Asiakastarinat

Case Roima Intelligence: Valmennuksella käytännön työkaluja itsensä johtamiseen

Eurooppalainen asiantuntijayritys Roima Intelligence toteuttaa ratkaisuja toimitusketjujen suunnitteluun, automaatioon, älykkäisiin tehdasjärjestelmiin, tuotteen elinkaaren hallintaan ja operaatioiden valvontaan noin 400 asiantuntijan voimin viidessä eri maassa. Roiman visiona on auttaa yrityksiä saavuttamaan kestäviä tuloksia digitalisaation avulla.

”Roiman työntekijöiden arvolupauksen keskiössä ovat kestävien tulosten luominen, arvoihin perustuvan ja yhteistyöhön perustuvan kulttuurin edistäminen, nykyaikaisten työskentelytapojen edistäminen, työntekijöiden hyvinvoinnin asettaminen etusijalle, urakehityksen tukeminen sekä kilpailukykyisten palkkioiden ja etujen tarjoaminen.”

Itsensä johtamisen valmiuksia tarvitaan projektiorganisaatiossa, jossa työskennellään hybridimallilla useassa eri maassa. Roimassa on valittu joustava toimintakulttuuri, jossa henkilöstöllä on paljon vapauksia työn tekemisen paikan ja ajan valinnan suhteen. Vapaus tuo mukanaan runsaasti vastuuta oman työn hallinnasta ja tehtävien priorisoinnista. Modernit työskentelytavat edesauttavat työntekoa, tasapainoa työn ja yksityiselämän välillä sekä yhteistyön toimivuutta.

Itsensä johtaminen valmennus kokemuksia, Heli Jelonen

Konkreettisia käytäntöjä Roiman asiantuntijan työarkeen

Kimmoke itsensä johtamisen valmennukseen tuli pitkälti henkilöstön esittämistä toiveista ja ajatuksista. Roima halusi myös tukea kasvavaa organisaatiotaan panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja tarjoamalla käytännönläheisiä malleja työn sujuvoittamiseksi.

Kumppania valitessa korostui ymmärrys Roiman liiketoiminnasta ja tilanteesta. ”Etsimme kumppania, jonka ajattelumallit vastasivat meidän tarpeisiimme ja joka pystyi joustamaan palveluissaan meidän odotustemme mukaisesti”, kertovat Heli Jelonen, General Counsel & Director of HR ja Petra Saloranta, People Partner. Roimaan ei haluttu valmiiksi konseptoitua mallia, jossa asiakasorganisaatiota ei ole huomioitu riittävästi.

Myös käytännönläheisyys oli tärkeää kumppania valitessa, sillä yleisluonteisen valmennuksen sijaan haluttiin sisältöä, joka oli hyödynnettävissä välittömästi työssä. ”Valmennuskumppanin piti pystyä tuomaan aidosti arvoa, konkreettisia työkaluja haastavaan, kiireiseen arkeen”, toteavat Heli Jelonen ja Petra Saloranta.

Valmennusohjelman tavoitteet:

Itsensä johtamisen valmiuksien kehittäminen varmistaaksemme työyhteisön onnistumisen globaalissa projektiorganisaatiossa, jossa on joustava toimintakulttuuri ja paljon vapauksia työn tekemisen paikan & ajan valinnan suhteen.

Tukea kasvavan organisaation onnistumista panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja tarjoamalla käytännönläheisiä malleja työn sujuvoittamiseen.

Toteutus pähkinänkuoressa:

Neljä valmennustapahtumaa, joista kaksi toteutettiin esihenkilöille

Mukana esihenkilövalmennuksissa olivat myös projektipäälliköt, tuoteomistajat ja muut työssään johtamistaitoja käyttävät, jotka toimivat erittäin vastuullisessa roolissa Roiman liiketoiminnassa

Yksi tilaisuuksista toteutettiin Roiman Leadership Dayn aikana, muut kolme valmennusta puolestaan verkon välityksellä

Kaiken kaikkiaan yli 300 osallistujaa verkkovalmennuksissa

The Next Version of Me -ohjelma räätälöitiin Roimalle

Yhteistyö Liftedin kanssa alkoi, kun Roima vakuuttui Liftedin liiketoimintaymmärryksestä ja aidosta halusta räätälöidä valmennus juuri Roimalle sopivaksi. Itsensä johtamisen valmennusThe Next Version of Me –  muokkautui neljän tapahtuman kokonaisuudeksi.

Kaikki neljä valmennustapahtumaa suunniteltiin Liftedin ja Roiman kiinteässä yhteistyössä. Näin varmistettiin, että Roiman omat työskentelyperiaatteet ja sisäiset linjaukset näkyivät valmennuksissa. Lisäksi oli huomioitava myös maakohtaiset erot toimintatavoissa. Esimerkiksi etätyöskentelyn suhteen käytännöt eroavat jonkin verran maittain.

Itsensä johtamisen valmennus Roima & Lifted

Yli 300 ihmistä osallistujaa verkkovalmennuksissa

Kaksi valmennusosiota kohdistettiin Roiman esihenkilöille. Mukana esihenkilövalmennuksissa olivat myös projektipäälliköt, tuoteomistajat ja muut työssään johtamistaitoja käyttävät, jotka toimivat erittäin vastuullisessa roolissa Roiman liiketoiminnassa. Toinen tilaisuuksista toteutettiin Roiman Leadership Dayn aikana, muut kolme valmennusta puolestaan verkon välityksellä.

”Liftedin valmentaja oli todella taitava osallistamaan isoa osallistujajoukkoa verkkovalmennuksessa. Hän onnistui luomaan lämminhenkisen ja energisen ilmapiirin ja kannusti ihmisiä osallistumaan keskusteluun”, kertoo Petra Saloranta. Linjoilla valmennuksessa oli yli 300 henkilöä useasta eri maasta.

Roima Intelligence arvot
Roiman arvot: asiakasmenestys, vastuunkanto, tuloksekas yhteistyö, intohimo tuotteisiin

Seuraavaksi opit käyttöön laajemmin

Kerätyn palautteen mukaan osallistujat olivat pääosin hyvin tyytyväisiä valmennuksiin, joista saatiin omaan työhönsä, ajanhallintaan ja itsensä johtamiseen käytännönläheisiä oppeja ja menetelmiä. ”Muistuttelua ja näiden asioiden esille tuomista eri yhteyksissä tarvitaan toki jatkuvasti”, toteaa Heli Jelonen uusien toimintatapojen juurruttamisesta.

Alkaneena vuonna jatketaan kehittämistyötä ja mietitään, miten uudet toimintatavat liitetään esimerkiksi tavoiteasetantaan ja muihin henkilöstöjohtamisen käytäntöihin.


Lue lisää yhteistyötarinoitamme täältä tai tutustu valmennuksiimme palvelusivuiltamme. Tarvitsetteko asiantuntevaa kumppania kasvuun, muutokseen tai haastavaan tilanteeseen? Sparrailemme mielellämme kanssanne. Ota yhteyttä Jukkaan, niin jutellaan lisää!

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä

 
 

Lue myös:

Asiakastarinat

Case Bob the Robot: Onnistumisen johtamista luovassa työyhteisössä

Suorituksen johtamisesta puhutaan Bob the Robotissa onnistumisen johtamisena. Valmennuksessa kehitettiin esihenkilöiden onnistumisen johtamisen valmiuksia ja johtajuuskyvykkyyksiä onnistuneiden kohtaamisten ja keskustelujen edistämiseksi.

Lue
Asiakastarinat

Case Meita: 400 meitalaista osallistui itsensä johtamisen valmennustapahtumaan

Meitan kulttuuria rakennetaan erilaisin tavoin. Nyt toteutetussa tapahtumassa pystyttiin kokoamaan sadat eri toimipisteissä työskentelevät meitalaiset yhteen keskustelemaan ajankohtaisten teemoista nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen.

Lue
Asiakastarinat

Case DLA Piper: Yhteisistä johtamisen periaatteista johtamisteoiksi

DLA Piper on yli 40 maassa toimiva asianajotoimisto, joka on keskittynyt liiketoimintajuridiikkaan. Suomessa yhtiö on toiminut vuodesta 2016. Palvelut kattavat yrityksen elinkaaren perustamisesta aina vapaaehtoiseen selvitystilaan ja uudelleenjärjestelyyn. DLA Piper Finland Oy:n palveluksessa on yli 80 henkilöä.

Lue
Asiakastarinat

Case Fluido: Systemaattinen johtamisen ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen

Fluido & Lifted ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä ja nyt teemanamme oli kohdennetusti johtamisen ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen.

Lue

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue