Tuloksellista johtamisen ja työyhteisöjen kehittämistä ja valmennusta

Lifted on kehittämisen kumppaninne kasvussa, muutoksessa ja haastavissa tilanteissa

Strategia- ja kulttuurilähtöinen johtamisen kehittäminen
Strategia- ja kulttuurilähtöinen johtamisen kehittäminen

Tuloksia ja hyvinvointia strategia- ja kulttuurilähtöisesti

Autamme organisaatiotasi kehittämään yrityksesi päivittäisen onnistumisen kolmea tärkeintä elementtiä: johtamista, tiimityötä ja itsensä johtamista. Toimenpiteet tehdään aina organisaationne strategiaa ja tavoitekulttuuria ymmärtäen ja tukien. Kun panostukset organisaation kehittämiseen tehdään tarkasti valikoiden ja oikein, saavutamme tuloksellisuutta ja hyvinvointia käsi kädessä. Liftedillä teemme vain toimenpiteitä, jotka vaikuttavat positiivisesti molempiin. Siten varmistamme, että organisaationne kehittyy ja hyötyy panostuksista pitkällä aikavälillä.

Autamme organisaatiotasi
seuraavilla osa-alueilla:

Johtaminen

Esihenkilötyö on joko organisaationne suurin este tai mahdollistaja.

Johtamisen kehittämisen projektimme ja valmennuksemme ohjaavat organisaationne johtamismallit ja esihenkilöiden kyvykkyydet halutulle tasolle. Johtamisen kehittäminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

TIIMITYÖ

Huipputiimi on aina enemmän kuin osiensa summa.

Valmennuksemme avulla työyhteisösi jäsenet onnistuvat yhdessä! Kehitämme tavoitekulttuurinne mukaisia toimintamalleja, edistämme me-henkeä ja parannamme tiimien ja yksilöiden yhteistyövalmiuksia.

ITSENSÄ JOHTAMINEN

Itsensä johtamisen kyvykkyydet ovat kriittisiä modernissa tietotyössä

Jokainen voi menestyä vaikeissakin olosuhteissa, kun itsetuntemus, toimintatavat ja taidot ovat korkealla tasolla. Valmennuksemme auttavat organisaatiosi jokaista jäsentä kasvattamaan ja käyttämään voimavarojaan viisaasti ja joustavasti.

Tuloksellista johtamisen ja työyhteisöjen kehittämistä ja valmennusta vuodesta 2014

Olemme suomalainen yritys, jonka missiona on auttaa työyhteisöjä menestymään.

Pitkäjänteinen palvelukehitys, tutkimustieto ja kertyneen kokemuksen hyödyntäminen ovat vaikuttavien valmennustemme ja projektiemme perusta.

Kokeneet valmentajamme osaavat innostaa ja kannustaa johtajia, esihenkilöitä ja työyhteisön jäseniä uusien toimintamallien, kyvykkyyksien ja taitojen kehittämisessä.

Lifted-tiimin jäseniä yhdistävät seuraavat tekijät:

Syvällinen ymmärrys työyhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden toiminnasta

Vankka kokemus liiketoiminnasta ja työelämästä sekä niiden realiteeteista

Monipuoliset valmennus- ja fasilitointitaidot yhdistettynä pedagogiseen osaamiseen

300+

Valmennettua työyhteisöä

290+

Valmennusta vuodessa

16+

Kokenutta asiantuntijaa

Olemme satojen organisaatioiden kehittämisen kumppani

Asiakkaamme arvostavat kykyämme perustaa ratkaisumme aina organisaation yksilöllisiin tarpeisiin – strategiaa ja tavoitekulttuuria tukien.

Saamme kiitosta kokemuksestamme, huippuosaamisestamme, tehokkaista prosesseistamme ja erilaisiin tilanteisiin sopivista menetelmistämme.

Merkittävin kilpailuetumme ovat pitkäkestoiset tulokset, joita saavutamme asiakkaidemme kanssa. Referenssimme puhuvat puolestaan ja kestävät vertailun.

Tutustu myös suosituimpiin workshoppeihimme ja luentoihimme

Parhaat tulokset saavutamme valmennusohjelmien avulla. Toteutamme kuitenkin myös yksittäisiä valmennustapahtumia, työpajoja ja luentoja organisaatiollesi räätälöitynä, suomeksi ja englanniksi, niin livenä kuin etänä.

