Johtaminen

Johtoryhmäopas ja johtoryhmän itsearviointi käyttöösi!

Johtajana kehittyminen on jatkuvaa, samoin johtoryhmänä kehittyminen. Johtoryhmän roolia johtamisen esikuvana ei voi korostaa liikaa. Johtoryhmä ei ole vain joukko johtajia, jotka kokoontuvat tietyin välein. He johtavat ja ohjaavat yhdessä tiiminä työyhteisöä. Johtoryhmän olennaisin työ tehdään kokousten väliaikana, ei johtoryhmän kokouksissa.

Olemme olleet valmentamassa ja tukemassa johtoryhmien ja johtamisen kehittämistä useissa organisaatioissa. Kokemuksia, tietoa ja käytäntöä yhdistämällä kokosimme opit johtoryhmäoppaaksi. Käytännönläheinen johtoryhmäoppaamme kuvaa johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueita sekä tyypillisiä kehityskohteita. Konkreettiset menetelmät ja mallit ovat käytettävissä suoraan johtoryhmän toiminnan kehittämiseen.

Miksi tämä opas on hyödyllinen juuri sinun johtoryhmäsi kehittämisessä?

Kuinka usein pysähdyt arvioimaan johtoryhmäsi toimivuutta ja tuloksellisuutta? Tyytyväistä yhteiseloa viettävä johtoryhmä voi olla todellisuudessa mukavuudenhaluinen, vanhentuneisiin tapoihinsa kiintynyt joukko, jossa menestymisen tahto on hiipunut aikojen saatossa. Konfliktiherkkä johtoryhmä saa aikaa levottomuutta ja jopa pelkoa työyhteisössä. Vahvojen yksilöiden muodostama johtoryhmä voi hajottaa organisaation voimavaroja ja synnyttää raja-aitoja. Taloudellisessa paineessa tai muussa kriisissä työskentelevä johtoryhmä yrittää ehkä pelastaa tilannetta mikromanageerauksella ja autoritaarisella johtamisotteella, jossa kaikki päätöksenteko keskitetään ylimmälle johdolle. 

Toimiva johtoryhmä johtaa yhdessä, samaan suuntaan, tehokkaasti, tuloksellisesti ja toisiaan tukien. Se ei ole työyhteisöä näennäisesti johtava ryhmä, joka pitää pakollisia yhteisiä kokouksia tekemisten raportointia tai reviirien puolustusta varten. 

Toimiva johtoryhmä tekee yhteistyötä niin kokouksissa kuin kokousten väliajalla saavuttaakseen yhteiset strategiset tavoitteet ja edistääkseen haluamaansa yrityskulttuuriaan. Se johtaa aidosti organisaatiota yhteisenä tiiminä yhteisellä johtamisen periaatteilla.

Johtoryhmätoiminnan arviointi ja johtoryhmän uudistuminen on tarpeen ainakin silloin, kun

  • Strategia on uudistunut tai sitä uudistetaan
  • Organisaatiossa tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia
  • Johtoryhmällä ei ole aikaa johtamiseen
  • Johtoryhmän työ on tuloksetonta
  • Johtoryhmästä on tullut “pakkopulla”

Lataa oppaamme tästä.

Aloita kehitystyö johtoryhmän itsearvioinnilla

Johtoryhmän itsearviointityökalumme auttaa tunnistamaan johtoryhmätyön eri osa-alueiden kipupisteitä ja toisaalta myös vahvuuksia. Jokainen johtoryhmän jäsen voi tehdä esimerkiksi ensin oman arviointinsa. Yhteinen tulosten läpikäynti auttaa muodostamaan yhteisymmärrystä johtoryhmän nykytilanteesta sekä määrittelemään yhdessä tahtotilaa. Johtoryhmäopas tulee kehityskohteiden syvällisemmässä analysoinnissa ja kehitystoimenpiteiden suunnittelussa.

Lataa itsearviointityökalumme tästä.

Lue myös:

Johtaminen

Johtoryhmä – valtataistelun tanner, joukko jääräpäitä vai menestyksellinen tiimi?

Kuinka usein pysähdyt arvioimaan johtoryhmäsi toimivuutta ja tuloksellisuutta? Erilaisissa murroskohdissa on syytä tarkastella johtoryhmän toimintakykyä ja johtamisen vaikuttavuutta.

Lue
Liftcast #10

Liftcast #10: Johtoryhmästä johtotiimiksi │ Kirsti Kehusmaa

Yrityksen tärkein ryhmä = johtoryhmä. Millaisia ongelmia johtoryhmissä on ja miten työskentelyä tulisi kehittää? Studiossa Kirsti Kehusmaa.

Liftcast #24

Liftcast #24: Merkitykselliset tavoitteet johtamisen tukena │ Kirsti Kehusmaa

Kuinka rakennetaan merkitykselliset tavoitteet johtamisen tueksi? Onnistuneesta suorituksen johtamisesta keskustelemassa Kirsti Kehusmaa.

Uusimmat sisällöt:

Asiakastarinat

CASE Vantaan Energia: Strategisten johtajuuskyvykkyyksien kehittäminen johtotiimeissä

Vantaan Energia kehitti johtoryhmänsä ja kaikkien johtotiimiensä toimintaa ja strategisia johtamiskyvykkyyksiä Liftedin avustuksella.

Lue
Liftcast #32

Liftcast #32: Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä │ Antti Merilehto

Liftcast-podcastissa puhutaan AI:n eli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Studiossa Taneli Rantalan seurassa Antti Merilehto.

Asiakastarinat

CASE FiMVO: Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi pitkäjänteisellä valmennuksella

Pitkäjänteinen tiimivalmennus ja coaching tukevat tiimidynamiikkaa, yhteistyötä ja valmiuksia toimia haastavissakin tilanteissa

Lue
Liftcast #31

Liftcast #31: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa │ Alf Rehn

Alf Rehn jakaa näkemyksensä johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Pöydällä mm. armollisuus, yksinäisyys, nöyryys & AI johtamisessa.

Asiakastarinat

Case Mikkelin kaupunki: Kehityskeskusteluvalmennus auttaa työyhteisöä onnistumaan

Mikkelin kehityskeskusteluvalmennuksen avulla pyrittiin kehittämään edellytyksiä onnistua työssä. Korkeat tavoitteet saavutettiin!

Lue