessioiden tavoitteiksi täsmentyivät:

  1. Suorituksen johtamisen eli onnistumisen johtamisen valmiuksien kehittäminen
  2. Onnistuneiden keskustelujen ja kohtaamisten mahdollistaminen esihenkilötyössä
  3. Esihenkilöiden johtajuuskyvykkyyksien edistäminen

Onnistumisen takasivat kattava perehtyminen organisaatioon ja valmennuksen räätälöinti

”Vaikka kyseessä ei ollut mikään pitkä, monia päiviä kestävä valmennus, Lifted paneutui perusteellisesti meidän tilanteeseemme ja toteutti juuri meidän tarpeitamme vastaavan koulutuksen. Meidän osallistujillamme olivat suuret odotukset ja ne täyttyivät erinomaisesti”, kertoo Taru Arvela. Bobilaisten omien asiakkaiden odotukset ovat yleensä varsin korkealla ja näin ollen vaativuus ja odotukset näkyvät myös Bob the Robotin omassa organisaatiokultttuurissa.

Lifted & Bob The Robot: valmennuksen tuloksia

Uuden toimintamallin juurtuminen organisaatioon vaatii aikaa

Valmennukseen sisältyneet käytännöt mallit ovat esihenkilöiden hyödynnettävissä välittömästi, mutta harjaantumista toki tarvitaan. Arvostava kuuntelu, valmentavan johtamisen periaatteet sekä SCARF- ja GROW -mallit edesauttavat onnistumisen johtamisen toteutumista halutulla tavalla.

Ensimmäiset onnistumiskeskustelut käydään loppuvuoden aikana ja sen jälkeen on aika kerätä palautteita niistä. Palautteiden perusteella pohditaan mallin jatkokehitystä ja tietysti myös mahdollisia lisävalmennustarpeita. ”Bobilaisen kulttuurin vaaliminen on meille todella tärkeää ja siksi etenemme tässä muutoksessa vähitellen, kokemuksia keräten”, kiteyttää Taru Arvela.


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. 

Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Sparrailemme mielellämme kanssanne. Ota yhteyttä Jukkaan, niin jutellaan lisää!

Jukka Joutsiniemi
jukka@lifted.fi
+358 44 271 1487

 
 

Lue myös:

Asiakastarinat

Case DLA Piper: Yhteisistä johtamisen periaatteista johtamisteoiksi

DLA Piper on yli 40 maassa toimiva asianajotoimisto, joka on keskittynyt liiketoimintajuridiikkaan. Suomessa yhtiö on toiminut vuodesta 2016. Palvelut kattavat yrityksen elinkaaren perustamisesta aina vapaaehtoiseen selvitystilaan ja uudelleenjärjestelyyn. DLA Piper Finland Oy:n palveluksessa on yli 80 henkilöä.

Lue
Johtaminen

Johtamisen TOP 3 syksyllä 2023

Tämän syksyn johtamispuheet liittyvät vahvasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin: muutosneuvotteluihin, suorituksen johtamiseen ja johtoryhmän uudistumistarpeisiin.

Lue
Asiakastarinat

Case Qvik: Valmentavan johtamisen malli Team Leadeille

Olemme viimeisien vuosien aikana tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä valmentavan johtamisen parissa yhdessä Qvikin kanssa hienoin tuloksin.

Lue
Liftcast #9

Liftcast #009: Johtamisen kehittämisen vaiheet │ Taneli & Jukka

Liftcastissä keskustelussa johtamisen kehittämisen vaiheet. Näillä askelilla saat siis pitkässä juoksussa eniten tuloksia!

Asiakastarinat

Case Maria 01: Kasvuyrityksen johtoryhmän ja johtamisen kehittäminen

Ville Simola (CEO) suosittelee Liftedin johtamisen valmennusta kaikille organisaatioille, jotka ovat uudistusmielisiä ja haluavat kehittyä.

Lue

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue