facebook_pixel

Työkaverin burnout: Mitä tehdä, kun kollega vaikuttaa uupuneelta?

Työkaverin burnout tai uupuminen voi olla huolta ja kysymyksiä herättävä aihe. Mistä työkaverin burnoutin oikein voi tunnistaa, ja mitä tehdä, jos kollega vaikuttaa uupuneelta? Kenen vastuulla lopulta on huolehtia siitä, ettei väsymys etene uupumiseen, ja mitä voi tehdä ennakkoon? Burnout oireet on usein vaikea tunnistaa omassa elämässään, ja silloin ne saattavatkin näkyä ensin ulospäin. Lievä työuupumus on Suomessa yleinen ongelma: jopa neljäsosa työikäisistä kärsii siitä uransa jossain vaiheessa. Vakava burn out on kuitenkin harvinaisempaa, sillä tämän hetken tilastojen mukaan vain 2-3 prosenttia työikäisistä saa burn out -diagnoosin. Riski uupumiselle kuitenkin on, ja sen vuoksi aiheesta on hyvä tulla tietoiseksi.

Kun burn outin oireet tiedostaa, voi niihin puuttua joko omassa elämässään tai työyhteisössä. Jos kuitenkin työkaverin jaksaminen huolettaa, vaatii tilanne paljon muutakin kuin oireiden tiedostamista. Oikeastaan kaikista tärkein työ tehdään itse akuuttia vaihetta.

Sinun ei tarvitse kannatella kaikkea

Jos huomaat, että työkaveri on stressaantunut tai ei suoriudu työstään samalla tavalla kuin ennen, saattaa auttamishalu herätä. Työkaverin auttaminen haastavassa tilanteessa vahvistaa varmasti teidän välistä luottamusta ja suhdetta, mutta pitkällä aikavälillä saatat tehdä karhunpalveluksen koko työyhteisölle: jos epäilet työkaverin olevan uupumuksen partaalla, ei kannata haalia hänen työtehtäviä itselleen. Silloin saatat itsekin löytää itsesi liiallisen työtaakan alta – eikä työkaverin työtehtävät kuulu sinun vastuullesi.

Sen sijaan kannattaa ottaa asia puheeksi työkaverisi kanssa. Usein tilanteen vakavuus ei välttämättä edes aukene itse työntekijälle, sillä stressitila voi olla jo niin krooninen. Silloin omaa huonoa oloa ei erota normaalista tilasta, vaan jatkuvasta stressistä, väsymyksestä ja ahdistuksesta on voinut tulla uusi “normaali.” Tämä toki vaatii sen, että työyhteisössä tai teidän välillänne vallitsee jo valmiiksi kulttuuri, missä asioista voi puhua – burn outista puhuminen voi nimittäin monelle aiheuttaa häpeää tai halua vaieta, ja siitä puhuminen läheisellekin ihmiselle voi olla haastavaa.

“Toisista huolehtiessa on hyvä muistaa laittaa itsensä etusijalle: lentokoneessakin ohjeistetaan asettamaan happinaamari ensin itselle, sitten vasta avustamaan toista. Jos itse voit hyvin ja jaksat, voi apua ja tukea jakaa myös työkaverille.”

Työkaverina haluat todennäköisesti auttaa kollegaa, joka on vaikeassa tilanteessa – lähimmäisestä välittäminen on tärkeää! Työkaverina sinun on tärkeä myös muistaa, ettei työkaverin jaksaminen ole täysin sinun vastuullasi. Voit siis tarjota tukea ja läsnäoloa, mutta todellinen vastuu työhyvinvoinnista ja työntekijöiden jaksamisesta kuuluu työntekijän itsensä lisäksi esimiehelle. Jos työkaverin burn out tai mahdollinen työuupumus huolettaa, kannattaa ottaa se puheeksi oman esimiehen kanssa. Esimiehellä nimittäin on velvollisuus huolehtia työpaikan työhyvinvoinnista ja työkulttuurista.

Tunnista burn out -oireet ajoissa

Tässä ovat yleisimmät burn out -oireet, jotka voit huomioida niin omassa kuin läheisesi arjessa. Olemme kirjoittaneet aiemmin kattavan paketin burn out -oireista ja niiden tiedostamisesta.