Näin asiakkaamme kertovat yhteistyöstämme

CASE: Fluido
Johtamisen kehittäminen

Valmennus ei ollut pelkkiä luentoja, joissa istutaan passiivisesti ja kuunnellaan hetki, vaan ne tarjosivat aidosti konkreettisia työkaluja omaan työhön, jotka on meillä otettu jo useassa yhteydessä käyttöön arjessa. Olen tykännyt siitä työkalujen, toimintamallien ja ryhmätöiden tuomasta konkretiasta, että ei ole vain pelkkää teoriaa.

Liftedillä ymmärrettiin hyvin mitä meillä kaivataan ja mitä me haetaan – yhteistyö on aina pelannut tosi hyvin. Selvitetään aina aito tarve ja mitä ihmiset haluavat. Lifted tarjoaa myös tuen valmennuksen läpivientiin, mikä on erityisen hyvä kun on itsellä hektinen arki. Ei tultu vain valmiin paketin kanssa että tässä tämä, vaan aidosti toimittiin kumppanina, mukautuen meidän tarpeisiin.

Lue lisää yhteistyöstämme

Pauliina Löytty

Head of People & Culture

Fluido

CASE: Vantaan Energia
Konsernin johtoryhmän ja johtotiimien kehittäminen

Johtoryhmän johtamisen valmennus syntyi tarpeesta johtaa Vantaan Energiaa yhdessä yhä paremmin, sillä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä korostuu entisestään johtoryhmän hyvän johtamisen merkitys.

Liftedissä meitä innosti se, miten tarpeemme ymmärrettiin. Lifted tuotti konkreettisen, selkeän valmennusehdotuksen. Lisäksi meille syntyi hyvä tunne valmentajastamme, joka vaikutti olevan meille juuri sopiva henkilö. Ja tämä tunne osoittautui oikeaksi.

Liftedin halu auttaa asiakasta näkyi projektin aikana monin tavoin. Yhteydenpito oli helppoa, vuoropuhelua oli riittävästi ja se oli avointa. Molemmat osapuolet halusivat toisen onnistuvan. Kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin.

Lue lisää yhteistyöstämme

Vantaan Energia & Lifted Yhteistyö

Maarit Rantala

Henkilöstöjohtaja

Vantaan Energia

CASE: DLA Piper

Yhteisistä johtamisen periaatteista johtamisteoiksi

DLA Piperilla todettiin organisaation kasvun myötä asiantuntijaorganisaatiolle tyypillinen tarve: johtamista tuli kehittää ja yhtenäistää. Projektin alussa tehdyt johtajuuskartoitukset auttoivat yhteisten johtamisperiaatteiden kiteyttämisessä.

Johtamisperiaatteisiin sitoutuminen vaati jokaiselta osakkaalta ja esihenkilöltä omien johtamiskyvykkyyksien ja esihenkilöroolin arviointia. – Haimme yhteisissä keskusteluissa parempaa ymmärrystä hyvästä johtajuudesta ja arvioimme myös omaa esihenkilöroolia ja osaamistamme. Yhteiselle keskustelulle oli selkeästi tarvetta ja koimme sen antoisaksi, kertoo DLA Piperin HR Manager Katja Kanerva.

Kanervan mukaan yhteistyö Liftedin kanssa sujui hyvissä merkeissä alusta lähtien: – Lifted oli aidosti DLA Piperin asialla. Ei tarjottu mitään mielikuvajohtamisen valmennusta, vaan pyrittiin pitkäjänteiseen kehittämiseen ja vaikuttavuuteen. Liftedin kanssa on syntynyt hyvä luottamussuhde.

Lue lisää yhteistyöstämme

Katja Kanerva

HR Manager

DLA Piper

CASE: Metsähallitus
Johtamisen ja tiimityön kehittäminen

Liftediä suositeltiin meille, ja olemme yhteistyömme pohjalta itsekin suositelleet Liftediä jo useille muille. Se kokonaispaketti jonka Lifted meille tarjosi vastasi kaikilta osin sitä mitä tarvitsimme, ja optioita oli käytettävissämme vielä paljon enemmänkin kuin osasimme pyytää.

