Tuloksellista johtamisen ja työyhteisöjen kehittämistä ja valmennusta

Lifted on kehittämisen kumppaninne kasvussa, muutoksessa ja haastavissa tilanteissa

Strategia- ja kulttuurilähtöinen johtamisen kehittäminen
Strategia- ja kulttuurilähtöinen johtamisen kehittäminen

Tuloksia ja hyvinvointia strategia- ja kulttuurilähtöisesti

Autamme organisaatiotasi kehittämään yrityksesi päivittäisen onnistumisen kolmea tärkeintä elementtiä: johtamista, tiimityötä ja itsensä johtamista. Toimenpiteet tehdään aina organisaationne strategiaa ja tavoitekulttuuria ymmärtäen ja tukien. Kun panostukset organisaation kehittämiseen tehdään tarkasti valikoiden ja oikein, saavutamme tuloksellisuutta ja hyvinvointia käsi kädessä. Liftedillä teemme vain toimenpiteitä, jotka vaikuttavat positiivisesti molempiin. Siten varmistamme, että organisaationne kehittyy ja hyötyy panostuksista pitkällä aikavälillä.

Autamme organisaatiotasi
seuraavilla osa-alueilla:

Johtaminen

Esihenkilötyö on joko organisaationne suurin este tai mahdollistaja.

Johtamisen kehittämisen projektimme ja valmennuksemme ohjaavat organisaationne johtamismallit ja esihenkilöiden kyvykkyydet halutulle tasolle. Johtamisen kehittäminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

TIIMITYÖ

Huipputiimi on aina enemmän kuin osiensa summa.

Valmennuksemme avulla työyhteisösi jäsenet onnistuvat yhdessä! Kehitämme tavoitekulttuurinne mukaisia toimintamalleja, edistämme me-henkeä ja parannamme tiimien ja yksilöiden yhteistyövalmiuksia.

ITSENSÄ JOHTAMINEN

Itsensä johtamisen kyvykkyydet ovat kriittisiä modernissa tietotyössä

Jokainen voi menestyä vaikeissakin olosuhteissa, kun itsetuntemus, toimintatavat ja taidot ovat korkealla tasolla. Valmennuksemme auttavat organisaatiosi jokaista jäsentä kasvattamaan ja käyttämään voimavarojaan viisaasti ja joustavasti.

Tuloksellista johtamisen ja työyhteisöjen kehittämistä ja valmennusta vuodesta 2014

Olemme suomalainen yritys, jonka missiona on auttaa työyhteisöjä menestymään.

Pitkäjänteinen palvelukehitys, tutkimustieto ja kertyneen kokemuksen hyödyntäminen ovat vaikuttavien valmennustemme ja projektiemme perusta.

Kokeneet valmentajamme osaavat innostaa ja kannustaa johtajia, esihenkilöitä ja työyhteisön jäseniä uusien toimintamallien, kyvykkyyksien ja taitojen kehittämisessä.

Lifted-tiimin jäseniä yhdistävät seuraavat tekijät:

Syvällinen ymmärrys työyhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden toiminnasta

Vankka kokemus liiketoiminnasta ja työelämästä sekä niiden realiteeteista

Monipuoliset valmennus- ja fasilitointitaidot yhdistettynä pedagogiseen osaamiseen

300+

Valmennettua työyhteisöä

290+

Valmennusta vuodessa

16+

Kokenutta asiantuntijaa

Olemme satojen organisaatioiden kehittämisen kumppani

Asiakkaamme arvostavat kykyämme perustaa ratkaisumme aina organisaation yksilöllisiin tarpeisiin – strategiaa ja tavoitekulttuuria tukien.

Saamme kiitosta kokemuksestamme, huippuosaamisestamme, tehokkaista prosesseistamme ja erilaisiin tilanteisiin sopivista menetelmistämme.

Merkittävin kilpailuetumme ovat pitkäkestoiset tulokset, joita saavutamme asiakkaidemme kanssa. Referenssimme puhuvat puolestaan ja kestävät vertailun.

Tutustu myös suosituimpiin workshoppeihimme ja luentoihimme

Parhaat tulokset saavutamme valmennusohjelmien avulla. Toteutamme kuitenkin myös yksittäisiä valmennustapahtumia, työpajoja ja luentoja organisaatiollesi räätälöitynä, suomeksi ja englanniksi, niin livenä kuin etänä.

Näin asiakkaamme kertovat yhteistyöstämme

CASE: Fluido
Johtamisen kehittäminen

Valmennus ei ollut pelkkiä luentoja, joissa istutaan passiivisesti ja kuunnellaan hetki, vaan ne tarjosivat aidosti konkreettisia työkaluja omaan työhön, jotka on meillä otettu jo useassa yhteydessä käyttöön arjessa. Olen tykännyt siitä työkalujen, toimintamallien ja ryhmätöiden tuomasta konkretiasta, että ei ole vain pelkkää teoriaa.

Liftedillä ymmärrettiin hyvin mitä meillä kaivataan ja mitä me haetaan – yhteistyö on aina pelannut tosi hyvin. Selvitetään aina aito tarve ja mitä ihmiset haluavat. Lifted tarjoaa myös tuen valmennuksen läpivientiin, mikä on erityisen hyvä kun on itsellä hektinen arki. Ei tultu vain valmiin paketin kanssa että tässä tämä, vaan aidosti toimittiin kumppanina, mukautuen meidän tarpeisiin.

Lue lisää yhteistyöstämme

Pauliina Löytty

Head of People & Culture

Fluido

CASE: Verkkokauppa.com
Hyvinvointistrategian rakentaminen

Projekti oli kyllä kattava ja teki hyvin näkyväksi koko organisaatiolle, kuinka laaja kokonaisuus hyvinvointi todella on. Projektin konkreettisia löydöksiä hyödynnetään nyt jo monessa paikassa. Projekti muutti perustavalaatuisesti ajatusta hyvinvoinnista ja sen merkityksestä Verkkiksellä. Se on loppujen lopuksi tosi iso juttu.

Meillä oli selkeä tarve tällaiselle kehittämiselle, ja näimme Liftedin ainoana relevanttina vaihtoehtona. Liftedin roadmap ja mallinnus vakuuttivat meidät. Lifted oli tuttu toimija minulle aikaisemmin – heihin oli helppo luottaa. Liftedillä oli jo aikaisemminkin positiivinen vire. Ja työskentely heidän kanssanne eteni erittäin hyvällä yhteishengellä ja toistemme ymmärryksellä. Liftedin asiantuntijoilla on hieno sparraileva ote, joka tuntuu lämpimältä ja tukevalta vertaiskumppanuudelta, ei mitään turhaa käskyttämistä ja pätemistä. Keskustelu ja vuorovaikutus oli aina laadukasta. On ollut mielekästä ja hauskaa tehdä yhteistyötä!

Lue lisää yhteistyöstämme

Saara Tikkanen

Henkilöstöjohtaja

Verkkokauppa.com

CASE: Metsähallitus
Johtamisen ja tiimityön kehittäminen

Liftediä suositeltiin meille, ja olemme yhteistyömme pohjalta itsekin suositelleet Liftediä jo useille muille. Se kokonaispaketti jonka Lifted meille tarjosi vastasi kaikilta osin sitä mitä tarvitsimme, ja optioita oli käytettävissämme vielä paljon enemmänkin kuin osasimme pyytää.

Koko työyhteisömme hyötyi valmennuksesta kovasti – saimme Liftedin avulla tietynlaisen hyvän pöllyytyksen ja ajatusten herättelyn omien toimintatapojemme suhteen, kerrytimme osaamista, sekä konkretisoimme oman toimintamme ydinpiirteet ja keskeisimmät kehityssuunnat.

Yhteistyömme tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa!

Lue lisää yhteistyöstämme

Joel Erkkonen

Kehityspäällikkö

Metsähallitus

metsähallitus lifted

CASE: Tampere
Kuormituksen hallinta ja itsensä johtaminen

Meille jäi todella hyvä fiilis yhteistyöstä Liftedin kanssa – alusta asti välittyi sellainen aito kiinnostus ja syvällinen ymmärrys meidän tekemistä ja tarvetta kohtaan. Ehdottomasti tosi joustava kokonaisuus, valmennus saatiin erittäin hyvin räätälöityä meidän yksilöllisiin tarpeisiin sekä sisällöllisesti että toteutuksen osalta.

