Johtaminen

Monimuotoisuuden monet merkitykset – miten sinä ymmärrät monimuotoisuuden työyhteisössä?

Työelämän monimuotoisuutta käsitellään usein esimerkiksi eri kulttuurien, uskontojen, sukupuolen tai iän näkökulmasta. Toki nämä kaikki taustatekijät ovatkin osa työyhteisön monimuotoisuutta. Monimuotoisuus ja sen johtaminen on kuitenkin huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin eri kansallisuuksien rekrytoiminen, ikäjohtaminen tai sukupuolikiintiöt.

Yhdenvertaista kohtelua ja erilaisuuden arvostamista

Monimuotoisuuden toteutuminen työyhteisössä tarkoittaa erilaisuuden hyväksymistä, suvaitsevuutta ja arvostamista. Jokainen voi tällöin tuntea olevansa osa yhteisöä, sen arvostettu jäsen, riippumatta esimerkiksi taustastaan, koulutuksestaan tai asemastaan. Kukaan ei tule kohdelluksi eriarvoisesti, häntä ei vähätellä tai kohdella ennakkoluuloisesti. Kohtelu on arvostavaa, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista, olipa kyseessä oman työyhteisön jäsen, asiakas tai kumppaniyrityksen edustaja. Työyhteisössä vallitsee psykologinen turvallisuus ja keskinäinen luottamus.

Totuus näkyy arjessa

Yhdenvertaisuuden toteutumista ei todistella pelkästään palkkavertailuilla, rekrytointitilastoilla tai sukupuolijakaumilla. Yhdenvertaisuuden toteuttaminen on hyvän johtamisen ja asiallisen työyhteisökäyttäytymisen perusasioita. Arvostelevat ja ennakkoluuloiset asenteet, halveksuvat ilmaisut ja eleet tai huumoriin piilotetut epäasiallisuudet vuorovaikutuksessa ovat tästä huolimatta edelleen arkipäivää. Näemme niitä joka puolella: työssä ja vapaa-ajalla, mediassa ja somessa. Näin tapahtuu jopa korkeimmissa hallintoelimissä: esimerkiksi eduskunnan täysistunnon seuraaminen on kiusallinen kokemus katsojallekin. Työskentely eduskunnan salissa sai uuden kansanedustajan esittämään vetoomuksen ensimmäisessä puheenvuorossaan ahdistavan eli käytännössä epäasiallisen ja -kunnioittavan käytöksen lopettamiseksi. Se oli rohkea ja arvokas teko.

Otetaan puheeksi johtoryhmästä alkaen

Ensimmäinen rohkea askel työyhteisöissä on samalla tavoin ottaa puheeksi kokemukset siitä, toteutuuko yhdenvertaisuus aidosti. Jokaisessa organisaation osassa, johtoryhmästä lähtien. Se, mikä jonkun mielestä on sallittavaa, voi toisen mielestä olla yhdenvertaisuutta rikkovaa. Vallitseeko johtoryhmässä suvaitsevuus? Toteutuuko johtoryhmässä yhdenvertaisuus aidosti monimuotoisuutta ja erilaisuutta hyödyntäen? Vai perustuuko näkemys yhdenvertaisuuden toteutumisesta johtoryhmäläisten homogeenisyyteen, samoihin taustoihin, asenteisiin ja ennakkoluuloihin? Näkeekö johtoryhmä työyhteisön jäsenet arvokkaina yksilöinä vai onko käsitysten taustalla stereotypiat, ennakkoluulot tai oletukset?

Tunnetaan itsemme ja tiedostetaan ennakkoluulomme

Meillä jokaisella on tiedostamattomia ja tiedostettuja ennakkoluuloja. Samankaltaisten ihmisten kanssa tunnemme ehkä helpommin yhteenkuuluvuutta, mikä vahvistaa turvallisuuden tunnettamme. Erilaisuus nähdään toisinaan hankaluutena, yhteistyötä ja työntekoa vaikeuttavana asiana. Emme aina ymmärrä ihmisten erilaista käyttäytymistä ja käyttäytymisen taustalla olevaa persoonallisuutta, kokemuksia ja muita tekijöitä.

Avain erilaisuuden hyväksymiseen on itsetuntemuksessa, omien asenteiden, arvojen ja oman käyttäytymisen ymmärtämisessä. Vain siten voimme ymmärtää paremmin myös muita ihmisiä. Oppimalla tuntemaan itsemme, tunnistamme myös ihmisten erilaisuuden arvokkuuden. 

Lue myös:

Liftcast #23

Liftcast #23: Monimuotoisuus haltuun! │ Miikka Huhta

Miksi monimuotoisuus on nyt niin tärkeä asia? Monimuotoisuutta ja sen konkreettista kehitystä pohtimassa Tanelin kanssa Miikka Huhta.

Johtaminen

Johtamislupaus: Minä lupaan olla hyvä johtaja – kautta kiven ja kannon

Johtamisen periaatteet ja johtamislupaukset toteuttavat arvoja ja strategiaa käytännön johtamistyössä. Periaatteet mahdollistavat jaetun ja yhdessä hyväksytyn ymmärryksen hyvästä organisaatiolle sopivasta johtamisesta.

Lue
Asiakastarinat

Case Urbaser: Strateginen työyhteisön kehittämissuunnitelma

Lifted auttoi Urbaseria rakentamaan työyhteisön kehittämissuunnitelman, jonka avulla työyhteisön tukeminen on suunnitelmallisempaa.

Lue
Liftcast #5

Liftcast #005: DEI tai heihei! │ Nasim Selmani

Liftcast-studiossa käsittelyssä DEI ja vieraana aiheen rautainen asiantuntija Nasim Selmani. Kuuntele ja opi lisää!

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE NEOT: Johtamisen periaatteilla tuetaan yhtenäistä organisaatio- ja johtamiskulttuuria

Organisaatiokulttuuria tukevien johtamisperiaatteiden määrittely yhteisesti sitoutti koko esihenkilökunnan yhtenäiseen johtamismall

Lue
Liftcast #33

Liftcast #33: Yhtenäinen johtaminen ratkaisee │ Rantala & Joutsiniemi

Liftcastin Taneli ja Jukka keskustelevat tällä kertaa yhtenäisestä johtamisesta. Jaksossa kuulet miksi ja miten johtaminen yhtenäistetään.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue