Johtaminen

Johtamislupaus: Minä lupaan olla hyvä johtaja – kautta kiven ja kannon

Mutta mitä tarkoittaa olla hyvä johtaja? Onko sinun näkemyksesi hyvästä johtajuudesta sama kuin organisaatiossa toimivien muiden johtajien näkemykset? Johtamisen tavoitetilan määrittely uupuu vielä monesta työyhteisöstä. Siitä huolimatta, että johtaminen on parhaimmillaan yrityksen merkittävin kilpailuetu. Esihenkilötyön laatu on yksi tärkeimmistä yksittäisistä työyhteisön tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Hyvä johtaminen edistää arvoja ja strategiaa

Arvot tai paremminkin tavoitearvot ovat halutun organisaatiokulttuurin ydin. Arvojen pohtimiseen ja kuvaamiseen on käytetty paljon aikaa työyhteisöissä. Toisinaan ne ovat jääneet ylätasolle ja niihin palataan vain johdon juhlapuheissa, ei arjen työpäivässä. Arvojen toteutumista ei välttämättä mitata edes henkilöstötutkimuksissa tai esihenkilöitä koskevissa arvioinneissa.

Arvoja ei tarvitse uudistaa vuosittain, mutta strategiaa päivitetään jopa useammin. Tärkeä osa arvo- ja strategiajohtamisessa uupuu, jos johtamiselle ei aseteta arvoja ja strategiaa tukevia tavoitteita. Vaikuttavan johtamisen kehittämisen ovat tavoitekulttuuri ja strategia.

Johtamisen periaatteet toteuttavat arvoja ja strategiaa käytännön johtamistyössä. Periaatteet mahdollistavat jaetun ja yhdessä hyväksytyn ymmärryksen hyvästä organisaatiolle sopivasta johtamisesta.

Johtamisen periaatteet ovat tiedostettuja ja dokumentoituja ohjeistuksia yhtenäisen sekä laadukkaan johtamisen varmistamiseksi. Ne toimivat käytännönläheinen työkaluna johtamisen tukena. Yhdessä sovitut ja kirjatut johtamisen periaatteet mahdollistavat sen, että johtamisen laatua voidaan mitata ja seurata.

Kaikkeen ei voi kuitenkaan varautua viisaimmallakaan johtamisella ja henkilöstön osaamisella, kun yleinen taloustilanne tai merkittävät toimintaympäristön muutokset huojuttavat yrityksen olemassaolon perustaa ja romuttavat kilpailukyvykkyyttä. Muutosneuvottelut täytyy viedä läpi lain edellyttämällä tavalla, mutta kaikkea johtamisen fokusta ei kannata kiinnittää pykäliin. Psykologinen turvallisuus on perustarpeitamme ja tätä tarvetta horjutetaan, kun ryhdytään käymään neuvotteluja, jotka johtavat pahimmassa tapauksessa työpaikan menetykseen.

Johtamislupaus vai johtamisperiaate?

On makuasia, kumpaa termiä käyttää. Johtamislupaus on vahvempi ilmaisu, joka voi sitouttaa esihenkilöitä tiukemmin johtamisen tavoitteiden toteuttamiseen omassa työssään. Se saattaa luoda myös suurempia odotuksia henkilöstölle. 

Toisinaan yhteisesti määriteltyjä johtamislupauksia täydennetään vielä kunkin esihenkilöroolissa toimivan omalla lupauksella: lupauksella siitä, miten juuri minä aion omassa johtamisessa huomioida johtamislupaukset. Lupauksella voidaan vahvistaa omaa johtamisvahvuuttaan tai luvata panostaa juuri siihen yhteisten johtamislupausten osa-alueeseen, jonka on tunnistanut omaksi kehityskohteekseen.

Johtoryhmä on johtamisen kärkijoukko ja roolimalli

Johtoryhmä näyttää esimerkkiä sitoutumalla johtamisen periaatteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Erilaisista johtoryhmistä ja -foorumeista sekä koko esihenkilökunnasta muodostuu työyhteisön johtamisen systeemi, jossa tarvitaan yhtenäinen johtamismalli. Johtamisperiaatteiden tai -lupausten suunnittelu alkaa johtamisen nykytilanteen hahmottamisella ja henkilöstön johtamista koskevien odotusten selvittämisellä. Yhteisen ymmärryksen synnyttyä voi aloittaa johtamisen tavoitekuvan määrittelyn johtamisen periaatteiden muodossa.

Jotta johtamisen periaatteet eivät jää puheen tasolla, tarvitaan tueksi konkreettisia toimenpiteitä. Nämä voivat olla esimerkiksi erilaisten ohjeistusten päivittämistä, kokouskäytäntöjen uudistamista, johtamisviestinnän tehostamista tai HR-käytäntöjen kehittämistä. Johtamisen periaatteet kannattaa linkittää monin eri tavoin toistuviin johtamisen käytäntöihin, kuten esimerkiksi henkilöstötutkimuksiin, kehityskeskusteluihin ja esihenkilöarviointeihin.

Laadukas johtaminen vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen 

Johtamisen periaatteet mahdollistavat monia asioita, kuten

  • yhtenäisemmän ja laadukkaan johtamisen organisaatiossa
  • jaetun ja yhdessä hyväksytyn ymmärryksen hyvästä, organisaatiolle sopivasta johtamisesta 
  • johtamisen systemaattisen kehittämisen organisaatiossa
  • organisaation kestävää kasvua

Yhteiset johtamisen periaatteet edistävät työnantajakuvaa ja edesauttavat näin onnistuneita rekrytointeja. Työntekijöiden keskuudessa ne parantavat työntekijäkokemusta ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen. Työpaikan psykologinen turvallisuus ja luottamuksen ilmapiiri kehittyvät, kun johtamiselle asetetut odotukset ovat kaikkien tiedossa.

Jos työyhteisössäsi ei ole vielä kuvattu arvoja ja strategiaa edistävää yhteistä johtamisen tavoitetilaa, kannattaa harkita vakavasti siihen ryhtymistä. Syksy on monessa organisaatiossa strategiapäivityksen ja toimintasuunnitelmien laatimisen aikaa. Tavoitellun johtamismallin kuvaaminen linkittyy luontevasti näiden yhteyteen.

Lue myös:

Liftcast #20

Liftcast #20: Tehokkaat johtamislupaukset │ Susa Nikula

Kuuntele miten yritys voi kehittää ja yhtenäistää johtamistaan tehokkaasti johtamislupauksien avulla. Äänessä Susa Nikula ja Taneli Rantala.

Asiakastarinat

Case DLA Piper: Yhteisistä johtamisen periaatteista johtamisteoiksi

DLA Piper on yli 40 maassa toimiva asianajotoimisto, joka on keskittynyt liiketoimintajuridiikkaan. Suomessa yhtiö on toiminut vuodesta 2016. Palvelut kattavat yrityksen elinkaaren perustamisesta aina vapaaehtoiseen selvitystilaan ja uudelleenjärjestelyyn. DLA Piper Finland Oy:n palveluksessa on yli 80 henkilöä.

Lue
Asiakastarinat

Case Maria 01: Kasvuyrityksen johtoryhmän ja johtamisen kehittäminen

Ville Simola (CEO) suosittelee Liftedin johtamisen valmennusta kaikille organisaatioille, jotka ovat uudistusmielisiä ja haluavat kehittyä.

Lue
Asiakastarinat

Case Fluido: Systemaattinen johtamisen ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen

Fluido & Lifted ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä ja nyt teemanamme oli kohdennetusti johtamisen ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen.

Lue

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue
Liftcast #31

Liftcast #31: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa │ Alf Rehn

Alf Rehn jakaa näkemyksensä johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Pöydällä mm. armollisuus, yksinäisyys, nöyryys & AI johtamisessa.

Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Lue