Työkaverin burnout: Vastuu jaksamisesta on kaikilla

Niin, kenen vastuulla työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen on? Tämä on aihe, josta olemme itse puhuneet paljon, ja pohtineet sitä myös työyhteisöpalvelujen myötä. Olemme myös päätyneet siihen tulokseen, että vastuu jaksamisesta on jokaisella: on työnantajan vastuulla huolehtia siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus huolehtia hyvinvoinnistaan. Tähän hyvinvoinnista huolehtimiseen kuuluu muun muassa se, että työ muovataan juuri tekijälleen sopivaksi siten, että se on sopivan haastavaa mutta ei liian kuormittavaa. Lisäksi esimies voi tehdä työpaikalla paljon: tarjota palveluita, luoda kulttuuria ja näyttää esimerkkiä. Jos työntekijä ottaa oman jaksamisensa puheeksi, on esimiehen velvollisuus kuunnella ja puuttua tilanteeseen, kun tarve vaatii.

Mutta muutoshalun on lopulta lähdettävä itse työntekijästä, ja hänen on haluttava muutosta omaan tilanteeseen. Työuupumuksesta puhuttaessa tilanne on kuitenkin niin tukala, että muutoshalu useimmiten löytyy – resurssit alkavat sen sijaan olla kateissa. Sen vuoksi onkin hyvä pohtia, minkä vuoksi työkaveri on päätynyt työuupumuksen partaalle: onko työ ollut liian kuormittavaa, haastaako muu elämä vai eikö omasta tilanteesta voi työpaikalla yksinkertaisesti puhua? Kaikkiin näihin tilanteisiin toimii ratkaisuna pitkäjänteinen työ, joka tehdään ennen kuin tilanne ehtii edes kärjistyä burn outiin.

Työkulttuurin luominen tapahtuu yhdessä

Olemme tarjonneet työkaverin burnoutin ennakoimiseen ohjeiksi vain keskustelua. Se on tärkeää, sillä mikään tilanne ei muutu, jos aiheita pohtii vain itsekseen oman työpöytänsä ääressä. Mutta toisaalta, keskustelun aloittaminen voi olla haastavaa: jos työpaikalla on ilmapiiri, joka ei kannusta puhumaan, ei keskustelunavauksia synny. Toisin sanottuna työntekijöillä tulee olla tunne siitä, että heistä ollaan kiinnostuneita, ja että heidän työpanostaan ja jaksamistaan arvostetaan.

Tämä tunne pohjautuu syvästi työpaikan kulttuuriin; niihin kirjoittamattomiin sääntöihin ja ilmapiiriin, joka työpaikalla vallitsee. Työkulttuuri syntyy meidän jokaisen panoksesta: voit itse olla esimerkkinä muille työkavereillesi siitä, miten huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Toisaalta voit myös omalla esimerkilläsi luoda ilmapiiriä, missä keskustella avoimesti omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta – usein rohkaistumme puhumaan vasta, kun joku toinen on toiminut keskustelun avaajana.

Tämä vinkki vaatii kuitenkin enemmän aikaa, ja toimiikin oikeastaan ennakoivana tekijänä työuupumusta ajatellessa: jos työpaikalla vallitsee avoin ja kaikkia kunnioittava ilmapiiri, on työntekijöiden myös helpompi puhua omasta jaksamisestaan esimiehelle. Silloin myös työntekijän työtä ja kuormittavuutta voidaan mahdollisesti muokata siten, ettei työ kuormita uupumukseen asti.

Jos työpaikalla on jo sattunut tapaus, missä työkaverin burnout on edennyt niin pitkälle, että hän on päätynyt sairaslomalle, kannattaa tilannetta tarkastella huolellisesti: mikä työuupumukseen johti? Oliko kyseessä yksilön työn kuormittavuus yhdistettynä haastavaan elämäntilanteeseen, vai pohjaako syy työkulttuuriin, kuten työpaikan arvoihin tai ilmapiiriin, missä  työntekijän hyvinvointia tai ajatuksia ei arvosteta?

Työkaverin burnout tulee ottaa aina vakavasti

Jos työkaveri vaikuttaa uupuneelta, voi häntä kannustaa ottamaan yhteyttä myös työterveyslääkäriin. Vaikka työuupumus ei olekaan vielä lääketieteellinen diagnoosi, voi lääkäri kirjata sen liitteeksi määrätessään sairaslomaa, jonka aikana työntekijä voi toipua uupumuksesta.

Voit kannustaa työkaveria myös pyytämään työterveyspalveluiden kautta työterveysneuvottelun, missä lääkäri, työntekijä ja esimies yhdessä neuvottelevat, miten työntekijän taakkaa vähennettäisiin hetkellisesti, jotta hän ehtisi palautua paremmin vapaa-aikanaan. Tämä tosin toimii ennakoivana keinona, ei työuupumuksen jo vallitessa. Työtaakasta voi neuvotella myös esimiehen kanssa keskenään, mutta toisinaan lääkärin läsnäolo voi olla tarpeen – etenkin, jos esimies ei itse tunnista työntekijän hyvinvoinnin todellista tilaa.

Työuupumus on tila, joka voi aiheuttaa pysyviä muutoksia ihmisen aivotoimintaan. Siitä toipuminen voi viedä kuukausia, jopa enemmän. Kunnioita siis toisen toipumista, ja anna hänen palautua omaan tahtiinsa työuupumuksesta. Ulkopuolisen voikin olla vaikea ymmärtää, miten kokonaisvaltainen ja vallitseva tila burn out on: sen vuoksi työaiheiset kysymykset kannattaa osoittaa muulle tiimille tai esimiehelle itse toipilaan sijaan.

Oma hyvinvointi etusijalle

Jos olet huolehtinut työkaverin burnoutista, kannattaa samalla ottaa tarkasteluun myös oma tilanteesi – ja myös se, miten saisit ennakoitua lievääkin työuupumusta omassa arjessasi. Millainen työilmapiiri työpaikallanne vallitsee? Miten voisitte yhdessä vaikuttaa siihen siten, että työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia arvostettaisiin enemmän tai jatkossakin? Miten itse vaalit hyvinvointiasi vai laitatko muut aina etusijalle?

Hyvinvoiva työyhteisö syntyy aina hyvinvoivista työntekijöistä. Sen vuoksi onkin merkittävää, että tiedostat myös oman hyvinvointisi tilan – kun itse voit hyvin ja olet terve, voit myös auttaa paremmin työkavereitasi, jotka apua mahdollisesti kaipaavat. Kuten aiemmin mainitsimme, on esimerkin näyttäminen usein paras keino myös muuttaa muiden tapoja ja työkulttuuria. Kun priorisoit oman palautumisesi ja huolehdit jaksamisestasi, toimit positiivisena esimerkkinä varmasti monille muille! Tämän olemme todenneet myös valmennettavien kanssa, ja olemme pohtineet positiivisen esimerkin merkitystä myös Lifted vastaa -sarjassa. Ajatus keskittyy perhe-elämään, mutta saman voi soveltaa myös työpaikalle:

Muista kuitenkin, että sinun yksin ei tarvitse tai täydy muuttaa koko työpaikan ilmapiiriä! Sinun ei myöskään tarvitse huolehtia kaikista työyhteisösi jäsenistä, vaan tärkeintä on huolehtia ensin itsestään. Vain silloin voit todella olla kaikista eniten avuksi myös työyhteisössäsi. Kun olet itse varma siitä, että voit hyvin, voit ojentaa käden myös työkavereille ja läheisille – kuten aiemmin sanoimme, on lähimmäisestä välittäminen ja huolehtiminen tärkeää. Se ei kuitenkaan saa tapahtua oman hyvinvoinnin kustannuksella.

Työkaverin burnout huolettaa – muistilista haastavaan tilanteeseen:

  • Sinun ei tarvitse huolehtia toisen töistä tai jaksamisesta! Ota asia puheeksi kollegasi kanssa.
  • Voit myös mainita asiasta esimiehellesi.
  • Ennakoi! Luokaa yhdessä ilmapiiri, missä voitte keskustella haastavistakin asioista.
  • Luokaa työpaikan kulttuuri hyvinvointia tukevaksi yhdessä.
  • Kannusta työkaveria ottamaan yhteyttä työterveyslääkäriin.
  • Tiedosta itse burn out -oireet, jotta voit huomata ne itselläsi tai lähipiirissä
  • Jos työkaveri ottaa aiheen puheeksi, kuuntele häntä: Älä mitätöi tai ohita asiaa olankohautuksella.
  • Toimi itse esimerkkinä: Vaali hyvinvointia ja palautumista.
  • Kannusta työkaveria huolehtimaan hyvinvoinnistaan: vinkkaa hyvää hierojaa tai kysy häntä kanssasi kävelylle

Lataa tutkimusraportti