Koko työyhteisömme hyötyi valmennuksesta kovasti – saimme Liftedin avulla tietynlaisen hyvän pöllyytyksen ja ajatusten herättelyn omien toimintatapojemme suhteen, kerrytimme osaamista, sekä konkretisoimme oman toimintamme ydinpiirteet ja keskeisimmät kehityssuunnat.

Yhteistyömme tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa!

Lue lisää yhteistyöstämme

Joel Erkkonen

Kehityspäällikkö

Metsähallitus

metsähallitus lifted

CASE: Verkkokauppa.com
Hyvinvointistrategian rakentaminen

Projekti oli kyllä kattava ja teki hyvin näkyväksi koko organisaatiolle, kuinka laaja kokonaisuus hyvinvointi todella on. Projektin konkreettisia löydöksiä hyödynnetään nyt jo monessa paikassa. Projekti muutti perustavalaatuisesti ajatusta hyvinvoinnista ja sen merkityksestä Verkkiksellä. Se on loppujen lopuksi tosi iso juttu.

Meillä oli selkeä tarve tällaiselle kehittämiselle, ja näimme Liftedin ainoana relevanttina vaihtoehtona. Liftedin roadmap ja mallinnus vakuuttivat meidät. Lifted oli tuttu toimija minulle aikaisemmin – heihin oli helppo luottaa. Liftedillä oli jo aikaisemminkin positiivinen vire. Ja työskentely heidän kanssanne eteni erittäin hyvällä yhteishengellä ja toistemme ymmärryksellä. Liftedin asiantuntijoilla on hieno sparraileva ote, joka tuntuu lämpimältä ja tukevalta vertaiskumppanuudelta, ei mitään turhaa käskyttämistä ja pätemistä. Keskustelu ja vuorovaikutus oli aina laadukasta. On ollut mielekästä ja hauskaa tehdä yhteistyötä!

Lue lisää yhteistyöstämme

Saara Tikkanen

Henkilöstöjohtaja

Verkkokauppa.com

CASE: Tampere
Kuormituksen hallinta ja itsensä johtaminen

Meille jäi todella hyvä fiilis yhteistyöstä Liftedin kanssa – alusta asti välittyi sellainen aito kiinnostus ja syvällinen ymmärrys meidän tekemistä ja tarvetta kohtaan. Ehdottomasti tosi joustava kokonaisuus, valmennus saatiin erittäin hyvin räätälöityä meidän yksilöllisiin tarpeisiin sekä sisällöllisesti että toteutuksen osalta.

Tämän vuoden aikana oli kaikki katastrofin ainekset ilmassa työn kuormituksen osalta ja valmennuksen tuoma hallinnan tunteen kasvu oli ratkaisevan tärkeää. Nyt koemme paremmin pystyvämme hallitsemaan oman työpöydän sisältöä ja kuormituksen määrää – ilman tätä valmennusta ei oltaisi oltu näin hyvässä jamassa vuoden lopussa.

Lue lisää yhteistyöstämme

Hanna Karojärvi

Team Lead

Tampere

Lifted Tampere
Olemme mm. näiden organisaatioiden luotettu kehittämisen kumppani:

Nappaa talteen parhaat vinkit työyhteisösi voimavarojen kehittämiseen.

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue
Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Lue
Asiakastarinat

CASE Turku Energia: Yhdessä määritellyt johtamislupaukset tukevat laadukasta, yhtenäistä johtamismallia

Turku Energia loi Liftedin avustuksella koko konsernin johtamislupaukset strategiaa, arvoja ja tavoiteltua johtamismallia tukevaksi.

Lue
Asiakastarinat

Case Roima Intelligence: Valmennuksella käytännön työkaluja itsensä johtamiseen

Roiman itsensä johtamisen valmennuksessa tuettiin työyhteisön onnistumista kasvavassa globaalissa projektiorganisaatiossa

Lue

Liftcast

Liftcast on podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.

Liftcast
#32
Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto
#31
Liftcast #31: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa │ Alf Rehn
#30
Liftcast #30: Toimitusjohtajan teesit onnistumiseen │ Julius Manni
#29
Liftcast #29: Valmentava johtaminen esihenkilön työkaluna │ Karoliina Hiekkanen