Tämän vuoden aikana oli kaikki katastrofin ainekset ilmassa työn kuormituksen osalta ja valmennuksen tuoma hallinnan tunteen kasvu oli ratkaisevan tärkeää. Nyt koemme paremmin pystyvämme hallitsemaan oman työpöydän sisältöä ja kuormituksen määrää – ilman tätä valmennusta ei oltaisi oltu näin hyvässä jamassa vuoden lopussa.

Lue lisää yhteistyöstämme

Hanna Karojärvi

Team Lead

Tampere

Lifted Tampere

CASE: Fingersoft
Esihenkilötaitojen kehittäminen

Halusimme kehittää johtamiskulttuuriamme ja vahvistaa esihenkilöiden roolia työhyvinvoinnin johtamisessa. Valmentaja osasi kysyä juuri oikeanlaisia kysymyksiä ja sai meidät ajattelemaan asioita välillä ihan uudelta kantilta. Hän uskalsi sanoa rehellisen mielipiteensä ja samalla rohkaisi meitä muita keskustelemaan avoimesti. Valmennukset olivat niin mielenkiintoisia, että aika tuntui lentävän niiden aikana.

Työskentely Liftedin kanssa oli hyvin sujuvaa. Valmennusten suunnittelu oli todella tärkeässä roolissa ja se tehtiin meitä kuunnellen. Valmennuksissa todella näkyi meidän tapamme ajatella asioista ja valmentaja oli hyvin sisäistänyt meidän kulttuurimme ja arvojemme ytimen. Koko ajan oli sellainen tunne, että Liftedillä on homma hanskassa ja projektia johdettiin hyvin.

Lue lisää yhteistyöstämme

Lifted Fingersoft

Elina Yrttiaho

HR Manager

Fingersoft

Olemme mm. näiden organisaatioiden luotettu kehittämisen kumppani:

Nappaa talteen parhaat vinkit työyhteisösi voimavarojen kehittämiseen.

Johtaminen

Lifted Roundtable: teemana johtoryhmän uudistuminen

Strategian päivitys, muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä, organisaatio- ja johtamiskulttuurin kehittäminen tai johtoryhmän kokoonpanon muuttuminen ovat tyypillisiä murroskohtia, joissa johtoryhmän on harkittava oman työskentely- ja johtamismallinsa kehitystarpeita.

Lue
Asiakastarinat

Case ABO Wind: Uusiutuvan energian edelläkävijäyritys panostaa valmentavaan johtamiseen

ABO Wind haluaa tukea valmentavalla johtamisella asiantuntijoiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Lue
Johtaminen

Henkilö- ja tiimiarvioinnit – valitse oikea menetelmä ja hyödynnä tuloksia tehokkaasti

Henkilö- ja tiimiarviointien hyödyntämiseksi työelämässä tarvitaan syy, tavoite ja toimenpiteet: miksi teemme arvioinnin, mitä ja miten haluamme saada sillä aikaiseksi?

Lue
Johtaminen

Johtoryhmäopas ja johtoryhmän itsearviointi käyttöösi!

Käytännönläheinen johtoryhmäoppaamme kuvaa johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueita sekä tyypillisiä kehityskohteita. Konkreettiset menetelmät ja mallit ovat käytettävissä suoraan johtoryhmän toiminnan kehittämiseen.

Lue
Asiakastarinat

Case Bob the Robot: Onnistumisen johtamista luovassa työyhteisössä

Suorituksen johtamisesta puhutaan Bob the Robotissa onnistumisen johtamisena. Valmennuksessa kehitettiin esihenkilöiden onnistumisen johtamisen valmiuksia ja johtajuuskyvykkyyksiä onnistuneiden kohtaamisten ja keskustelujen edistämiseksi.

Lue

Liftcast

Liftcast on podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.

Liftcast
#25
Liftcast #25: Strategiasta teoiksi OKR:llä │ Henri Sora
#24
Liftcast #24: Merkitykselliset tavoitteet johtamisen tukena │ Kirsti Kehusmaa
#23
Liftcast #23: Monimuotoisuus haltuun! │ Miikka Huhta
#22
Liftcast #22: Joryn uudistuminen & uudistaminen │ Mikko Luoma